Views
5 years ago

2017-15

 • Text
 • Juli
 • Binnenvaart
 • Gaat
 • Jaar
 • Onze
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Volgens
 • Schepen
 • Onderzoek

De Binnenvaartkrant 10

De Binnenvaartkrant 10 18 juli 2017 Bundeseigene Treuhandgesellschaft Für alle Ihre Abwracktonnage, Abwrackschiffe und andere treibende Objekte. Verkauft im Ausschreibungsverfahren: Motor-Klappschute “HUNTE” 30,70 x 6,18 x 1,55 m (LxBxTiefgang) +32 (0) 479 91 61 17 Het Anker Brokers bvba Te koop gevraagd: Tankschip type-C

De Binnenvaartkrant 11 18 juli 2017 Onderzoek naar ongelukken met bruggen DOOR EVERT BRUINEKOOL De SP-fractie van Noord-Holland wil weten hoe het staat met de veiligheid van brugbediening op afstand en wil opheldering over recente ongelukken met bruggen. Carlien Boelhouwer diende de vragen in en legde een mogelijk verband met de uitbesteding van de bediening aan Trigion sinds 1 april. Het provinciebestuur ziet geen verband, maar heeft wel een onderzoek ingesteld naar de incidenten. Op 12 juni kreeg een schip een aanvaring met de Schipholdraaibrug in de gemeente Haarlemmermeer doordat de brug te vroeg dicht ging. Enkele dagen later viel er een auto van de val op de nabijgelegen gesloten Bosrandbrug op de N231 bij Schiphol-Oost. De provincie heeft VHP human performance opdracht gegeven om de oorzaak te achterhalen, antwoordde Gedeputeerde Staten vorige week. Daarbij is “specifiek aandacht gevraagd voor de wisselwerking tussen techniek, de gebruiker (bedienaar) en de omgeving.” Lopende het onderzoek geeft de provincie geen commentaar op de ongelukken. Volgens Het Noord- Hollands Dagblad zijn beide brugwachters door Trigion geschorst. Zaandam besloot onlangs om de bediening niet onder te brengen bij de provinciale bediencentrale in Heerhugowaard. (archieffoto E.J. Bruinekool Fotografie) Uitbesteding Wat betreft de ervarenheid van de brugbedienaren geeft de Provincie Noord-Holland aan: “Alle bedienaren van onze bruggen en sluizen voldoen aan de benodigde en gestelde opleidingseisen en zij zijn ingewerkt op de betreffende bruggen of sluizen waar zij werken.” De SP-fractie was tegen de uitbesteding. Helemaal toen de opdracht dit jaar overging van ODV Maritiem, dat in 2015 het vroegere personeel van de provincie had overgenomen, naar Trigion. Ook het personeel en de vakbonden protesteerden, maar zonder resultaat. Sinds april van dit jaar is Trigion, dat nog geen ervaring had met deze activiteit, in Noord-Holland verantwoordelijk voor de brugbediening van de provinciale bruggen. “De provincie bleek gegund te hebben op prijs, meer dan op kwaliteit”, stelt de SP. De besparing bedroeg volgens die partij 300.000 euro per jaar. “Mocht uit het onderzoek blijken, dat deze situatie voorkomen had kunnen worden, ofwel dat onervarenheid van de brugbediener(s) medeoorzaak was, welke stappen onderneemt u dan richting Trigion?” Gedeputeerde Staten stelt in het antwoord “dat bij de aanbesteding van het contract geen sprake is geweest van gunning op prijs. De verhouding prijs kwaliteit is bij de beoordeling gewogen waarbij de prijs voor 40% heeft meegeteld en de kwaliteit voor 60%.” Op de vraag van de SP of bediening op afstand wel veilig is, antwoordde het provinciebestuur “dat zowel bij lokale bediening als bij bediening op afstand incidenten zich voor kunnen doen”. Vakbond Daan Troost van vakbond Nautilus International, maakt zich ook zorgen over op afstand bediende bruggen en de scholing van het personeel van Trigion. “Kunnen brugbedienaars op schermen wel beoordelen of het veilig is en alles goed gaat? Na onderzoek hebben wij vastgesteld dat de opleiding van het personeel drie tot vier dagen duurde en soms zelfs aan groepen bedienaars tegelijk.” ODV heeft zich keurig aan de opdracht van de provincie gehouden bij de overdracht, volgens Nautilus International. De Trigion-woordvoerder meldt dat over dit soort zaken niet gecommuniceerd wordt met de pers, maar alleen met de opdrachtgever. Hij wil dan ook niet reageren op de aantijgingen. Zilverstad is nieuwe trots van Schoonhoven >> Vervolg van pagina 9 Voor de fietsers is, door middel van een vaste afscheiding, een aparte baan gemaakt. Het totale laadvermogen is 280 ton. Aanbesteding De bouw van de Zilverstad werd in korte tijd gerealiseerd. Na een aanbestedingsprocedure door de stad Schoonhoven kreeg Thecla Bodewes Shipyards de opdracht in juli 2016. Na de zomervakantie werd gestart met de engineering. Dat was uiteindelijk klaar op 3 december. Half januari begon vervolgens de bouw van de diverse secties van de veerpont. Dat duurde tot medio mei, waarna de opbouw kon beginnen. De Zilverstad ging te water op 16 juni. “Schoonhoven had voor de bouw een persoon aan ons toebedeeld die uit de vaart afkomstig was. Hij mocht ook beslissen. Dat ging hartstikke goed en was echt een genot, omdat hij precies wist hoe en wat. Dat maakte het voor ons ook gemakkelijk,” zegt Admiraal. De projectleider prijst ook de samenwerking met de diverse onderaannemers die een bijdrage leverden aan de snelle realisatie. Daarbij werd vooral samengewerkt met lokale en regionale partijen waar vaker opdrachten mee zijn gerealiseerd. De onderaannemers waren Snijder Scheepselektro uit Genemuiden, HR Piping uit Sumar (leidingwerk, opvullen systemen en plaatsen thrusters), Veth Propulsion uit Papendrecht (motoren en thrusters), Breman Shipping Installation uit Genemuiden (airco, verwarming, water) en de voor Thecla Bodewes Shipyards nieuwe partij Cornet Service uit Werkendam (schilderwerk). Admiraal: “Wij waren erg tevreden over Cornet Service. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere onderaannemers met wie wij al langer samenwerken.” Specials De bouw van de Zilverstad was volgens Admiraal niet alleen een bijzondere opdracht. Het past volgens hem precies binnen de aanpak van Thecla Bodewes Shipyards om vaker specials te bouwen. “De tijd van de coasterbouw is even voorbij. Je ziet dat de markt verschuift. Daar moet je op inspringen. Overigens was dit niet onze eerste pont. Eerder hebben wij de pont bij Wijhe gemaakt. Daarnaast onderhouden wij de pont bij Genemuiden.” Op het gebied van specials wordt momenteel aan diverse opdrachten gewerkt. Admiraal licht vast een tipje van de sluier op door te wijzen op de bouw van een viskotter. Een specifieke markt, zoals hij het zelf omschrijft. “Een motor is een motor, een koelproces een koelproces. Maar een viskotter bijvoorbeeld is weer heel anders vanwege de apparatuur voor visverwerking aan boord. Wat dat betreft leren wij zelf ook van elke special. Dat gaat soms met vallen en opstaan. Wij hopen dat de bouw van dit soort schepen leidt tot meer opdrachten.” Werkbezoekenweek Cem Lacin van de SP. VOORTOUW Nieuws van het BVB www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Vorige week heeft het BVB, mede in samenwerking met het Centraal Overleg Vaarwegen, twee werkbezoeken verzorgd voor nieuwe binnenvaartwoordvoerders in de Tweede Kamer. Dinsdag 11 juli was Cem Lacin van de SP te gast in onze sector. Vanuit de Verkeerspost in Dordrecht werd met een patrouillevaartuig al varende een bezoek gebracht aan schepen en werd hij bijgepraat over belangrijke onderwerpen en actualiteiten in de binnenvaart. Zo was hij te gast aan boord van het ms Janina, mts Midway en de Veerhaven III. Deze laatste voer in 6-baksformatie en was zodoende met zijn 269,50 meter lengte een indrukwekkend geheel. Ook kreeg Lacin meer informatie over de sector, het belang van de inzet van de binnenvaart in de keten en aandachtspunten op het gebied van infrastructuur en nautisch-technische zaken. Al met al een goede manier om de politiek kennis te laten maken met onze sector. Donderdag 13 juli was er wederom een interessant werkbezoek. Rob Jetten, D66-Kamerlid, kreeg die dag een inkijkje in het reilen en zeilen aan boord. Vanuit de Verkeerscentrale Nijmegen is het gezelschap varend met een patrouillevaartuig van Rijkswaterstaat aan boord gegaan bij Rob Jetten (midden) van D66. het ms Union, ms Fidato en tot slot het mts Somtrans. Er was voldoende ruimte voor gesprekken met ondernemers en afgevaardigden vanuit de brancheorganisaties om actuele zaken en aandachtspunten over te brengen. We vinden het belangrijk woordvoerders in de politiek goed te informeren en kennis te laten maken met onze sector. Beide gasten deze week waren zelf ook erg enthousiast en geïnteresseerd. Met dank aan de diverse bemanningen en Rijkswaterstaat voor hun gastvrijheid!

Binnenvaartkrant