Views
2 years ago

2017-13

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Juni
 • Nieuwe
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Emerald
 • Schepen
 • Onze
 • Marine

De Binnenvaartkrant 4 20

De Binnenvaartkrant 4 20 juni 2017 Van den Berg Scheepvaart B.V. ~~~~~~~~~~~~~ Gevraagd per direkt: Kapitein en 2e Kapitein/Stuurman Voor ons Koppelverband Wilhelmina / Wilhelmina II, varend tussen de Zeehavens en Basel in de droge lading, vragen wij een gemotiveerde kapitein en 2e kapitein/stuurman. Kapitein en 2e kapitein/stuurman moeten in het bezit zijn van een Rijnpatent, minimaal Basel, c.q. Mannheim, radarpatent en ADN. Eventueel stel ook mogelijk. Houden van zondagsrust bespreekbaar. Er zijn gescheide woningen aanboord. Reacties aan: Van den Berg Scheepvaart B.V. Delfgauw . Tel. 0031653210924 ROTTERDAM Een: SCHIPPER/VERKOPER REINPLUS FIWADO Bunker leverancier van brandstoffen, smeermiddelen en scheepsmaterialen aan de scheepvaart zoekt ter versterking van haar team in Nautische Crew gezocht! Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn. Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”. Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50 A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de Wij verwachten: • Positieve, klantgerichte en commerciële instelling • Grootvaarbewijs/ADN/radardiploma (schipper /verkoper) • Bij voorkeur woonachtig omgeving Rotterdam Sollicitaties naar: REINPLUS FIWADO Bunker. Waalhaven z.z. 11 – 3089 JH Rotterdam. E: info@reinplus.com Telefonische inlichtingen bij dhr. Harry vd Wal 06-53900757 Meer dan 35 jaar uw duwbakkenspecialist. Biedt te koop, te huur of te vercharteren aan: Gevraagd voor spoedige indiensttreding : RIJNVAARTBEVRACHTER Vereisten: Ervaring met en kennis van de binnenvaartmarkt. Beheersing van de Duitse taal. Teamgeest. Gelieve contact op te nemen met: DAP BARGING .B.V Willemskade 15 a 3016 DK Rotterdam D.A. van der Plas tel. 0653 – 188 218 DUWBAKKEN met luiken 1 stks 110,00 x 11,40 x 4,30 mtr. – 4650 ton, bj. 1992 1 stks 103,00 x 11,40 x 4,00 mtr. – 3850 ton, bj. 1973 1 stks 76.50 x 11,40 x 4,30 mtr. – 3550 ton, bj. 2003 5 stks 76.50 x 11,40 x 4,00 mtr. – 2780 ton, bj. 1973/’80 4 stks 76,50 x 11,40 x 4,00 mtr. – 2750 ton, bj. 1982 1 stks 88,50 x 11,40 x 4,00 mtr. container bak bj 2008. TE HUUR Standaard duwbak + container duwbakken. Nieuwbouw 88 mtr. duwbak, 88 x 11,45 x 4,3 mtr., 3500 ton, in Polen gebouwd. INTERESSANTE AANBIEDING: Nieuwbouw duwbak: 110 x 11,40 x 4,30 mtr., met verf en certificaat; geleverd te NL. OOK NIEUWBOUW DUWBAKKEN OF PONTONS IN DIVERSE MATEN Tevens te koop GEVRAAGD: Duwbakken 76.50/90/110 mtr. alle leeftijden. T: 010-2847848 / F: 010-2847839 . sales@kamar.nl . www.kamar.nl

De Binnenvaartkrant 5 20 juni 2017 BLN-Koninklijke Schuttevaer kijkt op congres/ledenvergadering naar toekomst binnenvaart Slimme oplossingen zijn welkom, maar infrastructuur moet wel op orde zijn Be a part of smart was de titel van de gecombineerde algemene ledenvergadering van Konink lijke BLN-Schuttevaer en het jaarcongres van ledengroep Konink lijke Schuttevaer. Maar in Hotel van der Valk Oostzaan-Amsterdam liet Schuttevaer-voorzitter Erik Schultz er geen misverstand over bestaan dat ook de infrastructuur gewoon op orde moet zijn. “We ontkomen niet aan smart oplossingen, maar ondertussen zijn veel van de bruggen en slui zen aan het einde van hun levensduur. Voor het onderhoud is gewoon extra geld nodig.” Schultz wees er in zijn jaarrede ook op dat de moderne binnenvaart behoefte heeft aan 24/7- bediening van kunstwerken. “We moeten het Nederlandse vaarwegennetwerk op peil houden – en waar mogelijk opwaarderen.” Nieuwe Rijnvaarthoogte Veel van de kunstwerken zijn vijftig jaar of ouder. Onderhoud zal lang niet altijd toereikend zijn. Renovatie of vervanging is in veel gevallen onvermijdelijk. Schultz stelde dat in zo’n geval direct rekening moet worden gehouden met “wat voor ons de nieuwe Rijnvaarthoogte is: 12,50 meter”. Nu is dat nog 9,10 meter. Die hoogte was afgestemd op het varen met vier lagen containers. Maar door de groeiende populariteit van de hogere highcubecontainers is dat niet meer toereikend. Schultz stipte aan dat áls de Amsterdamse plannen voor een brug over het IJ zouden doorgaan, ook daar 12.50 meter de minimale standaard is. Zijn opmerking dat Koninklijke Schuttevaer die brug er liever helemaal niet ziet komen, heeft niet geholpen. Vorige week werd bekend dat het gemeentebestuur definitief heeft gekozen voor de voetgangs- en fietsersbrug. Over De bezoekers discussieerden per tafel over de onderwerpen en stellingen. de doorvaarthoogte is nog niets bekend. Ship platooning Tijdens het 2-daagse evenement passeerden meerdere trends en ontwikkelingen de revue. Binnen en buiten de binnenvaart, maar ongetwijfeld met invloed op de toekomst van de branche. Eén daarvan was truck platooning: het in colonne rijden van drie of meer vrachtwagens die via gecombineerde technieken als bluetooth en GPS met elkaar verbonden zijn. Alleen de voorste wordt bestuurd; de andere trucks volgen, op zeer korte afstand. Met deze vorm van semi-autonoom rijden wordt de capaciteit van de weg beter benut, de trucks hebben minder luchtweerstand en verbruiken zodoende minder brandstof. 8 tot 10 procent besparing moet haalbaar zijn, zo is de verwachting. Verantwoordelijk programmamanager Joris Cornelissen vertelde over de opzet van de proeven die Rijkswaterstaat gaat doen met de zes grote vrachtwagenfabrikanten. Volgens hem kan een soortgelijk initiatief ook voor de binnenvaart interessant zijn. “Er zijn vast overeenkomsten. Ship platooning kan zorgen voor een hogere verkeersveiligheid want er is minder kans op menselijk falen. Het is gunstig voor de duurzaamheid door de verminderde CO 2 - uitstoot. En de efficiency verbetert als je minder brandstof verbruikt en minder personeel nodig hebt dankzij semi-autonoom varen.” Haalbaar De bijna 150 aanwezigen in de zaal konden via stellingen reageren. Dat gebeurde per tafel, waaraan ze waren ingedeeld op basis van hun beroepsmatige en persoonlijke achtergrond (die hadden ze bij hun aanmelding moeten opgeven). Ondanks diverse bedenkingen over het eventuele nut van semiautonoom varen – luchtweerstand speelt bijvoorbeeld geen rol; er is juist kans op extra weerstand door de waterstroom die de schroef van de voorganger veroorzaakt – werd de mogelijkheid niet op voorhand afgewezen. De helft dacht dat het haalbaar is. Maar een meerderheid vond wel dat de binnenvaart er alleen vanuit eigen kracht toe zou moeten overgaan. Niet omdat concurrent wegvervoer dat ook doet. Dat ship platooning ervoor kan zorgen dat de personeelskosten dalen, doordat minder mensen aan boord hoeven te zijn, zagen de meesten ook zitten. Plus nog andere voordelen. Zoals brandstofbesparing en betere informatievoorziening aan de verlader. Hyperloop One Dat de binnenvaart meer buiten de eigen grenzen moet kijken, betoogde Benny Nieswaag van Rijkswaterstaat. Hij is tot september projectdirecteur van Project Renovatie Bruggen. Hij gebruikte de Hyperloop One als voorbeeld, het buizensysteem waarmee men hoopt personen en goederen met snelheden van 1.000 tot 1.200 kilometer per uur te vervoeren. Dat zou mogelijk moeten zijn door capsules in bijna luchtledige buizen te verplaatsen met behulp van magneetkracht. “Het klinkt nu nog als science fiction, maar het wordt werkelijkheid”, zei Nieswaag. “Maar de grootste uitdaging zit niet in de techniek. Het draait straks om de aansluitingen; de infrastructuur. En de Nederlandse infrastructuur is volgens de buitenlandse deskundigen ideaal: de multimodale aansluitingen zijn hier al redelijk goed geregeld.” De binnenvaart zou daarvan kunnen profiteren door aan te haken bij de Hyperloop. Zeker als de opstaplocaties en laad- en losplaatsen van het nieuwe transportsysteem op multimodale knooppunten komen. BLN stelt eigen PR-plan op Koninklijke BLN-Schuttevaer zal de PR in eigen beheer nemen, maar is niet van plan al het werk van het BVB over te nemen. Er was bij de besloten vergadering van BLN op vrijdag 9 juni enige discussie over. Na een uitleg door de directie en het bestuur werd besloten het voorstel van het bestuur om een plan uit te werken om de PR in eigen hand te nemen, te accepteren. Alsnog meer geld voor Midden-Weser In augustus wordt in Minden de nieuwe sluis in bedrijf gesteld. Om de binnenvaart op de Midden- Weser ook na de opening van de sluis te ondersteunen, heeft de Duitse overheid een extra pakket maatregelen aangekondigd. Door de nieuwe, grote sluis in Minden kunnen ook schepen van 110 meter de Midden-Weser bevaren. Tot nu toe konden er alleen schepen tot 85 meter varen. Verladers trekken in twijfel of het inzetten van 110 meter-schepen op de rivier ook rendabel is. Aanvankelijk zou de Midden-Weser grootsschaliger worden aangepakt, maar daar zag de overheid enkele jaren geleden vanaf. Begin juni kondigden staatssecretaris Enak Ferlemann en Hans-Heinrich Witte, hoofd van de WSV, alsnog extra werkzaamheden aan. Extra maatregelen Naast de bouw van de sluis in Minden gaat de overheid oude sluisdeuren vervangen en in diverse voorhavens van sluizen worden meerpalen en geleidewerken gesaneerd. Ook worden op zes locaties nabij Dörverden en Drakenburg oevers verlegd om smalle bochten te verbreden. In totaal investeert de overheid 120 miljoen euro. Deze maatregelen zouden in 2022 klaar moeten zijn. De overheid hoopt dat er dan zo’n 10.000 TEU per jaar op de rivier vervoerd worden. Veel meer dan nu het geval is. De Weserbond is blij met de maatregelen. Verladers, havens en binnenvaartorganisaties vragen hier al jaren om. Voorzitter Klaus Wedemeier vindt het vooral winst dat zes van de oorspronkelijk geplande negen oeverlocaties aangepakt worden. Het zou mooi zijn, aldus Wedemeier, om ook de drie laatste smalle bochten te verruimen. De Weserbond hoopt ook snel te horen op welke locaties 110 meterschepen elkaar in de toekomst niet mogen passeren en dus éénrichtingsverkeer gaat gelden. Pas dan kan volgens Wedemeier beoordeeld worden of het inzetten van 110 meter-schepen op de Midden- Weser economisch interessant is. Een vraag is nog of in de toekomst ook 85 meter-schepen elkaar op sommige delen van de rivier niet mogen passeren. Dat is tot nu toe niet het geval. Nieuwe centrale Eind 2016 werd op de Midden- Weser de AIS-plicht van kracht. In combinatie met ECDIS maakt dit het makkelijker voor binnenschepen om elkaar te passeren. De binnenvaart gaat vanaf 2020 ook profiteren van de nieuwe verkeerscentrale in Minden, zo is de verwachting. Van hieruit worden in de toekomst alle sluizen tussen Bremen en Minden bediend. Dit heeft als voordeel dat de bedieningstijden verruimd kunnen worden. De verruiming van de Midden- Weser loopt al ruim dertig jaar. De Duitse overheid en de deelstaat Bremen delen de kosten (250 miljoen euro). Van de negentien geplande maatregelen zijn er inmiddels tien omgezet. Toen de overheid enkele jaren geleden besloot het daarbij te laten, reageerde het bedrijfsleven ontzet. Dat Duitsland hier nu toch op terugkomt – zij het slechts gedeeltelijk – wordt positief genoemd.

Binnenvaartkrant