Views
3 years ago

2017-10

 • Text
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Meter
 • Goed
 • Marine

De Binnenvaartkrant 8 9

De Binnenvaartkrant 8 9 mei 2017

De Binnenvaartkrant 9 9 mei 2017 Jeanneke Wijnen – spil van de JuliaSoos – koninklijk onderscheiden DOOR JOHAN DE WITTE “Het heeft zijne majesteit behaagd u te benoemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau”, verklaarde de Zwijndrechtse burgemeester Dominic Schrijer, waarna Jeanneke Wijnen-Smits de bijbehorende versierselen kreeg opgespeld. Tijdens deze ceremonie in de Zwijndrechtse Bethel kerk werden op 26 april twaalf medeburgers benoemd als lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee als Ridder. Jeanneke is sprakeloos als burgemeester Schrijer het nieuws van de koninklijke onderscheiding meedeelt. Door verwondering, blijdschap en emotie is zij, voor haar doen, lang stil. Volkomen verrast Misleid door haar echtgenoot en de burgemeester, die haar voor een gesprek over de JuliaSoos op het gemeentehuis had uitgenodigd, is ze volkomen verrast. Wie had ooit gedacht dat het de koning zou behagen om Jeanneke als lid in de Orde van Oranje-Nassau te decoreren? Zijzelf zeker niet! Het besef dat zij door personen uit haar omgeving is voorgedragen op grond van haar onderscheidende levenswijze, ontroert haar. Tien families hebben zich ingezet Eenmaal gedecoreerd staat Jeanneke Wijnen te stralen naast burgemeester Dominic Schrijer. (foto Johan de Witte) om deze ridderorde te bewerkstelligen. Het ‘pad van aanvraag’ voor een koninklijke onderscheiding voerde langs de burgemeester en medewerkers, de Commissaris van de Koning en het Kapittel voor de Civiele Orden. Het uiteindelijk besluit tot verlening van onderscheiding, nam de minister. Een bijna twee jaar lange weg leidt tot een blijde gebeurtenis als Schreijer tot uitreiking overgaat: “Uw vele activiteiten laten zich niet beperken door regels. Onbaatzuchtig support voor uw sociale omgeving is veelzeggend over u als mens. Voor de samenleving heeft u opvallende prestaties verricht welke van bijzondere waarde zijn. Uw maatschappelijke verdiensten zijn opgevallen.” Het noemen van de hoedanigheid en inzet van de dertien overige ontvangers van een lintje en wat zij belangeloos doen voor onze samenleving, maakt de toehoorders nederig. Er klinkt applaus; daarna het Wilhelmus. in een bomvolle Bethelkerk is dat beslist indrukwekkend. Internaatstijd Als kind op het internaat was ze niet sterk. Jeanneke mocht langer in bed blijven liggen dan andere kinderen, die wél naar de vroegmis gingen. Nu is ze onvermoeibaar. Zelf zegt ze over het internaat dat het haar geholpen heeft om zich sociaal te ontwikkelen. Na haar opleiding werd Jeanneke kamermeisje in een chique hotel in Scheveningen; dienstbaarheid, delegeren en organiseren vormden haar. Ze werd er hoofd huishouding. Jeanneke ontmoette haar man Wessel, die haar “mijn Jean”. Ze voer met hem mee, ze kregen twee kinderen, die op het Julia Internaat naar school gingen. Haar inzet om haar kinderen en die van anderen tijdens weekends van en naar boord te brengen, is altijd erg gewaardeerd. Evenals haar bestuurlijke bemoeienis met het internaat en diverse andere organisaties. Op bruiloften, verjaardagen was en is het Jean die een originele en sociaal getinte conference verzint en voordraagt. BinnenVaartSoos Eenmaal aan wal werd hun huis een zoete inval voor kinderen, familie en vrienden. Voor kinderen van vrienden die noodlottig omkwamen, werd Jean een moeder. Als vrijwilligster verdiende ze haar sporen in Swinhove. Voor Jean duurt een dag 24 uur; in de regio organiseerde ze alles op sociaal gebied waar behoefte aan was. Zoals voorlezen in bejaardentehuizen, kerstmusicals organiseren, zieken bezoeken, carnavalskleding naaien voor kinderen die het thuis niet breed hadden. Als iemand uit de familie- of vriendenkring vijftig jaar werd, toverde Jean een Sara of een Abraham voor de deur. Bij verhuizing of ziekte staat ze met een pan soep op de stoep en biedt ze een ‘sociale schouder’. Ze was initiatiefneemster van de BinnenVaartSoos in het Julia Inter naat. Die is een groot succes geworden. Ze bemoeit zich met de klaverjasclub, waar ze een vaste invalster is, zit in het bestuur van het KSCC, samen met onder andere aalmoezenier Bernhard van Welzenes. Jeanneke heeft een heel groot netwerk, ze is een spin in het web voor de sociale zorg in de binnenvaart. Na een tik tegen het glas hield een aantal sprekers/vrienden een speech. Terugkerende kernwoorden waren: sympathiek, bescheiden, mensen inspireren, vriendschap en sociale betrokkenheid. Nooit achteruit – altijd vooruit, dát typeert Jean! Het moet ‘onder ons blijven’ dat burgemeester Schrijer op de hoogte is van Jeans wens om langs de rivier woonlocaties te realiseren voor gepensioneerde schippers. Hij heeft haar beloofd daar binnenkort eens over te komen praten. EVEN SCHROEF WISSELEN Continuïteit is van groot belang voor uw onderneming. Daarom bieden wij naast onze nieuwbouw een uitgebreide reparatie- en onderhoudsservice. We beschikken over een eigen haven met 2 stevendokken en een deskundig team van enthousiaste medewerkers. Of het nu gaat om schadeherstel, klasse maken of schroef wisselen, u rekent op snelle service en vakmanschap. Wij bieden dat. Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140. www.breejen-shipyard.nl

Binnenvaartkrant