Views
3 years ago

2017-09

 • Text
 • Nieuwe
 • April
 • Jaar
 • Onze
 • Binnenvaart
 • Procent
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Goed
 • Miljoen

De Binnenvaartkrant 12

De Binnenvaartkrant 12 25 april 2017 vikingcruises.com/careers.

De Binnenvaartkrant 13 25 april 2017 Voorkom dat Nederland vastgroeit in de files… Is er invloed op wat er tijdens de informatie en formatie gebeurt? In de formatie worden de poppetjes benoemd. In het informatieproces gaat het om de inhoud. We hebben het er druk mee. Het lijkt een relatieve stilte te zijn maar er gebeurt heel veel op de achtergrond. Je moet je hele relatienetwerk inschakelen om tijdens het informatieproces input te kunnen geven. In de brief die BLN mede heeft gestuurd aan Edith Schippers staan heel concrete zaken genoemd. Maar als je wilt dat jouw verhaal wordt meegenomen, moet je ervoor zorgen dat je verhaal deel uitmaakt van een veel groter verhaal waarmee het belang van Nederland is gediend. Dat brengt je in een heel andere positie. Er is een nationaal probleem en de binnenvaart kan deel uitmaken van een structurele oplossing voor dat nationale probleem. We werken daaraan in samenspraak met de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, die dagelijks een lijn hebben met de informateur. Wij zijn er blij mee dat VNO-NCW en MKB- Nederland het verkeersprobleem waar Nederland mee gaat kampen, herkennen en erkennen. Realiseer je je wel dat binnen nu en vijf jaar de status quo zo verandert dat we 40% meer verliesuren in de files oplopen? Realiseren we ons dat als de economische groei succesvol is – wat we ook allemaal willen – dat Nederland dan vastgroeit in de files? Daar is een sense of urgency: die info ligt op tafel. Iedereen weet dat er geen of weinig snelwegen bij zullen komen en dat als ze komen, er geen aansluiting is op het onderliggende wegennet. De oplossing heet dan niet het spoor want die capaciteit is er niet. Als je niet kapot wilt groeien en vast staan, dan moet je meer naar de binnenvaart brengen. Hoe wil je dat doen? Je kan de verlader niet dwingen. Op de eerste plaats moet de infrastructuur – inclusief transferpunten tussen weg, spoor en binnenvaart – in orde zijn. Dan moet je gaan nadenken over het meer en beter stimuleren van multimodaal transport. Een partij als Maatwerk (groep consultants die via BVB worden aangestuurd op kosten van (provinciale) overheden – red.) is mooi, maar ook te kleinschalig. Dat moet veel groter worden opgepakt; het gaat om héél Nederland! Wil en kan Koninklijke BLN- Schuttevaer daar een rol in spelen? IN GESPREK MET ROLAND KORTENHORST (voorzitter Koninklijke BLN-Schuttevaer) Jazeker; als keten-brede organisatie met vervoerders bevrachtingsorganisaties kunnen we het complete verhaal van vervoer én de organisatie ervan aanpakken. We merken dat onze ledengroepen dichter bij elkaar komen en beter gaan samenwerken over de keten heen. Samen kunnen we veel doen om Nederland multimodaal te laten denken. Bevrachters zijn de belangrijkste brug naar de verladers die nu in de file staan. Zo kunnen we het goed georganiseerde geluid laten horen richting overheid, gericht op filevermindering in het Nederland van morgen en het maximaal inzetten van het duurzaamste vervoer: binnenvaart Voor de verkiezingen speelde de kwestie over bevrachters die schippers niet goed voorlichten over vergoedingen. Krijgt dat een vervolg? De minister wilde niets doen, Martijn van Helvert (CDA-Kamerlid – red.) wel. Als BLN-Schuttevaer moeten we uiteraard van Van Helvert weten wat hij wil regelen voordat we een standpunt kunnen innemen. Zoals ik eerder aangaf is het natuurlijk slim wanneer wij als BLN- Schuttevaer betrokken zijn bij wat er dan gebeurt. Intern, binnen de ledengroepen, de commissie Markt en Economie en ook in het bestuur wordt nagedacht over de rollen van de bevrachter, vervoerder, verlader met de bijbehorende risico’s en verantwoordelijkheden. Ondanks dat er wettelijke kaders zijn, kan de praktijk toch anders zijn, althans kunnen er onduidelijkheden over en weer te bestaan. Het is voor een iedereen goed om helderheid te krijgen. Dit kan mis(ver) standen voorkomen. Als keten-brede organisatie, met alle belangen om één tafel zijn we bij uitstek in staat om dit vraagstuk in de volle breedte te bekijken en mee te denken over eventuele verbeteringen. Heeft de binnenvaart iets aan Groen- Links? In hun verkiezingsprogramma was weinig terug te vinden. Eigenlijk wel. GroenLinks wil de wereld zo schoon en groen mogelijk. Ook zij zullen ervan doordrongen moeten worden dat zelfs een schone vrachtauto 65 gram CO2 uitstoot als een ton een kilometer wordt verplaatst, terwijl een schip voor dezelfde prestatie amper 25 gram CO2 uitstoot. Zeker als ons vergroeningsplan wordt doorgezet, zullen we GroenLinks aan onze zijde vinden. Als we duidelijk kunnen maken dat door meer multimodaal te vervoeren er minder wegen nodig zijn, dan vindt Groen- Links dat geweldig. Dus ja: de seinen staan op gunstig. Maar laten we het wel relativeren: er zijn nog wat meer partijen die hun stinkende best doen aan te tonen dat ze iets goeds voor het land doen. Maar zeker is dat Koninklijke BLN-Schuttevaer klaarstaat als de overheid minder files en meer met de binnenvaart wil. Bouw nieuwe zeesluis IJmuiden in volle gang In IJmuiden is de bouw van de nieuwe zeesluis in volle gang. Op de foto hierboven ligt een cementtanker te lossen voor de bouw van de kademuren. De grote zeesluis wordt gebouwd tussen de bestaande sluizen. De nieuwe zeesluis wordt 500 meter lang, 70 meter lang en 18 meter diep. Met dergelijke afmetingen is de sluis geschikt voor een groter (moderner) formaat zeeschepen, die daarmee toegang krijgen tot het Noordzeekanaal en daarmee tot het Amsterdamse havenbekken. De bestaande sluis werd gebouwd in 1929 en bereikt in 2029 het einde van de technische levensduur. Er is tientallen jaren over gediscussieerd voor het sein op groen ging en de bouw van de nieuwe sluis kon beginnen. (foto’s Evert Bruinekool) Nieuwe kade Wienerberger: 100.000 ton over water Aan het Kanaal Dessel-Schoten in Beerse heeft Wienerberger een nieuwe overslagkade in gebruik genomen. De Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts woonde de plechtigheid bij. Wienerberger, producent van bakstenen, kan dankzij de kade de komende jaren zo’n 100.000 ton materiaal via het Duitsland investeert in alternatieve brandstof De Duitse regering steekt de komende drie jaar 130 miljoen euro in de energieomslag in de vervoerssector. De subsidiemaatregel moet de energiesector, de verkeersbranche en de maritieme sector technologisch en innovatietechnisch sterker met elkaar verbinden. De overheid investeert daarom mee in onderzoek naar en de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen voor het vervoer. De focus ligt op mobiliteit op basis van elektriciteit. Zowel oplossingen voor per- water laten aan- en afvoeren. Het bedrijf spaart hiermee 8.000 vrachtwagenritten uit. Vanuit Beerse worden stenen vervoerd naar werven in onder meer Leuven en Vilvoorde en naar handelaars in bouwmaterialen. De 150 meter lange kade kostte 1,2 miljoen euro en is mede gefinancierd via het Kaaimurenprogramma van de sonenwagens, vrachtwagens, schepen als bouwmachines kunnen gesubsidieerd worden. Daarnaast ondersteunt de overheid maritieme systemen ADVERTENTIE Vlaamse overheid. Sinds 2009 hebben een kleine 60 bedrijven via het Kaaimurenprogramma in een overslagkade geïnvesteerd. Voor de gemeente Beerse betekent de komst van de nieuwe kade dat er in de toekomst minder vrachtwagens door het centrum rijden. met synthetische brandstoffen voor smart grid-oplossingen (elektriciteits systemen) in havens. De leiding van het project is in handen van TÜV Rheinland. ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD Bel van Andel 010 4293316 • Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren • Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd • Dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en laders Van Andel zorgt al ruim 80 jaar voor de juiste spanning aan boord! www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl

Binnenvaartkrant