Views
2 years ago

2017-09-Maritime Industry

 • Text
 • Maritime
 • Binnenvaart
 • Marine
 • Onze
 • April
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Diesel
 • Tijdens
 • Nieuwe

De Binnenvaartkrant 61

De Binnenvaartkrant 61 Maritime Industry 4 25 april 2017 Bezoek ons op stand 452 tijdens de Maritime Industry Optimale verbranding: met laag gasverbruik Wärtsilä 20DF voldoet aan de Stage V norm in 2020 Draait voor 97% op gas en 3% dieselolie Nieuwe norm van methaanslip nu al bereikt Gaat voldoen aan de Amerikaanse EPA Tier 4 final emissienorm Wärtsilä 20DF dual fuel motor WWW.WARTSILA.NL UW BETROUWBARE PARTNER

De Binnenvaartkrant 60Maritime Industry 5 25 april 2017 Binnenvaartorganisaties gezamenlijk op Maritime Industry 2017 STAND 224 In een gezamenlijke stand bundelen diverse binnenvaartorganisaties de krachten tijdens de beurs Maritime Industry 2017. Voor al uw binnenvaartvragen op het gebied van telematica, digitale diensten, voorlichting, logistiek, innovatie, vergroening en sociaaleconomische vraagstukken kunt u daar terecht. U vindt ons op stand 224. We zien u graag op 9, 10 en 11 mei in de Evenementenhal in Gorinchem. The Blue Road Dag De binnenvaartorganisaties verzorgen op woensdag 10 mei een gevarieerd en interessant programma op the Blue Road Dag in het KennisTheater in Hal 2 (bovenverdieping). Er worden op het gebied van diverse thema’s actuele onderwerpen aangeboden. Van 13.30 uur tot 20.00 uur zijn er informatiebijeenkomsten op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur, ICT, vergroening, arbo en personenvervoer. Dus wilt u op de hoogte blijven van wat speelt of wilt u zich meer verdiepen in een onderwerp, kom dan langs tijdens één van de sessies in het Kennistheater op de eerste verdieping van de Evenementenhal. Welke binnenvaartorganisaties staan samen op Maritime Industry 2017? Binnenvaart Netwerk Diensten (BND): Binnenvaartnet realiseert en beheert laagdrempelige ICT-diensten voor binnenvaartondernemers, waaronder onbeperkt toegang tot internet via WiFi Hotspots. Zo is er op rustplaatsen en in overnachtingshavens gelegenheid om internet te gebruiken voor zakelijke doeleinden, zoals downloads van grote databestanden met elektronische vaarkaarten of voor het updaten van computersoftware of internetbankieren. Maar ook voor privégebruik, zoals videochatten, “Uitzending Gemist” of YouTube. www.binnenvaartnet.nl Bureau Telematica Binnenvaart (BTB): BTB is hét centrale aanspreekpunt op ICT-gebied voor individuele binnenvaartondernemers, binnenvaartorganisaties, marktpartijen, overheid en ketenpartners van de binnenvaart. Het bureau geeft adviezen over automatisering, mobiele datacommunicatie, EDI en computergebruik op schepen en in binnenvaartondernemingen. Samen met varende ondernemers werkt BTB aan zinvolle toepassingen, zoals elektronisch melden, mobiel internet en AIS. BTB zet zich in voor gebruikersgemak, standaardisatie en betaalbare ICT, nationaal en internationaal. www.binnenvaart.org Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB): Doel van het BVB is namens de branche middels voorlichting en promotie meer bekendheid te geven aan vervoer over water als relatief milieuvriendelijke en goedkope transportwijze. Bij de uitvoering van de communicatieactiviteiten richt het BVB zich op alle doelgroepen die voor de bedrijfstak van belang kunnen zijn. Met het merk the Blue Road zet het BVB de binnenvaart eenduidig als professionele en duurzame modaliteit op de kaart. Daarnaast worden verladers binnen het project Maatwerk Voorlichting Binnenvaart door ervaren adviseurs middels logistiek advies op maat begeleid naar het water. www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart: Het CBRB is de toonaangevende werkgevers- en ondernemersorganisatie voor binnenvaart en logistiek. Zowel kleine transportondernemingen als grote internationale logistieke dienstverleners zijn bij het CBRB aangesloten. Wij behartigen hun belangen op alle relevante gebieden in Den Haag, Brussel, Straatsburg en Genève, zonder de ketenpartners uit het oog te verliezen. Een team van betrokken en deskundige medewerkers volgt de binnenvaartontwikkelingen op de voet, en handelt waar dat nodig is. Het CBRB is een belangrijke gesprekspartner voor de overheid op verschillende niveaus en bekleedt een vooraanstaande positie in de internationale binnenvaartorganisatie EBU. www.cbrb.nl Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart EICB: Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) vormt het middelpunt van innovatie in de sector. Vanuit deze positie zet het team zich dagelijks in om transport per binnenvaart nóg slimmer en duurzamer te maken. Het EICB beschikt over de nodige expertise op technisch en economisch terrein, stimuleert en ondersteunt toepassingen van nieuwe ideeën en wijst ondernemers de weg bij subsidies en financiële ondersteuningsregelingen. Op de beurs kunt u al uw vragen kwijt op het gebied van innovatie en vergroening en meer informatie krijgen over lopende projecten, zoals het Innovation Lab. Het EICB Innovation Lab verbindt experts vanuit verschillende disciplines. Samen werken zij aan duurzame oplossingen voor de bestaande binnenvaartvloot. Op de beursvloer is een Innovation Route die u langs de diverse Innovation Lab partners voert. www.eicb.nl Programma KennisTheater, Hal 2 | 1e etage beursvloer | Maritime Industry te Gorinchem Infrastructuur 13.30 uur Actueel nautisch onderwerp (ntb) - Leny van Toorenburg en/of Marleen Buitendijk, Koninklijke BLN-Schuttevaer 14.00 uur Nieuwe planningstool binnenvaart sluis Terneuzen - Kees Storm, Rijkswaterstaat 14.30 uur Meer vervoer over water, hoe? - Miranda Volker, Bureau Voorlichting Binnenvaart Vergroening 15.00 uur Meten is weten - Doet u mee de juiste feiten en cijfers over de binnenvaart voort te brengen? - Kirsten Bakker, Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) 15.25 uur Een groene sector - Bent u op zoek naar opties die voldoen aan de toekomstige emissienorm én kostenbesparend zijn? - Khalid Tachi, EICB 15.50 uur Euro’s voor emissiereductie - Wilt u aan de emissienormen voldoen en zoekt Bas Kelderman, EICB Personeel en arbo 16.00 uur Personeel gezocht, m/v - Wilco Volker, Bureau Voorlichting Binnenvaart en Han van Roozendaal, Koninklijke BLN-Schuttevaer 16.20 uur Arbo - Michael Zevenbergen, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart Scheeps- en vaarwegoptimalisatie & ICT 16.45 uur Optimaliseren is ook innoveren (voorschip) - Wytze de Boer, MARIN 17.00 uur Smart Shipping Challenge - Toepassing ‘smart’ technologie op de vaarwegen - Laurens Schrijnen & Gerald Menkveld, SMASH-team 17.35 uur COVADEM maakt de binnenvaart beter - Meeuwis van Wirdum, MARIN (tevens namens Bureau Telematica Binnenvaart) 18.15 uur Optimaliseren is ook innoveren (achterschip) - Wytze de Boer, MARIN 18.30 uur Digitale gastvrijheid in binnenhavens - Lijdia Pater-de Groot, Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en Ries Bode, Binnenvaart Netwerk Diensten en Bureau Telematica Binnenvaart Personenvervoer The Blue Road Dag 10 mei 2017 18.50 uur Diverse onderwerpen op het gebied van personenvervoer: Technische overgangsbepalingen, Branche RI&E, Algemene Voorwaarden Passagiervaart en Herziening Veerdienstenonderzoek - Maira van Helvoirt en Freya Diepeveen, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart MARIN organiseert workshop: Hoe maak je schepen al in ontwerpfase zuiniger? STAND 569 Een scheepsleven lang zuiniger. In de MARIN-workshops ‘Optimaliseren is ook innoveren’ zijn ervaringen gedeeld een besproken over het verbeteren van scheepsontwerpen. Hoe gaat dat in zijn werk en wat is er te winnen? Voorafgaand aan de start van Maritime Industry 2017, dinsdagochtend 9 mei, vertellen medewerkers van het onderzoeksinstituut uit Wageningen hoe schepen in de ontwerpfase zuiniger te maken zijn. Dat gebeurt aan de hand van voorbeelden uit de recente praktijk. Zoals uit het project ‘Binnenvaart 5 keer beter’. Aandacht besteedt MARIN ook aan CoVadem. Al enkele jaar delen tientallen schepen hun data over de diepte onder de kiel en hun belading. “We presenteren de laatste stand van zaken rond CoVadem. Door slim en geautomatiseerd meten elke dag een beetje beter presteren dan de vorige. Meer lading meenemen en aantoonbaar schoner en zuiniger varen. Waar werken we aan en wat kunt u daarvan merken?” MARIN geeft een korte update van nieuwe initiatieven en de samenhang daartussen. Kom langs en ervaar hoe CoVadem bij kan dragen aan uw succes van morgen, en hoe u dat mogelijk kunt maken. Programma: dinsdag 9 mei - Vergaderzaal 1 Ontvangst vanaf 9.30 uur Aanvang 10.00 uur Rond 12.15 is er een broodje zodat deelnemers om 13.00 uur bij de opening van de beurs aanwezig kunt zijn. www.marin.nl

Binnenvaartkrant