Views
3 years ago

2017-08-Containers

 • Text
 • Terminal
 • Containers
 • Jaar
 • Inland
 • Container
 • Limburg
 • Haven
 • Kempen
 • Nieuwe
 • Tussen

De Binnenvaartkrant 27

De Binnenvaartkrant 27 Containers 2 11 april 2017 Binnenlandse containervaart stimuleert ontwikkeling binnenhavens Grote plannen voor buitendijkse haven in Waalwijk, maar de aanbesteding is onlangs gestrand. Ondanks de tegenvallende groei van het containervervoer wereldwijd, is het binnenlandse containervervoer over water een belangrijke groeimotor van zowel binnenvaart als binnenhavens, aldus Martijn Streng, onderzoeker Regionale Economie, Haven- en Vervoerseconomie aan de Erasmus Universiteit in het magazine Havenlocaties 2017. Omdat het vervoer van zeecontainers afvlakt, stelt hij dat mogelijk de ‘landcontainers’ (continen- havens er anno 2017 voorstaan” van de Erasmus Universiteit. “Op basis van een analyse van recente investeringen en ontwikkelingen in goederenstromen lijkt de economische impact van de binnenhavens minstens op het niveau gebleven in 2016.” In dat jaar was de omzet van de binnenvaart gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, maar dat was verklaarbaar omdat in 2015 een langdurige periode van laag water de omzet van de binnenvaart op had gestuwd. De opening van de terminal in Doesburg, een jaar geleden. De haven moest nog worden uitgediept. gedaan in inland containerterminals. Hij wijst op de aanleg van de multimodale terminal Flevokust met nat bedrijventerrein bij Lelystad, goed voor de overslag van 90.000 TEU per jaar en de oplevering van de multimodale terminal De Kempen bij Budel/Weert (zie de eens een multimodale terminal geopend, door logistieke dienstverlener Rotra. “De missing links in het netwerk worden opgevuld”, aldus Streng in Havenlocaties 2017. Hij wijst ook op de ontwikkeling van distributiecentra aan vaarwegen, die uiteraard direct van invloed zijn op de voor de buitendijkse vestiging van een nieuwe containerterminal en blijft de aanvoer over water van containers naar de bestaande inland terminal beperkt tot schepen van CEMT-klasse 3 (63 meter lange schepen van niet meer dan 7,20 meter breedte en 3,50 meter diepgang) omdat de – onlangs vernieuwde – sluis niet werd verruimd. Schip De Kempen bij de gelijknamige terminal in Budel-Dorplein. taal vervoer) langzaam de rol van zeecontainers zullen overnemen in de netwerken van inland terminals. Hij verwacht echter ook een afvlakking in de aanleg van logistieke binnenhaveninfrastructuur. Hij baseert zich op een “kwalitatieve inschatting hoe de binnen- Containerterminals De meer optimistische kijk op de ontwikkeling van het binnenlands containervervoer baseert de onderzoeker onder meer op de investeringen die de afgelopen en komende jaren werden en worden pagina hiernaast voor het verslag van de opening). Deze terminal is bescheiden in omvang (gemikt wordt op 10.000 containers per jaar) en vormt de schakel tussen de netwerken van Brabant Intermodal en Limburg Blueports. In Doesburg werd vorig jaar even- potentie van de binnenvaart. Wehkamp voert kleding per schip vanuit Rotterdam aan naar het nieuwe DC in Port of Zwolle. Bol.com bouwt in de haven van Waalwijk het grootste distributiecentrum van ons land. In Waalwijk stagneren echter de plannen Succesverhaal Het succesverhaal van het Alpherium bij Alphen aan den Rijn gaat ook door. Eigenaar Nedcargo heeft toestemming om daar een distributiecentrum van 60.000 m 2 aan te leggen. In Venlo bouwt XPO Logistics een nieuw distributiecentrum van vergelijkbare afmetingen. Iets kleiner is het nieuwe DC van Schenker Logistics Benelux, eveneens in Venlo. In Tilburg tenslotte investeert Gebr. Versteijnen Tilburg 12 miljoen in de multimodale terminal daar, inclusief een tweede overslagkraan en een loods van 20.000 m 2 . In Nijmegen is de capaciteit van de terminal verviervoudigd naar 400.000 TEU per jaar. Minpuntje is de trage ontwikkeling van de overslag het containertransferium in Alblasserdam. Althans, dat stelt Martijn Streng. Recente berichten van de terminal zelf spreken dat tegen. Overslag van containers in Bergen op Zoom. Plannen daar om binnenkort de terminal buitendijks te huisvesten.

De Binnenvaartkrant 26Containers 3 11 april 2017 Inland terminal op grens Brabant en Limburg De nieuwe multimodale inland terminal De Kempen bij Budel- Dorplein (vlakbij Weert) ligt exact op de grens van Brabant en Limburg. Het wordt dan ook (in het artikel op de vorige blad zijde) de ‘missing link’ genoemd tussen de netwerken van Brabant Intermodal – een samenwerkingsverband van inland terminals in Brabant – en Limburg Blueports, de samenwerking tussen tien havengemeenten en de provincie. De terminal De Kempen is een project van Gebr. Versteijnen Tilburg (GVT) en Wetron Transport & Logistics Weert, die de terminal ook gezamenlijk exploiteren. GVT was eind jaren 90 de initiatiefnemer van de succesvolle multimodale terminal in Tilburg, die het nog steeds exploiteert, evenals de treinterminal in Eindhoven. Wetron vervoert al vijftien jaar goederen intermodaal, gebruikmakend van het spoor. Wil Versteijnen nam bij de opening van de terminal bij Budel- Dorplein op maandag 3 april het woord. Hij noemde bij de opening van de multimodale terminal De Kempen, die is verrezen aan de haven van Budel-Dorplein, deze inland terminal “nu al uniek”. “De provinciegrens tussen Limburg en Brabant loopt hier over dit perceel.” De inland terminal De Kempen heeft een lange historie. De gemeente Weert en de provincie Limburg hebben de ontwikkeling van de haven gesteund na 2009. In 2010 werd gebruik gemaakt van de Quick Wins-Binnenvaartsubsidie van het Rijk, waarmee intermodaal transport werd gestimuleerd door korte, snelle onderzoeken van de mogelijkheden van binnenhavens. “Voorwaarde voor de Quick Win was dat het in 2013 klaar zou zijn”, zei Wil Versteijnen met een brede glimlach. Hij dankte de mensen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het steeds maar doorschuiven van die einddatum, uiteraard met steun van Weert en de provincie Limburg. “Er zijn vele stakeholders hier. En er waren veel tegenslagen met milieuvergunningen en beschikkingen maar uiteindelijk is Wil Versteijnen, burgemeester van Weert Jos Heijmans en Paul Maas van Wetron verrichtten de openingshandeling, door met de reach stacker van de terminal een feestelijke container te verplaatsen. De forumdiscussie met van links naar rechts: gedeputeerde Twan Beurskens, wethouder Frans van Eersel, Harry Denis (Nyrstar), Donald Baan (Havenbedrijf Rotterdam), Wil Versteijnen (GVT) en Cees van Elk (MCA). het gebied nu zuiver en kan het doorgaan.” Trimodaal Versteijnen verwacht dat de terminal uiteindelijk trimodaal zal worden. Het spoortraject tot aan de terminal sluit aan op de IJzeren Rijn, de spoorlijn van Antwerpen dwars door Limburg naar het Ruhrgebied. “Tien jaar geleden spraken we al over hernieuwde ingebruikname daarvan, maar het zal zeker nog tien, twintig jaar duren voor dat gebeurt.” Gedeputeerde Economie en Kennis infrastructuur van Limburg Twan Beurskens wilde daar tijdens de forumdiscussie onder leiding van MCA-directeur Cees van Elk niets over zeggen. Wethouder Frans van Eersel vertelde wel dat er in Duitsland geen belangstelling voor bestaat om de IJzeren Rijn te reactiveren. “Maar tot deze plek kan men er wel gebruik van maken.” Nyrstar voert vrijwel dagelijks zink aan met de trein vanuit Antwerpen. Op het terrein aan de haven wordt geladen en gelost met een reach stacker. Wellicht is er volgend jaar al een distributiecentrum van 20.000 m 2 en binnen vijf jaar worden er 10.000 containers per jaar overgeslagen naar binnenschepen, goed voor dagelijks tachtig vrachtautoritten minder. Jaren geleden bezocht Wil Versteij nen met toenmalig MCAdirecteur Bert Hilberts zinkproducent Nyrstar in Budel- Dorplein. Ze bekeken de mogelijkheden van het gebruik van de beschikbare haven aan de Zuid- Willemsvaart, waar alleen scheepjes afmeerden voor de afvoer van zwavelzuur van de zinkfabriek. De ambities mogen in vergelijking met inland terminals als bijvoorbeeld Nijmegen (400.000 TEU per jaar) bescheiden zijn, met binnen vijf jaar 10.000 containers per jaar, maar de verwachtingen zijn niettemin hoog voor de regio. Dat hangt samen met de ontwikkeling van het hele gebied (Kampershoek 2.0) rondom de haven van Budel-Dorplein, waar de gemeente Weert verwacht veel bedrijfsterreinen uit te geven. De aanwezigheid van een inland terminal zal dat gebied zeker aantrekkelijker maken. Twan Beurskens wees op de groeipotentie van Weert en omstreken. “Het achterland wordt voor de zee havens steeds belangrijker. De corridor via Venlo alleen is te smal, de vraag te gedifferentieerd.” Positionering Ook voor de positionering van containers biedt inland terminal De Kempen mogelijkheden. Wil Versteijnen: “Te vaak worden containers leeg vervoerd. Een betere positionering van de containers betekent minder lege containers en een ‘Big Win’ voor alle partijen.” Donald Baan van Havenbedrijf Rotterdam noemde op een vraag van Cees van Elk Brabant en Limburg gezamenlijk het belangrijkste achterland voor de Rotterdamse haven. “Budel past in de ontwikkeling van het achterland. Het netwerk van inland terminals is vrijwel compleet. Het komt nu aan op het efficiënt benutten van dat netwerk.” Voor Nyrstar zelf betekent de ingebruikname van de inland terminal De Kempen een stap naar meer milieuvriendelijk vervoer. “Een goede ontsluiting over de weg en over water en een manier om economie en natuur samen te laten gaan”, aldus Harry Denis, group manager Real Estate bij Nyrstar. De ingebruikname van de inland terminal voor containeroverslag is fase 1. De tweede fase zal in 2018 gereed zijn met de overslagmogelijkheid voor bulk. Dit hangt ook samen met de verdere ontwikkeling van het gebied rondom de haven. Bij de officiële opening op maandag 3 april lag het schip De Kempen al klaar voor de afvaart. Verwacht wordt binnen enkele maanden een dagelijkse afvaart te kunnen bieden voor de pendeldienst tussen De Kempen en Tilburg. De feestelijke ingebruikname van de terminal.

Binnenvaartkrant