Views
4 years ago

2017-05

 • Text
 • Binnenvaart
 • Februari
 • Schip
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Goede
 • Onze
 • Schepen
 • Schippers
 • Jaar

J De Binnenvaartkrant 24

J De Binnenvaartkrant 24 28 februari 2017 Wij feliciteren Floßhafen Tankschifffahrt GMBH & CO. KG van harte met mts Gitte maritiem werkendam J GEBR DE JONGE SHIPBUILDING SERVICES B.V. info@foresta-trading.nl www.foresta-trading.nl Marine Power Drechtsteden B.V. DE BINNEN VAART KRANT

De Binnenvaartkrant 25 28 februari 2017 Eenrichtingsverkeer bij haven van Stein DOOR NOUD VAN DER ZEE Aannemer de Vries & van de Wiel is gestart met de vervanging van de beschermingsconstructie van de zinkerbundel bij het industriecomplex Chemelot in Zuid-Limburg. Dat gebeurt in opdracht van Rijkswaterstaat. De werkzaamheden op het Julianakanaal duren tot medio april. Tijdens de werkzaamheden wordt het scheepvaartverkeer met aangepaste snelheid en steeds in één richting doorgang verleend. Om onveilige situaties te voorkomen zorgen gediplomeerde scheepvaartbegeleiders ervoor dat de schepen soepel en veilig langs de pontons van de aannemer kunnen varen. Dieper Jim Oberndorf, omgevingsmanager bij de Vries & van de Wiel, zegt: “We hebben voor actieve scheepvaartbegeleiding gezorgd door een geel observatievaartuig in te zetten. De snelheid is beperkt tot 6 kilometer per uur. Er zijn klachten van schippers binnengekomen die van oordeel waren dat de betonning bij dit project te ver uit elkaar lag. We hebben dan ook één extra boei erbij gezet.” Bij de haven in Stein wordt het Julianakanaal gekruist door een zinkerbundel. Dat is een bak van 14 meter breed, waarin kabels en leidingen liggen. In deze bak lopen ook rioleringen, een waterleiding en transportleidingen voor chemische stoffen voor het nabijgelegen industrieterrein Chemelot. Er passeert een schip terwijl links aannemer De Vries & van de Wiel aan de zinkerbundel werkt. (foto Noud van der Zee) Het Julianakanaal wordt bij Stein dieper gegraven; tot 5 meter. Dan kunnen ook klasse Vb-schepen op deze waterweg varen. De huidige, ruim veertig jaar oude beschermlaag bestaat uit grond, zand en klei en ligt bovenop de zinkerbundel. Deze beschermlaag ligt een meter te hoog voor de verlangde diepgang. Dit betekent dat de bestaande laag moet worden opgegraven. Rijkswaterstaat heeft met de belanghebbenden van de zinkerbundel en vertegenwoordigers van de haven Stein overleg gepleegd. Daarna is gekozen voor een veilige werkwijze met minimale risico’s voor de kabels en leidingen in de bak, maar ook met zo min mogelijk hinder voor de scheepvaart. De werkzaamheden worden in twee fases en onder water uitgevoerd. Telkens wordt een deel van de beschermlaag aangepakt. In de eerste fase wordt de bescherming van de zinkerbundel in de vaargeul aan de westkant vervangen. In de tweede fase werkt de Vries & van de Wiel aan de oostkant, nabij de haven van Stein. Door deze werkwijze wordt de scheepvaart nauwelijks gehinderd. Proefsleuven De werkzaamheden worden per fase in drie stappen uitgevoerd: eerst wordt met een airlift het bodem materiaal weggezogen om proefsleuven te maken in de kanaalbodem. Met precisie wordt de graafzone bepaald om de aanwezige kabels en leidingen niet te beschadigen. Met die gegevens wordt dan de beschermconstructie gedeeltelijk weggegraven tot de gewenste diepte. Tenslotte wordt de nieuwe betonnen beschermconstructie gemaakt voor de zinkerbundel. Het vervangen van de beschermingsconstructie van de zinkerbundel in het Julianakanaal is een van de maatregelen om deze vaarweg op diverse plaatsen ruimer te maken. Dan is er ook plaats voor de grotere binnenvaartschepen. En een opwaardering van het Julianakanaal naar klasse Vb. Kiezen of kabelen? De kranten staan er de komende tijd weer bol van; informatie over de diverse politieke partijen en hun standpunten. Met als doel om je stem te winnen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Inmiddels is er zoveel keuze en overlappen de programma’s elkaar dermate dat het GESABBEL Dit is een rubriek van de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart niet altijd gemakkelijk is om voor jezelf de juiste keuze te maken. In Nederland krijgen we allemaal – jong, oud, blank, donker, man, vrouw – dezelfde kans om onze voorkeur uit te spreken voor de in jouw ogen beste partij. Ga je voor het landsbelang, het belang van je gezin of kies je eerder voor goede voorzieningen voor je oude dag? Ben je voor of tegen de herinvoering van de oude studiebeurs? Ben je voor of tegen positieve discriminatie? Allemaal keuzes die gemaakt moeten worden om uiteindelijk jouw gekozen partij te kunnen steunen met jouw stem. En dan? Krijg je daad werkelijk eieren voor je geld of worden sommige beloften door de oppositie onderuitgehaald, waardoor er niet op de agenda komt wat jij had verwacht? Gelukkig heeft de SAB geen politieke belangen en benadert elke situatie c.q. klant neutraal en met open vizier. Geen geheime achterdeurtjes maar transparant in handelen en ISO-gecertificeerd, waarmee duidelijk is hoe en op welke wijze procedures verlopen. De SAB houdt zich bijvoorbeeld niet bezig met de verschillen tussen man en vrouw of de ‘zwartepietenkwestie’. De SAB houdt zich aan de opgegeven regelgeving van de overheid en deze kent geen ‘zwarte pieten’ en schept ook geen precedenten. De verbazing was daarom groot toen een schipper ons te kennen gaf dat hij vond dat de SAB een van zijn bemanningsleden discrimineerde omdat hij niet de gevraagde functie kreeg bij de afstempeling van zijn dienstboekje. Zelfs na herhaaldelijke uitleg van de situatie, in dit geval een tekort aan vaartijd, bleef de suggestie bij de schipper bestaan dat de huidskleur van de man in kwestie de doorslag had gegeven in de beslissing de functieverhoging niet door te voeren. Gelukkig is de SAB in dat opzicht geheel kleurenblind en heeft zij een diversiteit aan personeelsleden binnen haar organisatie. Binnen de omgangsvormen van de SAB is zeker geen plaats voor discriminatie, dus óók niet voor positieve discriminatie. Dat zou pas heel vervelend zijn voor bemanningsleden en leerlingen die heel hard werken voor hun vaartijd en diploma. DE BINNENVAARTKRANT is een vakblad voor de Rijn- en Binnenvaart met een oplage van 23.000 exemplaren, verspreid in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk, op ca. 650 plaatsen waar ze binnen bereik liggen van opvarenden van binnenvaartschepen. Een uitgave van Riomar BV Uitgever: Michel Gonlag VERSPREIDPUNTEN U kunt onze ca. 650 verspreidpunten vinden op www.binnenvaartkrant.nl ADRES REDACTIE EN ACQUISITIE ‘s-Gravenweg 37A 2901 LA Capelle aan den IJssel T +31(0)10 414 00 60 F +31(0)84 88 44 671 klantenservice@binnenvaartkrant.nl www.binnenvaartkrant.nl REDACTIE Martin Dekker (Hoofdredacteur) M 06-22871516 redactie@binnenvaartkrant.nl Michel Gonlag (Eindredacteur) M 06-53244445 redactie@binnenvaartkrant.nl Sarah De Preter M +31(0)6-22701893 redactie@binnenvaartkrant.nl ACQUISITIE Eline Geneugelijk (Account Manager) Ken Rijkers (Commercieel Manager) SECRETARIAAT Karin Hell (Office Manager, Boekhouding) Mariska Doornkamp (Administratief medewerker) VORMGEVING Steven Chiang San Lin AAN DIT BLAD WERKTEN MEE Evert Bruinekool Frank Antonie van Alphen Jan Hoek Jan Johan ten Have Jitze Hooghiemstra Johan de Witte Joke Heikens Menno Bonnema Noud van der Zee DRUK Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv Advertenties worden geplaatst volgens onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder nr. 24241388. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de geplaatste advertentie bij telefonisch doorgegeven teksten. Tevens dragen wij niet de verantwoording voor foutieve of onvolledige informatie vermeld in de leverancierslijsten.

Binnenvaartkrant