Views
3 years ago

2017-04

 • Text
 • Jaar
 • Schip
 • Februari
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Gaat
 • Onze
 • Goed
 • Nieuwe

De Binnenvaartkrant 20

De Binnenvaartkrant 20 14 februari 2017 VACATURE: Elke avond thuis slapen? Voor onze rondvaart/party schepen zijn wij op zoek naar schippers! Ons vaargebied is: Biesbosch,Drechtsteden en de Rotterdamse havens. Onze tochten beginnen vanaf Drimmelen. Wonen in de regio is een pré. WIJ ZOEKEN; * fulltime schipper * parttime/weekend schippers * parttime/weekend matrozen For all your fixed fire fighting systems Interesse? U kunt uw reactie voorzien van CV mailen naar info@zilvermeeuw.nl of telefonisch contact opnemen met Adriaan Schuller. Bezoekadres Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw b.v., Biesboschweg 2, 4924 BB Drimmelen informatie/boekingen: tel 0162 - 68 26 09, info@zilvermeeuw.nl, www.zilvermeeuw.nl Minimax Brandbeveiliging BV · Van Maasdijkweg 67 · 3088 ED Rotterdam www.minimax.nl · tel: (0)10 24 60 106 · mail: MDR@minimax.nl KLANTGERICHT ONTWERP Als het nieuwbouw van schepen betreft leveren we geen half werk. Wij bouwen en begeleiden van casco tot oplevering, van A tot Z. In overleg met de klant wordt het schip vormgegeven en verzorgen we tot in detail het interieur. Hoogwaardige toepassing van techniek bij voortstuwing, klimaatbeheersing, elektronica en sanitaire voorzieningen, biedt de garantie dat het schip aan alle eisen voldoet. Uiteraard binnen de gestelde levertijd. Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140. www.breejen-shipyard.nl

De Binnenvaartkrant 21 14 februari 2017 Weeffout in wet zit kleine sleep dwars DOOR EVERT BRUINEKOOL Beroepsmatig werken met kleine sleepboten en hulpverleningsvaartuigen kan in het geding komen door een mogelijke weeffout in de Binnenvaartwet. Door een overgangsregeling is pas vanaf 30 december 2018 een Certificaat van Onderzoek nodig, maar veel van die vaartuigen komen daarvoor niet in aanmerking. De overheid doet onderzoek naar aanleiding van signalen uit de branche, die vraagt om de wet aan te passen. De handhaving is ondertussen deels opgeschort. Vorig jaar vond in Amsterdam een bespreking plaats met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eén van de aanwezigen was Paul van Meelis, eigenaar van nautisch dienstverlener WSB Van Meelis & Zoon. Hij schetst het probleem: “Het slepen van bijvoorbeeld Scouting-vletjes of andere schepen in de watersport zou moeilijker worden door de wet. Een weeffout noem ik het. Na jaren lobbyen is het ministerie er nu mee bezig.” Hulpverleners Van Meelis zou graag zien dat het ministerie de weeffout repareert door het onderling slepen van kleine schepen mogelijk te maken. Hulpverleners, waterhulpdiensten en de KNRM mogen namelijk ook niet meer slepen zonder gecertificeerd schip, zoals het nu in de wet staat. Dit geldt ook voor zeilscholen. Demonstraties met oude sleepboten en opduwers mogen zonder CvO ook niet meer. Voor een RIB is een CvO sowieso niet haalbaar. Meelis stelt: “Je bent niet verzekerd. Volgens de meeste verzekeringspolissen moet je je aan de wet houden.” Ambtenaren van IenM hebben de fout in de wet op persoonlijke titel erkend in gesprekken. Maar het ministerie stelt: “Het is een persoonlijke mening. We zijn vooralsnog niet bezig met het voorbereiden van wijzigingen in de wet.” In een mail schrijft het ministerie: “Een CvO-plicht voor kleine sleepboten, waar richtlijn 2016/1629/ EU die niet eist, is te rechtvaardigen als de veiligheid van de scheepvaart daartoe aanleiding geeft.” Handhaving Hierover heeft het ministerie informatie opgevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Tranport (ILT). Die adviseerde handhavers in een nieuwsbrief (van 29 maart 2016) hier niet op te controleren als het kleine sleepboten betreft. ILT vermeldt dat er nader onderzoek wordt gedaan “wat de (on) mogelijkheden van de kleine sleepboten zijn om zich te laten certificeren. Zodra dit heeft geleid tot een duidelijk juridisch kader zal het handhavingsbeleid hier op worden aangepast.” ILenT geeft handhavers als richtlijn nog wel te controleren op de aanwezigheid van een certificaat en op te treden als het slepende vaartuig langer dan 20 meter is of meer dan 100 m 3 waterverplaatsing heeft. Datzelfde geldt als de boot kleiner is maar “de sleep, het geduwde of het langszij vervoerde duidelijk langer dan 20 meter dan wel meer dan 100 m 3 waterverplaatsing heeft”. “Het kan altijd beter” De Atlaskraan in actie. (foto’s Joke Heikens) >> Vervolg van pagina 19 Het schip is met zijn 44,50 bij 9,50 meter wel 2 meter langer dan zijn voorgangers. In het schip staan twee Volvo D13-motoren van de firma Visser met daartussen de elektrische motor van Hybrid Ship Propulsion (HSP), die verzonken ligt in de vloer en afgedekt kan worden. De elektrische motor kan worden opgeladen via walstroom. De boegschroefmotor wordt elektrisch aangedreven, ook nieuw voor de vloot van Bek & Verburg. Vooruitgang Sinds 2007 bestelde Bek & Verburg elk jaar een nieuw schip bij Scheepswerf Jooren. Van Mullem: “Ik zie zakendoen als een huwelijk, je moet het met elkaar doen en moeilijkheden niet uit de weg gaan. Als er iets is, dan praat je dat uit.” “De zee en dit bedrijf willen we doorgeven aan de volgende generaties, dan moet je er zuinig mee omgaan. Als het crisis is, kun je je bedrijf leegtrekken om je levensstijl te behouden, maar wij kozen ervoor om het bedrijf in stand te houden en uit te breiden. Dat levert je op de lange termijn meer op.” “We zijn erg blij met dit nieuwe schip, dat ook meteen al dienst zal doen. Half februari wordt de Invotis IX ingezet voor een cruiseschip. Daar komt de Atlaskraan meteen van pas. Vernieuwen en verbeteren houdt een bedrijf gaande, het kan altijd beter en wij gaan door totdat al het afval hergebruikt wordt.” Input voor de verkiezingen De Kamerverkiezingen naderen. De partijen zijn gevoelig voor de input uit de samenleving. Elders in deze krant vertelt CDA-Kamerlid Martijn van Helvert over de CDA-plannen om zich in te zetten voor meer transparantie in de binnenvaart. Als oud- CDA-Kamerlid heb je daar vast weet van. Wij geven als Koninklijke BLN- Schuttevaer uiteraard ondersteuning aan Kamerlid Van Helvert als hij een wetsvoorstel voorbereidt. Met de BBU (Binnenvaart Branche Unie, voorloper van BLN – red.) hebben we al een paar jaar geleden via de Kamer de minister erop gewezen dat net als in de verzekeringswereld de prijsopbouw in de binnenvaart transparanter moet IN GESPREK MET ROLAND KORTENHORST (voorzitter Koninklijke BLN-Schuttevaer) en dat daar regelgeving voor moet komen. Tussenpersonen hebben een belangrijke rol, maar ze moeten niet van twee walletjes snoepen. Ze kunnen best een ladingpakket van een verlader overnemen, maar vanaf dat moment zijn ze voor de schipper de verlader. Het is vooral belangrijk dat de verlader ook kan zien wat de vervoerder verdient. Natuurlijk moet die tussenpersoon betaald worden voor zijn expertise en werkzaamheden. Het belang van transparantie is groter geworden nu Nederland wil vergroenen. Als de verlader wil betalen voor groener vervoer, moet die meerprijs wel bij de schipper terechtkomen. Er wordt inderdaad al jaren over gepraat in de binnenvaart. Wat was de impuls waardoor dit thema van transparantie weer actueel werd? Bij het rondetafelgesprek in het najaar van 2016 vertelde een schipper met een superschoon schip dat hij in gesprek kwam met de verlader en ontdekte dat die een veel hogere prijs had betaald voor het vervoer dat deze schipper voor hem had gedaan, terwijl de schipper door zijn bevrachter tot de laatste cent was uitgeknepen. Daar zat echt een factor 2 in prijs tussen! Als we willen vergroenen, zullen we de schipper die investeert in vergroening moeten belonen voor zijn milieuprestatie. Natuurlijk mag een bevrachter iets verdienen, maar we mogen ook weten wat hij verdient, net als in de huizenmarkt en net als in de kredietverstrekking. De transparantie staat garant voor een gezonde prikkel om te investeren in het milieu. De minister komt in het nieuwe kabinet niet terug en wellicht wordt Martijn van Helvert niet herkozen als Kamerlid. Uithuilen en opnieuw beginnen? Ik hoop voor de binnenvaart dat Van Helvert voldoende voorkeursstemmen haalt om in de kamer te blijven werken. Maar daar hangt het niet van af. Het is het CDAstandpunt om die markt te reguleren. Ik denk dat als de volgende minister van Infrastructuur en Milieu slim is, die ook moet willen investeren in vergroening van de binnenvaart. En daar kan die transparantie bij helpen. Die markt moet zo ingericht zijn dat een verlader die wil betalen voor de vergroening van de binnenvaart, ziet wat er met zijn geld gebeurt. De investering in een groen schip kan voor een deel worden terugverdiend door lagere brandstofkosten, maar de schipper moet de overige kosten terugkrijgen via subsidies of door een hogere vrachtprijs. Hoe meer de verlader betaalt, hoe minder subsidie nodig is. Hoe adviseert het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) de politieke partijen? Uiteraard over de knelpunten in de infrastructuur. Maar het is mooi dat al de partijen die deel uitmaken van dat overleg – de waterbouwers, de verladers, Koninklijke BLN-Schuttevaer en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens – dezelfde mening hebben: de binnenvaart is het logisch alternatief. En die boodschap moeten we overbrengen. De komende vijf jaar moet het wegvervoer rekening houden met 42 procent meer wachttijd in de files. De economie groeit, het spoor zit vol; dus is de binnenvaart het logisch alternatief. We hebben in het COV afgesproken om allemaal hetzelfde geluid te laten horen: hoe wil Nederland het vervoer organiseren? Tegen zo laag mogelijke kosten en zo min mogelijk uitstoot van CO 2 . Dus maak de capaciteit van de vaarwegen toegankelijker en heel Nederland beter bereikbaar. Zelfs voor de wegvervoerder is het gewoon beter als er meer via de binnenvaart gaat.

Binnenvaartkrant