Views
2 years ago

2017-03

 • Text
 • Binnenvaart
 • Januari
 • Schepen
 • Schip
 • Burmester
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Onze
 • Moeten
 • Jaar

De Binnenvaartkrant 4 31

De Binnenvaartkrant 4 31 januari 2017 PETROTRANS SA Kapitein In bezit van: • Radarpatent • ADN-certificaat • bij voorkeur ook ADN CHEMIE en RIJNPATENT Wij bieden u: • Werken op moderne schepen • Vrije tijdsregeling 2 w - 2 w • Aantrekkelijk loon Captain With: • Radarpatent • ADN-CERTIFICATE • preferably also ADN CHEMICS and Rhinepatent We offer you: • Modern Barges • Work regime 2 w - 2 w • Attractive salary 19, Avenue des bains . L - 5610 Mondorf-Les-Bains + 35 226 119 081 · + (32) (0)3 235 75 75 · petrotrans@live.be Het luxe riviercruiseschip M.P.S. ANTONIO BELLUCCI vraagt enthousiaste en gemotiveerde collega’s 1STE KAPITEIN, 2DE KAPITEIN, MACHINIST Vrije tijds regeling in overleg. Vaargebied hoofdzakelijk Rijn, Moezel, Main en Donau. Voor deze functie is/zijn gewenst: • Ruime ervaring • Goede technische kennis • Goede contactuele eigenschappen • Representatief • Beheersing van de Duitse taal • Bij de betreffende functie behoren een Rijnpatent / Radarpatent (patent op de Donau tot Budapest is een pre) Wij bieden: Een Zwitsers contract met goede voorwaarden en een uitstekend salaris. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Patrick van Hengst. Tel: 0612344067 of email: je CV naar patrickvanhengst@me.com Kapitein voor mts Radu Adn C 14/14 Reizen en kost vrij Vaargebied Ned. Be. Fr. Nederlandse condities contact: info@interfluvial.com Tel 06-24922999 . 06-81527249 Stuurman met groot vaarbewijs voor mts 14/14 Reizen en kost vrij Vaargebied ARA Nederlandse condities Voor de eigen vloot (mineraal & chemie) zijn wij op zoek naar enthousiaste: (Licht)matrozen In het bezit van een geldig dienstboekje en bezig met binnenvaart gerelateerde opleiding. Aan boord van onze schepen wordt gewerkt TE WEINIG RUIMTE? Om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. onder Luxemburgse arbeidsvoorwaarden zoals een uitstekende vrijetijdsregeling op basis van 25 weken varen en 27 weken vrij per jaar. INTERSTREAM BARGING, ÉÉN VAN DE GROOTSTE BINNENVAARTBEVRACHTERS IN EUROPA MET KANTOREN IN GEERTRUIDENBERG, DUISBURG, MANNHEIM, HAMBURG EN LUXEMBURG, VERVOERT VOOR HAAR OPDRACHTGEVERS IN DE PETROCHEMISCHE INDUSTRIE VLOEIBARE CHEMICALIËN, MINERALE OLIËN, EETBARE OLIËN EN VETTEN OVER DE EUROPESE BINNENWATEREN. MET 250 GOED GETRAINDE EN GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS EN EEN GEAVANCEERDE, VOORNAMELIJK DUBBELWANDIGE VLOOT VAN MEER DAN 150 SCHEPEN BEANTWOORDT INTERSTREAM VOLLEDIG AAN DE HOGE STANDAARDEN VAN HAAR OPDRACHT- GEVERS OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID, MILIEU EN KWALITEIT. Durf je de verantwoordelijkheid en de uitdaging aan, wil je graag verder groeien, studeren en bovenal een goed salaris? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling crewing (tel.nr. +352 2786 1335). Of mail je brief met CV naar crewing@interstreambarging.lu www.interstreambarging.com

De Binnenvaartkrant 5 31 januari 2017 Compromis over aanpak Elbe De Duitse bondsregering en de deelstaatregeringen zijn het eens geworden over de aanpak om de Elbe op en milieuvriendelijke manier beter bevaarbaar te maken. Het zogenoemde Gesamt konzept Elbe wordt voorgelegd aan het parlement, waar het hopelijk nog voor de zomer wordt goedgekeurd. Over de aanpassing van de Elbe praten – en twisten – milieuverenigingen en belangenvertegenwoordigers uit het bedrijfsleven al jaren. Zelfs kerken mengden zich in de discussie, die losbarstte na de grote overstroming in 2002. Milieuorganisaties en Groenen eisten toen het stopzetten van onderhoud aan de rivier. Sindsdien liggen de werkzaamheden tussen Dömitz en Hitzacker stil. Sinds 2013 werken de bonds- en deelstaatregeringen aan een masterplan om uit de impasse te komen. Diverse belangenorganisaties hebben dit traject begeleid. Vanuit het bedrijfsleven waren binnenvaartbond BDB, binnenhavenbond BöB, de Elbe Allianz, de Kammerunion Elbe-Oder en de bond voor scheepsbouw en maritieme techniek (VSM) bij het adviescomité betrokken. Ze zijn blij dat de neuzen nu eindelijk in dezelfde richting staan en hopen dat de werkzaamheden tussen Dömitz en Hitzacker snel worden hervat. Binnenvaart Karl-Heinz Eberhardt, directeur van de haven in Maagdenburg, vertegenwoordigt de BDB in het adviescomité. Hij onderstreept het belang van transport en logistiek (foto SBO) voor de op export en handel aangewezen Duitse industrie. “Binnenhavens en binnenvaart spelen hierin een centrale rol. Samen vormen ze het meest milieuvriendelijke vervoerssysteem. Het ligt dan ook voor de hand dat een masterplan voor de Elbe zich naast goederenvervoer ook richt op milieubescherming.” De economie langs de Midden- en Boven-Elbe heeft zich de afgelopen 25 jaar sterk ontwikkeld en zal zich volgens Eberhardt nog verder ontwikkelen. Riviererosie BöB-directeur Boris Kluge benoemt het gezamenlijk doel van milieuvertegenwoordigers, havens en scheepvaart op de Boven-Elbe: de riviererosie tegenwerken. “We gaan de meest omstreden onderhoudsmaatregelen optimaliseren en daarmee de betrouwbaarheid van de binnenvaart verhogen.” Stefan Kunze van de Elbe-Allianz vindt het positief dat het masterplan naar de hele Elbe kijkt, van de Duits-Tsjechische grens tot Hamburg. Het traject tussen Dömitz en Hitzacker is dus niet buiten beschouwing gelaten. “We kunnen nu oplossingen ontwikkelen die goed zijn voor scheepvaart én milieu en waardoor we in de toekomst niet meer voortdurend hoeven te baggeren.” Werven, scheepsbouwbedrijven en hun toeleveranciers langs de Elbe in Sachsen-Anhalt zien hun toekomstperspectieven groeien. Ook voor de binnenvaart en binnenhavens is planzekerheid een voorwaarde om te investeren. De havens aan de Boven-Elbe hopen dan ook dat alle fracties in het Duitse parlement met het masterplan zullen instemmen. Aan het werk Milieuvertegenwoordigers zijn positief, maar geven aan dat het echte werk nog moet beginnen. Er is geld nodig. Kritische vragen moeten worden behandeld. Er moet duidelijkheid komen over de verdeling van bevoegdheden op de Elbe. Eind 2018 zou er volgens de milieuorganisaties een strategie moeten liggen met daarin duurzame, praktische maatregelen. De omstreden onderhoudswerken tussen Dömitz en Hitzacker worden vooralsnog niet weer opgepakt, maar er komt wel een onderzoek. Als grootste winst zien milieuverenigingen dat het belang van nautische aanpassingen voortaan moet worden aangetoond. Daarin moeten ook alternatieve transportroutes via de kanalen worden meegewogen. Saale Het bedrijfsleven aan de Saale hoopt een graantje mee te pikken van het masterplan voor de Elbe. Het bereikte compromis wakkert de hoop weer aan dat ook de Saale voor de binnenvaart wordt opgewaardeerd en dat de missing link tussen Saale en Elbe wordt gerealiseerd. “Wij hebben het vaarwegensysteem Elbe-Saale altijd als één geheel gezien”, aldus Karina Fischer, voorzitter van de vereniging voor de binnenvaart op de Saale. De rea lisatie van het Saale-Seitenkanaal is volgens Fischer belangrijker dan ooit. Niet oordelen Het ongeluk bij de stuw in Grave op 29 december had een grote impact op de binnenvaart in die regio. Wat was de betrokkenheid van Koninklijke BLN-Schuttevaer en wat vind je van de afhandeling door Rijkswaterstaat? Zo’n ongeluk was nog nooit eerder gebeurd. Soms hoor je mensen zeggen dat een kunstwerk nooit zo kwetsbaar zou mogen worden gebouwd. Maar kun je alles wel zó bouwen dat er ook bij dichte mist geen ongeluksrisico bestaat? Ik wil niet oordelend zijn; er zijn veel mensen bij betrokken en het wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. In dat onderzoek wordt ook de communicatie doorgelicht tussen de locatie van het ongeluk en de andere sluizen. Koninklijke IN GESPREK MET ROLAND KORTENHORST (voorzitter Koninklijke BLN-Schuttevaer) BLN-Schuttevaer neemt deel in het crisisteam, dat intensief en goed werk doet. Zelfs ik kreeg oplossingen aangedragen, die ik heb doorgegeven. Leny van Toorenburg (Beleidsadviseur Nautisch Technisch & Infra bij BLN – red.) maakte van meet af aan deel uit van het crisisteam. Het is een binnenvaartbreed belang; dus we lieten de communicatie met de media over aan Wilco Volker van het Bureau Voorlichting Binnenvaart en die deed het uitstekend. Kreeg de binnenvaart voldoende medewerking van de overheid? De alternatieve route voor de scheepvaart loopt via het Albertkanaal door België. Onze Nederlandse binnenvaartlogistiek wil op deze verbindingen echter die zeven dagen per week door kunnen gaan en de sluizen op het Albertkanaal worden op zondag alleen bediend tegen betaling. Hier past een compliment aan de minister en haar ambtenaren, want die hebben aan de Vlaamse collega’s van NV De Scheepvaart een duidelijk signaal afgegeven dat het hier geen individueel belang betrof maar een algemeen belang voor de scheepvaart. Ik ben blij dat we het zo hebben kunnen organiseren dat zonder extra kosten de bediening van bruggen en sluizen op het Albertkanaal ook op zondag doorgang vond. Zijn vlak na het ongeluk de juiste prioriteiten gesteld? Natuurlijk was het voor schippers die dagenlang vast kwamen te zitten een ramp op zich, maar de echte ramp is voorkomen. Je moet er namelijk niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als er benzeen uit die tanker had gelekt. Dit ongeluk toont ook aan hoe veilig de binnentankvaart is geworden dankzij de dubbelwandigheid. Er is een ongeluk gebeurd maar een milieuramp werd voorkomen. Het is de rechtvaardiging van de dubbelwandigheid in de scheepvaart. De grote investeringen die de tankvaartondernemers hebben gedaan, waren niet voor niets. Koninklijke BLN-Schuttevaer raakte een aansprekend en gewaardeerd bestuurder kwijt begin dit jaar. Hoe gaat de organisatie om met het vertrek van Martin van Dijk? Martin heeft de binnenvaart altijd met onverdroten energie vertegenwoordigd. Een betrouwbaar en wijs vertegenwoordiger die een belangrijke rol speelde, zeker in internationaal verband. Ik waardeer het zeer als iemand bij zichzelf te rade gaat en tot de conclusie komt dat hij het niet meer kan opbrengen. Dat tekent de serieusheid van Martin van Dijk. Hij doet iets helemaal of hij doet het niet. BLN beraadt zich ongetwijfeld over zijn opvolging. Is er al iets bekend? We kijken zorgvuldig naar de opvolging. Eric Schultz is de vicevoorzitter van de Internationale Afdeling en neemt de taken voorlopig over. Martin heeft toegezegd hem te willen ondersteunen om de continuïteit te kunnen waarborgen. Dat zegt iets over de lo- y aliteit van Martin van Dijk: hij is duidelijk over zijn vertrek maar hij laat je niet vallen. Kan het reservefonds een rol spelen in de vergroening van de binnenvaart? EICB heeft geanalyseerd wat het kost om de vloot substantieel te vergroenen. Een groene vloot biedt grote maatschappelijke voordelen – een CO 2 -reductie van 15 procent is mogelijk op het totale Nederlands transport – en het is daarom ook aantrekkelijk voor de overheid om mede te financieren. We hebben dat in een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden en ik denk dat het aantrekkelijk is voor een nieuw kabinet om dit mee te nemen, want het past in de brede, maritieme strategie. De financiering ervan kan wellicht deels door het reservefonds aan te spreken. Het heeft de sympathie van ambtenaren. Ik ben optimistisch: we zetten in op vergroening van de binnenvaart. Met de banken willen we in gesprek over extra oplossingen voor financiering van vergroeningsinvesteringen in zwaar gefinancierde schepen, want ook die moeten mee in de vergroening.

Binnenvaartkrant