Views
6 years ago

2017-02

 • Text
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Januari
 • Binnenvaart
 • Haven
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Miljoen
 • Onze
 • Gaan

De Binnenvaartkrant 1 17 januari 2017 VAKBLAD VOOR RIJN- & BINNENVAART www.binnenvaartkrant.nl · www.vlootschouw.nl · tel. 010 414 00 60 · Oplage: 23.000 · Verspreidpunten: 650 17 januari 2017 - 31 januari 2017 Editie 2 Weer Kamervragen over hoge boetes Havenman namens alle roeiers Fusie Vlaamse vaarwegbeheerders 3 5 11 Vrijdag de 13e (078) 682 12 14 WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL THE LIQUID SOLUTION +31(0)183-515 489 | info@lct-bv.nl | www.lct-bv.nl Het was vrijdag de 13e en het stormde stevig. Dat werd de Zeetijger te veel. De sleepboot was van Amsterdam onderweg naar Rotterdam met drie grote silo’s. Rond 08.30 uur zonk de boot deels op de Ringvaart bij Leimuiderbrug. Waarschijnlijk had de wind vat gekregen op de silo’s waardoor de pontons de 21 meter lange Zeetijger omver trokken. De opbouw bleef boven water uitsteken. De drie opvarenden konden ongedeerd op een te hulp geschoten vaartuig overstappen. (foto AS Media) Kobelt motorbedieningen, schroefasremmen, trek-/ duwkabels & MJP waterjets Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl T: +31 (0) 78 890 8050 E: binnenvaart@heinenhopman.nl W: www.heinenhopmanbinnenvaart.nl Verwarming Ventilatie Airconditioning Koeling UW VITALE VERBINDINGEN ONZE SPECIALITEIT Voor alle soorten laad- en losslangen en MRO toepassingen zijn wij uw partner. Al 65 jaar specialist voor uw slangen en koppelingen Friesland investeert (half) in Van Harinxmakanaal Om de Friese havens bereikbaar te houden voor grotere binnenvaartschepen, moeten de vaarwegen verbeterd worden. Uit onderzoek door Panteia blijkt investeren in het Van Harinxmakanaal tussen Leeuwarden en het Prinses Margrietkanaal het meest rendabel. Het College van Gedeputeerde Staten zet dan ook in op deze vaarweg. Opwaardering van hetzelfde kanaal tussen Leeuwarden en Harlingen gaat echter op de lange baan. Provinciale Staten van Friesland beslissen op 29 maart. Er is 12 miljoen euro beschikbaar. De investering is van belang voor de concurrentiepositie van bedrijven in de havens en voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, zo stelt het provinciebestuur. Als er niets gebeurt, verschuift er 134.000 ton lading van het water naar de weg, blijkt uit het onderzoek van Panteia. Dat heeft, in opdracht van de provincie, de kosten en baten van investeren in de Friese vaarwegen geanalyseerd. Er is ook gekeken naar de behoefte aan bedrijventerreinen die afhankelijk zijn van verbindingen over water. Opwaardering Het voorstel van het college behelst de opwaardering van twee vaarweg(trajecten). Bovenaan het wensenlijstje staat het verbreden en verdiepen van het Van Harinxmakanaal tussen Leeuwarden en Fonejacht, de aansluiting op het Prinses Margrietkanaal. Dan kunnen klasse V-schepen ook gebruik maken van dit deel van de vaarweg. Ook het verbreden en verdiepen van de huidige Vaarweg naar Heerenveen bij Terherne krijgt groen licht. Het volgende project zou het verbreden en verdiepen van het Van Harinxmakanaal tussen Leeuwarden en Harlingen kunnen zijn. Opwaardering van de Vaarweg naar Drachten wordt als vierde mogelijke investering genoemd. Maar die laatste twee worden uitgesteld. Op basis van het onderzoek stelt het college voor om nu niet door te gaan met het verbreden en verdiepen van het Van Harinxmakanaal tussen Harlingen en Leeuwarden en af te zien van de aanpak van de Vaarweg naar Drachten. Voor het Van Harinxmakanaal geldt dat het investeren in de aanpak van alleen het deeltraject tussen het Prinses Margrietkanaal en Leeuwarden het meest efficiënt is. Lees verder op pagina 5 >> Dé verwarming voor aan boord! +31 (0)117 - 401 500 VOORTVAREND VERZEKERD 24/7 BEREIK- BAAR EOC zeker op het water! T. 088 6699500 | eoc.nl COMPONENTS STRAALBUIZEN UIT VOORRAAD IN DIVERSE DIAMETERS LEVERBAAR WWW.DAMENMC.NL | +31 (0)184 67 62 62 KEERKOPPELING DEFECT? SCHAKEL DIRECT Dolderman keerkoppeling service www.keerkoppeling.com Bel 078-6138277 24 UURS STORINGSDIENST MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN Marine Power Drechtsteden B.V. YOUR PARTNER IN MARITIME INDUSTRY +31 (0) 85-4861360 dealer NEEM GEEN RISICO Bescherm uw investering KOOP ORIGINEEL PON POWER BV pon-cat.com/onderdelen www.visscherscheepsreparatie.nl Tel. 0031 (0)184-496363

Binnenvaartkrant