Views
2 years ago

2016-23

 • Text
 • Schip
 • November
 • Maritieme
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Haven
 • Twee

De Binnenvaartkrant 20 8

De Binnenvaartkrant 20 8 november 2016 Visveiling Urk vaart wel bij innovaties “Alle lichten staan op groen” Door Evert Bruinekool Visveiling Urk is in 2008 ontstaan door een fusie tussen de visafslagen Urk en Harlingen. Daarmee werd zij qua omzet en volume de grootste van Nederland en één van de belangrijkste in Europa. Het zorgde voor de benodigde omvang om te investeren in innovaties. Bijvoorbeeld het machinaal op gewicht sorteren van schol. Het management van de visafslag zoekt doorlopend naar manieren om aan vissers en afnemers meer service en faciliteiten te bieden. Door de visie, durf en het doorzettingsvermogen van de vissers kwam een moderne vissersvloot tot stand en ontwikkelde Visafslag Urk zich in de loop der jaren tot de spil van het visserijbedrijfsleven. In 1904 startte de Visafslag Urk als coöperatie, door de vissers in het leven geroepen. De samenwerking droeg bij aan de welvaart van het toenmalig eiland Urk. Nu heeft de coöperatie ongeveer tachtig leden. Sorteermachine De sorteermachine riep eerst nogal wat weerstand op bij de medewerkers. Ze waren bang dat die banen zou gaan kosten. inmiddels wordt langzaam het tegendeel duidelijk. Sorteerders sorteren de binnenkomende vis op lengte en kwaliteit. De machine sorteert de schol vervolgens door een slim sensorensysteem op gewicht. Elke vis wordt in de machine op een schaaltje gelegd door medewerkers. De schaaltjes worden boven verschillende sporen op de lopende banden geleegd; elke band is gekoppeld aan een gewichtseenheid. Vervolgens verdwijnen de vissen Berend Hakvoort: “We hebben er net een tiental Belgische klanten erbij gekregen.” (foto’s E.J. Bruinekool Fotografie) van gelijk gewicht in dezelfde krat. Inmiddels draait de sorteermachine circa 25 ton vis per uur. De bedoeling is dat de machine door een fijnere afstelling rond de 30 ton per uur kan gaan draaien. “De schepen zijn inmiddels te groot om hier in de haven te komen, eigenlijk is de sluis het probleem”, vertelt Barend Hakvoort, marketingmanager van Visveiling Urk. “Lossen doen we hier niet meer; de vis wordt allemaal over de weg aangevoerd. Neem bijvoorbeeld de MDV 1 (het milieuvriendelijke schip dat vorige week tot Schip van het Jaar werd uitgeroepen, red.). Door zijn rompvorm kan het schip niet hierheen komen. Zoals zo veel schepen.” “De vissers zouden moeten omvaren en veel brandstofkosten maken om hier te komen. Dat wordt nog wel gedaan voor reparatie hier in de haven. Er zijn van oudsher veel onderhoudsbedrijven.” Nieuwe klanten “Ondanks het dipje van de afgelopen jaren draait de visserij nu weer top”, vertelt Hakvoort. “We zijn een aanvoercoöperatie, samen met Harlingen. In 2008 was de vloot kleiner geworden en zijn we samengesmolten met Harlingen.” “Er zijn in de afgelopen zomer veel nieuwe klanten bijgekomen uit Arnemuiden,Tessel en Katwijk. Daarnaast ook buitenlandse klanten. Dat is met name goed voor de scholprijzen. Een week of zes geleden kregen we een aantal Belgen die van onze afslag gebruik gaan maken.” Het idee voor de sorteermachine werd geboren toen de schol heel goedkoop was. De visafslag heeft de machine zelf ontwikkeld. De handel sorteerde de vis zelf op gewicht. “Wij dachten: die slag moeten wij zelf maken; daardoor zijn wij nog interessanter voor de vishandel.” “De machine draait nu bijna een jaar”, vertelt Hakvoort. “Er is zó veel ander werk door andere soorten vis dat de we voor de mensen zat sorteerwerk hebben. Mensen die niet achter de machine staan, werken op de vloer. Alles bij elkaar werken er circa 180 mensen bij de afslag, waarvan 30 in vaste dienst.” Tubes De toekomstverwachtingen zijn rooskleurig bij de visveiling. De innovaties blijven doorgaan. reden Ondanks de digitale klok komen er nog steeds handelaren naar de afslag: ze willen hun product zien. Ze lopen voor het kopen een rondje door de schouwruimtes en kijken bij het sorteren. De klanten die online kopen, vragen mensen die kijken naar de kwaliteit. Daarnaast zijn er commissionairs, onder wie veel oud-vissers, die van de hoed en de rand weten. Echt ongezien kopen gebeurt erg weinig. “De volgende nieuwe ontwikkeling is al weer in gang gezet: tubes in plaats van kratten”, vertelt Hakvoort. “We hebben er nu 1.500. Nu maken we ze nog met de hand schoon, maar de schoonmaakmachine is al besteld.” Naast de visverwerking biedt de visafslag ook diensten aan vissers. Zoals het E-logboek en weersvoorspellingen per visgebied. Ook registreert de afslag obstakels in het viswater. En bunkeren in verre landen kan eveneens vanuit Urk geregeld worden. Inspelen op de markt en service verlenen aan vissers en de handel, staan hoog in het vaandel van Visveiling Urk. “Inspelen op vragen. Net een tiental Belgische klanten erbij gekregen. Dat is toch de kers op taart”, concludeert Hakvoort. 15 miljoen euro omzet loopt de visafslag nu voor op vorig jaar. De verwachting is dat ze dit jaar 45 miljoen kilo vis halen. De scholprijzen zijn met 40 procent gestegen ten opzichte van 2014. “Het loopt lekker. Alle lichten staan op groen”, zegt Hakvoort. “Voldoende aanvoer en de prijzen zijn goed. We hebben zelfs een beetje groeipijn gehad: bij veel aanvoer heb je veel meer kisten nodig.”

De Binnenvaartkrant 21 8 november 2016 Urk kan bijna niet wachten op nieuwe servicehaven DOOR EVERT BRUINEKOOL Een nieuwe servicehaven realiseren tussen Urk en de Ketelbrug, dat is het doel van Flevo Port Urk, een samenwerkingsverband van Urker ondernemers. De buitendijkse haven is een grote wens van maritieme ondernemers op Urk. In 2007 startte het eerste haalbaarheidsonderzoek. Inmiddels staan de ondernemers te trappelen om de haven te realiseren. De huidige haven bevindt zich aan de rand van de dorpskern. Dicht op elkaar en dicht op de woonkern van het dorp. In de haven is zowel watersport, industrie als beroepsvaart aanwezig. Het voormalige eilanddorp heeft een karakteristiek en historisch centrum. Urk is daardoor aantrekkelijk voor toeristen. “De groeimogelijkheden van de bedrijven gevestigd in de oude haven, zijn beperkt door het gebrek aan voldoende geschikte ruimte en de nabijheid van huizen op Urk”, stelt de Provincie Flevoland op haar website. De maritieme servicehaven zou 130 meter uit de dijk moeten komen te liggen. Er is 1.000 meter kade voorzien, een havenbekken van 250 meter breedte met twee haveningangen en een ontwerpdiepte van 5 meter. Openbare kaderuimte De visie van de gemeente benoemt de kansen: het versterken van het maritieme cluster en het vergroten van het toerisme op Urk. Tegenwoordig is de haven ruimtelijk te verdelen in de historische/toeristische haven, het haventerrein en de werkhaven. De bedrijven zijn gespecialiseerd in de visserij, de bouw, reparatie en onderhoud van schepen en maritieme dienstverlening. (foto’s E.J. Bruinekool Fotografie) sche grenzen van de huidige haven bereikt. Om de vraag naar kaderuimte ook kwantitatief te kunnen onderbouwen, heeft de gemeente door de Stec Groep een toets laten uitvoeren op de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat in het laagste scenario tot en met 2030 een behoefte aan nieuwe, kadegebonden bedrijfsruimte zal zijn van 9 tot 12 hectare. Ook wordt in de visie door Urk al rekening gehouden met aanlegplaatsen voor cruiseschepen. Het project voor de Maritieme Servicehaven sluit aan op de Maritieme Strategie van de rijksoverheid. Het rijk is van mening dat de nieuwe haven bijdraagt aan de verbetering van de Nederlandse maritieme infrastructuur. Het initiatief voor een nieuwe haven bij Urk is oorspronkelijk afkomstig van zeven maritieme bedrijven, verenigd in een consortium met de naam Flevo Port Urk. Volgens Provincie Flevoland is gebleken dat dit consortium de haven niet zelf kan realiseren. De provincie werkt aan een nieuw plan. Daarbij heeft zij onderzocht of er nog andere bedrijven geïnteresseerd zijn om zich in de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland te vestigen. “Naar aanleiding hiervan hebben zestien ondernemers zich gemeld. Dertien partijen passen bij het concept van de Maritieme Servicehaven. Met hen maken we afspraken over het vervolg”, zegt woordvoerster Henriëtte Muller van Provincie Flevoland. “Over planning en rolverdeling kunnen wij nog niets zeggen. De MER (Milieu Effect Rapportage, red.) en het inpassingsplan liggen nu ter beoordeling bij de provincie.” Radiostilte Maaike Hesterman, verantwoordelijk voor PR en marketing bij Scheepswerf Balk zegt: “Wij willen graag van start met het uitbreiden van de scheepswerf, wij doen van het begin af mee. We zouden eerst zelf investeren. Inmiddels heeft Provincie Flevoland het ontwikkelingsstokje overgenomen.” “Na de realisatie gaan wij terrein pachten van de provincie. Inmiddels hebben wij speciaal hiervoor het merk Bloemsma Jachten gekocht. De bedoeling is dat op de nieuwe locatie loodsen worden neergezet waar wij nieuwe jachten gaan bouwen. De refits blijven we op de oude locatie doen. Wij verwachten dat we in 2020 pas van start kunnen gaan met nieuwbouw van schepen op de nieuwe locatie.” Jaap Brink is woordvoerder van de zeven ondernemers van Flevo Port Urk. Hij kondigt radiostilte aan. “De communicatie gaat nu via de provincie, ik zeg even helemaal niets.” Directeur Wiebe Bonsink van HEBO Maritiemservice geeft aan uit het project te stappen. Het bedrijf uit Zwartsluis was oorspronkelijk ook betrokken bij de plannen van Flevo Port Urk. “Onlangs hebben we de beslissing genomen. Wij zijn er jaren terug ingestapt. Inmiddels hebben we door overname een terrein aan de dijk bij Lelystad. Dit terrein voldoet voor ons.” De werkhaven heeft één schaars productiemiddel, dat is openbare kaderuimte. De openbare kade, circa 500 meter lang, biedt ruimte aan bestaande, kleinere maritieme bedrijven en voor start-ups in deze sector die niet in een eigen kade kunnen investeren. Alleen scheepswerf Balk en Hoekman Shipbuilding beschikken over eigen kaderuimte. De vraag naar kaderuimte is inmiddels zo groot dat de haven tegen zijn grenzen aanloopt. De haven ligt iedere week vol en er zijn wachtlijsten voor nieuwe schepen. Met name in de niet-visgerelateerde bedrijfstakken zal de maritieme sector groeien. Cruiseschepen Bestaande bedrijven willen uitbreiden maar hebben geen ruimte meer. Daarnaast wil de gemeente ruimte bieden voor startende bedrijven die nieuwe niches kunnen aanboren. Naast het gebrek aan fysieke ruimte zijn de milieutechni-

Binnenvaartkrant