Views
2 years ago

2016-23-Geld en Verzekeringen

 • Text
 • Kredietunie
 • Binnenvaart
 • Procent
 • Schepen
 • Eigen
 • Verzekeringen
 • Geld
 • Overvliet
 • Vijf
 • Projecten

De

De Binnenvaartkrant 27 Geld en verzekeringen 4 8 november 2016 Dagelijkse vrachtprijzen voor tankvaartondernemers bij BLN PJK International verzamelt dagelijks de vrachtprijzen in de tankvaart in het ARAgebied en op de Rijn voor het vervoer van brandstoffen. Die gegevens zijn beschikbaar voor de tankvaartondernemers via een app, via e-mail of sms. Daarvoor moeten die ondernemers wel een abonnement hebben. Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft voor haar leden een collectief contract afgesloten met PJK International. Vanaf 1 januari 2017 kunnen de leden van de brancheorganisatie daar vrij gebruik van maken en op hun telefoon of computer dagelijks de vrachttarieven ontvangen voor de tankvaart. “We doen dagelijks onderzoek naar de vrachttarieven in de tankvaart”, aldus Patrick Kulsen, directeur van PJK International. “We bieden daarmee de markt de transparantie die belangrijk kan zijn bij de bedrijfsvoering.” Hij wijst vooral op de actualiteit van de vrachtprijzen. “Binnen een dag kan dat met kwartjes of soms wel hele euro’s omhoogschieten. Zo zit die business in elkaar.” Het sluiten van de overeenkomst tussen PJK International en Koninklijke BLN-Schuttevaer. (vlnr) BLNdirecteur Hester Duursema, PJK-directeur Patrick Kulsen, BLN-beleidsadviseur Milieu & Veiligheid Edwin Tijssen en Alain Devos, voorzitter van de ledengroep Tankvaart bij BLN. (foto Koninklijke BLN-Schuttevaer) Een aantal tankvaartondernemers heeft al een abonnement bij PJK International. Onder hen ook leden van Koninklijke BLN- Schuttevaer. Ook zij kunnen gebruik maken van de service die de organisatie vanaf 1 januari aanbiedt. Op de website van de organisatie staat: “BLN-Schuttevaer is ervan overtuigd dat goede marktinzichten ondernemers handvatten geven om bepaalde keuzes te maken. Dat zien we als onze rol als professionele belangenbehartiger.” PJK International is een onafhankelijk marktonderzoeksbureau gespecialiseerd in de internationale petrochemische industrie. Tevens wordt via dezelfde kanalen de PJK Gasolie bunkerindex verstrekt. Patrick Kulsen: “We rekenen in de berichten de prijs om naar een hanteerbare prijs die de tankvaartondernemer aan het bunkerstation betaalt voor een ton gasolie.” Het gaat daarbij om wat de bunkerstations in Nederland rekenen. In de app biedt PJK International tevens een kostencalculatie per reis aan op basis van de huidige gasolieprijs. “Je kan de gegevens van het schip en de motor in de app inlezen. Zelfs een hele vloot kan zo worden ingebracht. Op basis van die gegevens wordt met de actuele gasolieprijs berekend wat een reis kost.” ASV vraagt politiek om pensioenregeling voor slachtoffers beleid Zorg voor een goede pensioenregeling voor schippers die slachtoffer zijn van het politieke beleid en gedwongen worden hun bedrijf te beëindigen. Bijvoorbeeld Een scheepvaartbank die meedenkt. Zonder innovatie geen vooruitgang. De Rabobank innoveert voor haar klanten en geeft ruimte aan innovatieve bedrijven. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. doordat ze niet kunnen voldoen aan de te strenge CCR-eisen. Dat vraagt de ASV in aanloop naar de verkiezingen aan politieke partijen. De vereniging heeft ook een begrotingsvoorstel ingediend voor toekomstig binnenvaartbeleid. Het doel is dat de partijen de suggesties in hun verkiezingsprogramma opnemen. Dat het niet haalbaar is dat alle schepen aan nieuwbouweisen voldoen, was en is bij alle partijen bekend, schrijft ASV-voorzitter Sunniva Fluitsma in een begeleidende brief. “Dit zal leiden tot het verdwijnen van alle schepen beneden 1.500 ton en daaraan gekoppeld een verschuiving van vervoer van water naar vervoer over de weg. De minister heeft de moties die dit voorkomen kunnen niet uitgevoerd waardoor er niets anders overblijft dan een koude sanering van oudere, kleinere schepen. Daarom vraagt de ASV om een goede pensioenregeling voor schippers die gedwongen worden hun bedrijf te beëindigen.” Oneerlijke concurrentie Andere onderwerpen waarvoor de ASV om aandacht vraagt, zijn onder meer uitstoot en emissie-eisen, bemanningsvoorschriften, werk- en rusttijden, huisvuilproblematiek, wacht- en rustplaatsen, oneerlijke concurrentie (tussen modaliteiten, door de marktmacht van verladers, en door ingrijpen in de markt met Europese subsidies) en de regelzucht van de Centrale Rijnvaart Commissie. De ASV wil dat de binnenvaart een prominente plaats krijgt in de verkiezingsprogramm’s voor maart 2017. “Als wij tot op heden alle politieke geluiden horen is het een noodzaak om goederen te vervoeren via het water, en zelfs een uitbreiding wordt voorgestaan, maar een uitvoering van deze gedachten kunnen wij in het huidige beleid niet ontdekken.” Afweten Er worden wel steeds meer eisen aan de sector opgelegd, maar de overheid laat het afweten, stelt de ASV. Door te bezuinigen op onderhoud aan vaarwegen en de bediening van bruggen en sluizen bijvoorbeeld. In haar begrotingsvoorstel heeft de ASV dan ook extra (lees: voldoende) budget opgenomen voor aanpak van alle knelpunten, onderhoud en bediening van bruggen en sluizen. Inclusief voldoende lig- en overnachtingsplaatsen. “Het onderhoud aan vaarwegen van zaken die nu bekend zijn en voor onveilige situaties zorgen maar pas vanaf 2022 gepland staat moet met vijf jaar naar voren gehaald worden en in 2017 worden aangepakt en uitgevoerd.” Pensioenvoorziening Een opmerkelijk onderdeel van het pakket van de ASV is de pensioenvoorziening voor schippers die noodgedwongen stoppen als gevolg van de technische regelgeving van de CCR. Zo’n regeling zou binnen twee jaar opgetuigd moeten worden. “Wetende dat er sprake is van een koude sanering van de vloot kleinere schepen, wetende dat de minister de motie niet uitvoert waarbij deze schepen vrijgesteld worden voor CCR regelgeving, wetende dat de CCR regelgeving bewust in het leven is geroepen om oudere schepen te laten verdwijnen, niet gebaseerd op urgentie als veiligheid of milieu schade, vindt de ASV dat de minister deze gedupeerde schippers van deze duurzame productiemiddelen dient te compenseren voor de geleden schade.” Ander beleid Eigenlijk wil de ASV helemaal niet dat er zo’n afvloeiingsregeling komt. De vereniging wil dat het beleid verandert. “Als de minister de motie uitvoert waarin kleinere schepen uitgezonderd worden van de CCR regelgeving is deze kostenpost niet nodig. Dan kunnen deze schepen blijven varen tot ze door een natuurlijk proces hun bestaansrecht verliezen.” “Dat andere beleid zou heel weinig investeringen vragen van de overheid en zou daarmee tevens laten zien dat men oog en oor heeft voor de noden van de binnenvaart. Een win-win situatie dus, lijkt ons. (…) Als de minister er echter voor kiest haar beleid niet aan te passen dan lijkt het ons ook dat de kosten daarvoor bij haar ministerie zouden moeten komen te liggen, en niet bij de particuliere schipper.”

Binnenvaartkrant