Views
2 years ago

2016-21

 • Text
 • Binnenvaart
 • Oktober
 • Jaar
 • Schepen
 • Onze
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Nieuwe
 • Bunker
 • Eigen

De Binnenvaartkrant 2 11

De Binnenvaartkrant 2 11 oktober 2016 RsR Nemo Ltd. ist der Anbieter von nautische Management für Flusskreuz–fahrtunternehmen. Zu diesem Zeitpunkt führt RsR Nemo Ltd. mehr als 26 Flusskreuzfahrtschiffe und ist mit einer Anzahl von mehr als 220 Mitarbeitern eine der größten Managementgesellschaften für die Flusskreuzfahrt. Wir suchen: Steuermann KAPITÁNkormidelník! SOMTRANS NV Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem Tel: 0032(0) 3 355 16 88 www.somtrans.be Email: admin@somtrans.be • i.b.v. Rhein- und/oder Donaupatent ist ein Vorteil • Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache • Repräsentatives Erscheinungsbild • Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung Matrose • i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualifikation Matrose • Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache • Repräsentatives Erscheinungsbild • Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung Matrose/Motorwart • i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualifikation Matrose und Motorwart • Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache • Repräsentatives Erscheinungsbild • Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung Sind Sie die richtige Person für eine der oben genannten Positionen dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung an: RsR Nemo Ltd. Atlantis Building, Office 302, 3rd floor 2 Makariou Avenue CY-4000 Limassol Per E-Mail an: pz@rsrnemo.com Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter Telefonnummer: +31 68331541 683331541 Keine Akquisition über diese Anzeige durch Personalvermittlungen erwünscht! Voor de eigen vloot (mineraal & chemie) zijn wij op zoek naar enthousiaste: (Licht)matrozen In het bezit van een geldig dienstboekje en bezig met binnenvaart gerelateerde opleiding. Aan boord van onze schepen wordt gewerkt TE WEINIG RUIMTE? Om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. onder Luxemburgse arbeidsvoorwaarden zoals een uitstekende vrijetijdsregeling op basis van 25 weken varen en 27 weken vrij per jaar. INTERSTREAM BARGING, ÉÉN VAN DE GROOTSTE BINNENVAARTBEVRACHTERS IN EUROPA MET KANTOREN IN GEERTRUIDENBERG, DUISBURG, MANNHEIM, HAMBURG EN LUXEMBURG, VERVOERT VOOR HAAR OPDRACHTGEVERS IN DE PETROCHEMISCHE INDUSTRIE VLOEIBARE CHEMICALIËN, MINERALE OLIËN, EETBARE OLIËN EN VETTEN OVER DE EUROPESE BINNENWATEREN. MET 250 GOED GETRAINDE EN GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS EN EEN GEAVANCEERDE, VOORNAMELIJK DUBBELWANDIGE VLOOT VAN MEER DAN 150 SCHEPEN BEANTWOORDT INTERSTREAM VOLLEDIG AAN DE HOGE STANDAARDEN VAN HAAR OPDRACHT- GEVERS OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID, MILIEU EN KWALITEIT. Durf je de verantwoordelijkheid en de uitdaging aan, wil je graag verder groeien, studeren en bovenal een goed salaris? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling crewing (tel.nr. +352 2786 1335). Of mail je brief met CV naar crewing@interstreambarging.lu www.interstreambarging.com

De Binnenvaartkrant 3 11 oktober 2016 ASV-lobby voor Agora heeft effect Dingetjes Op 30 november is er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over ‘Beprijzen en Markt Binnenvaart’. Lutz Jacobi (PvdA) en Eric Smaling (SP) namen daartoe het initiatief. Ook Betty de Boer (VVD) en Martijn van Helvert doen eraan mee. Zaterdag 1 oktober kondigde Lutz Jacobi de bijeenkomst aan. Ze sprak de aanwezigen bij de ASVledenvergadering in een videoboodschap toe. Aanleiding voor de hoorzitting is het plan van de ASV om een Europese veilingsysteem voor de spotmarkt in te stellen waar prijzen eerlijk en transparant tot stand komen: Agora. “Ik ben een voorstander van alle plannen die ertoe leiden dat de binnenvaart beter kan functioneren”, zei Jacobi. Of dat iets als Agora moet worden of een andere vorm van samenwerking, dat moet het rondetafelgesprek duidelijk maken. Tijdens de rondetafel in de Tweede Kamer worden diverse deskundigen en bestuurders uit de bedrijfstak gehoord. Initiatiefnota “We zoeken naar iets dat vraag en aanbod dichter bij elkaar brengt”, zei Eric Smaling, die wél naar Rotterdam was gekomen om de ASV-leden en genodigden toe te spreken. Op basis van de gesprekken in november zullen Jacobi en Smaling – mogelijk samen met de andere Kamerleden – een initiatiefnota opstellen met oplossingsvoorstellen. “Die dienen we dan in bij minister Schultz, ondersteund met moties. Zij moet daar dan iets mee doen.” Zoals ze ook moet met de eerder dit jaar door Jacobi en Smaling ingediende motie om zich erbij de CCR voor in te zetten dat de nieuwe technische voorschriften voor schepen tot 86 meter alleen gelden bij nieuw-, ver- en ombouw. ADVERTENTIE MaasstadLab: uw partner voor drugstesten op schepen! Uw medewerkers snel en eenvoudig aan boord laten testen op drugs en/of alcoholgebruik? Het MaasstadLab van het Maasstad Ziekenhuis is: • Deskundig: expertise om diverse drugsscreeningen uit te voeren én te interpreteren. • Betrouwbaar: werken volgens de richtlijnen van EWDTS. • Gastgericht: controle via urine op eenvoudige wijze. Meer informatie: dhr. L. Karreman, accountmanager MaasstadLab, tel: (010) 291 14 75, e-mail: KarremanL@maasstadziekenhuis.nl “Ik kan niet zien of de minister met haar vuist op tafel slaat als ze in Brussel of Straatsburg is”, liet Smaling merken dat hij vermoedt dat Schultz zich bij de Europese Commissie en de CCR onvoldoende inzet voor de branche. In de begroting van Infrastructuur en Milieu voor 2017 staat dat “de uitvoering van de motie wordt voorbereid”, citeerde de SP’er. “Bij de begrotingsbehandeling zal ik vragen wat dat inhoudt. We moeten hier bovenop blijven zitten.” Kink in de kabel voor Belgische federale binnenvaartcommissie De Vlaamse regering heeft tegen het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) gestemd over de samenstelling en werking van een fede rale commissie voor de binnenvaart. Deze commissie zou te veel taken krijgen die na de zesde staatshervorming een gewestelijke bevoegdheid geworden zijn. Het ontwerp-KB werd in juni Eric Smaling was te gast bij de ASV-vergadering in Rotterdam. Links ASV-voorzitter Sunniva Fluitsma. goedgekeurd door de federale ministerraad. Nu is er een onverwachte kink in de kabel gekomen. In het kader van de staatshervorming zijn in 2014 technische vereisten, bemanningsvereisten en tal van andere binnenvaartbevoegdheden overgeheveld van het federale naar het gewestelijke niveau. De plannen omtrent de federale binnenvaartcommissie zijn volgens de Vlaamse regering in strijd met deze nieuwe bevoegdheidsverdeling. Zo zou de federale commissie naast een bemiddelende rol bij geschillen over een bevrachting en het vaststellen van kostprijsindicatoren ook de bevoegdheid krijgen om zaken die verband houden met de binnenvaart te bespreken en daarover te adviseren. Volgens de Vlamingen is dit laatste veel te ruim gedefinieerd. Ze dringen Verkiezingen Smaling zei zich te storen aan andere partijen die herhaaldelijk met de mond belijden dat de binnenvaart betere kansen verdient, maar dat niet in daden omzetten. Hij raadde de schippers aan die partijen daarop nu aan te spreken en ervoor te zorgen dat vervoer over water in de partijprogramma’s komt te staan voor de verkiezingen in maart volgend jaar. De SP, zo beloofde hij, gaat in elk geval vol inzetten op de binnenvaart. “Alles wat over water kan, moet over het water gaan.” Hoe de SP dat wil bereiken, gaf Smaling nog niet prijs. Het partijcongres moet het programma ook nog definitief goedkeuren. Een optie zou kunnen zijn dat het wegvervoer tol (“Maut”) moet gaan betalen, zoals in Duitsland en België. Geen poot aan de grond Ook minister Schultz van Haegen maakt haar mooie woorden over de binnenvaart niet waar, aldus Smaling. “Ze zegt een groot hart te hebben voor de binnenvaart, maar ik merk er niets van. Er wordt niet geleverd. Over geld schuiven in het Infrastructuurfonds, van wegprojecten naar waterprojecten, is met de minister niet te praten. Je krijgt als oppositiepartij geen poot aan de grond.” erop aan dat de onderwerpen die de federale commissie mag behandelen duidelijker afgebakend worden. Andere naam Met de bemiddelende rol van de federale commissie bij bevrachtingsgeschillen en haar bevoegdheid om kostprijsindicatoren vast te stellen, heeft Vlaanderen geen probleem. Dat is federale materie. Om niet de indruk te wekken dat binnen de federale commissie alle aangelegenheden van de binnenvaart worden behandeld stelt de Vlaamse regering een naamswijziging voor. “Commissie Prijsvorming en Bevrachting Binnenvaart” zou volgens de Vlamingen passender zijn. In het ontwerp-KB is niet voorzien dat de gewesten vertegenwoordigd zijn in de federale commissie. Ze zijn slechts waarnemer. Ook daar is de Vlaamse regering het niet mee eens. Je moet niet zulke moeilijke taal gebruiken in je stukkie. Je moet Jip-en- Janneke-taal schrijven. Ik moet van alles. Bedoel je dit: Hallo schipper hallo! Kijk schipper, daar vaart een bootje heen en weer. Een leuk geel en groen bootje dat drijft. Met een stuurhutje. Heen en weer. Het is een veerbootje, ja ja een drijfveertje dat danst op het water. Onzin natuurlijk, schippers zijn geen kleine kinderen. Bij politici ben ik daar minder van overtuigd. Vandaar hieronder wat inbreng voor de hoorzitting van volgende maand over een paar issues (dingetjes) die spelen in de binnenvaart. Dingetje 1: de centjes Alle mensen moeten eten en drinken. Ook de schippers. Om dat te kunnen betalen hebben ze centjes nodig. Schippers moeten hard werken. Elke dag een heleboel uurtjes. Als ze daar netjes voor worden betaald, is iedereen gelukkig. Waarom kan dat niet? Omdat ze met een heleboel zijn, lachen de klantjes van de schippers zich een deuk. Want er is immers altijd wel een schipper te vinden die voor nog minder centjes wil varen. En dan zegt iedereen: dat moeten die schippers toch zelf weten. Dingetje 2: Alles pluis aan boord Scheepjes moeten heel en schoon blijven. Uit het motortje moet niet zoveel vieze lucht komen, anders gaat de schipper maar roeien (of zeilen natuurlijk). Als je niet goed voor het scheepje zorgt, komt er een gaatje in en zinkt het zomaar. Dat is natuurlijk heel vervelend voor de plantjes en beestjes op de kant en onder water. Daarom zijn er regeltjes opdat we de scheepjes netjes kunnen blijven verzorgen. Maar er is iets niet goed aan de nieuwe regeltjes. Veel kleine scheepjes varen al heel lang heel netjes en heel veilig. Als die aan die nieuwe regeltjes moeten voldoen, zijn de schippers blut en is het afgelopen met die scheepjes. Dat is toch niet eerlijk? En gewoon ontzettend stom. Dingetje 3: slootjes stuk Scheepjes en bootjes varen op een heleboel grote en kleine slootjes in het land. Als ergens weer een mooie grote sloot is gebouwd, komt de Koningin hem zelfs openen. Het is niet zo stoer om voor die kleine slootjes een beetje goed te zorgen. Daarom liggen veel kleine slootjes er een beetje zielig bij. Dat kan toch niet! Dingetje 4: watertruukje O jee, daar hebben die bollebozen in Brussel ineens iets geniaals bedacht. Ze gaan de binnenvaart een handje helpen en zelf bootjes en bakjes bouwen. Maar hoe zit dat met de schippers die met hun eigen scheepjes willen blijven varen? Die kunnen het wel schudden.Het gekke is dat het lijkt alsof ze heel erg aardig zijn voor de schipper, maar dat is niet zo, het is een truukje. Een watertruukje. EÉN POT NAT door Michel Gonlag

Binnenvaartkrant