Views
2 years ago

2016-21

 • Text
 • Binnenvaart
 • Oktober
 • Jaar
 • Schepen
 • Onze
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Nieuwe
 • Bunker
 • Eigen

De Binnenvaartkrant 14

De Binnenvaartkrant 14 11 oktober 2016 Wij feliciteren Bremenports van harte met splijtbak Greenports 1 DE BINNEN VAART KRANT Ontwerpen, leveren, prefabriceren en installeren van alle type brandblussystemen. SCHN Shipyard Construction Hoogezand Nieuwbouw Wij leverden de brandblusinstallaties voor splijtbak Greenports 1 en wensen schip en bemanning een behouden vaart! Niecom BV - Installatie & Constructie B.V. Anthony Fokkerweg 77 • 3088 GE ROTTERDAM • +31 10 415 22 12 info@niecombv.nl • www.niecombv.nl SCHN wenst Bremenports en bemanning een behouden vaart met splijtbak Greenports 1. SCHN zorgde voor bouw casco, afbouw en divers ijzerwerk. W.A. Scholtelaan 19 | 9615 TG Kolham (Holland) Tel. +31 598 631766 | E-mail. info@ankerbeer.nl www.ankerbeer.nl Ankerbeer B.V. is een ingenieursbureau wat complete ontwerpen incl. alle benodigde tekeningen, 3D constructie, 3D piping enz. maakt. Ook bouwbegeleiding, reparatie en ombouw behoren tot de mogelijkheden bij Ankerbeer B.V. Scheepswervenweg 13 • 9607 PX Foxhol • Telefoon: 0598 – 39 94 50 E-mail adres: info@schn.nl • Website: www.schn.nl

De Binnenvaartkrant 15 11 oktober 2016 Bij SCHN gebouwd, in opdracht van Bremenports Greenports 1: eerste LNG-aangedreven splijtbak DOOR JAN JOHAN TEN HAVE De eerste LNG-aangedreven splijt bak is gebouwd bij SCHN in het Groningse Foxhol. De werf, die de afgelopen jaren ervaring opdeed met LNG-aangedreven schepen als bouwer van diverse LNG-tankers voor Chemgas, bouw de de Greenports 1 in opdracht van Bremenports. De splijtbak met een ruiminhoud van 850 kubieke meter wordt ingezet voor het transport van baggerslib in de haven van Bremen. “Met het werk voor Chemgas deden wij ervaring op in LNG-technologie voor tankers. Die ervaring bouwen wij nu uit met LNG-technologie voor splijtbakken”, vertelt Roelof Kregel van SCHN. “Dit is eigenlijk een binnenvaartschip met een zone-2 aanduiding voor storten op zee.” Primeur Voor SCHN betekende de bouw van een splijtbak een primeur. Het schip is totaal nieuw ontwikkeld in samenwerking met maritiem engineeringsbureau Ankerbeer. De grootste uitdaging betrof de implementatie van LNG-tanks en de zeer uitvoerige LNG-technologie op een schip dat over de gehele lengte kan opensplijten met behoud van functionaliteit en stabiliteit. Bij de installatie van de machinekamer en het gasbedrijf werkte de werf zeer nauw samen met onderaannemer Engie (ontstaan uit de fusie van Cofely en GDF Suez). Op het LNG-aangedreven schip voor de Duitse overheid is veiligheid een issue dat zeer zwaar weegt. Als overheidsinstelling en voorloper in LNG-splijtbaktechnologie wil Bremenports geen enkel risico lopen op calamiteiten. Mede daarom is de Greenports 1 uitgerust met vele tientallen alarmeringssystemen. Afzuigsysteem Ook was er bij de ontwikkeling volop aandacht voor beluchting en afzuiging. Zo heeft SCHN een eigen innovatief afzuigsysteem met sensortechnologie ontwikkeld, dat is geplaatst boven elk van de gasmotoren. Het schip is verder uitgerust met een zeer uitvoerig en volledig geautomatiseerd Novec-brandblussysteem. Voor de elektrische installatie schakelde SCHN als onderaannemer Hoogendijk Scheeps - elektro in. De LNG wordt aan boord opgeslagen in speciale, zeer goed geisoleerde en dus behoorlijk grote brandstoftanks. Dit in verband met de opslagtemperatuur van -162 graden Celcius. Stabiliteit Deze door Cryonorm geleverde tanks met een opslagcapaciteit van 6,5 kuub per stuk, moesten zó worden geplaatst dat ze de stabiliteit tijdens het splijten niet beïnvloeden. Ook de installatie van onder meer het leidingenwerk en de bekabeling voor alle veiligheidssystemen voor een schip dat over de volledige lengte in tweeën is gedeeld, was specialistisch werk. “Wij zijn een kleinschalige werf met als specialisatie maatwerk. Voor seriebouw hebben wij niet de ruimte. Het liefst bouwen wij specials en de Greenports 1 was zeker zo’n speciaal project”, licht Kregel toe. De opdracht was om een milieuvriendelijke splijtbak te bouwen, die in de Bremer haven kan opereren binnen de Greenports-filosofie. In het Greenports-document zetten Bremen en Bremenports neer hoe zij toekomstbestendig opereren, waarbij ontwikkeling van economie en ecologie naast elkaar kunnen bestaan. Emissiereductie, minder lawaai aan boord, de mogelijkheid van toepassing van ‘groene’ bio-LNG en minder afhankelijkheid van olie… de voordelen van LNG passen naadloos in de Greenports-filosofie. Prestigeproject Dankzij gebruik van LNG vermindert de uitstoot van stikstofoxide Foto Jan Johan Ten have met 25 procent, van zwaveldioxide met 100 procent, CO 2 met 25 procent en fijnstof met 99 procent. Kregel: “Voor Bremenports is dit beslist een prestigeproject. Daarom was de betrokkenheid van de opdrachtgever bij de ontwikkeling en bouw – die in september 2015 van start ging – groot.” Ook was de samenwerking met Foto SCHN classificatiebureau DNV-GL intensief. Kregel: “LNG staat nog in de kinderschoenen. Regulering bestaat wel in grote lijnen, maar detailregulering ontbreekt. Er zijn nog heel veel open einden. Samen met DNV-GL, Cryonorm en Engie hebben wij aan een aantal van deze open einden bij de bouw van dit schip invulling gegeven.” Aan splijtbak Greenports1 leverden onder andere: Shipyard Constructions Hoogezand Nieuwbouw (SCHN) Bouw casco, afbouw en divers ijzerwerk. Sandfirden Technics B.V. 2x GasLine Marine gasgeneratorsets, type GL 820M, vermogen 239 / 287 kWe, bestaande uit powered by Scania gasmotoren, type SGI-16M en elektrisch aandrijfsysteem; 1x OceanLine Marine generatorset, type OLP 521M, vermogen 125 / 150 kWe, bestaande uit Scania dieselmotor, type DI 09 074M en generator; 1x elektrisch aandrijfsysteem. Niecom BV – Installatie & Constructie B.V. Brandblusinstallatie. Ankerbeer B.V. Ontwerp inclusief alle constructie tekeningen, klein ijzerwerk tekeningen, stabiliteit berekeningen en project management. ClimaLogic B.V. Airco installatie, ventilatiesysteem, ventilatoren t.b.v. de LNG installatie en sanitaire installatie. Cryonorm Systems BV LNG installatie. DGI Doedijns Hydraulisch systeemontwerp, levering van de 30kW hydraulische installatie inclusief manifolds en aansluiting van de cilinders. ENGIE Services West Industrie BV Engineering, levering en installatie van een LNG systeem en engineering, levering en installatie van de mechanische delen in de machinekamer. Hempel (The Netherlands) B.V. Coating. Hoogendijk Scheepselectro B.V. Electrische installatie. Polson Technische Rubbertoepassingen B.V. Complete D-fender-set inclusief D-fender bochtstukken, klant specifiek groot rubber U-profiel en diverse rubber pakkingen. DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Binnenvaartkrant