Views
2 years ago

2016-21

 • Text
 • Binnenvaart
 • Oktober
 • Jaar
 • Schepen
 • Onze
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Nieuwe
 • Bunker
 • Eigen

De Binnenvaartkrant 12

De Binnenvaartkrant 12 11 oktober 2016 Wij feliciteren NWB Nord- und Westdeutsche Bunker GmbH. van harte met tanker Bunker Service 15 Shipyard Non Ferro bv info@foresta-trading.nl www.foresta-trading.nl DE BINNEN VAART KRANT

De Binnenvaartkrant 13 11 oktober 2016 Nederlands verzet tegen subsidie voor Vlaamse Watertruck+ groeit “Subsidiegeld is niet bedoeld om duwbakken te bouwen, of die nu 3.000 ton of 500 ton zijn.” Dat stelt Lutz Jacobi, Tweede Kamer-lid voor de PvdA. Ze is tegen het Belgische project Watertruck+ waarmee met Europese en Vlaamse steun drie duwboten en 28 duwbakken worden gebouwd om over kleinere vaarwegen lading te gaan vervoeren. De bouw is een initiatief van de Vlaamse minister Ben Weyts (onder andere van Mobiliteit). Die wil met Watertruck+ meer lading naar het water verschuiven. Maar volgens Jacobi is er niets innovatiefs aan duwbakken; dus zou er ook geen subsidie naar moeten gaan. “Ik ben vóór modal shift van de weg naar het water, maar dit is oneerlijke concurrentie tegenover bestaande schepen.” Jacobi zei dat in een videoboodschap op de ASVledervergadering op 1 oktober. Kapotgemaakt Die vereniging verzet zich tegen Watertruck+, omdat ze vreest dat het project ten koste gaat van bestaande kleine schepen. Voorzitter Sunniva Fluitsma: “Die bakjes van minister Weyts zouden vernieuwend zijn doordat ze een uniforme maat hebben… En daardoor dus subsidie mogen krijgen. Ze zijn net zo groot als een spits. Daar hadden we er 25 jaar geleden nog 7.000 van. Die zijn kapotgemaakt door Europa, dat zegt het zo goed met ons voor te hebben.” “Eerst was het verhaal dat Watertruck+ nieuwe lading zou opleveren”, zei Fluitsma in haar jaarrede. “Toen was het ook ter vervanging van toch al verdwijnende kleine schepen; 50 procent mag nu bestaand werk zijn. Straks wordt het: laten we maar beginnen met die 50 procent.” Het zit de ASV ook dwars dat de Europese Commissie vindt dat de schippers blij moeten zijn met het initiatief. “Alsof de beul je vraagt om het touw op te hangen en nog te applaudisseren ook”, schamperde Fluitsma. “Als de binnenvaart Brussel vraagt om de positie van de schippers te verbeteren, krijgen we te horen dat de politiek niet mag ingrijpen in de markt. Nu mag dat opeens wel. Om ons kapot te concurreren zeker.” Innovatieprijs voor Scylla Tours voor keuze GTL als brandstof Robert Reitsma, technisch directeur van rivercruise-rederij Scylla Tours, ontving bij de opening van Shipping Technics Logistics – de binnenvaartbeurs in Messe Kalkar – de Innovatieprijs voor de Binnenvaart, die beschikbaar wordt gesteld door verzekeraar Allianz Esa EuroShip. Vier schepen van Scylla Tours varen momenteel al met GTL als brandstof. GTL (Gas-to-Liquids) is een synthetische, vloeibare brandstof gemaakt van aardgas. Het product bestaat al heel lang, maar is pas recentelijk geïntroduceerd in de binnenvaart. Shell haalt het product uit aardgas en hoopt dat steeds meer bunkerstations ook GTL kunnen leveren aan de scheepvaart. In Nederland zijn er al acht plaatsen waar GTL kan worden gebunkerd. In Duitsland moet er nog een tankwagen naar de oever komen voor bunkering van binnenschepen. Scheepsdiesels kunnen eenvoudig overschakelen op GTL, aldus Shell. Robert Reitsma stelde daarom ook nuchter: “We hoeven het alleen maar te tanken.” Niettemin wordt het in de binnenvaart gewaardeerd dat Scylla Tours gebruik maakt van deze brandstof. De redacties van de Duitse binnenvaartbladen Binnenschifffahrt en Schiffahrt und Technik wijzen de winnaar van de jaarlijkse Binnenvaartinnovatieprijs aan en kozen dit jaar voor Scylla Tours. Reeds vier passagiersschepen van Scylla Tours varen op GTL, op de Rhône en de Seine. “De rederij is een voorbeeld voor de rest van de binnenvaart”, aldus Klaus Krahnke van Allianz Esa EuroShip bij de uitreiking van de prijs aan Robert Reitsma. “Scylla heeft moed en visie getoond door te kiezen voor GTL als brandstof.” Er wordt nog gestudeerd op de werking van bijvoorbeeld katalysatoren bij het gebruik van Shell GTL Fuel Marine als brandstof. Vast staat dat het product aanzienlijk minder fijnstof dan diesel produceert bij verbranding, en nauwelijks zwavel. Robert Reitsma (r) ontvangt de bokaal behorende bij de Innovatieprijs voor de binnenvaart uit handen van Klaus Krahnke van Allianz Esa EuroShip. Kamervragen Jacobi heeft ook Kamervragen gesteld over Watertruck+. Ze wil weten wat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu van het project vindt. Ze wees daarbij op de zorgen die bij Nederlandse binnenvaartondernemers leven over oneerlijke concurrentie. “Waarom wordt er meer dan 20 miljoen euro geïnvesteerd via overheden in dit project?”, vraagt Jacobi onder meer. En: “Kunt u aangeven in hoeverre deze bakken innovatief zijn en in hoeverre vervoer via deze bakken groener is dan via de bestaande binnenvaart?” De PvdA-politica drukte de vrees van eigenaren van kleine schepen uit dat Watertruck+ lading die nu ook al over water gaat, afpakt van de huidige vervoerders. Ze vraagt de minister daarom: “Op welke wijze is onderbouwd dat met het Project Watertruck-plus vervoer van de weg naar vervoer over water komt? Hoe wordt geborgd dat vervoer met Watertrucks niet gaat concurreren met bestaand binnenvaartvervoer? Zijn of kunnen hierover garanties worden gegeven aan bestaande binnenvaart?” Ingrijpen in de markt Jacobi vindt, net als schippersvereniging ASV, dat verantwoordelijk minister Ben Weyts van Vlaanderen met zijn initiatief ingrijpt in de markt, daarbij (financieel) gesteund door de Europese Commissie. “Waarom acht de Europese Commissie ingrijpen in de markt nu wel toegestaan, terwijl bij door de binnenvaart gevraagde maatregelen altijd gesteld wordt dat de Europese Commissie niet in de markt mag ingrijpen?” Ook Koninklijke BLN-Schuttevaer is tegen de opzet en subsidie van Watertruck+. Johan Muller, voorzitter van de ledengroep Sleep- en Duwvaart, was 1 oktober aanwezig. Hij vertelde dat de vereniging via de ESO protest aantekent. Oeps, vergeten! Doe je meerdere aankopen bij een winkel, dan krijg je keurig één bonnetje waar alle aankopen op vermeld staan. Maar helaas kom je vaak aan het eind van een winkeldag alsnog thuis met een hoop losse bonnetjes van alle aankopen die bij verschillende winkels werden gedaan. Hinderlijk hoor. Maar wil je iets ruilen, dan heb je toch echt de bon nodig. Dus bewaren we netjes de bonnetjes. (Toch?) Maar zou het niet handig zijn als alle aankopen worden geregistreerd in hetzelfde systeem en dat je aan het einde van de dag keurig een verzamelfactuur digitaal krijgt aangeboden via de mail? Ook handig voor de financiële administratie. Van de SAB bent u gewend om verzamelfacturen te ontvangen over een periode waarin de afvalbeheersbijdrage is betaald. Nu coördineert de SAB niet alleen een netwerk van inzamelaars van afvalstoffen en stempelt de vaardocumenten, zij kan ook van dienst te zijn op het gebied van havengelden, drinkwater en walstroom in diverse havens in Nederland. De SAB ondersteunt c.q. ontlast een aantal gemeenten met de administratieve afhandeling door van de afgenomen diensten verzamelfacturen te sturen naar de gebruikers. Door de chip achterop de ecokaart te koppelen aan het SAB-systeem kan de SAB de bijbehorende gegevens van de gebruiker gemakkelijk opvragen en een factuur aanmaken, wat tijdbesparend is voor de gemeenten, het milieu spaart en overzichtelijker is voor u als gebruiker. Het systeem biedt ook andere voordelen. Een schipper belde ons met het verhaal dat hij ’s morgens heel vroeg moest vertrekken en dat hij er pas onderweg achterkwam dat hij helemaal vergeten was om het schip af te melden bij de havenmeester in verband met het havengeld. Bij de drinkwaterpomp en de walstroom koppel je gewoon af en dan is ‘de klus geklaard’, maar dat kan niet als het gaat om het havengeld. De schipper was ongerust over de hoeveelheid havengeld die hij moest gaan betalen. De SAB kan in zo’n geval gelukkig GESABBEL Dit is een rubriek van de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart uitkomst bieden door de afnames van die periode in het systeem te bekijken. Voor deze schipper kon de SAB in het systeem de einddatum handmatig vermelden, zodat de schipper een hoge rekening bespaard bleef.

Binnenvaartkrant