Views
3 years ago

2016-20

 • Text
 • Schip
 • September
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Twee
 • Meter
 • Bouw
 • Nieuwe
 • Telstar

De Binnenvaartkrant 4 27

De Binnenvaartkrant 4 27 september 2016 Alle angekündigten Lehrgänge finden immer statt. Versprochen! Atlas Trainingscenter Königstr. 59 47198 Duisburg (Homberg) Tel. +49-160/94844138 Kommen Sie an Bord als KAPITÄN oder Steuermann auf der Flotte der Reederei Somtrans! Reederei Somtrans ist: direkt gegenüber dem WSA Duisburg-Rhein Intensivlehrgänge für alle Patente Radarpatentlehrgänge ADN-Lehrgänge FGS-Sachkunde Lehrgänge vor Ort buchbar www.atlas-schiffahrt.de Eine Flotte von 30 modernen, gut gepflegten, ausschließlich eigenen Mega-Tankschiffen mit separater Wohnung und allem benötigten Komfort. Innerhalb des europäischen Binnenschiffahrtnetzwerkes transportieren wir minerale Ölprodukte und chemische Produkte. Wir bieten Ihnen Arbeitssicherheit, 100% Soziale Versicherung, Weiterbildungskurse ( Englisch, C-Zertifikat, ... ) und Aufstiegsmöglichkeiten für motivierte Mitarbeiter. Wir suchen motivierte Kapitäne und Steuermänner mit Rheinpatent bis Mannheim, Radarpatent und ADN-Zertifikat. Ein C-Zertifikat bietet einen Mehrwert. SOMTRANS NV Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem Tel: 0032(0) 3 355 16 88 www.somtrans.be Email: admin@somtrans.be VOOR DE ONDER ONZE REGIE VARENDE MOTORTANKSCHEPEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR : Stuurmannen met patent, Stuurmannen en Matrozen Vaargebied: het ARA en de Rijn Kandidaten Stuurmannen met patent dienen in het bezit te zijn van : • een Rijnpatent • een ADN certificaat • beheersing Nederlandse & Duitse taal • ervaring in de tankvaart Stuurmannen en Matrozen zijn in bezit van een geldig dienstboekje Wij bieden: • een goed salaris • goede Zwitserse arbeidsvoorwaarden • goede Zwitserse pensioenopbouw • menage en reisgeld (door ons vergoed) • vakgerichte opleidingen (door ons vergoed) Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met Dhr. A. Fontijne 0041/61/4879070 en/of dispo@intertrans.ch REINPLUS VANWOERDEN Bunker leverancier van brandstoffen, smeermiddelen en scheepsmaterialen aan de scheepvaart zoekt ter versterking van haar team in ROTTERDAM Een: SCHIPPER/VERKOPER EN EEN DEPOTMEDEWERKER Wij verwachten: • Positieve, klantgerichte en commerciële instelling • Grootvaarbewijs/ADN/radardiploma (schipper /verkoper) • Bij voorkeur woonachtig omgeving Rotterdam Sollicitaties naar: REINPLUS VANWOERDEN Bunker. Waalhaven z.z. 11 – 3089 JH Rotterdam Telefonische inlichtingen bij dhr. Harry van der Wal 06-53900757 of Aad van Vliet 088-1007800. PETROTRANS SA RsR Nemo Ltd. is de aanbieder van nautisch management voor de binnenvaart riviercruiserederijen. Op dit moment beheert RsR Nemo Ltd. meer dan 26 riviercruiseschepen en is met een medewerkers aantal van meer dan 220 één van de grootste nautisch management bedrijven voor de riviercruisevaart. Voor onze klanten zijn wij op zoek naar: 1e en 2e Kapitein - i.b.v. Rijnpatent min. tot Mannheim - Donaupatent is een pré - Ervaring in de passagiersvaart - Kennis van de Duitse en/of Engelse taal - Representatief uiterlijk - Goede vrijetijdsregeling en salariëring - Zwitsers contract Kapitein In bezit van: • Rijnpatent • Radarpatent • ADN-CHEMIE certificaat Wij bieden u: • Werken op moderne schepen • Vrije tijdsregeling 2 w - 2 w • Aantrekkelijk loon Captain With: • Rhinepatent • Radarpatent • ADN-CHEMICS CERTIFICAT We offer you: • Modern Barges • Work regime 2 w - 2 w • Attractive salary Bent u de juiste persoon voor één van bovengenoemde functies, dan kunt u uw sollicitatie richten aan: RsR Nemo Ltd. Atlantis Building, Office 302, 3rd floor 2 Makariou Avenue CY-4000 Limassol Per mail naar: pz@rsrnemo.com Voor informatie kunt u contact opnemen op telefoonnummer +31 68331541 683331541 Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 19, Avenue des bains . L - 5610 Mondorf-Les-Bains + 35 226 119 081 · + (32) (0)3 235 75 75 · petrotrans@live.be

De Binnenvaartkrant 5 27 september 2016 Te weinig ‘knipperlichten’ voor schippers met financiële problemen Tijdens de slotbijeenkomst van het project Falingpreventie in Antwerpen bleek dat er een ‘knipperlichtengids’ nodig is voor binnenvaartondernemers die in financiële problemen komen. Ook heeft de sector behoefte aan bijscholingsmogelijk heden. Falingpreventie (faillissementspreventie) is een gezamenlijk project van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV), de vaarwegbeheerders en Promotie Binnenvaart Vlaanderen. Het KBV heeft de afgelopen tijd structureel overleg gepleegd met de vijf belangrijkste binnenvaartbanken. Actuele waarde Die zijn nog steeds bereid om kredieten aan de binnenvaart te verstrekken maar hebben hun criteria fors aangescherpt. Onder andere als gevolg hiervan is de markt van bestaande schepen ingezakt. De banken gaven aan te willen weten wat de waarde van bestaande schepen is. Hiervoor heeft de Rebel Group inmiddels een waarderingstool ontwikkeld. De tool is geschikt om een economische en boekhoudkundige waardering te maken van de Belgische binnenvaartvloot. Als bovengrens voor de waarde van een schip zijn nieuwbouwoffertes gebruikt. Binnenvaartondernemers kunnen het hulpmiddel inzetten om zich voor te bereiden op een gesprek met de bank over (aanvullende) financiering. Kevin Leyen van de Rebel Group: “Schippers hebben vaak geen tijd om allerlei informatie te verzamelen en interestvoeten te berekenen. Met dit eenvoudige model kunnen ze een quick scan maken van de actuele waarde van hun schip. De economische waardering wordt opgebouwd vanuit de kasstromen. Wat komt er binnen en wat zijn de kosten? De boekhoudkundige waardering wordt berekend op basis van de aanschafwaarde en de afschrijvingstermijnen.” Het model wordt uitklapbaar gemaakt voor banken, die daarmee verder de diepte in kunnen gaan om alle ins en outs te bekijken die nodig zijn bij een kredietaanvraagbeoordeling. Dit kunnen bijvoorbeeld prognoses zijn over verwachte inkomsten of de ontwikkeling van de brandstofprijs. De vaarwegbeheerder kan het model gebruiken om de externe kosten van congestie omlaag te brengen. Eind deze maand gaat de Rebel Group de tool opleveren, waarna Waterwegen en Zeekanaal en het KBV hem zullen valideren. Bijscholing Tijdens de gesprekken met banken kreeg het KBV het signaal dat het de binnenvaartsector ontbreekt aan professionaliteit. Veel schippers zouden te weinig kennis hebben om over kredieten te onderhandelen. Zo heeft de Bank van Breda bij de beoordeling van kredietdossiers nog vaak het gevoel “dat er veel vanuit een buikgevoel wordt geredeneerd”. Het KBV heeft daarom het voortouw genomen om met middelen uit het reservefonds een scholings- en bijscholingstraject voor Belgische binnenvaartondernemers op te zetten. Verder heeft het KBV gekeken naar oplossingen om starters te financieren. Naast crowdfunding is ook de Nederlandse Binnenvaart Kredietunie onderzocht. “Mogelijk hangen we daar in de toekomst een Belgisch treintje aan”, aldus KBV-voorzitter Gisèle Maes. Knipperlichten Wat als een binnenvaartondernemer op de rand van faillissement staat? Helaas komen de wettelijke ‘knipperlichten’ vaak te laat om het tij nog te keren. Ze zijn volgens binnenvaartjurist Marc De Decker onvoldoende aangepast aan de binnenvaartsector. Het eerste knipperlicht is vaak een uitnodiging van de Kamer voor Handelsonderzoek, waar beslagen en achterstanden in de betaling van RSZ (sociale lasten) en de belasting worden gemeld. Zo’n uitnodiging zegt volgens De Decker weinig over de toestand van het bedrijf op dat moment. “Je kan er eigenlijk niet veel waarde aan hechten. Zo hebben we bij achterstanden in de RSZ wel vaker de discussie gehad óf er überhaupt RSZ-bijdragen moeten worden betaald.” Afgeketst Via de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) kan een ondernemer de rechtbank vragen gedurende een bepaalde periode geen schulden te hoeven afbetalen. Dit lost het probleem volgens De Decker niet fundamenteel op. “Ondernemers moeten in dit geval een reorganisatieplan opstellen dat door de rechtbank wordt beoordeeld. Bij binnenschippers zijn deze plannen elke keer afgeketst. De banken spelen hier een grote rol in. Zij zijn als voornaamste schuldeiser vaak volledig ingedekt en hebben geen belang bij een reorganisatie.” De Decker pleit voor initiatieven om eerder en proactief te kunnen optreden als schippers in financiële problemen komen. Hij denkt aan verbeteringen in de wetgeving en stimulerende maatregelen voor de sector. “Dat moeten we eens grondig onderzoeken. We hebben nog veel werk voor de boeg.” Online kostenmodel in de maak De Universiteit Antwerpen ontwikkelt een online kostenmodel voor binnenvaartondernemers. De internettoepassing voor schippers en de uitgebreidere module voor verladers zullen eind dit jaar beschikbaar zijn. De opdracht kwam van de Vlaamse vaarwegbeheerders en het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen. Aanleiding was het verbod om onder de kostprijs te varen, dat drie jaar geleden in België van kracht werd. Het kostenmodel moet binnenvaartondernemers helpen bij het bepalen van een goede vrachtprijs en zo hun concurrentiepositie versterken tegenover andere vervoersmodi. Vast en variabel Schippers kunnen de webapplicatie vullen met individuele informatie over onder ander het scheepstype, de exploitatiewijze, de reisafstand en vaarsnelheid. Men kan er echter ook voor kiezen om standaardwaardes te gebruiken. Op die manier worden de vaste en variabele kosten (inclusief externe kosten) in kaart gebracht. Het model berekent automatisch de exacte kosten per jaar of per reis en geeft een schematisch overzicht van de kostenposten. Men kan het inzetten voor alle scheepstypes en alle typen vracht. Gecombineerd vervoer De Universiteit Antwerpen werkt ook aan een uitgebreidere module waarmee verladers de verschillende modaliteiten kunnen vergelijken en de kosten kunnen berekenen voor gecombineerd vervoer, inclusief voor- en natransport via de weg. Ook onderzoekt de universiteit de koppeling met een routeplanner zodat informatie over de reisafstand en het aantal sluizen automatisch meetelt. Bij het testen zal de binnenvaartsector nauw worden betrokken, volgens prof. Thierry Vanelslander. Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen heeft hierom gevraagd. Het KBV heeft nog vraagtekens bij de voorlopige versie van het model, waarin bijvoorbeeld havengeld als vaste kosten zijn meegenomen, terwijl dit variabele kosten zijn. Verder heeft de sector er belang bij dat de cijfers voor externe kosten die in het model zijn opgenomen objectief zijn. Kleine Vlaamse vaarwegen hebben grote potentie In Vlaanderen kan ruim 3 miljoen ton aan goederen die nu nog over de weg worden vervoerd, verschuiven naar kleine vaarwegen (klasse I en II). Dat blijkt uit een studie van de vaarwegbeheerders en een transportdeskundige. ADVERTENTIE vooruitgang door dbhdiesel.com T. 088 0040484 Over de kleine Vlaamse vaarwegen wordt jaarlijks zo’n 7 miljoen ton vervoerd. De trafieken groeien er minder snel dan op de grote vaarwegen. Volgens Axelle van Laethem (Waterwegen en Zeekanaal) heeft dit onder meer te maken met de forse investeringen in het wegvervoer. Van Laethem presenteerde onlangs in Antwerpen de resultaten van een onderzoek naar de binnenvaart op negen kleine vaarwegen in de beheergebieden van Waterwegen en Zeekanaal en nv De Scheepvaart. Op basis van een screening van de omliggende gebieden zijn de potenties in kaart gebracht. Ook zijn bedrijven geinterviewd die in aanmerking komen voor vervoer over water. Investeringen nodig De studie laat zien dat 3,2 miljoen ton goederen die nu met vrachtwagens worden vervoerd ook via de kleine vaarwegen getransporteerd kunnen worden. Er staan beleidsaanbevelingen in om de binnenvaart op kleine vaarwegen te stimuleren. Daaronder de bouw van overslagkades, subsidiemaatregelen, het versoepelen van de bemanningsregelen en een naar het water georiënteerd grondbeleid. Verder moet er geïnvesteerd worden in kleine schepen: de afgelopen vijftien jaar is de Belgische vloot tot 600 ton gehalveerd. Joël Bijnens van nv De Scheepvaart illustreert hoe nieuwe trafieken naar de kleine vaarwegen geleid kunnen worden: “Wij hebben in het verleden veel klei ontgonnen en willen die putten nu opvullen. Hier kan de binnenvaart een rol in spelen. Steeds meer bedrijven die langs het water gevestigd zijn, engageren zich om met binnenschepen te vervoeren. We zien dit onder meer op het Albertkanaal, waar de laatste vijf jaar zo’n 10 miljoen ton (onder andere steenkool) is weggevallen. Toch vervoeren we over het kanaal nog steeds 38 miljoen ton. De tendens is stijgend.” Watertruck De Vlaamse vaarwegbeheerders werken al enkele jaren aan Watertruck, een project voor kleine duwbakken en -boten. De bouw gebeurt met Europese subsidie. Het eerste deelproject loopt en onlangs is een tweede oproep gelanceerd. Ondernemers met een pasklare businesscase kunnen zich tot 10 oktober aanmelden. Veel eigenaren van bestaande kleine schepen hebben hun twijfels bij Watertruck. Ze vrezen dat dit project lading zal afsnoepen. Als er voor de bestaande schepen geen vracht kan worden gevonden tegen een kostendekkende prijs, hoe gaat dit Watertruck dan wél lukken? Tegenstanders Bijnens benadrukt dat de bedrijven die zich hebben ingeschreven vervoersgaranties hebben gegeven. “Ook van Blue Line Logistics zeiden velen aanvankelijk dat er geen markt voor is, maar die markt is er wel degelijk. Iedere subsidie heeft tegenstanders, maar Europa heeft Watertruck beoordeeld op concurrentievervalsing en goedgekeurd. En we weten allemaal dat er nauwelijks tot geen nieuwe spitsen en kempenaars gebouwd worden.” Alleszins vindt ook de vaarwegbeheerder het vreemd dat de vrachtprijzen niet stijgen, hoewel er steeds meer kleine schepen uit de markt verdwijnen. “Deze discrepantie kunnen wij niet verklaren.” ADVERTENTIE SCHROEF KAPOT? OF ANDERE NODIG? BEL ONS!! Tel. 078-6133831

Binnenvaartkrant