Views
3 years ago

2016-20-Binnenhavens - Inland terminals

 • Text
 • Jaar
 • Haven
 • Binnenhavens
 • Binnenvaart
 • Zwolle
 • Havenbedrijf
 • Amsterdam
 • Miljoen
 • Goed
 • Waarde
 • Inland
 • Terminals

De Binnenvaartkrant 25

De Binnenvaartkrant 25 Binnenhavens/Inland terminals 8 27 september 2016 Port of Zwolle: meer dan de som der delen Port of Zwolle is het samenwerkingsverband tussen de gemeentelijke havens van Zwolle, Kampen en Meppel. Het cluster is een schoolvoorbeeld van regionale samenwerking tussen gemeenten en het bedrijfsleven. In november 2015 is Port of Zwolle officieel een zelfstandig havenbedrijf geworden. De komende jaren zal het zich verder ontwikkelen. De ambitie is om de komende jaren te groeien naar een doorzet van 120.000 TEU. Verder wil Port of Zwolle de samenwerking met de zeehavens Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen bevorderen. De samenwerking is meer dan de som der delen, met name op het gebied van lobby, havenbeheer, bereikbaarheid en havenontwikkeling. De directie van Port of Zwolle bestaat uit Jeroen van den Ende en Marco Swenne. Marco Swenne heeft ervaring met projectmanagement. Hij is van het begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van Port of Zwolle en houdt zich bezig met de bedrijfsvoering. Jeroen van den Ende was stuurman op de grote vaart, had managementfuncties bij bedrijven in de Rotterdamse haven en bij Harlingen Seaport en werd in 2013 gevraagd om mee te werken aan het onderzoek naar de draagkracht van een verzelfstandigd havenbedrijf voor de havens van Zwolle, Meppel en kampen. Jeroen van den Ende houdt zich bezig met de commercie. Samenwerking In 2011 startte de regionale samenwerking van twintig gemeenten in de regio Zwolle op het gebied van onder andere economie met als doelstelling de regio economisch sterker te positioneren. Eén van de speerpunten van dit gezamenlijke beleid was de kracht van logistiek en havens. Daar hebben de drie onafhankelijk van elkaar opererende havens van Kampen, Zwolle en Meppel elkaar gevonden. Een logistiek- en havenvisie werd ontwikkeld met als doel de drie havens gezamenlijk te presenteren als toplocatie voor logistiek. Jeroen van den Ende kreeg als kwartiermaker de opdracht het draagvlak voor een zelfstandig havenbedrijf te onderzoeken: “De verzelfstandigde organisatie werd een coöperatie van de drie gemeenten. Die houden dus via de ledenvergadering wel een vinger in de pap”, aldus Marco Swenne. De drie steden liggen in twee provincies. Opmerkelijk is dat er weinig obstakels waren op de weg naar de coöperatie. “De bestuurlijke, politieke wil was er en het idee kwam van het bedrijfsleven.” Voor ondernemers in alle drie de plaatsen had de naam ‘Port of Zwolle’ de voorkeur. Jeroen van den Ende: “In het buitenland kent men in 99 procent van de gevallen alleen Zwolle als plaatsnaam.” Ruimte voor ondernemen Binnen Port of Zwolle is volop ruimte om te ondernemen en te investeren. Maak kennis met de bedrijven en mensen die werkzaam zijn binnen ons havengebied. Hard werkende professionals die van aanpakken weten en de klant op de eerste plaats hebben staan. • Strategisch gelegen in het midden van Nederland. • Gelegen aan grote binnenvaarwateren. • Uitstekende weg- en spoorverbindingen. soorten ladingen. • Verschillende mogelijkheden en kavels vrij voor investeringen. Iedereen beseft de noodzaak van de goede samenwerking. “Er is veel te winnen. Zo is er gezamenlijk een veel sterkere lobby. De infrastructuur is goed, maar kan nog beter.” Bekend is het voorbeeld van de sluis bij Kornwerderzand in de Afsluitdijk. Als die wordt verruimd, kunnen grotere coasters Port of Zwolle bereiken en biedt dat perspectieven voor de directe aanlevering in Kampen van bijvoorbeeld maïs uit de Oekraïne. Daarnaast is een grotere sluis van levensbelang voor de scheepswerven in de regio. De gezamenlijke lobby heeft ook impact op de mogelijkheden om de vaarwegen in de regio op diepte te houden of te brengen en op de discussie over het terugschroeven van de bedieningstijden uit bezuinigingsoverwegingen. Port of Zwolle werkt aan een oplossing voor de bedieningstijden. Zo wordt vanaf de nieuwe sluis in de vaarweg naar Meppel – de vervanging van de keersluis, die volgend jaar wordt geopend en Meppel beter bereikbaar maakt – alle bruggen in Meppel op afstand te bedienen. Een dergelijke aanpak is ook voor Zwolle voorzien. Havengeld Schippers kunnen een daling van de administratieve lasten tegemoetzien als er nog maar één manier van havengeld betalen is. “Als je nu drie containers in Zwolle af zet en doorvaart naar Meppel dan moet je in twee havens aan- en afmelden. Dat hoeft dan niet meer. Eén keer aanmelden en maar één rekening.” Het zelfstandig havenbedrijf Port of Zwolle krijgt de komende jaren gefaseerd gestalte. De gezamenlijke lobby is er al, over ongeveer een jaar moeten het nautisch beheer geïntegreerd zijn. Dan volgen beheer & onderhoud en gezamenlijke inkoop. Vooral de vaarwegen hebben de aandacht van Port of Zwolle en de bereikbaarheid van de havens, zowel over land als over water. Onderzocht wordt de mogelijkheid van trimodaliteit. Jeroen van den Ende: “Er is een behoorlijk potentieel aan lading om de havens aan te sluiten op het goederenvervoer-spoorwegennet. Eind oktober verwachten we al te weten wat het vervolg is kan zijn. Dan gaan we kijken welke bedrijven in aanmerking komen voor de exploitatie.” De directie van Port of Zwolle zet vaart achter de ontwikkelingen. Marco Swenne: “We gaan er zorgvuldig mee om.” Jeroen van den Ende: “Zowel in de politiek als in het bedrijfsleven is genoeg commitment.” (foto Port of Zwolle)

De Binnenvaartkrant 24Binnenhavens/Inland terminals 9 27 september 2016 Aanleg Container Terminal Doesburg in finale fase Een zeer welkome aanvulling voor logistiek dienstverlener Rotra In Doesburg wordt in opdracht van Rijkswaterstaat de haven uitgebaggerd, zodat de nieuwe Container Terminal Doesburg in de loop van het laatste kwartaal van dit jaar in gebruik kan worden genomen. De kraan en de kade zijn een maand geleden definitief opgeleverd, dus wordt het tijd dat de nieuwe telg van het logistieke concern Koninklijke Rotra Groep operationeel wordt. “Ik kan niet wachten om de eerste container Luuk Vermaas op de terminal. over te slaan”, zegt terminalmanager Luuk Vermaas. Maar hij voegt daar meteen aan toe: “Als je iets doet, moet je het goed doen en dit soort trajecten hebben nu eenmaal tijd nodig.” Geduld hebben ze in Doesburg bij Rotra. De eerste plannen voor containeroverslag in Doesburg – van toenmalig directeur Gerard Roelofsen – stammen van 1989. Vanwege de overstromingen van de grote rivieren medio jaren negentig verdwenen de plannen een aantal jaar van tafel. Begin deze eeuw leefden de plannen op, vooral nadat de broers Machiel en Harm het vaandel overnamen van hun vader Gerard en oom Jan, als de vierde generatie Roelofsen. Groen licht Bij het honderdjarig bestaan kreeg het bedrijf het predicaat ‘koninklijk’. Rotra groeide de laatste tien jaar van 250 medewerkers naar bijna duizend, verzorgt behalve weg- en (binnenkort) watervervoer ook luchtvracht, zeevracht en is wereldwijd actief vanuit de logistieke hotspot Doesburg en haar vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en 3 vestigingen in België. Luuk Vermaas is begin dit jaar terminal manager geworden en heeft een achtergrond in de logistiek. “Rotra doet al veel multimodaal. We rijden van Doesburg naar Duisburg en Keulen, van waar containers op de trein onder andere naar Italië gaan. Dankzij de terminal kunnen we ook de binnenvaart inzetten en dat is een welkome aanvulling voor de Koninklijke Rotra Groep.” “Na het definitieve groene licht is in 2014 gestart met de aanleg”, vertelt Guus van Groningen, manager Marketing en Communicatie bij Rotra. “Net als Rotra zijn de overheden ervan overtuigd dat het, naast een boost voor de regionale economie en werkgelegenheid, duurzamer en efficiënter is om de binnenvaart in te zetten voor containervervoer tussen Doesburg en haar achterland en de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen.” Rotra-dochter CTD is een openbare terminal en bedient dus ook een eigen klantenkring, waaronder veel ondernemingen in een straal van 30, 40 kilometer rond Doesburg, tot in Duitsland toe. “Het zal de logistieke activiteiten van Rotra ook een boost geven”, aldus Luuk Vermaas. LNG CTD is de eerste inland terminal in Europa met een LNG-vulstation. “Niet alleen voor containerschepen. Alle schepen die op LNG varen en hierlangs komen, kunnen komen bunkeren.” Tegelijkertijd is het een vulstation voor de negen LNG-aangedreven vrachtauto’s van Rotra zelf. Guus van Groningen: “Nu al rijden deze vrachtauto’s een miljoen ‘schone’ kilometers per jaar op LNG met name voor distributiewerkzaamheden in de Benelux. De Koninklijke Rotra Groep speelt met de terminal in op de ontwikkeling naar meer vervoer over spoor en water vanaf bijvoorbeeld de haven van Rotterdam. Luuk Vermaas: “De omschakeling naar meer binnenvaart is ook een kwestie van goede regie en begint al bij de verlader in China.” Optimisme Vooralsnog wordt ingezet op meer dan één afvaart per week en de verwachting van een jaarlijkse doorzet van 10.000 TEU is dan ook gebaseerd op tweemaal per week een klasse Va-schip voor de wal. “Nu kunnen klasse IV-schepen eenvoudig in de haven komen. De invaart wordt verder aangepast zodat deze ook snel toegankelijk gaat zijn voor klasse Va-schepen.” Al tijdens de bouw werd de kade verlengd van 110 naar 120 meter, zodat die grotere schepen er ook kunnen aanleggen. In Doesburg zijn ze niet gespeend van optimisme, gezien de plannen voor uitbreiding van de voorzieningen voor vrachtauto’s, opslag en ook van de terminal die spoedig de eerste schepen voor de kant verwacht. www.werkendammaritimeindustries.nl Werkendam staat voor u klaar T +31 (0)181 712314 www.cuneuscrew.com REINIGEN, STRALEN, CONSERVEREN T +31 (0)183 505475 www.cornetgroep.nl T +31 (0)162 452888 www.gebhard.nl T +31 (0)183 500413 www.paansstoffering.nl MACHINEFABRIEK EN SCHEEPSREPARATIES T +31 (0)183 502088 www.vanwijkwerkendam.nl T +31 (0)183 509618 www.lasertech.nl T +31 (0)183 503291 www.descheepsbouwers.nl T +31 (0)183 40 41 13 www.electronic-service.nl T +31 (0)183 501707 www.dacomwerkendam.nl T +31 (0)183 501420 www.shipyardjooren.nl SKB GROUP B.V. piping | construction | repair | pumps & supplies | design T +31 (0)183 505868 www.skb-group.nl T +31 (0)183 500015 www.voordendagvdstelt.nl T +31 (0)183 502688 www.werkina.nl T +31 (0)183 308383 www.hoogendoorn-mbi.nl Mob. +31 (0)6 53365022 T +31 (0)183 505230 www.vekagroup.com T +31 (0)10 2973999 www.oechies.nl T +31 (0)183 501811 www.dewaalbv.nl JC Straaltechniek bv STRAAL - EN CONSERVEERWERK T +31 (0)183 505758 www.jcstraaltechniek.nl VAN WIJK STUURHUIZEN T +31 (0)887 877799 www.huchem.nl T +31 (0)183 502184 www.vanwijkstuurhuizen.nl T +31 (0)183 503111 www.instalho.nl T +31 (0)183 505733 www.europeatwork.nl T (0183) 50 76 00 bedrijven.altena@rabobank.nl T +31 (0)183 301940 www.maksordiving.com T +32 3 3532689 www.blommaertalu.be GROUP T +31 (0)183 600391 www.concordiagroup.nl T +31 (0)85-040 48 00 www.ccm3.nl ACCUVERKOOP T +31 (0)183 501016 www.daveco.nl KIEBOOM - WERKENDAM Bunkerboot “Cornelis” 06-53396410 T +31 (0)183 503300 www.kieboomwerkendam.nl T +31 (0)183 66 31 59 www.dikdenhollander.nl T +31 (0)184 611322 www.windex.net rescueboats-lifeboats-davits-workboats T +31 (0)183 691 010 www.eurooffshore.nl T +31 (0)183 67 99 90 www.rederijkornet.nl

Binnenvaartkrant