Views
3 years ago

2016-20-Binnenhavens - Inland terminals

 • Text
 • Jaar
 • Haven
 • Binnenhavens
 • Binnenvaart
 • Zwolle
 • Havenbedrijf
 • Amsterdam
 • Miljoen
 • Goed
 • Waarde
 • Inland
 • Terminals

De Binnenvaartkrant 27

De Binnenvaartkrant 27 Binnenhavens/Inland terminals 6 27 september 2016 Volop kansen in havenstad Arnhem Berdie de Ruiter, coördinator Markt & Havens bij de gemeente Arnhem, wil de binnenvaart in Arnhem terughalen. Natuurlijk is Arnhem een succesvolle pleisterplaats voor riviercruiseschepen, maar er is volgens hem zoveel meer mogelijk, bijvoorbeeld voor drogeladingschepen of voor de overslag van containers. En het mooiste zou zijn als er ooit een heuse cruiseterminal van de grond komt. “Ik ben bezig awareness te creëren bij mijn collega-ambtenaren en bij de ondernemers in de regio. Arnhem ligt op zo’n unieke plek in het land, aan de monding van de IJssel en aan de Rijn; er is een haven met op de oever voldoende terrein waarop activiteiten kunnen worden ontwikkeld.” Aan de Rijnkade bevindt zich 1.700 meter aanlegplaatsen voor binnenschepen, waar voornamelijk cruiseschepen aanleggen. In de Nieuwe Haven bevindt zich nog eens 1.300 meter kade, waarvan er 140 worden gebruikt door Shell voor de overslag van brandstoffen naar een depot. “Er komen 500 à 600 tankers per jaar. De rest van de kade wordt nu niet optimaal gebruikt.” De Nieuwe Haven (in de volksmond de ‘Malburger haven’ of ‘Industriehaven’) is niet zo nieuw. Hij is aangelegd rond 1910 en de industrie die er ooit op de oever stond – zoals Aku, later Akzo, en mijnbouwmaatschappij Billiton – is in de afgelopen 25 jaar vertrokken. DNA Daarmee verdween ook de overslag en als gevolg bleven de binnenschepen weg, waarmee de stad ook een aantal faciliteiten voor de binnenvaart verloor. “De binnenvaart zat in het DNA van de stad. Er was hier scheepsbouw, een schippersbeurs, een scheepsmetingsdienst. Er is allemaal niets van over – er is zelfs geen bunkerstation meer.” Voor Berdie de Ruiter staat vast dat de stad zichzelf een dienst zou bewijzen als de binnenvaart een grotere rol kreeg toebedeeld. “Het gebied rond de haven wordt nu nauwelijks gebruikt en de ondernemingen die er zitten, zijn daar niet conform het bestemmingsplan, afgezien van enkele scheepsreparatiebedrijven. Het zou veel beter zijn als daar watergebonden activiteiten worden opgezet. Maar als je hier naar de gemeentelijke plannen kijkt, dan komt de binnenvaart daar niet in voor. Niet in het mobiliteitsplan, niet in het milieubeleid.” Maar juist in deze ‘achterstandssituatie’ ziet Berdie de Ruiter een grote kans. “En dat vertel ik ook aan het college van B&W en aan mijn collega-ambtenaren, onder andere binnenkort bij een rondvaart die ik met hen maak, om de stad vanaf het water te laten zien.” Want daar heeft hij natuurlijk een punt: Arnhem is prachtig aan de Rijn gelegen. “Ik weet dat de Rijn het ‘fietspad’ is, vergeleken bij de Waal, maar het is wel een prachtig stuk rivier.” Bovendien is het grootscheeps vaarwater. “Pas nog kwam er een tanker van 135 bij 17,50 meter bij Shell lossen.” Terminal Of er kansen zijn voor een containerterminal kan hij niet zeggen. “Er zijn al zo veel terminals in de regio. Maar het is aan een ondernemer om dat te beoordelen. Er is in elk geval genoeg terrein aan de haven beschikbaar om activiteiten te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor droge lading.” Er bevinden zich ook twee jachthavens in Arnhem. “We beraden ons wat de gemeente daarmee wil. Het zou daar niet veilig genoeg zijn. We denken aan een soort van herverkaveling.” De Ruiter heeft zelf de Enkhuizer Zeevaartschool gedaan en is bestuurslid van de Stichting van Historische Schepen Arnhem. Hij heeft zeker affiniteit met scheepvaart. Het liefst zou hij zien dat ondernemers in Arnhem ten behoeve van de riviercruiseschepen die vanuit Arnhem varen, een echte Cruise Terminal inrichten. “Met een hotel of een grand café, om de passagiers die in Arnhem arriveren voor een cruise te faciliteren, met een dienst om de mensen van het station of parkeerplaats op te halen. Dat lijkt me goede service tegenover die klanten die ook vaak al op leeftijd zijn, en niet goed de weg weten. Al is het maar een centrale, herkenbare hal met duidelijk informatie over schepen en hun aankomst- en vertrektijden.” Of het beheren van een passagiersterminal een taak voor de gemeente is, betwijfelt hij. “Die kan de start ervan stimuleren, maar het blijft aan ondernemers om de passagiersterminal te exploiteren.” De gemeente Arnhem heeft circa 1700 meter kade aan de Neder-Rijn ter beschikking voor hoofdzakelijk Hotel- en cruiseschepen. Faciliteiten rivierkade: 10 kasten 400 volt 400 ampère powerlock aansluiting ook te gebruiken als 20 stuks 400 volt 125 ampère aansluitingen. Afvalinzamelpunten, drinkwaterbunkeraansluitingen fecaliën losplaats In de Nieuw Haven is circa 1450 meter kade beschikbaar de vrachtvaart, met onder andere ruimte voor op en overslag. Boekingen kunt u doen via onze website: www.havenarnhem.nl Op de site treft u onder meer informatie over gebruik van de faciliteiten, de tarieven en beschikbaarheid. telefoon 026 377 5510 e-mail haven@arnhem.nl marifoonkanaal 12 www.arnhem.nl

De Binnenvaartkrant 26Binnenhavens/Inland terminals 7 27 september 2016 Amsterdam gebruikt slimme sensoren Zoeken naar ligplaats is straks voorbij DOOR EVERT BRUINEKOOL In de haven van Amsterdam is een nieuw project met sensoren gestart: monitoring van afgemeerde schepen. De sensoren maken de beschikbaarheid van ligplaatsen inzichtelijker en de haven nog veiliger. Als de pilot slaagt, zullen binnenschippers van de verkeersleiders te horen krijgen waar nog vrije afmeerplekken zijn. Hierdoor wordt zoeken en onnodig rondvaren overbodig. “Draadloze sensormodules leveren real time-informatie over de kadebezetting in de haven”, vertelt Joost Zuidema, projectleider New Business bij Havenbedrijf Amsterdam. “De doelstelling van de real time-data is om het scheepvaartverkeer te optimaliseren en wachttijden te verminderen.” Tekort of overschot? Met kleine, draadloze sensormodules, geïnstalleerd in de kades, wordt gekeken of er schepen voor de kade afgemeerd zijn. Door de data te analyseren is er actueel inzicht in de werkelijke situatie en kan er gerichter gehandeld worden om de haven slimmer, sneller en schoner te maken. De sensoren in dit project leveren informatie die ter ondersteuning gebruikt kan worden voor vele doeleinden: het inzichtelijk maken van vrije wachtplaatsen voor de binnenvaart, de bezettingsgraad, het leveren van statistische gegevens over kadegebruik en het efficiënter aansturen van de patrouillevaartuigen. “Of er een tekort of overschot aan ligplaatsen is, was in het verleden nooit zo nauwkeurig als wij nu met de sensortechiek kunnen doen”, aldus Zuidema. “Door deze toepassingen draagt het project bij aan de veiligheid en efficiëntie voor zowel het Havenbedrijf als de bezoekers van de Amsterdamse haven. Er wordt sinds een maand een pilot gedraaid in de Houthaven, eerdaags komen de Vlot- en Mercuriushaven erbij.” Dan draait de proef met twintig sensoren. Bezetting Afhankelijk van de resultaten komen de sensoren door de hele haven. “Het grote voordeel voor de schippers is dat bekend is waar lege ligplaatsen zijn. Zoeken is er niet meer bij. De verkeersleider kan aangeven waar je zou kunnen afmeren.” De voordelen voor het Havenbedrijf zijn ook groot: direct inzage in de bezetting van de ligplaatsen. Ook door bakken! Die zijn op dit moment zelfs voor de schepen niet op AIS te zien. Een bak heeft immers geen AIS. “De data worden alleen uitgelezen door de verkeersleiders en zijn niet openbaar beschikbaar.” Met die opmerking stelt Zuidema de schippers gerust. “AIS-gegevens worden ook niet gekoppeld, al zou het in de toekomst kunnen. Dat gebeurt alleen in overleg met de brancheorganisaties en schippers.” Magnetisme Het systeem is eenvoudig: er wordt een klein kastje op de kade gemonteerd, dat door middel van magnetisme de aanwezigheid van schepen vaststelt. Het zijn simpele sensoren, die ook als parkeersensor voor auto’s gebruikt worden. De kastjes zijn voorzien van een accu en kunnen lang zonder onderhoud. Ze zijn simpel te monteren. Als ze registreren dat er een schip is afgemeerd, geven ze een signaal af naar de centrale server. Vier jaar geleden kwam Zuidema tijdens zijn stage van het Hanze Institute of Technology terecht bij Havenbedrijf Amsterdam. De specialist in sensortechniek had als opdracht te kijken welk voordeel een haven kan hebben van die techniek. Inmiddels is hij in dienst bij het Havenbedrijf. Zijn onderzoek van destijds, waaraan hij nog met de soldeerbout in zijn hand begon, heeft nu de status van pilotproject. Over een half jaar zal Zuidema met de huidige tests het nu moeten aantonen. Ook op de twee IJpalen, de lichterpalen voor de sluis in IJmuiden waar zeeschepen afmeren voor boord/boord-overslag op binnenschepen, zijn slimme sensoren gemonteerd. Die moeten inzicht geven over de conditie van de palen. BLIS Naast de sensorpilot heeft Havenbedrijf Amsterdam zich ook aangesloten bij BLIS: Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem. Samen geven de systemen geven een goed beeld van zowel de openbare als andere ligplaatsen. Een ander project gaat over de benutting van het LoRa-netwerk voor het Internet of Things. Met dit mobiele datanetwerk kunnen sensoren zowel met elkaar als met een server communiceren. Havenbedrijf Amsterdam is voortdurend op zoek naar systemen met nieuwe technologieën om de haven en de dienstverlening te verbeteren. Volgens Zuidema staan ons de komende jaren nog veel positieve ontwikkelingen te wachten. Joost Zuidema: “Er wordt sinds een maand een pilot gedraaid in de Houthaven, eerdaags komen de Vlot- en Mercuriushaven erbij.” (foto E.J. Bruinekool Fotografie) Amsterdam is gastheer van jubilerende NVB DOOR EVERT BRUINEKOOL Havenbedrijf Amsterdam is blij met het 20-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Binnenhavens én dat het jubileum in Amsterdam plaatsvindt. Het NVB-lustrumcongres wordt 7 oktober gehouden in Pakhuis de Zwijger. met als thema ‘Verbinden & Vernieuwen’. Havenbedrijf Amsterdam hecht groot belang en besteedt veel tijd aan het partnership van dit congres. Het organiseert het congres samen met de NVB en de Provincie Noord-Holland. Zee- én binnenhaven “Onze partners in het bedrijfsleven en bij de overheid leveren ook een bijdrage door als gastsprekers op te treden of een bedrijfsbezoek mogelijk te maken”, vertelt Yvonne van der Hoff, programmamanager regio van Havenbedrijf Amsterdam. “Twintig jaar lang opkomen voor de belangen van binnenhavens en het bevorderen van kennisdeling is iets wat gevierd moet worden”, stelt Van der Hoff. “De haven van Amsterdam is een zeehaven en tegelijk een binnenhaven. Als binnenhaven is zij ook nauw betrokken bij de NVB. Amsterdam is een belangrijke haven voor de binnenvaart. Onder meer door de overslag van kolen. Hier bij OBA in de Westhaven. (foto E.J. Bruinekool Fotografie) Tot slot: wat is een haven zonder achterland en multimodale binnenhaven?” De gehele havenregio laat zien op welke wijze zij verbinding zoekt en op welke wijze er wordt vernieuwd. “Door kennisdeling kunnen we het logistieke netwerk waarin binnenhavens een essentiele rol spelen, verder versterken.” Suggesties en ideeën Voor alle modaliteiten, dus ook voor de binnenvaart, is er de mogelijkheid om op een inspirerende manier kennis te nemen van de betekenis van ‘Verbinden & Vernieuwen’ binnen de Amsterdamse havenregio en het gehele Noordzeekanaalgebied. “Het zou mooi zijn als binnenhavens elkaar sneller weten te vinden bij specifieke vragen. De NVB speelt daarin uiteraard een belangrijke rol”, zegt Van der Hoff. “Het streven is dat de bezoekers van het congres enkele ontwikkelingen of suggesties en ideeën mee naar huis nemen, waar zij binnen hun eigen regio verder mee kunnen en gaan.” Kijkje in de keuken Deelnemers krijgen een kijkje in de keuken van de Amsterdam haven. De volgende onderwerpen komen als breakout-sessies aan bod in het middagprogramma: • bedrijfsbezoek havenlogistiek • bedrijfsbezoek maakindustrie • bedrijfsbezoek energie • rondvaart met een riviercruiseschip door de regio Wat hoopt het Havenbedrijf te bereiken? “De wereld om ons heen verandert in hoog tempo en de uitdagingen van de toekomst kunnen alleen gezamenlijk worden opgepakt. Daarvoor is het noodzakelijk om mensen met elkaar te verbinden en te vernieuwen door kennis en ervaringen te delen. Het Havenbedrijf hoopt dus dat nieuwe partnerships zullen ontstaan waarvan wij als havenbedrijf heel graag deel willen uitmaken.” Zeesluis IJmuiden In Amsterdam kijkt men reikhalzend uit naar ze nieuwe zeesluis in IJmuiden, waarvan de bouw deze maand begon. “De nieuwe zeesluis is de toegangspoort tot de Noordzeekanaalhavens en speelt daardoor een vitale rol in de logistieke hub die het gebied is. De bereikbaarheid wordt erdoor verbeterd. Dit is noodzakelijk voor elke vorm van scheepvaart en de havens in het achterland.” Van der Hoff sluit af met een oproep: “Wij willen als Amsterdamse haven de lezers oproepen om vooral naar het congres te komen om nieuwtjes, ontwikkelingen, trends, ervaringen en kennis te delen. Het wordt een mooie, interessante dag.”

Binnenvaartkrant