Views
3 years ago

2016-20-Binnenhavens - Inland terminals

 • Text
 • Jaar
 • Haven
 • Binnenhavens
 • Binnenvaart
 • Zwolle
 • Havenbedrijf
 • Amsterdam
 • Miljoen
 • Goed
 • Waarde
 • Inland
 • Terminals

De Binnenvaartkrant 31

De Binnenvaartkrant 31 Binnenhavens/Inland terminals 2 27 september 2016 Haven krijgt nieuwe drinkwatervoorziening en autoafzetplaats Oss heeft oog voor de binnenvaart Sinds de opening in 1968 is de haven van grote betekenis voor Oss. In de jaren daarvóór was het 5 kilometer lange Burgemeester Delenkanaal gegraven, dat de Noord-Brabantse gemeente met de Maas verbindt. Oss ontvangt per dag gemiddeld vijftien binnenschepen. De jaarlijkse overslag schommelt rond de 3,5 miljoen ton en 35.000 TEU. Oss is goed bereikbaar voor de binnenvaart: CEMT-klasse Vb. Er kunnen schepen komen tot 135 meter lengte (zelfs koppelverbanden tot 180 meter) en met een diepgang van 3,50 meter. De haven zelf en het Burgemeester Delenkanaal zijn 4,90 meter diep. Containerterminal Voor containers zijn er geen beperkingen: die kunnen in vier lagen worden vervoerd. Containerterminal OOC heeft vaste lijndiensten met Rotterdam (vier keer per week) en Antwerpen (twee keer per week). De trimodale containerterminal fungeert als extended gate en dus verlengstuk voor ECT in Rotterdam. OOC heeft op het aangrenzende terrein ook een bulkterminal. Naast de huidige twee locaties aan de haven (T1 voor containers, T2 voor bulk) werkt OCC momenteel aan T3. Dat terrein wordt ontwikkeld om een groter spooremplacement aan te leggen. Daar wil het overslagbedrijf containers en trailers rechtstreeks tussen schip, truck en trein uitwisselen en zo nog meer groeien als knooppunt van modaliteiten. De goede verbindingen en de strategische ligging van Oss tussen de zeehavens en het achterland bieden daarvoor volop kansen. Verbetering Vanuit de binnenvaart was er de laatste jaren weleens kritiek op het havenbeleid en de voorzieningen in Oss. Maar na open gesprekken met vertegenwoordigers van de branche is daar verbetering in gekomen. Oss heeft oog voor de schippers. Niet alleen vanwege het havengeld en het belang voor de economische bedrijvigheid. Ook omdat vervoer over water de voorkeur krijgt van de gemeente boven het wegvervoer. Vervoer per schip is immers schoner en helpt bij de aanpak van files. Als logistieke hotspot kan de regio niet om de binnenvaart heen. Autoafzetplaats Oss maakt serieus werk van de dienstverlening aan de schippers. Zo wordt er gewerkt aan nieuwe en betere voorzieningen. De bestrating is aangepakt. Zo worden er een nieuwe drinkwatervoorziening en een verbeterde autoafzetplaats gebouwd. Door die twee te combineren komt er ook nog ruimte voor een extra ligplaats. Een andere positieve stap is dat er sinds mei een fulltime havenmeester is: in Jan van den Berg hebben schippers een vast aanspreekpunt bij wie ze rechtstreeks terechtkunnen. Hij is bereikbaar via 0646 87 19 63. Jan werkt nauw samen met René Dammer, die in het voorjaar de functie van havenbeheerder is gaan invullen. Algemene contactgegevens: Gemeente Oss Postbus 5 5340 BA Oss telefoon: 14 0412 De kracht van Oss Oss is groot geworden als centrum voor de vleesverwerkende industrie en daar van afgeleide bedrijvigheid. Vanuit deze achtergrond is een modern agrifood-cluster ontstaan met bijbehorende infrastructuur. De Osse haven is bereikbaar voor klasse Vb binnenvaartschepen. Daarnaast ontvangt de trimodale inlandterminal goederentreinen Gemeente Oss 06 21 394 833 / c.heerings@oss.nl www.oss.nl/bedrijven

De Binnenvaartkrant 30Binnenhavens/Inland terminals 3 27 september 2016 Binnenhavenmonitor 2015 bevestigt belang binnenhavens als ‘regionale knooppunten in de economie’ Cijfers binnenhavens zeggen veel over regionale bedrijvigheid De brochure van de NVB. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens heeft – in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) – voor de tweede maal een ‘Binnenhavenmonitor’ laten maken: een onderzoek naar de economische waarde van de Nederlandse binnenhavens. De NVB hoopt regelmatig een dergelijk onderzoek te kunnen laten doen, zodat een correct beeld ontstaat van de economische ontwikkeling van de binnenhavens door de jaren heen. Het onderzoek voor de eerste Binnenhavenmonitor werd in 2011 gedaan en gepubliceerd als Binnenhavenmonitor 2012 De cijfers van de Binnenhavenmonitor 2015 betreffen het jaar 2014. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Binnenhavens zijn regionale knooppunten in de economie; dus de cijfers die uit de Binnenhavenmonitor naar voren komen, zeggen ook veel over de sectoren die gebruik maken van de binnenhavens voor de aan- of afvoer van hun goederen en producten. Sectoren als de landbouw, de chemische industrie en de bouw. Regionale bedrijven die veel goederen importeren of exporteren maken veel gebruik van zeehavens en zetten de binnenvaart in om vanuit de regio de goederen van en naar de zeehavens te verplaatsen. Dat geldt natuurlijk voor bulkgoederen als grondstoffen, veevoeders en aardolieproducten, maar zeker ook voor eindproducten, die niet zelden zijn verpakt in containers. Met name dat laatste is een sterke groeimarkt. Daarnaast zijn de binnenhavens belangrijk in de binnenlandse markt voor bijvoorbeeld het zand- en grindvervoer, de grondstoffen voor de bouw. Groei In 2014 vervoerde de binnenvaart een derde van alle goederen die in Nederland werden vervoerd: 365 miljoen ton. Dat is een gemiddelde van een miljoen ton per dag. Er zijn circa 400 binnenhavens in Nederland. Het onderzoek heeft een aantal representatieve binnenhavens onder de loep genomen. Hieruit is gebleken dat de directe toegevoegde waarde van de binnenhavens in Nederland 8 miljard euro bedraagt. Wordt de indirecte toegevoegde waarde erbij opgeteld, dan is dit bedrag zelfs 12,6 miljard. Binnenhavens zijn goed voor de directe werkgelegenheid van 66.900 personen. Als de zeehavens buiten beschouwing blijven, is het havencomplex in de Drechtsteden (ook wel de ‘inland mainport’ genoemd) het grootste van Nederland, met een toegevoegde waarde van 840 miljoen euro en 7.600 banen. De 41 grote zand- en grindhavens zijn samen goed voor 830 miljoen euro toegevoegde waarde en 7.800 banen, op de voet gevolgd door een cluster van ‘multifunctionele industriehavens’ (zoals Bergen op Zoom en Hengelo) die gezamenlijk goed zijn voor 820 miljoen euro toegevoegde waarde en 6.800 banen. Brochure De NVB maakte in opdracht IenM en in samenwerking met het bureau Getting the Market een brochure van de onderzoeksresultaten. Daarin wordt de ontwikkeling van enkele havens in de periode 2011-2014 uitgelicht. Zo kende de binnenhaven van Wageningen (een multifunctionele agrohaven) een groei van de werkgelegenheid van 238 naar 305 arbeidsplaatsen en een toename van de toegevoegde waarde van 34 naar 44 miljoen euro, hoewel het aantal overgeslagen tonnen aan goederen aanzienlijk af nam. Soms is er een aanwijsbare oorzaak voor een grote verandering in de cijfers. Zo nam de toegevoegde waarde in Delfzijl af met ruim 260 miljoen euro en daalde het aantal werknemers met bijna duizend. Een en ander was het gevolg van de beëindiging van een deel van de activiteiten van DOW Chemical in Farmsum. Niettemin nam het aantal overgeslagen tonnen in Delfzijl juist weer toe. Zowel in Wageningen als Delfzijl zijn die tonnen dus niet direct te ‘vertalen’ in toegevoegde waarde of werkgelegenheid. Venlo is een mooi voorbeeld met enkel positieve groeicijfers. Het aantal overgeslagen TEU’s verdubbelde, de tonnage nam met ruim 800.000 toe en ook de werkgelegenheid verdubbelde tussen 2011 en 2014. Zelfs de toegevoegde waarde verdriedubbelde bijna in die periode. Dat is overigens het algemene beeld bij de multifunctionele containerhavens in Nederland waarbij de toegevoegde waarde steeg van 54 miljoen euro in 2011 naar 245 miljoen in 2014. Dit heeft tevens te maken met de toename van het aantal containerhavens. Ook in de multifunctionele zanden grindhaven Drachten nam de toegevoegde waarde toe, maar daar was wel weer een dalende trend in de werkgelegenheid, zakkend van 805 naar 653 banen, terwijl de overslag met 25 procent steeg naar ruim 1,1 miljoen ton. De haven is onderdeel van het samenwerkingsverband Frysian Ports en is medio 2016 een knooppunt geworden op het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Contargo zet meer treinen in tussen Rotterdam en Bazel Contargo heeft zijn spoordiensten tussen Bazel/Weil en Rotterdam uitgebreid met drie extra treinen per week. Tot nu toe bood Contargo AG in Bazel wekelijks drie treinen naar Rotterdam en drie naar Antwerpen aan. Op 19 september kwamen er drie treinen op Rotterdam bij. Ze vertrekken vanuit Weil op dinsdag, donderdag en zaterdag. “Met deze uitbreiding worden we flexibeler en kunnen we beter inspelen op de wensen van onze klanten”, zegt Holger Bochow, manager Contargo AG Basel. “Ons treinaanbod naar Rotterdam en Antwerpen vormt een aanvulling op onze binnenvaartdiensten naar deze zeehavens.” Op de trimodale containerterminal van Contargo in Bazel worden naast standaardcontainers ook gevaarlijke goederen en reefers overgeslagen. De terminal valt onder Contargo Zuid, een conglomeraat van de Contargo-terminals in Bazel, Ottmarsheim, Straatsburg en Weil am Rhein.

Binnenvaartkrant