Views
3 years ago

2016-17-Duurzaamheid

 • Text
 • Motor
 • Binnenvaart
 • Triple
 • Olie
 • Motoren
 • Schip
 • Schepen
 • Minder
 • Marine
 • Diesel

De Binnenvaartkrant 23

De Binnenvaartkrant 23 Duurzaamheid 8 16 augustus 2016 ‘Cubanisering van de binnenvaart’ dreigt De Europese Commissie heeft met instemming van het Europees Parlement een verordening uitgevaardigd voor onder andere scheepsmotoren, de zogeheten ‘Non Road Mobile Machinery’ (NRMM) verordening. De eisen aan scheepsmotoren zijn grotendeels in overeenstemming met wat het bedrijfsleven wilde, namelijk gelijkstelling aan de Amerikaanse norm EPA Tier4. Er schuilt echter een flinke adder onder het gras, waardoor het aantrekkelijk of misschien zelfs onvermijdelijk wordt om zo lang mogelijk door te varen met een oude motor. Secretaris Jan Vogelaar van het CBRB: “Gesproken wordt treffend van de ‘Cubanisering van de binnenvaart’.” De onzekerheid betreft de motoren groter dan 300 kW. Kleinere motoren moeten vanaf 1 januari 2019 aan de nieuwe eisen in de NRMM-verordening voldoen, maar zowel de productie van dergelijke motoren als de investering voor de schipper is te overzien. Vanaf 1 januari 2020 zijn de eisen aan motoren groter dan 300 kW van kracht volgens de NRMM-verordening. Het eerste probleem is dat motorenfabrikanten aangeven dat de norm niet haalbaar is (om speciaal voor een relatief kleine sector als de binnenvaart een motor te ontwikkelen). Om toch aan de norm te voldoen zouden uitgebreide nageschakelde technieken noodzakelijk zijn, wat zeer duur is voor de scheepseigenaar en bovendien praktisch niet altijd te doen omdat het veel ruimte opeist in de machinekamer. Jan Vogelaar in een uitgebreid artikel over dit onderwerp op de website van het CBRB: “Het aantal roetdeeltjes ‘Particulate Numbers’ (PN) dat uitgestoten mag worden is beperkt. Niemand weet hoe dat gemeten moet worden en of dit wel een reële norm is.” Vast staat dat om technische en/of economische redenen de grotere binnenschepen vanaf 1 januari 2020 heel waarschijnlijk niet kunnen voldoen aan de nieuwe eisen. Het wordt daardoor voor scheepseigenaren aantrekkelijk om voor die datum nog zoveel mogelijk schepen uit te rusten met motoren die aan de huidige (CCR-II)- regelgeving voldoen, zodat zo lang mogelijk kan worden doorgevaren met de oude motoren. Vogelaar: “…als er vóór 2019 of 2020 afhankelijk van het vermogen een CCR- II-motor wordt ingebouwd dan duurt het nog heel lang voor er weer een nieuwe motor moet worden geïnstalleerd. Reviseren van oude motoren kan heel lang.” Dat is dus de bovengenoemde ‘cubanisering van de binnenvaart’. Het gevolg is dan dat de emissie van de binnenvaart voor wat betreft fijnstof relatief hoog blijft, wat niet nodig was geweest. Ongelijke behandeling Jan vogelaar signaleert verschillende vormen van ongelijke behandeling door de Europese overheid, waarbij telkens de binnenvaart het kind van de rekening is. Zo is de grondslag voor het plan van de Europese Commissie dat alle vervoersmodaliteiten dienen te voldoen aan de Euro 6-norm, nu al bekend van het wegvervoer. Ook van het spoorvervoer, maar daar wordt met twee maten gemeten: “Op het spoor wordt hoofdzakelijk elektrisch gereden en de vervuiling die ontstaat door de opwekking van elektriciteit wordt niet aan het spoor maar aan de elektriciteitscentrale toegerekend. Voor dieselmotoren in treinen, die een met de binnenvaart vergelijkbaar probleem hadden, is een lagere norm vastgesteld.” Vogelaar verwijst ook naar hoe er met de diesels in personenauto’s wordt omgegaan bij de Europese Commissie. Omdat in die sector fraude met de emissies vaak de kop opsteekt, heeft de Europese Commissie een emissienorm voorgesteld, die met een factor 2,1 mag worden overschreden. De CBRB-secretaris: “Het blijkt weer dat ‘some pigs’ toch ‘more equal’ zijn dan anderen”, verwijst hij naar de roman ‘Animal Farm’ van de Britse schrijver George Orwell, met scherpe kritiek op overheidsfunctioneren..

Binnenvaartkrant