Views
4 years ago

2016-12-Drechtsteden

 • Text
 • Drechtsteden
 • Boord
 • Maritieme
 • Nieuwe
 • Bedrijf
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Juni
 • Zwijndrecht
 • Onze

De Binnenvaartkrant 27

De Binnenvaartkrant 27 Drechtsteden 6 7 juni 2016 Maritieme topregio doet er een tandje bij (foto Drechtsteden) DOOR JOHAN DE WITTE Op 24 mei ondertekenden gedeputeerden van de Provincie Zuid Holland met Drechtsteden-bestuurders het Bestuursakkoord Drechtsteden Maritiem Topregio. Het gaat om afspraken over onderwerpen als kennis en innovatie voor de nieuwe economie, energietransitie, woonkwaliteit en bereikbaarheid, slim ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit plus interregionaal netwerk. Na het lezen van de sub-items, zoals “ontwikkeling vraaggerichte bedrijventerreinstrategie, relatie economie arbeidsmarkt onderwijs/duurzame werkgelegenheid” – niet afhaken aub – aantrekkelijker woonklimaat, veiligheid, spoor, Drechtring inclusief A15 en A16, openbaar vervoer/logistiek en water denkt u: Dit gaat niet over scheepvaart. Mis! Schone en innovatie sector Bestuurlijke ambitie in ambtelijk taalgebruik verwoord verdient een ‘maritieme vertaalslag’. Er is namelijk een bestuursakkoord getekend voor intensieve samenwerking om de Drechtsteden als maritieme topregio te versterken. De Monitor Maritieme Delta meldde landelijk een toegevoegde waarde van 8 miljard euro en werkgelegenheid voor WINDEX KLAPROOSTERS iedere afmeting leverbaar met korte levertijden OVERDRUKUNITS op klantspecificaties leverbaar WINDEX VENTILATOREN scheepsuitvoering 72.000 mensen, waarvan 50 procent van de scheepsbouw en reparatie en 40 procent van de waterbouw binnen de Drechtsteden plaatsvindt. Dit bewijst de kracht van de regio. Om die positie te behouden zal verregaand moeten worden samengewerkt. Vandaar de brede steun voor het bestuursakkoord. Er moet een tandje bij. Demografische en economische ontwikkelingen, maar ook klimaatverandering zorgen voor nieuwe uitdagingen. De maritieme sector zit door de lage olieprijzen in zwaar weer. Toch draaien de superjachtbouw en de bouw voor de baggersector en overheidstaken door. Er zullen ontslagen vallen, maar bedrijven hebben veerkracht, durf en ondernemerszin. De maritieme maakindustrie is een schone, innovatieve en uitdagende sector, met voor jongeren volop kansen op een boeiende baan. Zowel aan de onderkant als de bovenkant van de arbeidsmarkt is inzet voor opleidingen nodig naar banen in de nieuwe economie. Studenten moeten worden voorbereid op flexibiliteit uin hun carrière. Een levenslange binding met een bedrijf wordt zeldzaam. Uw specialist op het gebied van: • Airconditioning • Overdruk- en luchtbehandelingsinstallaties • Machinekamer- en ruimventilatoren • RVS volledig afsluitbare klaproosters Windex Engineering bv Houtschelf 5 • 3371 KB Hardinxveld-Giessendam T: +31(0)184 611 322 • F: +31(0)184 611 403 • E: info@windex.net De ondertekenaars: vlnr K.J. van Brouwershaven (CEO Heerema), gedeputeerden A.W.Bom Lemstra en F. Vermeulen, R.T.A. Korteland en J.P. Tanis (Drechtstedenbestuur), A. Van Andel (Oceanco), Emmely Sibbes (Fokker) en Marnix Krikke (Netherlands Maritime Technology). (foto Johan de Witte) Al jaren is er een toenemende vraag naar mbo-3 of -4 en hoger gekwalificeerd technisch personeel. De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht en het Rotterdamse STC zijn voorbeelden van geslaagde samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Logistieke agenda Waterveiligheid in de Drechtsteden biedt eveneens kansen. Om technisch innovatieve oplossingen vanuit de sterke waterbouwsector te koppelen bijvoorbeeld aan ruimtelijke oplossingen voor een beter woon- en leefklimaat. Ook valt er veel te winnen als de verkeersdruk verminderd kan worden dankzij de waterwegen. Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen gaat de overheid een logistieke agenda opstellen. In het bijzonder voor het maritieme cluster, als onderdeel van economie en haven. Daarbij moet aandacht en ruimte zijn voor duurzame logistieke ontwikkelingen, gericht op vervoer over water, weg en spoor. Voor specifiek vaarwater gebonden maatregelen en voorzieningen zal worden overlegd en samengewerkt met de organisaties uit de binnenvaart. De Drechtsteden hebben extra aandacht voor die sector. Het maritieme cluster is ‘veel breder dan het vaarwater’ en geeft de regio Drechtsteden economische identiteit. Aan de slag dus met de blik op het water. “Samen met het bedrijfsleven kunnen we de Drechtsteden vitaler en sterker maken”, stelden de provincie- en regiobestuurders eendrachtig. Technologische revolutie Het maritieme cluster is in transitie en dat vraagt om heroriëntatie op nieuwe, internationale, economische en maatschappelijke uitdagingen. Volgens trendwatchers leven we in een maatschappij die gedreven wordt door technologische vernieuwing. Deze revolutie wordt gekenmerkt door verregaande digitalisering en nieuwe productietechnieken. Robotisering wordt vanzelfsprekend. Het maakt de mens niet overbodig maar kan helpen de fysieke belasting van oudere werknemers te verminderen. Vanuit de samenleving en de branche zelf is er grote druk om schepen, transport en activiteiten op zee en binnenwateren te verduurzamen. De technologie daarvoor is in de Drechtsteden voorhanden. Het project Smash, onder leiding van Boskalis, gaat over slim datagebruik voor het onderhoud van schepen en biedt waardevol materiaal. Na zelfrijdende auto komt onbemand varen niet onverwacht bovendrijven.

De Binnenvaartkrant 26Drechtsteden 7 7 juni 2016 Seko Scheepselektrotechniek zit in een nieuw pand ruimer in z’n jas “Dit werkt veel praktischer” Seko Scheepselektrotechniek is de in de scheepvaart gespecialiseerde tak van Koster Elektrotechniek. Hoewel Seko in 2007 werd opgericht, kan het bogen op ervaring sinds 1992, toen Koster werd opgericht door Marion Koster en wijlen haar man Peter. “Vanaf het eerste begin hebben we regelmatig elektrotechnisch werk in de scheepvaart gedaan”, vertelt Marion Koster, “door de jaren heen voor een hele reeks veerponten en werkboten en de laatste jaren steeds vaker verzorgen we de complete elektrotechnische uitrusting voor nieuwe passagiersschepen.” Beide bedrijven zijn goed blijven draaien tijdens de crisis, mede dankzij de flexibele inzet van personeel. Er werken momenteel 12 vaste mensen bij Seko/Koster en er kan regelmatig een beroep worden gedaan op de inzet van capabele losse krachten. Sinds medio mei beschikt de onderneming aan de Rivierdijk 350 in Hardinxveld-Giessendam over een nieuwe huisvesting. “We hebben vier eenheden van een bedrijfsverzamelgebouw aan elkaar gekoppeld en zelf ingedeeld, waardoor we nu flink de ruimte hebben.” De ruimte voor vergaderen en de trainingen van machinisten, maar zeker ook voor het magazijn Marion Koster en André Kraaijeveld in de nieuwe, ruime werkplaats. en de werkplaats. “Als we in het verleden kasten voor meer dan één schip tegelijk bouwden, moesten we soms buiten staan of opslagruimte huren”, aldus bedrijfsleider André Kraaijeveld. “In het nieuwe pand hebben we ruimte genoeg om twee of drie schepen tegelijk te behandelen.” Marion Koster: “Het werkt veel praktischer nu.” Het bedrijf staat bekend om de kwaliteit en snelheid waarmee oplossingen worden gevonden. “We handelen op tijd”, zegt André Kraaijeveld met een zelfverzekerde glimlach. “We gaan ook mee met de ontwikkelingen, denken zo veel mogelijk groen. Aan boord van schepen vertaalt zich dat in het standaard aanbrengen van ledverlichting, maar we hebben nu in ons eigen nieuwe pand ook het zogeheten Power Hone geïnstalleerd: dat is op basis van nanotechnologie en werkt op daglicht, het hele jaar door dus. Onze gasvoorziening wordt er compleet door vervangen en het heeft dus onze gasrekening omlaag gebracht.” “We zagen dat ze dit in de kassenbouw in Pijnacker al toepasten en wilden dat ook leren kennen. Of het aan boord van schepen gaat werken, weet ik nog niet. Je hebt wel een flinke oppervlakte nodig en bovendien plaats aan boord voor boilers met water dat circuleert.” “Het installeren hiervan zou weleens een nieuwe markt kunnen betekenen”, aldus Marion Koster. In samenspraak met de fabrikanten worden de producten en diensten die Seko en Koster leveren up-to-date gehouden. Zo krijgen nieuwe passagiersschepen de De ruime werkplaats state-of-the-art ledverlichting aan boord, zoals onlangs nog de twee Avalon-schepen en de Scenic Amber. Ook het elektrotechnische deel van het power management aan boord, inclusief de touch screens in de machinekamers, bouwt Seko in volgens de allerlaatste standaarden. Wie daarvan kennis wil nemen, kan terecht op de nieuwe website van Seko, die zeer binnenkort online staat: www.sekobv.nl. Genoeg ruimte in de kantoren, ook voor trainingen en besprekingen. Seko Scheepselektrotechniek B.V. Seko levert complete elektrische installaties aan boord van schepen. De installaties worden aangebracht volgens eisen ILT, Lloyd’s Register en Bureau Veritas. Naast nieuwbouw verzorgt Seko ook aanpassingen, uitbreidingen, service en het onderhoud. Alle benodigde panelen worden in eigen werkplaats gebouwd en het gehele Power Management systeem is in eigen beheer ontwikkeld. De installaties zijn voorzien van een tweedraads systeem. Alle mogelijke bedieningen en signaleringen zijn uitgevoerd op touchscreens op diverse locaties op het schip. Seko maakt gebruik van monitoring op afstand en kan meekijken in het systeem en eventuele storingen snel lokaliseren of aanpassingen maken. Rivierdijk 350 3372 BS Hardinxveld-Giessendam 0184-611166 info@sekobv.nl www.sekobv.nl

Binnenvaartkrant