Views
3 years ago

2016-12-Drechtsteden

 • Text
 • Drechtsteden
 • Boord
 • Maritieme
 • Nieuwe
 • Bedrijf
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Juni
 • Zwijndrecht
 • Onze

De Binnenvaartkrant 29

De Binnenvaartkrant 29 Drechtsteden 4 7 juni 2016 BFT Tanker Logistics is een grote speler in de tankvaart “Soms is de band met varende ondernemers belangrijker” Marc Freriks was voorheen bevrach ter geweest bij Van Ommeren en richtte in oktober 2000 samen met tankvaartondernemer Bart Bruinsma BFT (Bruinsma Freriks Transport) Tanker Logistics op. Bijna klassiek begonnen op een zolderkamertje, is het nu een bedrijf dat de bevrachtingen verzorgt van 51 eenheden met een totaal laadvermogen van circa 125.000 ton. Een hechte groep particulieren, die volledig zijn opgenomen in de structuur van het bedrijf. BFT kent een sterke organisatie die gebruik maakt van zelf ontwikkelde software. “Sinds 2008 beschikken we over een eigen systeem, dat inmiddels al zo ver is ontwikkeld, dat andere ondernemingen er al belangstelling voor tonen”, aldus Johann de Koning, die momenteel de planning en operations bij BFT Tanker Logistics leidt. TOPS Hij duidt op het Tanker Operating Management System (TOMS), waar ook de particulieren die voor BFT varen, gebruik van maken. Zo zijn er modules in gebouwd voor de bemanning en voor het onderhoud van het schip. Tankvaartbevrachters anno 2016 hebben niet meer genoeg aan een bureau met een telefoon en een Johann de Koning aan boord van een BFT-schip. “De eisen die worden gesteld aan de tankers zijn niet meer bij te houden voor een enkele particulier.” paar schepen die los/vast voor ze varen. “De eisen die worden gesteld aan de tankers – onder andere in het EBIS (European Barge Inspection Scheme – red.) – worden steeds uitgebreider, dat is niet meer bij te houden voor een enkele particulier. Dat is iets dat je moet organiseren als groep.” “BFT heeft vier man in dienst alleen al voor de controle van de schepen die voor ons varen. We maken daarvoor gebruik van het Tanker Management Self Assessment. Dat is een commerciële noodzaak, want de grote verladers eisen het.” De BFT-schepen varen voornamelijk met blanke minerale brandstoffen in het ARA- en het Rijnstroomgebied, maar ook met biobrandstoffen en eetbare olie. Die laatste twee kunnen nog met enkelwandige tankers worden vervoerd. Zowel in Duitsland als in Vlaanderen zijn er bedrijven met wie BFT ‘verwant’ is. “Met Antwerp Chartering en Tanker Logistics wisselen we lading uit.” Hoewel de economische crisis vooral de tankereigenaren raakte, liet het de bevrachters niet onberoerd. Kantoren ‘vielen om’ en de tankers die ervoor voeren zochten hun heil bij andere bevrachters. BFT is in die jaren dan ook gegroeid. Crisis “Niet dat wij geen last van de crisis hebben gehad. Het was voor ons ook laveren, maar we zijn altijd al onze afspraken nagekomen, hebben geen charters laten vallen en zijn alle verplichtingen nagekomen. Dat zijn we verplicht aan onze status van betrouwbare partij. We hebben niet voor niets de slogan ‘Your commitment is our Drive’.” “Natuurlijk zijn de centen belangrijk, maar soms is de band met de ondernemers belangrijker. We moeten immers samen door. BFT staat voor een langetermijnvisie. De goede tijden moet je gebruiken om klaar te zijn voor slechtere tijden.” “We hebben groot respect voor de risico’s die particuliere tankvaartondernemers nemen en de bereidheid om soms een bittere pil te slikken. Ook voor ons is dit geen baan van 9 tot 5. De hele business draait dag en nacht door.” Johann de Koning zegt het echter zonder de indruk te wekken daaronder gebukt te gaan. “Wij voelen ons medeverantwoordelijk.” YOUR COMMITMENT IS OUR DRIVE Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te versterken. Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten en biobrandstoffen. Ons vaargebied is Nederland, België, Frankrijk en de Rijn (met zij-rivieren en kanalen). Tevens is BFT Tanker Logistics bv actief betrokken bij duurzame initiatieven zoals Vaporsol en de initiatiefnemer voor het project “Don Quichot”, die voor Greenpoint Rotterdam ingezet zal worden. Gelieve contact op te nemen met Johann de Koning op +31 786 299 490 of +32 473 960 763. BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht • TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl

De Binnenvaartkrant 28Drechtsteden 5 7 juni 2016 Pon Power zet stap naar ‘total vessel monitoring’ Caterpillar en Pon Power introduceren de Cat Product Link en de EMService, waarmee efficiënter service aan de motoren in binnenschepen kan worden geleverd met behulp van ‘Big Data’: de software verbindt grote hoeveelheden gegevens van motoren, de olie in de machine en gegevens uit inspectierapporten. “Remote onderhoud van de motoren is niet nieuw”, vertelt Maarten Schouwink, directeur Service van PonPower, die op de beurs Maritime Industry uitleg gaf bij een demo van het nieuwe systeem. “Wat wel nieuw is, is dat we met Cat Product Link en de software EMService de gegevens van de motor, van de olie en van de inspectierapporten met elkaar verbinden en dat doen we als eerste Caterpillar-leverancier buiten de VS.” De voordelen van die combinatie van data zijn evident. “Het belangrijkste wat er gebeurt als je de gegevens van drie verschillende bronnen aan elkaar koppelt – zoals EMService dat doet – is dat je inzicht verkrijgt, waardoor je slimmer onderhoud kan plannen, wellicht minder brandstof verbruikt en dankzij dit inzicht ook onderdelen bijtijds kan vervangen en daardoor de kans op uitval van je motor minimaliseert. Er is al een database met de gegevens van 400.000 motoren. Wij en Caterpillar bewaren alles en maken de vergelijkingen tussen schepen, vaargedrag en dergelijke – alles anoniem uiteraard.” Maarten Schouwink benadrukt dat deze introductie van Cat Product Link ‘slechts’ een eerste stap is naar meer gebruik van Big Data. “Het is een eerste stap vooruitlopend op ‘total vessel monitoring’, dat op den duur kan bijdragen aan autonoom varen, omdat Maarten Schouwink op de stand van Pon Power op Maritime Industry. “Meer inzicht.” (foto Evert Bruinekool) alle elektronische gegevens over de motor en de rest van het schip voortdurend in real time beschikbaar zijn.” Het monitoren van systemen doet Caterpillar al jaren in de bouw en in de mijnbouw. Scheepvaart is wel een ander hoofdstuk. Schepen zijn voortdurend in beweging. “Er wordt voor de internetverbinding gebruik gemaakt van een eigen antenne met 3G, 4G of een satellietverbinding. Dat betekent dat de verbinding heel zeker is, hoewel er natuurlijk altijd iets onvoorziens kan gebeuren.” Zelf werkt Maarten Schouwink al zestien jaar bij Pon Power – aanvankelijk bij Geveke – en hij is destijds gestart in de tuinbouw in Aalsmeer, ook bij service operations aldaar. Hij ziet ook voor Pon Power directe gevolgen van de introductie van Cat product Link en de EMService. “Het scheelt zeker manuren. Je gaat steeds met een andere blik naar data kijken.” Retrofit De Cat Product Link en de EMService zijn nu voor de bestaande motoren retrofit, maar het werkt niet anders dan het kastje bij nieuwbouwmotoren die af fabriek ingebouwd worden. De Cat Product Link werkt met elektronische motoren, maar ook volledig mechanische motoren kunnen worden gemonitord met EMService, met behulp van een interface. Er komt ook steeds meer voorspellende info beschikbaar voor schepen. Het Nederlandse Pon Power is per 1 september de eerste Caterpillar Power-dealer buiten de VS die dit nieuwe systeem om te monitoren op afstand aanbiedt. Met de EMServices dienstverlening die bij de hardware hoort, wordt inzicht gegeven in de conditie van de motor. Het marktaandeel van Caterpillar in de binnenvaart is 70 procent. De lancering van Cat Product Link en de EMService die daarbij hoort, is onderdeel van Cat Connect; de strategie van Caterpillar waarmee het bedrijf zich in het geheel specialiseert in technologieën en services die het mogelijk maken om op afstand meer inzicht te krijgen in de conditie van de motoren. EMServices is de eerste Cat Connect dienstverlening die beschikbaar is voor maritieme toepassingen en Cat Product Link is de hardware die bij dit systeem hoort. Het kastje van Cat Product Link is gelijk voor retrofit en nieuwe motoren. ONDERSTEUNING DOOR SPECIALISTEN DIE UW TAAL SPREKEN Waar uw servicebehoefte ook ligt, het uitgangspunt voor Pon Power is altijd hetzelfde: motoren tegen zo laag mogelijke kosten in goede conditie houden, zonder concessies te doen aan de betrouwbaarheid van de installatie om zo bij te dragen aan uw succes. WE TAKE CARE OF IT. PON POWER BV pon-cat.com/scheepvaart ©2016 Caterpillar All Rights Reserved

Binnenvaartkrant