Views
3 years ago

2016-12-Drechtsteden

 • Text
 • Drechtsteden
 • Boord
 • Maritieme
 • Nieuwe
 • Bedrijf
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Juni
 • Zwijndrecht
 • Onze

De Binnenvaartkrant 31

De Binnenvaartkrant 31 Drechtsteden 2 7 juni 2016 Zwijndrecht legt de rode loper uit Zwijndrecht maakt met de sterke maritieme maakindustrie en als thuishaven van de binnenvaart deel uit van de maritieme topregio Drechtsteden. Net als de binnenvaart en de maritieme maakindustrie werkt de gemeente Zwijndrecht proactief, meedenkend en resultaatgericht. Accountmanager Bert van Hemert van de gemeente Zwijndrecht: “Wij zien als gemeente kansen en die pakken we dan graag op. We vinden het belangrijk om iets te doen voor de ondernemingen.” “Schokindustrie meldde ons bijvoorbeeld dat ze minder grond wilden huren. Dat is voor de gemeente een kans om er wat moois van te maken – daar moet je wel alert op zijn. Uit deze situatie is het overleg ontstaan tussen gemeente, Schokindustrie en de nieuwe huurder van de grond, Jiffy, die een grote, watergebonden locatie zocht.” De Jiffy-case De ‘Jiffy-case’ maakt goed inzichtelijk waarom Zwijndrecht een aantrekkelijke locatie is. Het Noorse bedrijf koos ervoor om zijn drie Nederlandse productielocaties te centraliseren in Zwijndrecht. Hiervoor zocht het één terrein van minimaal 6 hectare met de mogelijkheid tot directe aanvoer vanaf zee. De locatie moest ook dichtbij Rotterdam zijn Zwijndrecht vanuit de lucht. en bij de wegvervoerassen A15 en A16. Jiffy legt zelf een short seahaven aan. De locatie en de mogelijkheden zijn dus belangrijk. Maar dat geldt ook voor de rol van de gemeente, legt wethouder Robert Kreukniet uit: “Bedrijven kijken naar de kansen die ze in een regio zien. Dan is het de kunst om dat te faciliteren.” Procedures De gemeente heeft hiervoor een zogenoemd Ruimtelijk Intake Team met diverse lokale specialisten. “Die denken vanaf de start mee over wat een bedrijf nodig heeft. Zoals het verdiepen van de haven voor Jiffy”, zegt Kreukniet. “Ook de afhandeling van de vergunningen is een gesmeerd proces in Zwijndrecht”, vertelt Van Hemert. “We nemen de aanvrager vanaf het begin mee in het proces, door zaken uit te leggen en toe te lichten.” “Samen kijken we goed waar de bottlenecks zitten. En procedures starten we tegelijk op en niet na elkaar. Dat scheelt veel tijd. Je hoeft dan tijdens het hele proces ook geen stappen terug te zetten omdat er iets niet klopt.” Wethouder Kreukniet: “Dit typeert ons misschien wel het beste: Zwijndrecht legt de rode loper uit voor de binnenvaart en de maritieme maakindustrie. Fysiek, water- en grondgebonden en in de samenwerking met de ondernemers. Van vuilcontainers aan de wal tot en met het uitdiepen van havens.” Thuishaven De gemeente ontwikkelde samen met de bedrijven een Economisch Actie Programma. “Je kunt het als overheid proberen te bedenken, maar het is beter het bedrijfsleven erbij te betrekken.” De actiepunten in het programma variëren van het parkeren van vrachtwagens tot havenontwikkeling en gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. “Je moet elkaar vinden en mobiliseren. Zo werken we samen aan het verbeteren van het openbaar vervoer op de bedrijventerreinen.” Samen met de havens van Rotterdam, Dordrecht en Papendrecht vormt Zwijndrecht één binnenhaven voor het innen van de havengelden. Zwijndrecht is de thuishaven van de binnenvaart. In 2014 was de gemeente organisator van het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging Binnenhavens en branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer verhuisde begin dit jaar van Rotterdam naar Zwijn drecht. Van Hemert: “En de kostenfactor speelt ook een rol. Zwijndrecht is relatief goedkoop en je hebt hier zichtlocaties midden in je doelgroep.” Zwijndrecht, thuis voor de binnenvaart Als binnenvaartondernemer bent u in Zwijndrecht in goede handen. Onze wethouder economie, Robert Kreukniet, die ook de binnenvaart in zijn portefeuille heeft, draagt deze sector een warm hart toe. Wij staan voor u klaar!

De Binnenvaartkrant 30Drechtsteden 3 7 juni 2016 Drechtsteden Innovatieprijs 2016 voor varende gaswasinstallatie Duwbak Don Quichot is een verzameling van innovaties BFT Tanker Logistics uit Zwijndrecht heeft met een heel nieuw concept voor de ontgassing van zee- en binnenschepen de Drechtsteden Innovatieprijs 2016 gewonnen. Er was een sterke competitie met wel vijf genomineerde ondernemingen, maar de jury was unaniem dat BFT de prijs toekwam. De innovatie betreft de duwbak Don Quichot met in de opbouw een complete, speciaal ontwikkelde verwerkingseenheid voor toxische en licht ontvlambare gassen en dampen. De Don Quichot bevat een zeldzame concentratie van vindingen en praktische toepassingen, waar door het schip een uniek, varend verwerkingsstation is voor de ontgassing van zowel zee- als binnenschepen. De nieuwgebouwde duwbak Don Quichot met aan boord tal van innovatieve methoden om de dampen uit de tanks direct te kunnen verwerken, zal op 17 juni starten met een proefperiode van drie maanden in de Rotterdamse haven. De bak zal, geduwd door de boot Fraternité langszij schepen de tanks ontgassen. De bak wordt geëxploiteerd door Greenpoint Marine Services, een bedrijf dat is ontstaan in de schoot van het bevrachtingskantoor BFT Tanker Logistics. Michiel van Eijck van Greenpoint Marine Services nam de Innovatieprijs in ontvangst tijdens de galabijeenkomst in het Postiljon Hotel in Dordrecht op woensdag 1 juni. Hij kreeg die uit handen van de Commissaris van de Koning voor Zuid-Holland, Jaap Smit. “Waarom de naam ‘Don Quichot’?”, vroeg Smit aan Van Eijck. Die had zijn antwoord klaar. “Don Quichot was iemand die vocht tegen iets dat anderen niet konden zien. Het is ongelooflijk maar tot drie jaar geleden was het toegestaan om een tanker die leeg was van benzeen in de open lucht te ontgassen, waarbij kankerverwekkende stoffen vrijkwamen.” Een groep ondernemers onder wie Marc Freriks besloot De uitreiking van de Drechtsteden Innovatieprijs 2016 op 1 juni in Dordrecht. Links de Commissaris van de Koning voor Zuid-Holland Jaap Smit. Kort daarvoor was een hilarisch moment. De 300 gasten van het galadiner hadden gezongen voor de jarige Michiel van Eijck (43) om niet langer te wachten op regelgeving maar iets te ontwikkelen waardoor schepen kunnen worden ontgast zonder schade voor het leefmilieu. Smit was onder de indruk: “Laten we hopen dat deze Don Quichot net zo lang bekend blijft als de man die vocht tegen windmolens.” Dat BFT de prestigieuze Drechtsteden Innovatieprijs 2016 won, was voor de jury geen moeilijke keuze. “Het is een verzameling van innovaties. De UV-lamp die ontwikkeld is voor de verwerking van de dampen en nog een aantal innovaties aan boord van de Don Quichot, de mobiele mogelijkheden en het maatschappelijk belang van de Don Quichot. Daar komt nog bij dat er breed vertrouwen is in het succes, omdat een deel van het project wordt gedragen door crowdfunding.” Aandeelhouders Greenpoint Marine Services zal een aantal aandeelhouders kennen waaronder BFT (Bruinsma Freriks Transport BV). Het is gegroeid vanuit het besef dat er een oplossing moest komen voor de ontgassingsproblematiek. De tijd is voorbij dat tankschepen leeg van ladingen benzine, nafta of zelfs benzeen zomaar hun tankdeksels open kunnen zetten om de tanks vol giftige dampen te ventileren. Ook dit gas is afval en dient te worden afgegeven en verwerkt. Aan boord van de Don Quichot bevindt zich een hypermoderne gaswasinstallatie, genaamd Vaitec. Het compacte, mobiele systeem dat wordt toegepast, is speciaal hiervoor ontwikkeld en heet Vaporsol. Die ontwikkeling heeft vier jaar in beslag genomen en is grotendeels een investering van BFT en twee partners. Met dit innovatieve systeem van gaswassing kan ruim 99 procent van de dampen worden gerecycled. De duwbak Don Quichot is in feite een aangepaste type C- tanker, waarmee een oplossing wordt geboden voor dampverwerking op binnenschepen, zeeschepen, boord/boord-overslag en gasretour systemen. Het is een wereldwijde primeur. De Don Quichot is het enige systeem dat snel en op locatie dampen kan recyclen. Bestaande systemen zijn duurder, langzamer en de alternatieven zijn het ontgassen op volle zee of afvangen en verbranden op een locatie aan wal waar het schip heen moet varen. Operator en bakkenschipper Roy Taelman steekt de handen uit de mouwen bij de voorbereiding van de Don Quichot. Michiel van Eijck geeft uitleg aan boord van de Don Quichot. (inzet: artist impression van duwbak Don Quichot) Regelgeving Net als in Duitsland en Antwerpen is het sinds 1 januari in Zuid-Holland en Noord-Brabant verboden de tanks te ontgassen in de open lucht. Utrecht heeft ook een verbod ingesteld en waarschijnlijk volgen Zeeland, Noord-Holland en Gelderland begin volgend jaar zodat er niet langer een ontsnapping bestaat voor tankers die proberen het ontgassen door om te varen alsnog ‘gratis’ kunnen doen. Ook Frankrijk volgt deze richtlijnen en dus duurt het niet lang meer tot het Rijnstroomgebied is ‘dichtgetimmerd’. Van Eijck: “Dat betekent dat handhaving beter mogelijk wordt. De haven van Hamburg bijvoorbeeld accepteert het ook niet langer dat zeeschepen alleen naar buiten varen om te ontgassen en daarna terugkeren. Het duurt niet lang meer of je moet aantonen dat je hebt ontgast tussen verschillende ladingen in en ook moet laten zien waar dat gas heen is gegaan.” Wie gaat het betalen? Voor Michiel van Eijck Is duidelijk dat het niet de particuliere schipper is, die de rekening moet betalen. “Het moet uiteindelijk terechtkomen bij de ladingbelanghebbende. Dat betekent doorgaans dat het over de hele keten moet worden uitgesmeerd. Als je een kwart cent per ton lading zou rekenen, ben je ruim uit de kosten. Dat moet zijn weg vinden. Hoe dan ook, de investeerders hierin hebben lef en verantwoordelijkheid getoond.” “De Don Quichot is ons vlaggenschip, het is een mobiele eenheid. Het gas wordt van de schepen overgenomen via de gasretourleidingen en aan boord verwerkt. Dat kan door koelen of door hogedruk, maar hier is gekozen voor een chemische verbinding van het gas met een emulsie van water en zeep.” Een speciale zeep wel te verstaan, ontwikkeld voor deze opstelling. “Het resultaat is dat zich zowel polaire als apolaire stoffen hechten aan de waterdamp. De waterdruppels worden nog fijner waardoor meer oppervlak ontstaat.” Een bestaand procedé is dat dit gebeurt door de schadelijke stof op te nemen in koolstof. “Dat kan ook aan boord, maar dat is uitstel van executie, want in feite blijft de stof bestaan. In onze installatie wordt de verzadigde speciale kool geregenereerd onder invloed van UV-licht, een ontwikkeling waar we ruim een jaar over hebben gedaan.” BFT heeft bij de ontwikkeling van deze innovatieve gaswasinstallatie samengewerkt met de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, het Havenbedrijf Rotterdam en enkele universiteiten. Omdat het proces zoals dat aan boord van de Don Quichot plaatsvindt, deels is beschermd door patenten, kan Greenpoint Marine Services rekenen op internationale aandacht en kansen om vergelijkbare schepen in te zetten in de havens van onder andere Hamburg en Antwerpen. “Maar eerst maar eens in Rotterdam kijken hoe het loopt. Het is belangrijk dat het in de praktijk wordt getest.”

Binnenvaartkrant