Views
3 years ago

2016-09

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schip
 • April
 • Schepen
 • Grote
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Unibarge
 • Boord

De Binnenvaartkrant 18

De Binnenvaartkrant 18 26 april 2016

De Binnenvaartkrant 19 26 april 2016 Nieuwe terminal nog niet helemaal klaar, maar de opening is een feit Spektakel in Doesburg Met enig spektakel – inclusief vuurwerk, ballonnen, stuntvliegtuig – werd vrijdagmiddag 15 de nieuwe containerterminal van Koninklijke Rotra in Doesburg geopend. De broers Machiel en Harm Roelofsen laten hiermee zien dat zij weliswaar de vierde generatie Roelofsen zijn die het bedrijf in Doesburg leiden, maar dat ze bepaald niet in het verleden blijven hangen. De officiële opening werd voorafgegaan door twee zeer originele voordrachten, van oud-MKB- Nederland voorzitter Hans Biesheuvel en oud-minister Willem Vermeend. Die laatste is commissaris van Koninklijke Rotra, het succesvolle transportbedrijf dat met de terminal in Doesburg een wereldprimeur heeft. De terminal is namelijk voorzien van een LNGtankstation voor de scheepvaart. Zelf rijdt het bedrijf met LNG-aangedreven trucks en de terminal is dan ook gekoppeld aan een LNGtankstation voor vrachtauto’s. Dat laatste is al enige tijd in gebruik. Schepen kunnen nog niet afmeren aan de terminal. Het wachten is op Rijkswaterstaat voor het baggeren van de haven. De grote portaalkraan staat er nog wat eenzaam bij met enkele verloren containers op de kade. Dat hangt ook samen met de gesteldheid van de kade waarop de containers moeten worden gestapeld. Proeven wezen onlangs uit dat de onderliggende aardlagen niet voldoende zijn ingeklonken, zodat de kade ook nog een bewerking nodig heeft alvorens daadwerkelijk met de overslag van containers kon worden begonnen. De verwachting is dat zowel die werkzaamheden als het baggeren nog zeker tien weken in beslag zullen nemen. Dat verhinderde niet dat er een feestelijke stemming was toen De aansluiting om LNG te bunkeren voor de binnenvaart in Doesburg. Commissaris van de Koning Clemens Cornielje van Gelderland drukt samen met gedeputeerde voor Mobiliteit Conny Dieze een grote rode knop, waarmee het feest kan beginnen in Doesburg. Achter hen de broers Harm en Machiel Roelofsen van Koninklijke Rotra. Unibarge biedt stageplaatsen op vloot >> Vervolg van pagina 16 Unibarge heeft ook een crisis overleefd. De financiële crisis brak uit toen er stapels tankers in bestelling waren. “Het nadeel was dat veel schepen tegelijk kwamen, als gevolg van te late leveringen.” “Drie schepen lagen een jaar lang in China klaar in 2009.” Aldus Henk. “We lagen te stuiteren van de zorgen”, weet Daniël nog. “Maar het mooie is dat die herinnering alweer weg is gezakt.” Alexander: “Dankzij de mensen om ons heen. De leveranciers dachten met ons mee.” Daniël: “Dat zegt ook wel iets over hen. We hebben al jarenlange relaties met onze leveranciers. Dat is de truc: een team om je heen dat voor je klaar staat, 24 uur per dag. Als je naast een zeeboot ligt en je pomp doet het niet, dan heb je direct iemand nodig. Zelf kom je ook niet weg met het excuus dat de pomp het niet deed.” Ook daar speelt het personeel op de vloot een hoofdrol. “Support en loyaliteit heb je nodig.” Daniël Wanders wil om meer dan Commissaris van de Koning Clemens Cornielje van Gelderland samen met gedeputeerde voor Mobiliteit Conny Dieze op het dak van het nog immer futuristische partyschip Jules Verne een grote rode knop indrukte. Scheepstoeters loeiden, vuurwerk op de terminal omhoog schoot, ballonnen werden losgelaten en een stuntvlieger van het Red Bul-team vertoonde zijn kunsten boven de Doesburgse haven. één reden het personeel koesteren. “Vanwege die loyaliteit, maar ik denk ook dat het personeelstekort een groot, structureel probleem wordt in de binnenvaart. Er komen nieuwe schepen bij en ik zou niet weten waar we de komende jaren twee- driehonderd man vandaan moeten halen. Lang niet allen die worden opgeleid, gaan uiteindelijk ook echt varen. Dat wordt echt wel een dingetje de komende jaren.” Kennisoverdracht Unibarge wil ook voor de hele bedrijfstak meedenken over oplossingen. Henk is actief in het bestuur van Koninklijke BLN-Schuttevaer als strategisch adviseur. Hij mag worden gerekend tot de stuwende krachten achter deze fusie van een groot aantal organisaties. Hij deelt Daniëls zorgen over de dreigende personeelstekorten. “Ik pleit bij BLN ook voor meer input bij de kennisoverdracht op de scholen en voor meer stageplaatsen op de schepen bij particulieren. Die kennis gaat niet meer vanzelfsprekend van vader op zoon. Het is belangrijk dat kennis van de techniek via de scholen wordt overgedragen. Wij bieden veel leerlingen van het STC en andere scholen stageplaatsen op de vloot.” Bescheiden doelstelling Hoewel de uit Duitsland overgenomen, gemoderniseerde portaalkraan een grotere ambitie doet vermoeden, is de bescheiden doelstelling om 10.000 TEU over te slaan op de 29.000 vierkante meter metende terminal in Doesburg. Schepen tot een lengte van 110 meter, klasse Va (200 TEU), kunnen Container Terminal Doesburg aandoen. Dankzij de ligging direct aan de IJssel kunnen de schepen vier lagen hoog in Doesburg komen. Verwacht wordt dat Doesburg daarmee ook een hub kan worden voor de schepen onderweg naar de terminal in Hengelo en Almelo, omdat op het Twentekanaal voorlopig niet hoger dan twee lagen kan worden gevaren. De verwachting is dat februari volgend jaar een speciaal schip – de Twentemax – in gebruik wordt genomen, dat wel met drie lagen kan varen en tevens bij uitstek geschikt is om de haven van Doesburg aan te doen. De plannen voor een terminal in Doesburg stammen al van 1989. De ontwikkeling ervan heeft lang stilgelegen vanwege de overstromingen van de grote rivieren medio jaren 90. Begin deze eeuw leefden de plannen op, vooral nadat de broers Machiel en Harm het vaandel overnamen van hun vader Jan en oom Gerard, als de vierde generatie Roelofsen. Bij het honderdjarig bestaan kreeg het bedrijf het predicaat ‘koninklijk’. Rotra groeide de laatste tien jaar van 250 medewerkers naar bijna duizend, verzorgt behalve weg- en (binnenkort) watervervoer ook luchtvracht en is wereldwijd actief vanuit de logistieke hotspot Doesburg. Met de vestiging van de terminal zetten ze die plaats ook op de binnenvaartkaart. 10 jaar Unibarge Alexander heeft zelf ook workshops gegeven op het STC over kwaliteitsmanagement: “Het is een mooie baan om te promoten. Je hebt een keurig leven en goede vooruitzichten.” De belangrijkste horde blijft – zo constateert ook Unibarge – dat de binnenvaartondernemer niet veel verder kijkt dan het eigen schip en een collectief optreden van de sector zeldzaam is. “Dat is de binnenvaart”, constateert Henk nuchter. Daniël: “Vandaar dat we één sterke brancheorganisatie nodig hebben. Je moet collectief durven denken.” Henk: “Het is al zo vaak gezegd, maar het is gewoon waar. En als je een professionele vertegenwoordiging wilt, dan kost dat geld.” Voor de eigen onderneming zijn er ook plannen genoeg. “Maar daar wijden we nog niet over uit.” Ook tien jaar na de start blijft Unibarge veelbelovend.

Binnenvaartkrant