Views
3 years ago

2016-06

 • Text
 • Maart
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Schepen
 • Onze
 • Moeten
 • Gaat
 • Tussen

De Binnenvaartkrant 8 15

De Binnenvaartkrant 8 15 maart 2016 SCHROEFASSEN TOT 12 METER Het vervaardigen en monteren van complete schroefasleidingen is al jaren één van onze specialismen. Assen worden in opdracht gefabriceerd op draaibanken van respectievelijk 8 en 12 meter lengte. Vakmanschap zorgt er voor dat dit tot op 1/100 millimeter nauwkeurig gebeurt. Montage kan plaatsvinden op locatie of in één van onze dokken. Eerste klas kwaliteit is verzekerd. Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140. www.breejen-shipyard.nl Alle angekündigten Lehrgänge finden immer statt. Versprochen! Atlas Trainingscenter Königstr. 59 47198 Duisburg (Homberg) Tel. +49-160/94844138 direkt gegenüber dem WSA Duisburg-Rhein Elcee is officieel distributeur van Wärtsilä’s afdichtingen en lagers. Deze hoogkwalitatieve producten zijn een mooie aanvulling op ons productassortiment van schroef- en roeraslagers. Intensivlehrgänge für alle Patente Radarpatentlehrgänge ADN-Lehrgänge FGS-Sachkunde Lehrgänge vor Ort buchbar www.atlas-schiffahrt.de Elcee Holland B.V. Kamerlingh Onnesweg 28 3316 GL Dordrecht Tel: +31 (0)78-6544777 www.elcee.nl ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ: Scheepselektro - Meet - en regeltechniek Gespecialiseerd in Tankmeet- en Tankalarminstallaties o.a. Saab, Krohne, Brooks en Heinrichs. Ook leveren wij dek PC met ons nieuwe Green Light automatische pompbedieningssysteem. 24 uur service, 7 dagen per week! DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736 info@femm.be - www.femm.be Reigersingel 10 2922 GP Krimpen a/d IJssel Tel. werkplaats: 0180 - 551731 Mobiel: 06 - 53164125 06 - 53561008 Fax : 0180 - 599727

De Binnenvaartkrant 9 15 maart 2016 Sluizen bij Kornwerderzand 6 weken dicht voor scheepvaart Laatste grote opknapbeurt voor oude Lorentzsluizen in Afsluitdijk Het containerschip Lahringen passeert de Lorenzsluizen. (foto’s Menno Bonnema) DOOR MENNO BONNEMA Voor groot onderhoud zijn de Lorentzsluizen bij Kornwer derzand vanaf 21 maart 6 weken dicht voor de scheepvaart. Voor de binnenvaart vanuit Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder betekent dit dat schepen die de Afsluitdijk willen passeren, moe ten uitwijken naar de Stevinsluizen bij Den Oever. Het zullen waarschijnlijk de laatste grote renovatiewerkzaamheden aan de huidige Lorentzsluizen bij Kornwerderzand zijn. In 2018 gaat het sluizencomplex helemaal op de schop in het kader van de verbreding van de sluizen en het project De Nieuwe Afsluitdijk. De Lorentzsluizen lijken dringend aan een flinke opknapbeurt toe, gezien de technische problemen met het sluizencomplex de laatste tijd. Die zorgden er de afgelopen weken meerdere malen voor dat de bruggen niet meer goed wilden sluiten. Gevolg: lange wachttijden voor het weg- en scheepvaartverkeer. Oorzaak van de storingen zijn de sterk verouderde bedienings- en besturingssystemen van de bruggen en sluizen van het 83 jaar oude complex. Monteurs De komende grote renovatiewerkzaamheden aan het sluizencomplex die half maart van start gaan, zijn er juist voor bedoeld om het verouderde bedienings- en besturingssysteem te vervangen. Daardoor zouden de problemen zoals zich die de laatste maanden voordeden, tot het verleden moeten horen, zo laat Rijkswaterstaat weten. Inmiddels heeft die dienst besloten het kwetsbare bruggen- en sluizencomplex overdag permanent te bemannen met monteurs, die bij storing snel kunnen ingrijpen. De werkzaamheden gaan op 21 maart van start en zullen volgens de planning van Rijkswaterstaat duren tot 1 mei. Gedurende deze hele periode zal het besturingssysteem van de bruggen en sluizen buiten werking zijn. Dit betekent dat schepen niet kunnen schutten. Die moeten uitwijken naar de Stevinsluizen bij Den Oever. Rijkswaterstaat laat via haar website weten dat de onderhoudsbeurt al naar gelang het verloop van de werkzaamheden en de weersomstandigheden langer of korter kunnen duren. Dubbel knelpunt Bijkomende complicerende factor voor de binnenscheepvaart is dat zich momenteel ook op het Van Harinxmakanaal een knelpunt bevindt. Ter hoogte van de Drachtsterbrug bij Leeuwarden wordt druk gewerkt aan de aanleg van een nieuw aquaduct. Daardoor is sinds vorig jaar september geen bediening van de brug ernaast meer mogelijk. Die stilgelegde brug bediening is inmiddels opgerekt tot in ieder geval 15 mei. Schepen hoger dan 5,20 meter met bestemming Harlingen moeten omvaren via het Prinses Margrietkanaal, om via het IJsselmeer en de passage bij de Lorentzsluizen alsnog Harlingen te kunnen bereiken. Vooral de containerdiensten tussen Leeuwarden en Rotterdam hebben hier mee te maken. De bruggen veroorzaakten de laatste maanden veel overlast. Persvoorlichter Sylvia de Bres van Rijkswaterstaat laat desgevraagd weten dat er over dit dubbele knelpunt gesproken is. “De provincie Friesland heeft met ons contact opgenomen en gevraagd in hoeverre het mogelijk was om de renovatiewerkzaamheden om te draaien. Dus eerst de Stevinsluizen bij Den Oever en dan na de zomervakantie bij Kornwerderzand. Maar door de strakke planning bleek dat niet meer mogelijk te zijn. Het project bij de Stevinsluizen wijkt ook af van het project bij de Lorentzsluizen. Je zit bijvoorbeeld met verschillende materiaalbestellingen.” Tijdens een door Rijkswaterstaat georganiseerde informatiebijeenkomst over de aanstaande werkzaamheden eind januari, drongen verschillende partijen erop aan de stremmingsperiode bij Kornwerderzand in ieder geval één weekend eerder te laten aflopen. Met name de vissers uit Urk dreigen nu veel last te ondervinden. Tijdens de week van Hemelvaart ligt de visserij stil en staat voor veel schepen in Urk groot onderhoud gepland. Ook van de aanwezige zeilers kwam het verzoek de werkperiode te verkorten, omdat voor hen vanaf 20 april verschillende toertochten beginnen. Nogmaals Sylvia de Bres van Rijkswaterstaat: “Wij zullen er alles aan doen om de hinderperiode voor genoemde partijen zo kort mogelijk te houden, maar we kunnen niks beloven.” De Nieuwe Afsluitdijk Naast de vervanging van het besturingssysteem worden bij de renovatiebeurt in Kornwerderzand ook de remmings- en geleidewerken. De werkzaamheden moeten er voor zorgen dat het sluizencomplex weer vooruit kan tot 2018. Dan gaat het complex pas echt helemaal op de schop, mede in het kader van het project De Nieuwe Afsluitdijk. De sluizen zullen dan verbreed worden van 14 naar 25 meter en de vaarroute wordt uitgediept. Die datum lijkt nog ver weg, maar ondertussen zijn zowel Rijkswaterstaat als de betrokken provincies en gemeentes al volop in de weer om concrete invullingen aan die nieuwe Afsluitdijk te geven. Voorop daarbij staat versteviging van de dijk. Daarnaast staan er tal van projecten gepland die grofweg onder te verdelen zijn in waterbeheer en plannen met betrekking tot energie, economie en natuur. Financiering Wat er uiteindelijk gerealiseerd gaat worden, hangt af van de finan ciering. Die is namelijk nog niet (helemaal) rond. Projectleider Jan Doornbos van de Provincie Friesland beaamt dat: “Een subsidieaanvraag bij de Europese Unie is in eerste instantie afgewezen. Inhoudelijk zijn de plannen wel goedgekeurd, maar ze moeten nog verder geconcretiseerd worden. We houden goede hoop op ondersteuning, ook vanuit Europa.” Het project De Nieuwe Afsluitdijk start in 2018 en zal naar verwachting tot 2022 duren. Ook dan zal er hinder zijn voor de scheepvaart. Daarover laat Klaas Rozendaal, adviseur voor de scheepvaart van provincie Friesland, het volgende te weten: “Die hinder zal zo veel mogelijk beperkt worden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de sluizen voor een half jaar dicht gaan. Dan moet je meer denken in tijdsspannes van een aantal dagen.” Enquête voor evaluatie huisvuilabonnement Rijkswaterstaat evalueert het veel bekritiseerde abonnementensysteem voor de afgifte van restafval en niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval. Dat gebeurt in overleg met de Nederlandse binnenvaartorganisaties. De Tweede Kamer ging in 2014 akkoord met het, maar eiste dat die na 2 jaar geëvalueerd zou worden. Dat gebeurt nu. Het ministerie vanI&M heeft daarvoor de Rebel Group ingehuurd. Een van de hoofdvragen is of de binnenvaart haar scheepsafval op dit moment voldoende en tegen een redelijk tarief kwijt kan. Onderdeel van het onderzoek is een online enquête onder binnenvaartondernemers. Deelname is anoniem. Invullen kan nog tot 25 maart. De enquête is te vinden op www. evaluatieafvalbinnenvaart.nl. ADVERTENTIE SCHROEF KAPOT? OF ANDERE NODIG? BEL ONS!! Tel. 078-6133831

Binnenvaartkrant