Views
3 years ago

2016-05

 • Text
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Maart
 • Onze
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Duitse
 • Goed
 • Komen

De Binnenvaartkrant 10 1

De Binnenvaartkrant 10 1 maart 2016 Veth Propulsion manoeuvreert zich met nieuw bedrijfspand in de toekomst DOOR JOHAN DE WITTE Met fraaie architectuur, een stijlvolle entree en de transparante lift als eyecatcher heeft het nieuwe, 3 etages tellende gebouw van Veth Propulsion de juiste uitstraling: vooruitstrevend, duurzaam en kwalitatief. Precies zoals het Papen drechtse bedrijf met zijn producten voor de binnenvaart en wereldwijde maritieme sector wil zijn. 3.000 m² kantoor en 5.000 m² productieruimte herbergt het bijzondere bedrijfsgebouw. Bewerkt als een juweel. Sinds 1 februari zit het bedrijf in het nieuwe onderkomen. “Daar zijn we nog aan het ontwikkelen”, vertelt directeur Erik Veth. Hij neemt de tijd voor deze rondleiding en wijst op het naastgelegen terrein van de oude betoncentrale. Die grond is eveneens aangekocht. “We betrekken het erbij en realiseren nog een werkhal én 135 meter kade met kraanfaciliteit. Onze service en inbouw ter plaatse is daarmee gewaarborgd.” Visitekaartje Veth Propulsion geniet internationale bekendheid met zijn boegschroeven, roerpropellers/thrusters, Compact Jets, contraroterende Z-drives en schroefpompen. Het nieuwe gebouw bevindt zich pal tegenover de oude panden aan de Papendrechtse Kooihaven. Wordt de oude locatie verkocht? “Voor roerpropellers/thrusters gebruiken we nog een deel als proefstand. Over een tijdje komt dat ook deze kant op en zijn de panden vrij voor verhuur of verkoop.” Erik Veth beschouwt het kantoor als het visitekaartje van het bedrijf, hoewel zijn echte trots de productieruimte betreft. Een brandvrije glazen wand in verschillende kantoorruimtes die uitzicht biedt op de montagehal en verzendgoederen, illustreert dat. Werkhallen met machines en geschuurde, vloeistofdichte en chemicaliënbestendige betonvloeren ogen als showrooms. Heeft u zelf aan de uitvoering en indeling bijgedragen? “Ja, een aanmerkelijk deel, maar onze medewerkers nog meer. Hun ervaringen zijn in de inrichting uitgewerkt. Het accent lag daarbij op efficiency. In deze nieuwe opzet is de productie-routing afgestemd overeenkomstig 27 jaar ervaring. Als we 5 jaar terugkijken, werken we nu 4 x sneller en daarbij staan we voor kwaliteit, service, innovatie en duurzaamheid.” Werkvloer De gehele werkvloer is door kranen bereikbaar. We lezen 10, 20 en zelfs één van 40 ton. In termen van een Veth Jet of Compact Jet, lijken deze hijsvermogens overdreven. Maar materieel voor zeevaart, baggerij, offshore en marine is in de regel kingsize. Verderop glimmen tandwielen als juwelen. Allround nauwkeurig bewerkt materiaal. Er zijn 2 spuitcabines, die met materiaal bevoorraad worden door rail-lorries (naar eigen ontwerp). Witte gespoten gearboxen verwijzen naar luxe jachten. De montageafdeling is omvangrijk en afgestemd op diverse typen schepen en producten. Hoge stellingen Alles ontwikkelt Veth in eigen huis. Met dank aan het betrokken en vakkundige personeel, dat passie heeft voor klant én techniek. Het team telt 150 medewerkers. 5 van hen zijn continu bezig met het ontwikkelen van hard- en software. Elektronica wordt steeds meer verfijnd en is een alsmaar belangrijker deel van installaties. Het voorraadmagazijn zorgt voor verbazing: een geautomatiseerd hogestellingenmagazijn met een computergestuurde positioneerlift redu ceert de magazijnruimte tot 1/3e van wat normaal nodig zou zijn. Groot materieel heeft een eigen afdeling waar behuizingen en onderdelen van elk type voortstuwing en motoren in veelvoud op de plank liggen. Deze voorraad maakt het Veth mogelijk om elk type uit de productrange binnen 3 dagen te leveren. Mentaliteit Na een uur op de werkvloer komen we terug op kantoor en vragen we naar de reden van de nieuwe aanpak? “Na 27 jaar verbouwen en uitbreiden groeiden we uit ons jas. We streefden naar meer ruimte voor efficiëntere productie. Daar hebben we lang voor gespaard en we zijn er de laatste jaren naar toe gegroeid.” Ziet u overeenkomsten tussen het ontwerpen, tekenen en bouwen van een schip en van dit kantoorbedrijfspand? “Zeker, in scheepsbouw heb je tijdens het bouwproces te maken met kleine veranderingen. Hier is dat niet anders. Je moet veel controleren. Ik had daar overigens hulp bij van onze eigen mensen.” Mogen we de architect In het geautomatiseerde hogestellingenmagazijn liggen alle onderdelen in veelvoud op de plank. (foto’s Johan de Witte) en aannemer noemen? “Graag zelfs!” Het zijn Stijl Architectuur uit Dordrecht en Staton Bouw uit Werkendam, dat tekende als aannemer. Met deze nieuwbouw hebben Stijl en Staton een aansprekend project gerealiseerd. Op grond van de uitvoering betreffende milieu, gezondheid en duurzaamheid is er subsidie verstrekt. Het vernieuwde Veth Propulsion draagt het keurmerk ‘Lean’. Dat is de verzamelnaam voor efficiency in het arbeidsproces waarbij met minimale inspanning maximale waarde voor klant en kwaliteit wordt bewerkstelligd. Van Veth Propulsion functioneren inmiddels meer dan 3.000 grote en kleine installaties op het water. Het bedrijf is op basis van het leveren van kwaliteit enorm gegroeid. Niettemin heeft het de mentaliteit van grondlegger Jan Veth weten te behouden. Ook in het nieuwe pand houdt men die in ere. www.veth.net Stijl Architectuur ontwiper het pand; Staton Bouw bouwde het.

De Binnenvaartkrant 11 1 maart 2016 Bouw Flevokust kan starten De aanleg van overslaghaven Flevokust kan starten. Gebr. van der Lee aannemers heeft van Gedeputeerde Staten van Flevoland de opdracht gekregen. Directeur Theo van der Lee van Gebr. van der Lee en gedeputeerde Jan-Nico Appelman ondertekenden donderdag 25 februari de contracten. De gunning van de opdracht is definitief. De overige inschrijvers hebben geen bezwaren ingediend tegen de keuze voor Gebr. van der Lee. De overslaghaven bij Lelystad is eind 2017 gereed voor gebruik. Exploitant CTU start dan met de overslag van containers vanaf Flevokust. Er waren vijf partijen uitgenodigd om een aanbieding te doen voor de realisatie van Flevokust. De beoordeling van de aanbiedingen heeft plaatsgevonden volgens het principe van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Multimodale overslag Daaruit kwam de bieding van de Gebr. van der Lee uit als ontwerp met beste prijs-/kwaliteitverhouding. Het scoort goed op ecologische aspecten en is qua planning, risicobeheersing en uitvoering degelijk, stelde Gedeputeerde Jan- Nico Appelman. De haven is aanbesteed op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. De aanbesteding omvat de aanleg van alle onderdelen van het project Overslaghaven Flevokust: • buitendijks terrein voor multimodale goederenoverslag • kadeconstructie aan de IJsselmeerzijde van het buitendijkse terrein • terreininrichting van het buitendijkse terrein • vaargeul van en naar de bestaande vaarroute Amsterdam-Lemmer; • golfbreker om de golfbelasting aan de kade te reduceren • wegontsluiting via de IJsselmeerdijk Directeur Theo van der Lee van Gebr. van der Lee en gedeputeerde Jan-Nico Appelman ondertekenden de contracten vorige week. Zo gaat de terminal eruit zien. Volgens Provinciale Staten van Flevoland is de nieuwe van provinciaal belang, “omdat deze een belangrijke impuls geeft aan de versterking van de regionale economische structuur en de concurrentiepositie van de ondernemers in het gebied”. Agrarische hub De overslaghaven vormt de start van de ontwikkeling van Lelystad tot agrarische hub: een centrale plek voor transport en overslag van agrarische producten uit Flevoland, met de wereldmarkt als afzetgebied. Met de vaarroute Amsterdam- Lemmer voor de duer zit Flevokust straks direct aan het hoofdvaarwegennetwerk. Binnendijks komt er een ‘nat’ bedrijventerrein, bestemd voor bedrijven die gebruik gaan maken van de nieuwe haven. Dit deel van de plannen vult Lelystad in. Over de dijk – die ter plaatse gedeeltelijk wordt verlaagd – komt een directe aansluiting met de containerterminal. Aannemersbedrijf Gebr. van der Lee bestaat sinds 1978 en heeft 3 vestigingen verspreid over het land. De circa 250 medewerkers verrichten uiteenlopende werkzaamheden. Zo levert en plaatst het bedrijf beschoeiingen, damwanden, remmingswerken, steigers en afmeervoorzieningen. De firma onderhoudt ook stuwen en sluizen en baggert rivieren, kanalen en havens. Succesvolle start Verkeersmanagement Centrale van Morgen Rijkswaterstaat startte eind 2015 met de pilot Verkeersmanagement Centrale van Morgen (VCM) op de Beatrixsluis in Nieuwegein. Een 40-tal schippers participeert. De focus ligt op het slimmer uitwisselen van actuele informatie tussen wal en schip. De pilot beslaat een groot deel van de routes Amsterdam/Rotterdam-Duitse grens en Rotterdam- Antwerpen. Inbegrepen zijn de verkeersbegeleiding van de posten Wijk bij Duurstede en Tiel en de bediening van de Irenesluis en de Bernardsluis. In de pilot richten de Rijkswaterstaat-operators zich op een corridor. Ze kijken dus een stuk verder dan die ene sluis, brug of radarzone waarop ze normaliter werken. Waar automobilisten tomtoms inmiddels de gewoonste zaak van de wereld vinden, is dit voor de scheepvaart nog een schone INNOVATIEVE BINNENVAART door Frans de Mol droom. De VCM-pilot moet bijdragen aan een verandering hierin. De pilot loopt tot juni. Bij een positieve uitkomst van de experimenten in de pilotcentrale wordt vervolgens gewerkt aan verdere implementatie van VCM. Het eerste aandachtsgebied zijn de corridors Rotterdam–Duitse grens en Amsterdam-Tiel. Gestreefd wordt om in 2020 op deze corridors VCM geïmplementeerd te hebben. De bedieningsconsole van de VCM-operator op de Beatrixsluis. Samenwerking Rijkswaterstaat werkt bij de totstandkoming van VCM nauw samen met het bedrijfsleven. Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) verzorgt de communicatie met de deelnemende schepen. BTB doet ook de enquêtes naar de ervaringen van de deelnemers. Tresco Engineering, Periskal en Noordersoft ontwikkelen in samenwerking met Rijkswaterstaat elk hun eigen ‘binnenvaart-tomtom’ en hebben de deelnemende schepen geworven. Iedere leverancier heeft zijn eigen testgroep. Werking De belangrijkste stappen in het corridorgericht bedienen en begeleiden zijn: • de schipper maakt zijn reisplan via de software van deelnemende softwarebedrijven • RWS verwerkt de reisplannen en passagemomenten van sluizen en bruggen en geeft aan het schip op basis van zijn ETA (Expected Time of Arrival) een RTA (Requested Time of Arrival) • schipper én RWS bewaken de voortgang en passen eventueel de planning aan (bijvoorbeeld bij onverwachte vaarwegbeperkingen). De schipper blijft verantwoordelijk voor zijn eigen planning. RWS-projectmanager Cas Willems zegt: “Iedere schipper ziet wanneer hij is ingepland voor de volgende sluis- of brugpassage en hoe hard hij moet varen om het object op tijd te bereiken. Het is aan de schipper of hij deze reisadviezen wel of niet opvolgt.” AIS-gebruik is cruciaal, zodat de positie van het schip bekend is. Breed enthousiasme Cas Willems is enthousiast over de eerste resultaten: ”Sommige RWS-operators komen sceptisch binnen, maar ik heb nog niemand meegemaakt die na een testdag niet positief wegging.” “De tot nu toe opgedoken ICTproblemen in de pilotfase kunnen we oplossen; sommige snel en de complexere op termijn.” Ook de betrokken schippers zijn tot dusverre bijzonder positief. Nederland loopt voorop met dit project en draagt de VCM-filosofie uit in Europa. Cas Willems: “We hebben in Brussel het initiatief genomen tot een brede Europese aanpak via het CoRISma-project. Duitsland, België, Oostenrijk en Luxemburg doen mee.” “De kans is groot dat we in 2016 een mooie TEN-T-bijdrage krijgen voor een implementatie-project in 13 Europese binnenvaartlanden. We hadden laatst bezoek van een delegatie van het USA Corps of Engineers. Ze keken hun ogen uit. Zelf zijn ze nog lang niet zo ver.” ADVERTENTIE WAALHAVEN PIER 8 . ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m. WWW.HOOGERWAARD.COM

Binnenvaartkrant