Views
3 years ago

2016-04

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Februari
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Onze
 • Binnenvaartkrant
 • Maas
 • Alleen
 • Schip

De Binnenvaartkrant 18

De Binnenvaartkrant 18 16 februari 2016 Brussel: topjaar voor pallets en containers De watergebonden overslag in de haven van Brussel daalde vorig jaar lichtjes naar 6,5 miljoen ton. Zowel het transitverkeer als de eigen trafieken boerden achteruit. Positief nieuws heeft het Havenbedrijf over de groeiende diversiteit van de overslag. Zo groeide de containeroverslag met 56% naar 19.465 TEU. Dat is een nieuw record voor de haven. Het palletvervoer steeg met 266% en was vorig jaar goed voor een overslag van 12.000 paletten. De daling van het conventionele verkeer is te wijten aan het feit dat er vorig jaar in Brussel niet gebaggerd is. Ook was de hoeveelheid grond die afgevoerd werd van Brusselse werven beduidend kleiner dan in 2014. Het Havenbedrijf benadrukt dat (foto Havenbedrijf Brussel) het om een conjuncturele daling gaat. “Als we de grond en het baggerslib zouden aftrekken, zou de eigen trafiek met 7,6% gestegen zijn ten opzichte van 2014.” Bouwmaterialen blijven voor de Brusselse waterwegen de belangrijkste goederengroep. Ze maken 55% uit van de totale overslag. De import van olieproducten heeft een aandeel van 27%. Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verantwoordelijk voor de haven, verwacht dat het vervoer over water de komende jaren zal groeien. “Dankzij de uitvoering van het Kanaalplan gaan we op havengebied diverse projecten opstarten. Het plan is een stimulans voor de Brusselse haveneconomie. We zullen een heropleving zien van het goederenvervoer via de waterweg.” PvdA trekt aan de bel over ligplaatsentekort Duitsland Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) heeft aan minister Schultz van Haegen vragen gesteld over het toenemende tekort aan ligplaatsen en autoafzetplekken op de Rijn en andere Duitse binnenwateren. Koninklijke BLN- Schuttevaer, dat de problematiek aankaartte, is blij met de politieke aandacht. Volgens de organisatie is sprake van een stelselmatige vermindering van de voorzieningen voor de binnenvaart. In toenemende mate heeft de (Nederlandse) binnenvaart last van “een steeds slechter beheerde infrastructuur rondom de Duitse binnenwateren”, aldus Koninklijke BLN-Schuttevaer. “Een van de achterblijvende onderdelen is Ondieptes op de Donau In Brussel is het Donauproject FAIRway officieel van start gegaan. De komende 5 jaar gaan Oostenrijk, Roemenië, Bulgarije, Slowakije, Hongarije en Kroatië de informatie-uitwisseling over ondieptes in de Donau standaardiseren en verbeteren. Op die manier wordt een database opgebouwd met betrouwbare, actuele pegelstanden en waterstandprognoses. de beschikking van voldoende ligplaatsen en de mogelijkheden om auto’s van en aan boord te zetten.” Essentieel De vereniging noemt die faciliteiten cruciaal. “Bemanningswisseling en bevoorrading kunnen alleen via dergelijke voorzieningen uitgevoerd worden. Ook voor de veiligheid en noodhulp is het essentieel dat voldoende voorzieningen beschikbaar zijn.” “Als ik een nacht door moet varen, maar ik kan nergens liggen, dan krijg ik dus hoe dan ook een probleem met de Wasserschutzpolizei. Want óf ik heb een prent voor te lang doorvaren, óf ik krijg een prent omdat ik maar bij een brug ben gaan liggen waar dat Op basis van de verzamelde data gaan de vaarwegbeheerders maatregelen ontwikkelen om de Donau aan te passen en op een goede manier te onderhouden. Voor het project is 23,4 miljoen euro uitgetrokken, waarvan 19,6 miljoen afkomstig is uit het Europese CEFfonds. FAIRway is de eerste stap in de realisatie van het Europese masterplan van de Donau. niet mag.” Aldus een gedupeerde schipper, die zich bij Koninklijke BLN-Schuttevaer met een klacht meldde. Voorzitter Roland Kortenhorst is blij met de Haagse aandacht. “Het is goed te zien dat kamerlid Jacobi oog heeft voor dit soort aspecten van het binnenvaartbestaan. Vanuit onze eigen organisatie zijn we er mee bezig, maar als de overheid er ook een extra tandje erbij zet is dat natuurlijk altijd goed.” Multifunctioneel Jacobi vraagt de minister al het mogelijke te doen om de Duitse overheid ertoe te bewegen voor meer ligplaatsen en autosteigers te zorgen. De binnenvaartwoordvoerster van de PvdA pleit er ook voor om de laad- en losplekken geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik. Als er geen schip ligt voor laden en/of lossen kan zo’n locatie gebruikt worden voor stilliggen. Martin van Dijk, voorzitter van de Internationale afdeling van Koninklijke BLN-Schuttevaer, vindt dat een bruikbaar idee: “Het is goed dat mevrouw Jacobi ook het aspect van het multifunctioneel gebruik benadrukt.” “Klein werk ligt ons beter”

De Binnenvaartkrant 19 16 februari 2016 Binnenvaart is belangrijk voor Hamburg Het spoor heeft de vrachtwagen ingehaald als belangrijkste achterlandmodaliteit in de haven van Hamburg. Met 45,8 miljoen ton boekte het spoor vorig jaar zijn beste resultaat ooit. Ook de binnenvaart deed het goed: binnenschepen vervoerden 12,4 miljoen ton en dat was 13,6% meer dan in 2014. Het containervervoer per binnenschip steeg zelfs met 27,5% naar 130.000 TEU. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers klonken dan ook tevreden woorden over de binnenvaart. Hamburg heeft de haven van Keulen afgelost als tweede binnen(vaart)haven van Duitsland – na Duisburg. nog maar eens op aan dat de Elbe wordt verdiept om grotere containerschepen flexibel te kunnen blijven ontvangen en afhandelen. Nieuwe binnenvaartshuttles Deze maand gaat het INTERREGproject EMMA van start. Het heeft tot doel de binnenvaart in de Oostzee-regio te versterken. Aan het project werken 20 partijen uit Duitsland, Zweden, Finland, Polen en Litouwen mee. Ze gaan onderzoeken welke industriesectoren en bedrijven baat hebben bij het vervoer met binnenschepen. Op basis daarvan worden binnenvaartshuttles ontwikkeld. Meer vervoer over water De binnenvaart is in Hamburg vooral belangrijk bij de aan- en afvoer van niet-tijdkritische goederen en zware lading. Aangezien vervoer over water de andere vervoersmodi ontlast, wil Hamburg Hamburg wil meer lading via de binnenvaart laten vervoeren. (foto: S. Werner/HHM) dit verder uitbouwen. Met een totale goederenoverslag van 137,8 miljoen ton bleef de haven van Hamburg vorig jaar 5,4% onder het resultaat van 2014. De bulkoverslag steeg, maar de containeroverslag daalde met 9,3% tot 8,8 miljoen TEU. Hamburgs havensenator Frank Horch laat zich echter geen crisis aanpraten. “We zijn een universele haven“, onderstreept hij. “Ons succes wordt niet alleen uitgedrukt in TEU.” De haven van Hamburg drong er Polen gaat in het kader van EMMA ook werken aan een sterkere binnenvaartlobby om meer politieke aandacht voor de sector te genereren. Voor de Elbe wordt een vaarweginformatiesysteem ontwikkeld. Gouverneur van Limburg op zoek naar Narragonia ADVERTENTIE WAALHAVEN PIER 8 . ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m. WWW.HOOGERWAARD.COM DOOR NOUD VAN DER ZEE De Gouverneur van Limburg was zondag 9 februari een onverwachte en opmerkelijke verschijning in de carnavalstoet van Maasbracht. De rondvaartboot van het Maas Binnenvaartmuseum ‘voer’ als narrenschip mee. Het museum wilde op deze manier meer bekendheid geven aan zijn activiteiten gedurende de zomer. Bestuursleden en vrijwilligers van het Maas Binnenvaartmuseum waren verkleed als narren, pseudokapiteins en matrozen. Tijdens de carnavalsperiode gingen ze op zoek naar Narragonia, het land der dwaasheid! In een gedicht uit 1491 van Sebastian Brant staat het zo beschreven: “Wij varen rond door ieder land en kunnen de plek waar we willen aanmeren, niet vinden. Onze rondreis is zonder eind…” Het gedicht was bedoeld als een Bestuursleden en vrijwilligers van het museum ‘voeren’ verkleed mee. (foto Noud van der Zee) satirische kijk op de samenleving van die tijd. Dat gegeven gaat ook in 2016 nog steeds op. Balen van te kleine sluizen Volgens de Kamer van Koophandel Limburg komt de basismobiliteit in de Vlaamse provincie Limburg steeds meer in het gedrang, doordat grote infrastructuurprojecten veel te traag vooruit gaan. Wat wel goed gaat, is de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. Dat project schiet goed op, aldus de Kamer van Koophandel. Een knelpunt op de vaarwegen blijven de 3 sluizen op het Kanaal Bocholt-Herentals in Lommel en Mol. Daar kunnen slechts schepen van 600 ton passeren. Industrieel erfgoed Doordat de sluizen bescherming genieten als industrieel erfgoed, kunnen ze niet worden vervangen. Daarom zijn al plannen gemaakt voor een kanaalarm parallel aan het kanaal tussen Lommel en Mol. Nabij de Blauwe Kei in Lommel zou dan één groot sluizencomplex komen dat geschikt is voor schepen tot 1.500 ton. COLOFON DE BINNENVAARTKRANT is een vakblad voor de Rijn- en Binnenvaart met een oplage van 23.000 exemplaren, verspreid in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk, op plaatsen waar ze binnen bereik liggen van opvarenden van binnenvaartschepen. Een uitgave van Riomar BV Uitgever: Michel Gonlag ADRES REDACTIE EN ACQUISITIE ‘s-Gravenweg 37A 2901 LA Capelle aan den IJssel T +31(0)10 414 00 60 F +31(0)84 88 44 671 service@binnenvaartkrant.nl www.binnenvaartkrant.nl ACQUISITIE Johan Burggraaf (Sales Manager) Vanessa Lingsveld REDACTIE Martin Dekker Hoofdredacteur M 06-22871516 redactie@binnenvaartkrant.nl Michel Gonlag Eindredacteur M 06-53244445 redactie@binnenvaartkrant.nl LAYOUT Steven Chiang San Lin SECRETARIAAT Karin Hell (Office Manager, Boekhouding) Mariska Doornkamp (Administratief medewerker) AAN DIT BLAD WERKTEN MEE Frank Antonie van Alphen Evert Bruinekool Jan Johan ten Have Jan Hoek Sarah de Preter Johan de Witte Noud van der Zee DRUK Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv, Barneveld VERSPREIDPUNTEN U kunt onze verspreidpunten vinden op onze site; www.binnenvaartkrant.nl Advertenties worden geplaatst volgens onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder nr. 24241388. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de geplaatste advertentie bij telefonisch doorgegeven teksten. Tevens dragen wij niet de verantwoording voor foutieve of onvolledige informatie vermeld in de leverancierslijsten.

Binnenvaartkrant