Views
4 years ago

2016-03

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Februari
 • Akte
 • Nieuwe
 • Moeten
 • Mannheim
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Platform

De Binnenvaartkrant 6 2

De Binnenvaartkrant 6 2 februari 2016 FAMILIEBERICHTEN geboorte • verloving • huwelijk • overlijden • dankbetuiging • in memoriam Familiebericht plaatsen? Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl U ZOEKT PERSONEEL? INFORMEER NAAR DE ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN +31(0)10-414 00 60 ADVERTENTIE@BINNENVAARTKRANT.NL Live chat met onze klantenservice Klik op de rode knop rechtsonderaan onze website * DE BINNEN VAART KRANT * alleen tijdens kantoortijden (ma-vr 9:00-17:00) Vul uw naam en e-mail in en druk op Start chat Een medewerker van de klantenservice beantwoordt uw vragen KICKERS Kleine advertentie met een verzoek, een aanbod of een mededeling. Kicker plaatsen? Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl HOLLAND SHIP CLEANING Scheepsruimen 500BAR+verven Hydrojetten 2500BAR Tel: 0617324458 Gezocht! 75 Mensen die 5 kilo of meer willen verliezen. Tel. 078-6104454 www.valslimaf.nl BEMANNING NODIG? Kapitän für N Tanker Gerwil Crewing Letland SIA gesucht. biedt u per direct aan : (licht) ADN, Patent bis Mannheim. matroos/ goede condities. +352621709263 Email: office.nl@gerwil.com +4915786404329 T. 0527-690032 Upstream Crew B.V. Gezocht Stuurman: Uw betrouwbare bemiddeling 10 dgn/4 dgn, vaargebied voor Poolse bemanning. B/NL. Loon cao Rijn- en e: info@upstreamcrew.com Binnenvaart. t: 085-877 2324 Vr. of intr. : reageer op ms.hendrika@vaart.net Gezocht kapitein min. patent tot GEZOCHT STUURMAN Mannheim,liefst Basel. vaargebied Antwerpen Containervaart Antwerpen, duwboot Kyle. Strassburg en Kehl. Tel 0031 623738793 Tel. 06-51706823 Help vluchtelingen hun dromen waarmaken! THEMA ROTTERDAM Op 16 februari presenteren wij ons thema "Rotterdam" Wilt u adverteren bij dit thema? Mail naar sales@binnenvaartkrant.nl of bel 010-4140060

De Binnenvaartkrant 7 2 februari 2016 EICB Innovation Lab is voorbeeld voor innovatiecentra voor Duitsland, Frankrijk en Donau Europees platform voor vergroening binnenvaart Naar Nederlands voorbeeld komen er ook Binnenvaart Innovatiecentra voor Duitsland, Frankrijk en de Donauregio. Ze gaan samenwerken binnen het onlangs opgerichte European Inland Barging Innovation Platform (EIBIP). Dat meldde Groenervaren.nl afgelopen vrijdag. De Europese Commissie stelt 1,6 miljoen euro beschikbaar. Na 3 jaar moeten de innovatiecentra op eigen kracht verder kunnen. De coördinatie is in handen van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart. Samen met lokale organisaties in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk richt het EICB het European Inland Barging Innovation Platform op. In Wenen was op 22 januari de officiële kickoff van EIBIP. Op 16 februari presenteren de partners hun plan van aanpak in Brussel aan de Europese Commissie en de internationale binnenvaartorganisaties. Refit Het doel van EIBIP is bewezen, beschikbare en betaalbare duurzame technologieën in de binnenvaart te promoten, scheepseigenaren daarover te informeren en hen te assisteren bij het maken van een afgewogen keuze. Door brede toepassing van groene innovaties zullen de milieuprestaties van de sector verbeteren. Nederland loopt daarbij voorop. Onder de vlag van het EICB ging in 2013 het Innovation Lab (toen nog onder de naam Binnenvaart Innovatieschuur) van start. Het doel was en is de milieuvoorsprong van de binnenvaart te behouden en verstevigen door vergroening. In het EICB Innovation Lab werken ruim 30 partijen samen om oplossingen te ontwikkelen waarmee schadelijke uitstoot zo veel mogelijk wordt beperkt. Dat loopt van nageschakelde technieken tot alternatieve brandstoffen en andere vormen van voortstuwing. De uitdaging is om deze innovaties tegen zo laag mogelijke kosten en zo breed mogelijk toe te kunnen passen. Naar schatting komen in Nederland 4.100 schepen met motoren die nog niet aan de CCR2- norm voldoen, in aanmerking voor een vergroeningsrefit. Met de kennis die het EICB de afgelopen jaren heeft opgedaan, kunnen de milieu-innovaties in andere binnenvaartlanden/-regi o’s versneld ingang vinden. De Europese Commissie stelt 1,6 miljoen euro beschikbaar. Daarvan kunnen drie Innovatiecentra in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk (voor de Projectcoördinator Boudewijn Hoogvelt. Donau-corridor) worden opgericht en drie jaar lang operationeel zijn. In die tijd kunnen ze hun bestaansrecht bewijzen. Ze moeten op basis daarvan vervolgens voldoende financiering en inkomsten uit de markt halen. Platform EIBIP is het overkoepelende platform voor de nieuwe en bestaande Innovatiecentra. Het EICB voert daarvoor het secretariaat uit. Boudewijn Hoogvelt, projectmanager bij het EICB, is aangesteld als projectcoördinator voor EIBIP. EICBdirecteur Khalid Tachi is voorzitter van het platform. “Via EIBIP helpen we niet alleen de andere Innovation Labs opzetten”, zegt Hoogvelt. “We gaan ook data verzamelen; die database kan iedereen gebruiken. We gaan de informatiestromen delen met als doel dat binnenvaartondernemers weten wat er op het gebied van vergroening te koop is, wat werkt en wat het kost. Zodat ze uiteindelijk een goede afweging kunnen maken voor hun investeringen in duurzaamheid.” De andere initiatiefnemers zijn ook bekende instanties voor de binnenvaart. Het Duitse innovatiecentrum wordt opgezet door MARIKO (Maritimes Kompetenzzentrum) uit Leer. In Frankrijk trekt vaarwegbeheerder VNF (Voies Extra ligplaatsen bij Prins Bernhardsluis Sinds vorige week kan de scheepvaart gebruik maken van 3 extra ligplaatsen bij de Prins Bernhardsluis ter hoogte van Tiel. Door de bouw van de extra ligplaatsen heeft het vaarverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal aan de westzijde 620 meter meer afmeerruimte. “Met deze extra ligplaatsen voorkomen we nautisch onveilige situaties door het drukke vaarverkeer bij de sluis”, zegt omgevingsmanager Dennis Spronk van Rijkswaterstaat. “Naast de aanleg van de ligplaatsen en de spudpaallocatie brengen we nog extra camera’s aan, die het sluispersoneel ondersteunen met het toewijzen van ligplaatsen aan de scheepvaart.” De ligplaatsen hebben een levensduur van 50 jaar en zijn naar verwachting minimaal 10 jaar onderhoudsvrij. In totaal is er 620 meter aan ligplaatsen aangelegd met een maximale breedte van 25 meter. 440 meter hiervan wordt ontsloten door de loopbruggen; het resterende gedeelte krijgt geen walaansluiting. Amendement De extra ligplaatsen en de spudpaallocatie zijn aangelegd naar aanleiding van het ‘Amendement Ligplaatsen’ dat de SGP in 2010 in de Tweede Kamer indiende. Dat was om te voorkomen dat vooral in de weekends bij de Prins Bernhardsluis een probleem zou ontstaan vanwege het tekort aan wacht- en overnachtingsplaatsen in de directe nabijheid. Dat zou de doorstroming van de scheepvaart hinderen. Prins Bernhardsluis De Prins Bernhardsluis ligt in het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Tiel. Het sluiscomplex bestaat uit twee schutkolken. De oudste stamt uit 1952 en is 350 meter lang en 18 meter breed. De tweede kolk is gebouwd in 1974 en is 260 bij 24 meter. De bredere kolk is geschikt voor 4-baksduwvaart (CEMT-klasse VIb). (foto Rijkswaterstaat) Navi ga bles de France) de kar. Pro Danube uit Wenen richt het Innovatiecentrum voor de Donau-regio op. Financiering van milieu-innovaties Hoogvelt denkt dat de internationale samenwerking gaat zorgen voor een extra impuls voor de vergroening van de binnenvaart. “De sector is al behoorlijk duurzaam. Maar het kan beter. Het moet ook beter, want andere vervoersvormen zitten ook niet stil.” “Het moet duidelijk zijn dat we dit voor de scheepseigenaren doen. De koplopers hoef je niets te vertellen; die weten wat er te koop is. Maar de meerderheid heeft behoefte aan informatie en duidelijkheid. Die willen best vergroenen, maar willen zeker weten dat hun investering nut en rendement heeft. Daar willen we hen bij helpen.” Een speciaal aandachtspunt dat Hoogvelt noemt, is de financiering van milieu-innovaties. “Dat is in de praktijk een knelpunt. Waar vindt een binnenvaartondernemer het geld voor zo’n groene investering? Die verdient zich in veel gevallen terug, maar dan moet de investering wel financierbaar zijn. Ook daar gaan we binnen EIBIP naar kijken.” ADVERTENTIE Duitsland werkt aan snel internet WAALHAVEN PIER 8 . ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m. WWW.HOOGERWAARD.COM Het ministerie voor transport en infrastructuur in Berlijn bereidt Duitsland voor op de digitale toekomst. Het bondskabinet heeft besloten dat bij de nieuwbouw of sanering van verkeerswegen onmiddellijk ook glasvezelkabels gelegd moeten worden. Dit geldt ook bij het ontsluiten van nieuwe woon- en bedrijventerreinen. Energie- en rioolleidingen langs straten, spoorwegen en waterwegen, die nog vrije capaciteit hebben, kunnen in de toekomst ook worden benut voor glasvezelverbindingen. Wat snelle internetverbindingen betreft, loopt Duitsland achter bij bijvoorbeeld Nederland. Veel landelijke regio’s, maar ook havens, klagen over trage internetverbindingen. Hotspots in havens Vorig jaar kondigde verkeersminister Alexander Dobrindt aan miljarden te willen investeren in snel internet in dunbevolkte regio’s. Ook de binnenvaart heeft behoefte aan sneller internet. Mede in het kader van e-learning moeten er op sluizen en in havens meer hotspots bijkomen. Een goede internetverbinding verhoogt ook de veiligheid op de vaarwegen en komt het sociale leven van varenden ten goede.

Binnenvaartkrant