Views
2 years ago

2016-03

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Februari
 • Akte
 • Nieuwe
 • Moeten
 • Mannheim
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Platform

De Binnenvaartkrant 2 2

De Binnenvaartkrant 2 2 februari 2016 Fleerbosseweg 3C, 4421 RR KAPELLE T. 06 46 39 14 64 E. info@maritechelectro.nl www.maritechelectro.nl Industrie S V O Paneelbouw Gespecialiseerd in: • Scheepselectro • Industriële toepassingen • Paneelbouw • Maritieme accu’s (levering aan boord) Gecertificeerd voor ATEX/ADN Scheepvaart GEVRAAGD: MATROOS op mcs Navitas, vaartraject Rotterdam-Köln. Vrijetijdsregeling 14 dagen op - 14 dagen af. T: 06-51838726 E: JISKOOT@VAART.NET Gevraagd Kapitein Mts Forens 2 Patent tot Mannheim- Iffezheim Vaarsysteem 14-14 Arbeidsvoorwaarden – Luxemburg Mail: office@amphora.lu 4 PERSONEN TE HUUR: DIRECTIEVAARTUIG Ook geschikt voor langere reizen (Frankrijk-Belgie), zowel in de zomer als in de winter. Telefoon: 06-51125174 Kapitein In bezit van: • Rijnpatent • Radarpatent • ADN (CHEMIE) certificaat Wij bieden u: • Werken op moderne schepen • Vrije tijdsregeling 2 w - 2 w • Aantrekkelijk loon PETROTRANS SA Captain With: • Rhinepatent • Radarpatent • ADN-(CHEMICS) CERTIFICAT We offer you: • Modern Barges • Work regime 2 w - 2 w • Attractive salary 19, Avenue des bains . L - 5610 Mondorf-Les-Bains + (32) (0)3 235 75 75 . petrotrans@live.be www.verbekeshipping.be B-de Bouwellei 27 2900 – Schoten België GEZOCHT Kapitein voor tankschip In bezit van: • Vaarbewijs of Rijnpatent • Radarpatent • ADN Certificaat • Taal Nederlands Vrijetijdsregeling: 2 weken dienst / 2 weken vrij Contact : Ryan Verbeke Tel: +32 470 10 66 60 E-mail :info@verbekeshipping.be BUYCK TECHNIEK B.V. HYDRAULIEK en slangenservice ONTWERP - INSTALLATIE - REPARATIE 0167 - 52 45 65 | Heijningen | info@buycktechniek.nl WWW.BUYCKTECHNIEK.NL Ms 80x9.5x2.80 zoekt stuurman/schipper met papieren en ervaring. Vaartraject is België/Nederland en sporadisch Frankrijk met verschillende ladingen. Met doorstroommogelijkheden. Geen Rijnpatent vereist. Tel. 06-54220941 www.autena.nl AIS –transponder kapot of nieuwe nodig? Wij repareren of regelen snel een vervangende transponder zodat u snel weer door kunt. Autena is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkend voor het leveren, installeren en keuren van uw AIS -transponder". St. Teunismolenweg 48F Nijmegen Tel +31 (0)24 355 94 17 E-mail info@autena.nl

De Binnenvaartkrant 3 2 februari 2016 Nieuwe locatie SAB past bij vernieuwingsdrang End vorig jaar verhuisde SAB van het Vasteland naar de Waalhaven Zuidzijde – ook in Rotterdam. Donderdag 28 januari was de officiële opening. Dat gebeurde geheel in stijl met een doop. Alleen was de champagnefles van plastic en gevuld met confetti. Als boeg fungeerde een – inderdaad in scheepsvorm – gestileerde zitgroep met flexplekken. De doop werd verricht door Brigit Gijsbers. Zij is directeur Maritieme Zaken op het ministerie van Infrastructuur & Milieu. “Binnenvaart betaalt nauwelijks voor infrastructuur” >> Vervolg van de voorpagina “Spoorvervoer en binnenvaart betalen niet of nauwelijks voor het gebruik van infrastructuur en externe kosten. Kruislingse subsidiëring van de ene vervoerswijze door een andere vervoerswijze gaat niet alleen rechtstreeks in tegen deze principes, maar draagt ook bij aan het belonen van inefficiëntie.” TLN beveelt aan om voor alle modaliteiten in alle EU-lidstaten een Ontgassen SAB zit op de begane grond van kantoorgebouw PortCity 2 – recht tegenover een vestiging van het STC. Met de verhuizing heeft de stichting een kantoor en uitstraling die bij de vernieuwingsdrang passen, zo maakte Gijsbers duidelijk. Ze memoreerde de uitvinding van de ecokaart voor de verrekening van de scheepsafvalstoffenbijdrage en de uitbreiding van diensten voor walstroom en in de toekomst wellicht ook ontgassen. Naar dat laatste doet SAB inderdaad onderzoek, vertelde directeur Cees Kleiberg. Hij denkt dat SAB ook daar – net als bij bilge en kca – een rol kan spelen als intermediair tussen binnenvaartondernemers en inzamelaars. Maar de ideeën daarover zijn nog pril. Digitaal dienstboekje Een andere wens is de invoering van een digitaal Vaartijdenboek en digitale dienstboekjes. Technisch Green Deal moet weg vrij maken voor meten aan de pijp Meten aan de pijp is een stap dichterbij gekomen. Deze of volgende maand ondertekenen de initiatiefnemers uit de binnenvaart met de ministers van I&M en EZ een Green Deal die daarvoor de weg moet vrijmaken: COBALD, wat staat voor Continue Aan-Boord Analyse en Diagnose. De vertegenwoordigers van de beoogde deelnemers aan de Green Deal COBALD hebben de voorlopige tekst en de gekozen aanpak goedgekeurd. Het meten van de daadwerkelijke uitstoot van binnenvaartschepen komt daarmee binnen bereik. Vergroenen Nieuwe motoren moeten sinds 2007 aan de CCR2-emissienorm voldoen. Ook schepen met een oudere motor kunnen vergroenen, zonder dat die motor hoeft te worden vervangen. Daarom Brigit Gijsbers heeft losgelaten; de confetti ‘spuit’ uit de fles. Links naast Gijsbers SAB-directeur Cees Kleiberg. werken verschillende partijen al een aantal jaren aan mogelijkheden en systemen om de werkelijke emissies van binnenschepen in de praktijk aan te tonen, het zogenoemde meten aan de pijp. Technisch is dat al mogelijk, alleen zijn deze instrumenten in de praktijk nog niet voldoende getest en dus ook nog niet goedgekeurd. COBALD richt zich op het verzamelen en beoordelen van emissiegegevens die met on-board meetapparatuur zijn gemeten. Zodoende kan een scheepseigenaar de daadwerkelijke milieuprestaties van zijn motor(en) vaststellen. De Green Deal voorziet erin dat binnenvaartorganisaties, overheden, leveranciers en inbouwers, wetenschappers en schippers gaan samenwerken in een 2 jaar durend project om de bruikbaarheid van continue aan-boord analyse en diagnose te testen. Bestaande en geplande projecten op dit gebied worden daarbij betrokken. De Green Deal moet uitsluitsel geven of COBALD een bruikbaar instrument is om – ook op wetgevingsniveau – de milieuprestatie van binnenvaartschepen vast te stellen. Het project moet adviezen opleveren aan wetgevers (nationaal en internationaal) over vorm van beprijzing in te voeren, het principe ‘de gebruiker betaalt’ en ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen op alle vervoerswijzen en de Akte van Mannheim af te schaffen. “De binnenvaart is al bijna 150 jaar vrijgesteld van belastingen voor het gebruik van de waterwegen.” Dat is overigens alleen waar voor de Rijnvaart; bij veel kanalen moet de binnenvaart wel kanaalkosten betalen. Voorts stelt TLN voor om ‘oormerking’ van opbrengsten toe te passen per vervoersmodaliteit om dit terug te laten vloeien naar de verbetering van de infrastructurele capaciteit, de vermindering van de milieuoverlast en de verbetering van de verkeersveiligheid van de betreffende vervoerswijze. Tenslotte: ‘…verbied kruislingse subsidiëring tussen vervoerswijzen en verplicht alle vervoerswijzen tot het gebruik van schone motoren en brandstoffen op basis van is het mogelijk, legde Kleiberg uit. Er zijn al pilots mee gedaan bij enkele rederijen. Bemanningsleden checken dan met hun persoonlijke kaart in de computer aan boord in en uit. Maar het duurt nog wel wat jaren voor het echt ingevoerd en erkend wordt, verwacht de SABdirecteur. Andere binnenvaartlanden zijn nog lang niet zo ver. Een optie is alvast te starten met nautisch dienstverleners als de Roeiers in Rotterdam aangezien die alleen in de haven opereren. Per openbaar vervoer is Waalhaven Zuidzijde, waar Stichting Afvalstoffen Vaardocumenten Binnenvaart nu zit, minder goed te bereiken dan het Vasteland, erkent Kleiberg. “Maar we hadden vooraf geturfd en er bleken helemaal niet zo veel mensen met het openbaar vervoer te komen. Een groot voordeel is dat hier voldoende en gratis parkeergelegenheid is. Het is ook al een paar keer voorgekomen dat een schipper hiernaast afmeerde om z’n papieren te komen ophalen.” de mogelijke toepassing van CO- BALD. Ook is er aandacht voor toepassing van COBALD op nationaal niveau, bijvoorbeeld door het Havenbedrijf Rotterdam in verband met de milieueisen voor Maasvlakte 2. Er is brede steun voor COBALD. De volgende partijen staan achter de Green Deal: • Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centraal Bureau voor de Rijnen Binnenvaart • Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur & Milieu (inclusief de Inspectie Leefomgeving & Transport) • Vele industriepartijen, vertegenwoordigd door het Expertiseen Innovatiecentrum Binnenvaart, de Stichting Integraal Ondernemen Drechtsteden e.o. en de Vereniging van Importeurs van Verbrandingsmotoren • Onderzoeks- en kennisinstellingen TNO, ECN, MARIN, Deltares, STC-NESTRA en SGS • Kamer van Koophandel Rotterdam en Rabobank de scherpe normen voor het wegvervoer.” Opmerkelijk is dat TLN van mening is dat de binnenvaart meer vervuilt dan het wegvervoer en de wegvervoernorm zou moeten volgen. Meer over het rapport van TLN in de column ‘Eén Pot Nat’ hiernaast. Lees ook het artikel over de Akte van Mannheim op pagina 12/13. Schudden Europarlementariër Peter van Dalen geeft met zijn commentaar op de voornemens van onze minister van I&M een leuke Rotterdamse zwieper aan het Europese havenbeleid met zijn leus uit het lijflied van Feyenoord. ‘Geen woorden maar daden’, zegt de ene politicus tegen de ander. Ze moesten buiten beeld wel allebei proesten van het lachen. Niets ten nadele van politici, maar politiek bestaat uit woorden. Niet poetsen maar lullen. Erger is dat zowel in de beleidsvoornemens van Melanie - een half jaartje voorzitter van de Europese Transportraad - als in het commentaar van Peter van Dalen het woord ‘binnenvaart’ ontbreekt. Beetje pijnlijk, omdat Peter zich altijd zo loyaal tegenover de binnenvaart heeft opgesteld. Daden voor vervoer over water? Dat kunnen we dus wel schudden. Boven het advies van de Nederlandse binnenvaart kun je zetten: Shaken not stirred. Ik heb overigens nog geen foto in het bedrijfstakplakboek gezien van Paul Goris en Roland Kortenhorst die eendrachtig Melanie Schultz het binnenvaartadvies toestoppen voor dit halfjaar EU-voorzitterschap. Je moet het de collega’s van TLN meegeven; die hebben op een chique manier de positie van het wegvervoer verstevigd. Dat doen ze heel slim door de focus te leggen op het Level Playing Field. De vrije markt begint – onder zware druk van milieu en klimaat, absurde inkomensverschillen en zelfverrijking van enkelen – zo zoetjes aan een beetje uit de tijd te raken maar zeker liberale bestuurders als onze minister van I&M staan er nog bijzonder welwillend tegenover om het gelijke speelveld tot levensdoel te verheffen, dus daar kun je nog fijn mee scoren, zeker als andere organisaties geen tegengas geven. Iets minder genuanceerd vliegt TLN uit de bocht door op te merken dat de Akte van Mannheim afgeschaft moet worden, maar het zou me tegenvallen van Melanie als ze daar niet hoofdschuddend haar schouders over ophaalt. Het is het oude Cato-adagium dat by the way Carthago moet worden vernietigd. Als je het maar vaak genoeg herhaalt, lukt het wel een keertje. Ik denk niet dat dat tijdens het voorzitterschap van Nederland gaat gebeuren. Het is te kort dag en bovendien begrijpt onze minister ook zonder advies van de binnenvaart wel dat vooral Nederland door onze nadrukkelijke aanwezigheid op de Rijn profiteert van de Akte, nog los van alle voor de hand liggende redenen om de vrije scheepvaart op de Rijn te handhaven. Op zich wel een mooie kronkel waar het wegvervoer zich mee in de vingers snijdt. De Akte was in de 19e eeuw het schoolvoorbeeld van een succesvolle liberale markt en heeft onder andere twee wereldoorlogen overleefd. Dan kun je wel tegen een beetje schudden. EÉN POT NAT door Michel Gonlag

Binnenvaartkrant