Views
2 years ago

2016-03

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Februari
 • Akte
 • Nieuwe
 • Moeten
 • Mannheim
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Platform

De Binnenvaartkrant 16 2

De Binnenvaartkrant 16 2 februari 2016 Kees Burger introduceert slimme techniek in scheepsbouw Leidingrenovatie zonder hakken en breken Als een leiding gerepareerd of vervangen moet worden, zul je altijd zien dat die op een onbereikbare plek zit. Hakken en breken is vaak onvermijdelijk. Sinds kort is er een andere oplossing, afkomstig uit de wereld van riool renovatie. Het samenwerkingsverband van Kees Burger en Scheepswerf De Toekomst biedt deze technologie samen met Van der Velden Riole ringsbeheer aan. Daarbij wordt een nieuwe kunststof binnenwand in de kapotte leiding gespoten, waarna die vloeistofdicht is en weer jaren meekan. Het draait om de S4reno Home- Liner. Deze voorziet de bestaande leiding van binnenuit van een duurzame bekleding. Eerst wordt de leiding van binnen bekeken met een camera. Dat maakt duidelijk hoe ernstig de schade is en waar die exact zit. Moet de volledige leiding worden behandeld of kan worden volstaan met de slechte delen. Vervolgens wordt een kous ingesmeerd met hars (2-componenten) en verharder. Die wordt in de leiding geschoven en met lagedruk (0,2 tot 0,3 Bar) op zijn plaats gebracht. De kous rolt uit en bedekt de binnenwand van de leiding. “Zo ontstaat een buis in een buis”, vertelt Peter van ’t Hoog van Scheepswerf De Toekomst in Waspik. “Je kunt het vergelijken met het dotteren van een hart. De kous kan geen kant op, hecht zich aan de binnenwand en wordt hard. Het is maar een paar uur werk.” Ook op schepen Van der Velden Rioleringsbeheer past de techniek al geruime tijd toe. Eerst voor het herstel van rioleringsbuizen; later ook voor industriële leidingen, standleidingen, lucht- en ventilatiekanalen in kantoren en flatgebouwen. En nu dus ook op schepen. Breken en slopen is niet meer nodig. Aan boord zijn leidingen in veel gevallen maar moeilijk bereikbaar. Met deze techniek kun je de reparatie gewoon uitvoeren vanaf de in- of de uitgang van de leiding. Het systeem is toepasbaar in horizontale en verticale leidingen en over tientallen meters en bij vrijwel alle diameters. Hans Pijpers, accountmanager bij Van der Velden voor de renovatietechnieken, merkt wel op: “Als de leiding heel dun is, is er mogelijk een beperking: blijft er voldoende ruimte over om de vloeistof er snel genoeg doorheen te laten stromen.” Hij vervolgt: “Maar we bekijken elke opdracht apart: in welke staat verkeert de leiding, hoe lang is die, hoeveel bochten zitten erin, welke De leiding wordt van binnen geïnspecteerd met een camerasysteem. vloeistof of gas gaat erdoorheen? Op dat laatste passen we bijvoorbeeld de gebruikte hars aan. Ook hoge temperaturen, tot 70-80 graden, zijn geen probleem.” 10 jaar garantie Het ‘S4’ uit de naam staat voor Smart, Sustainable, System en Solution. De S4reno HomeLiner kan op locatie worden ingezet. Van der Velden heeft zijn hoofdkantoor in Boxtel, maar heeft vestigingen door het hele land. Afgelopen december stond de vrachtwagen met de apparatuur bij De Toekomst in Waspik. Het motorschip Wendy-Dua van de familie Verboom onderging de primeur. Voor de medewerkers van Van der Velden Rioleringsbeheer was het even wennen om op een schip te werken, maar de operatie was in een paar uurtjes voor elkaar. Het ging om 2 ontluchtingspijpen van het ballastsysteem. Daar waren gaatjes in ontstaan en dat hinderde het ballasten. De leidingen hebben ene diameter van 90 millimeter en zijn 1,35 meter lang, waarvan ruim 80 centimeter onder handen genomen is. Van der Velden geeft standaard 10 jaar garantie op de gerenoveerde leidingen. “Maar de levensverwachting is veel langer”, zegt Pijpers. “Na de behandeling gaan ze zeker nog wel 50 tot 70 jaar mee.” Nijmegen beloont schip met Green Award Binnenvaartschepen met een Green Award krijgen in Nijmegen voortaan korting van 15% op het havengeld. Nijmegen is de 16e haven die aan het Green Award-programma meedoet. De Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens (Financiën, Duurzaamheid, Groen & Water en Mobiliteit) bevestigde maandag 25 januari met vicevoorzitter Peter Mollema van het Green Award Comité de samenwerking. “Als grootste Nederlandse binnenhaven aan de drukst bevaren rivier van ons land is het bevorderen van schonere schepen heel belangrijk.” “Als de gemeente met een korting op de havengelden eraan kan bijdragen dat een steeds groter deel van de 165.000 schepen Wethouder Harriët Tiemens (rechts) en vicevoorzitter Peter Mollema bevestigen de samenwerking. (foto Green Award) die hier jaarlijks voorbijvaren of aanleggen ‘groener’ wordt, is dat goed voor de Nijmeegse én nationale doelen op het gebied van duurzaam vervoer en betere luchtkwaliteit.” “Hollands Diep moet veiliger” “Provincie Brabant moet bij Rijkswaterstaat aandringen op maatregelen om de veiligheid van de scheepvaart op het Hollands Diep te verbeteren.” Dat stelt Statenlid Hermen Vreugdenhil van ChristenUnie-SGP in vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. “Om de veiligheid op dit deel van het water rondom Moerdijk te verhogen wordt al lange tijd aangedrongen om het walradarsysteem versneld te plaatsen. We hebben te maken met een van de drukste vaarroutes in Europa. Onze fractie vindt het daarom belangrijk dat ook de oproep van Schuttevaer om de westzijde van het Zuid-Hollands Diep open te stellen voor scheepvaart serieus wordt genomen,” aldus Vreugdenhil. Aanleiding voor de vragen is een brief van Koninklijke BLN-Schuttevaer aan diverse instanties: “De binnenvaart moet vanaf de Volkeraksluis circa 6 kilometer nutteloos omvaren om de haven van Moerdijk te bereiken. Ook schepen met baggerspecie voor baggerspeciedepot Hollands Diep moet helemaal rondvaren naar de losplaats.” “De haven van Moerdijk is momenteel een erg drukbezochte haven voor zee en binnenvaart. Gezien de recente ongevallen in het havenschap Moerdijk is de westelijke doorvaart ook te gebruiken als vluchtweg. Dit alles zou op zeer korte termijn al gerealiseerd kunnen worden en komt de veiligheid ten goede.” De fractie van ChristenUnie-SGP wil dat de Provincie Noord-Brabant Koninklijke BLN- Schuttevaer betrekt bij de maatregelen “om hun ervaringen en expertise op het gebied van veiligheid op het water te benutten”. De Provincie moet volgens de partij “haar verantwoordelijkheid nemen in het verhogen van de veiligheid op en rond het water rondom Moerdijk”. COLOFON DE BINNENVAARTKRANT is een vakblad voor de Rijn- en Binnenvaart met een oplage van 23.000 exemplaren, verspreid in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk, op plaatsen waar ze binnen bereik liggen van opvarenden van binnenvaartschepen. ADRES REDACTIE EN ACQUISITIE ‘s-Gravenweg 37A 2901 LA Capelle aan den IJssel T +31(0)10 414 00 60 F +31(0)84 88 44 671 service@binnenvaartkrant.nl www.binnenvaartkrant.nl REDACTIE Martin Dekker Hoofdredacteur M 06-22871516 redactie@binnenvaartkrant.nl SECRETARIAAT Karin Hell (Office Manager, Boekhouding) Mariska Doornkamp (Administratief medewerker) DRUK Advertenties worden geplaatst volgens onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder nr. 24241388. Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv, Barneveld VERSPREIDPUNTEN U kunt onze verspreidpunten vinden op onze site; www.binnenvaartkrant.nl Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de geplaatste advertentie bij telefonisch doorgegeven teksten. Tevens dragen wij niet de verantwoording voor foutieve of onvolledige informatie vermeld in de leverancierslijsten. Michel Gonlag Eindredacteur M 06-53244445 redactie@binnenvaartkrant.nl AAN DIT BLAD WERKTEN MEE Frank Antonie van Alphen Evert Bruinekool Jan Johan ten Have Jan Hoek Sarah de Preter Johan de Witte Noud van der Zee ACQUISITIE Johan Burggraaf (Sales Manager) Vanessa Lingsveld Ken Rijkers Een uitgave van Riomar BV Uitgever: Michel Gonlag LAYOUT Steven Chiang San Lin

Binnenvaartkrant