Views
4 years ago

2016-03-Personeel & Onderwijs

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Opleiding
 • Nieuwe
 • Sociale
 • Mensen
 • Februari
 • Waar
 • Onderwijs
 • Onze

De Binnenvaartkrant

De Binnenvaartkrant 17Personeel & Onderwijs 8 2 februari 2016 Sociale partners debatteren in Straatsburg met lidstaten over modernisering bemanningsvoorschriften “We willen substantiële stappen zetten” DOOR SARAH DE PRETER In 2014 heeft de CCR onder Nederlands voorzitterschap een start gemaakt met de herziening van de bemanningsvoorschriften op de Rijn. BDB-directeur Jörg Rusche, namens EBU aanwezig bij de onderhandelingen, verwacht dat dit onder het Zwitserse voorzitterschap een goed vervolg krijgt. “Als sociale partners zijn we het op internationaal vlak eens dat de bemanningsvoorschriften na 30 jaar toe zijn aan een grondige revisie”, vat Rusche de stand van zaken samen. “Als die er komt, hebben we flexibele instrumenten nodig om te controleren of de voorschriften worden nageleefd.” In november 2014 vond op initiatief van de CCR een rondetafelgesprek plaats met de internationale sectorvertegenwoordigers (EBU en ESO), de Europese organisatie voor waterpolitie (Aquapol) en de vakbonden (ETF). Dit was een volledig andere vertreksituatie dan in 2002, toen een poging om de bemanningsregels lichtjes aan te passen mislukte. Terugblikkend stelt Rusche vast dat de sociale partners toen té weinig overleg hebben gepleegd. “De vakbonden en wijzelf hadden in 2002 méér kunnen doen. Inmiddels hebben we in Brussel een sterke dialoog opgebouwd. We kennen elkaar en kunnen elkaar vertrouwen. Dat blijkt ook uit de arbeidstijdrichtlijn die we samen hebben doorgezet.” Sinds de rondetafelbijeenkomst hebben werkgroepen het onderwerp verder uitgewerkt. Ze hebben een lijst opgesteld van wijzigingen in het Reglement voor het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RPS), die op korte termijn kunnen worden omgezet. Zo moet op schepen die voldoen aan de trillings-, geluids- en hitte-eisen voor de continuvaart tijdens de vaart gerust kunnen worden. Op een duwkonvooi met meer dan 4 bakken moet in de B-vaart met minder dan 7 bemanningsleden mogen worden gevaren. “We hebben ook geen matroos-motordrijver meer nodig”, aldus Rusche. “Deze functie stamt uit de tijd dat je de machine nog om Duitsland zet stappen in nautisch onderwijs Voor Duitse jongeren is een beroepsopleiding in de binnenvaart een aantrekkelijke keuze. Volgens het Bundesinstitut für Berufsbildung verdienen ze zo’n 1.072 euro per maand. Deze vergoeding ligt aanzienlijk hoger dan in andere sectoren, waar jongeren in opleiding rond de 800 euro per maand verdienen. Op het schoolschip RHEIN in Duisburg- Homberg verblijven momenteel 112 jongeren die een binnenvaartopleiding volgen aan het naburige Schifferberufskolleg in Homberg. 12 van hen zijn meisjes. de twee uur moest smeren. Voorts moeten er meer incentives komen om personeel goed op te leiden, zowel op kleine als grote schepen.” Wetenschappelijke update Naast deze kortetermijnwijzigingen willen de sociale partners een onderzoek starten naar aanpassingen op de langere termijn. De afgelopen 30 jaar is de binnenvaartvloot sterk geëvolueerd. Schepen zijn groter geworden en technische ontwikkelingen hebben het werk aan boord fysiek minder zwaar gemaakt. Werkgevers vinden dat de bemanningsomvang hierop aangepast kan worden. Rusche: “Heb je op een groot schip écht 3 patenthouders nodig, of kan de derde patenthouder door een stuurman worden vervangen?” Werknemersvertegenwoordigers menen dat er te weinig bekend is over de psychische belasting die de nieuwe technologieën en het multitasken aan boord met zich meebrengen. Een punt van discussie Gerenoveerd De jongeren wonen tijdens hun opleiding op het schoolschip, waar ze ook de nodige praktijkervaring opdoen. Ze komen uit alle hoeken van Duitsland en uit Zwitserland. De lesruimten en slaapcabines op het schoolschip zijn vorig jaar grondig gerenoveerd. Ook dit jaar vinden er nog werkzaamheden plaats. De Duitse regering betaalt mee. Onlangs zaten de docenten van het schoolschip en manager Klaus Ridderskamp samen voor hun jaarlijkse gesprek over het cursusprogramma, de ontwikkelingen in het binnenvaartonderwijs en leermethoden. Ze bekeken ook de mogelijkheden om de leeromgeving op het schoolschip nog aantrekkelijker te maken. Ingenieurs Ook op andere fronten zet Duitsland stappen om via het onderwijs de slagkracht van de binnenvaart te verbeteren. Zo start de hogeschool in Koblenz deze zomer een duale studie ‘Waterbouw-ingenieurswezen’. De bacheloropleiding duurt 7 semesters en wordt georganiseerd in samenwerking met de WSV. Die heeft zoals bekend een groot tekort aan waterbouwkundig ingenieurs. Daardoor lopen veel infrastructuurprojecten aan de vaarwegen vertraging op. Na het voltooien van hun opleiding kunnen de jongeren dan ook meteen bij de WSV aan de slag. blijft dan ook hoeveel koppen en handen men gelijktijdig nodig heeft aan boord. Volgens Rusche hebben de vakbonden een punt: “De belastbaarheid van personeelsleden moet grondig onderzocht worden. Er zijn al veel studies gedaan, maar we hebben een wetenschappelijke update nodig. Ook werkgevers hebben geen enkele interesse om schepen minder veilig te maken. Het schip zonder personeel is niet ons uitgangspunt.” De sociale partners hopen Europese subsidie te krijgen voor hun onderzoek. Rusche: “Als dat niet lukt, gaan we het zelf proberen, met alle betrokkenen. We zullen de hoekstenen van het onderzoek eerst presenteren aan de lidstaten. We willen zo veel mogelijk gezamenlijk optrekken richting nationale overheden. Het is niet onze bedoeling om de aanpassing van de bemanningsvoorschriften met een breekijzer te forceren, maar we willen wel substantiële stappen zetten. Het moet een herziening worden met gezond verstand, die ook een openstellingsclausule bevat, zodat we kunnen blijven innoveren in de toekomst.” Samen optrekken Vorige week presenteerden de sociale partners hun ideeën in het Comité Sociale Zaken van de CCR. Bij de discussie waren Rijnvaartcommissarissen uit alle lidstaten aanwezig en een delegatie van de DG MOVE van de Europese Commissie. Het thema ‘kortstondige wijzigingen in het RPS’ is nog Alle angekündigten Lehrgänge finden immer statt. Versprochen! Atlas Trainingscenter Königstr. 59 47198 Duisburg (Homberg) Tel. +49-160/94844138 direkt gegenüber dem WSA Duisburg-Rhein Intensivlehrgänge für alle Patente Radarpatentlehrgänge ADN-Lehrgänge FGS-Sachkunde Lehrgänge vor Ort buchbar www.atlas-schiffahrt.de niet volledig opgelost. Zoals verwacht kwamen er vragen over de rusttijd in de A- en B-vaart en het uitwisselen van bemanningsleden. Rusche: “De lidstaten kunnen nog niet op alle punten definitief reageren, en wijzelf konden nog niet alle antwoorden geven. Hierover moeten we dus nog verder praten. We hadden ook niet verwacht in dit stadium al alle punten rond te krijgen.” Meer details wil hij niet prijsgeven, om de goede relatie en het wederzijdse vertrouwen niet te beschadigen. Wat de langetermijndoelen betreft, zijn de sociale partners na het debat van vorige week positief gestemd. “Alle lidstaten vinden het een goed idee om dit verder te onderzoeken. Het CCR-secretariaat gaat ons helpen met de voorbereiding van het subsidiedossier. We hopen dit in de lente rond te hebben.” Duitsland kent naast de RPS nog tal van andere bemanningsvoorschriften (voor andere rivieren dan de Rijn). Deze zijn niet gebaseerd op de lengte maar op de tonnage van een schip. “Ook daar moeten we naar kijken. We zijn hierover in gesprek. Maar dat is stap 2: éérst gaan we verder met onze strategie voor de Rijnvaart. Vorige week hebben de lidstaten opnieuw kunnen zien dat we als sociale partners samen optrekken. De rangen zijn gesloten. Natuurlijk komen nog spannende discussies op ons af, maar we zijn op de goede weg.” (Lees ook artikel op pagina 5 van dit thema)

Binnenvaartkrant