Views
3 years ago

2015-19 - 50 jaar Chemgas

 • Text
 • Chemgas
 • Jaar
 • Rederij
 • Sefarina
 • September
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Shipping

De Binnenvaartkrant 25 9

De Binnenvaartkrant 25 9 september 2015 De Binnenvaartkrant Thema Chemgas 50 jaar 4 8 september 2015 BEZEMER DORDRECHT ENGINEERING B.V. • Installatieschema’s • Pijpleiding Weerstandsberekeningen • Laad- en Losberekeningen (Dampretour) • Isometrische Pijpschetsen • Algemene Werktuigbouw • Indelingen Machinekamers • Schroefas Installaties • Motoropstellingen • Tanktabellen • Algemene Plannen BEZEMER DORDRECHT ENGINEERING B.V. FELICITEERT CHEMGAS MET HUN 50 JARIG JUBILEUM • Opstelling Dekwerktuigen • Laad- en Los Installaties • Dekleidingen Gas- & Chemicaliën Tankers • Veiligheidsplannen • Procedure & Arrangement Manuals • Process & Instrumentation Diagrams • Detail Werktekeningen, Snijfiles • Materiaalspecificaties • Manuals • Tekeningen en Berekeningen aanbieden voor Keuring • Procedure en Detail tekeningen voor Offshore werk Bunsenstraat 49 3316 GC DORDRECHT Phone: +3178-6181000 Fax: +3178-6187019 engineering@bezemer.com SPEEDHEAT BREDA FELICITEERT CHEMGAS SHIPPING met hun 50 jarig jubileum! Speedheat Breda Mob. 06 22 70 15 73 Tel. 076 52 04 703 Breda www.econosto.nl De Binnenvaartkrant 25 9 september 2015

De Binnenvaartkrant 24 Thema Chemgas 50 jaar 5 89 september 2015 Chemgas viert bijzonder jubileum met feest en doop Vijftig jaar pionieren en innoveren Chemgas Shipping bestaat vijftig jaar. Dat viert het bedrijf op 17 september in Rotterdam. Het is dubbel feest want die dag wordt ook de Sefarina gedoopt, de eerste LNG dual fuel-coaster van de rederij. Na die plechtigheid op de Holland-Amerikakade is er een vaartocht door de haven die eindigt bij het Noordereiland. Daar is in het Hulstkampgebouw vervolgens het jubileumfeest. Vijftig jaar Chemgas Shipping betekent ook vijftig jaar pionieren en vernieuwen in een specialistische en uitdagende vervoersmarkt. Zowel in de binnenvaart als de zeevaart heeft de rederij een prominente rol gespeeld in de ontwikkeling van de tankvaart in het algemeen en de gasvaart in het bijzonder. Op commercieel en technologisch vlak. Het begon in 1965. In augustus van dat jaar beklonken Van Ommeren en Handels- en Transportmaatschappij Vulcaan de besprekingen over een vergaande samenwerking. Ze bundelden hun activiteiten op het gebied van vervoer van vloeibaar gas. Gastankvaartmaatschappij Dat resulteerde in de oprichting van wat toen nog heette Gastankvaartmaatschappij Chemgas. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 5.000.000 gulden, verdeeld over vijfduizend aandelen. Beide moeders hadden 50% van de aandelen. De rederij zou een paar maanden later, op 1 januari 1966, operationeel worden. De eerste directeur was F. Klooker, bekend als de ‘gasman van het eerste uur’. Het ging in de beginjaren vooral om het vervoer van vloeibaar ge- De Boreas was een van de schepen die Vulcaan in 1965 inbracht. (foto: archief Chemgas Shipping) F. Klooker zette als eerste directeur van Chemgas de koers uit. (foto: archief Chemgas Shipping) maakte gassen als propaan, propeen, butaan, buteen en isobuteen. De toepassing van dergelijke gassen door de (petro)chemische industrie was in de jaren ’50 langzaam begonnen, maar kwam rond die tijd goed op stoom. Dat had vooral te maken met de productie van kunststoffen, waarvoor de chemische gassen als grondstof gebruikt worden. De vraag naar het specialistisch vervoer van die gassen groeide daarmee ook. Chemgas wist daarop adequaat in te spelen. De in Rotterdam gevestigde rederij groeide zelf ook snel. De voorsprong – in kennis en in de markt – is daarna niet meer uit handen gegeven. Ammoniak Vulcaan, destijds een dochterbedrijf van het Duitse Thyssen-Bornemisza, had vier tankers varen: de Passaat, Sirocco, Boreas en Mistral. Van Ommeren bezat vier tankduwbakken: Votank 1 tot en met 4. Aanleiding voor de oprichting van Chemgas waren nieuwe vervoerscontracten die Vulcaan in 1965 voor chemische gassen kon afsluiten met Chemische Werke Huls en Erdölchemie Dormagen. Om de lading te kunnen vervoeren en vervoerszekerheid te bieden, was voldoende scheepsruimte nodig. Helemaal toen vlak na de start ook een opdracht in de wacht werd gesleept voor het vervoer van gekoelde vloeibare ammoniak naar BASF in Ludwigshafen. Voor die tijd bijzonder was dat de ammoniak niet onder druk vervoerd zou worden, maar vloeibaar bij een temperatuur van -33 graden Celsius. Hiervoor werden in 1967 twee schepen, naar een geheel nieuw concept, gebouwd. Omdat het koelschepen waren, werden ze Alaska en Artica gedoopt. Ze konden elk 1.000 ton vervoeren verdeeld over zes ladingtanks. Er moesten meer extra schepen worden gebouwd. In de eerste vijf jaar ging het om drie motortankschepen, vijf duwboten en tien duwbakken. Investeringsperiodes Daarmee werd een hele serie van nieuwbouwprogramma’s ingezet; tot op de dag van vandaag. Al werden investeringsperiodes afgewisseld met rustiger tijden – met name als de economie en de tankvaart door een dal gingen. Een ander dieptepunt was in 1969 de explosie op de duwbak Chemgas 10. Dat gebeurde tijdens het lossen in Godorf. Een 54-jarige machinist overleed daarbij. Een deel van de gastankers van Van Ommeren voer eerst nog exclusief voor Shell. Ze voeren dus niet voor Chemgas, maar vielen onder hun gezamenlijke Internationale Riviertankscheepvaartmaatschappij, een joint venture van Van Ommeren en Shell. Lees verder op pagina 7 >> De Artica werd speciaal voor het ammoniakvervoer naar BASF ontworpen. (foto: archief Chemgas Shipping)

Binnenvaartkrant