Views
4 years ago

2015-19 - 50 jaar Chemgas

 • Text
 • Chemgas
 • Jaar
 • Rederij
 • Sefarina
 • September
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Shipping

De Binnenvaartkrant 27 9

De Binnenvaartkrant 27 9 september 2015 De Binnenvaartkrant Thema Chemgas 50 jaar 2 8 september 2015 Alphatron Marine feliciteert Chemgas met het 50-jarig jubileum DE BINNENVAARTKRANT Wij feliciteren Chemgas Shipping met het 50 jarig jubileum! ONE STOP SHIPSERVICE & REPAIR E N G I N E S E R V I C E • Motordiagnose • Inbouwen van motoren • Onderhoud en reparatie • Verkoop van motoronderdelen uit grotendeels eigen voorraad • Afbouw van nieuwbouwcasco’s (binnenvaart en zeevaart) • Reparatie van binnenvaart en zeeschepen • Hydrauliek service en Fravabo stuurmachines • Roeren en schroefassen • IVR stuurmachinekeuring station • Laser uitlijnen en epoxy ondergieten • IJzer en pijpwerk • 24/7 Servicedienst • Nieuwbouw • Onderhoud • Renovatie • Storingen • Engineering • Binnen- en Zeevaart SCHEEPSONDERHOUD SINDS 1924 WWW.OLTHOF.EU

De Binnenvaartkrant 26 Thema Chemgas 50 jaar 3 89 september 2015 Chemgas Shipping viert bijzonder jubileum Al vijftig jaar een proactieve filosofie DOOR SARAH DE PRETER Onlangs is Chemgas Shipping door een grote opdrachtgever uitgeroepen tot “European Carrier of the Year 2015”. Een mooie opsteker voor de rederij, die dit jaar vijftig jaar bestaat. Het jubileum wordt binnenkort gevierd met zakenrelaties en medewerkers. Algemeen directeur Gunther Jaegers en financieel directeur Jacques Naaborgh bladeren door de originele oprichtingsakte van Gastankvaartmaatschappij Chemgas N.V. uit 1965, die ze voor de gelegenheid uit de archieven hebben gehaald. In het boekje met de vergeelde bladzijden staan met vulpen de namen van de oprichtende partijen geschreven: Van Ommeren en Vulcaan. Het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe rederij bedroeg 5.000.000 gulden en was verdeeld over vijfduizend aandelen. Pioniers Het kantoor van Jaegers en Naaborgh kijkt uit op de scheepvaart nabij de Erasmusbrug. Begin dit jaar verhuisde Chemgas naar een pand aan de Zalmhaven. De frisse, moderne werkomgeving past bij de vernieuwingsdrang die de rederij nu al een halve eeuw aan de dag legt. In de jaren ‘60 vervoerde Chemgas als eerste vloeibaar gemaakte gassen over het water. In 1985 liet de van oorsprong op binnenvaart gerichte rederij de eerste kruiplijncoasters bouwen. Chemgas luidde daarmee het zeetijdperk in. Een compleet nieuwe ervaring. “ ‘De kruiplijncoasters moesten voldoen aan de eisen voor binnenschepen én zeeschepen, maar die regels zijn soms tegenstrijdig’, vertelt Naaborgh, die sinds 1984 bij Chemgas werkt. ‘We hebben deze uitdaging goed kunnen oplossen. In enkele jaren tijd bouwden we een vloot van vijf kruiplijncoasters met een gezamenlijke capaciteit van 11.000 kuub. Af en toe huurden we wat kleinere tankers bij in.’ Een ander hoogtepunt was de oprichting van de joint venture met het Franse CFT in 1991. Daarmee stapte Chemgas in de gasvaart op de Rhône. In de jaren ‘90 investeerde het bedrijf in lichtgewicht schepen, die bij laag water beter presteren dan conventionele tankers. Eenmalige kans Aan zowel het begin als het einde van de jaren ‘90 kreeg de gasvaart het moeilijk, en daarmee ook Chemgas. De rederij moest twee keer ingrijpend reorganiseren. In 2003 kwam ze in handen van Reederei Jaegers, die op dat moment nog geen gasvaart in het portfolio had. ‘Voor ons was dit een eenmalige kans’, vertelt Jaegers. ‘Met de overname van Chemgas werden we in één keer marktleider in de gasvaart.’ Als zelfstandig opererende dochter van Reederei Jaegers kon Chemgas Met de overname werden we in één keer marktleider in de gasvaart' ” Gunther Jaegers (rechts) en Jacques Naaborgh laten de originele oprichtingsakte uit 1965 zien. (foto: Sarah De Preter) zijn naam en identiteit behouden. Jaegers besloot zelf bestuurder te worden. Hij volgde een stoomcursus Nederlands en hield daags na het afronden van de cursus zijn eerste toespraak voor de medewerkers in het Nederlands. Opnieuw groei Binnen de Jaegers-groep bestaat tot op heden geen interactie tussen de gasvaart en de conventionele tankvaart. Het zijn dan ook twee verschillende takken van sport. Chemgas vervoerde slechts één keer verwarmingsolie: tijdens de crisis in 2009. Dat Chemgas na de overname bleef zoals het was, boezemde de personeelsleden vertrouwen in. De aanvankelijke angst van medewerkers om hun baan te verliezen, ebde snel weg. In plaats van in het personeelsbestand te snijden, sloeg Chemgas weer het groeipad in. Vandaag de dag heeft het bedrijf ruim 300 medewerkers bij Chemgas en circa 40 personeelsleden bij de joint-venture op de Rhône. De activiteiten in de zeevaart groeien en de binnenvaartactiviteiten zijn stabiel. Proactief Sinds de overname door Reederei Jaegers heeft Chemgas bijna 200 miljoen euro geïnvesteerd. In 2006 ging een omvangrijk nieuwbouwprogramma van start. Om aan de hoge kwaliteits- en veiligheidseisen van opdrachtgevers te kunnen voldoen, verving de rederij onder meer gecharterde schepen door nieuwe, eigen tankers. Jaegers: ‘De eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit zijn strenger geworden. De zeevaart loopt hierin vooruit op de binnenvaart. Wij hebben altijd getracht proactief in te spelen op dergelijke ontwikkelingen.’ Naaborgh: ‘Reageren is nooit onze filosofie geweest. Als we zaken op ons af zien komen waar ons bedrijf baat bij heeft, pakken we ze proactief op. Dit heeft altijd in ons voordeel gewerkt.’ “ Zusterschepen Sinds 2006 heeft Chemgas zestien nieuwe tankers laten bouwen. De vloot telt nu circa 28 binnenschepen en elf zeeschepen. De laatste nieuwbouw, de zeegaande tanker Sefarina, wordt op 17 september gedoopt. In de eerste helft van volgend jaar volgt het zusterschip Sundowner. Buiten de Sundowner heeft de rederij momenteel geen verdere nieuwbouw in opdracht. Daarmee komt – althans voor nu – een einde aan het lopende nieuwbouwprogramma. ‘Natuurlijk zorgen we ervoor dat onze capaciteit blijft aansluiten bij de behoeften van onze klanten. Als een verdere vlootuitbreiding noodzakelijk blijkt, investeren we daarin.’ Ook na de overname door Reederei Jaegers bleef Chemgas op veel terreinen een voortrekker. Zo was de rederij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de botswand, de zogenoemde Scheldehuid. Ze onderzocht ook de mogelijkheid om het gewicht van de ladingtanks te reduceren en daarmee de schepen rendabeler te maken. Ze investeerde in bakken om klanten aan de Bovenrijn optimale vervoerszekerheid te bieden. Daarnaast was Chemgas betrokken bij de ontwikkeling van een concept voor een binnenvaarttanker die LNG kan vervoeren. De plannen hiervoor Als er een klant komt voor die LNG-tanker, kunnen we bouwen ” liggen klaar op de plank. ‘Als er een klant komt, kunnen we bouwen’, geeft Jaegers aan. Loyaliteit Naast de investeringen in kwaliteit, veiligheid en innovatie vormt de loyaliteit van medewerkers een belangrijke factor in het succesverhaal van het bedrijf. Ruim honderd Chemgassers zijn twintig jaar of langer in dienst. Ze hebben een sterke band met elkaar en met het bedrijf. ‘Wij willen onze mensen het vertrouwen geven dat we gezamenlijk aan een mooie toekomst werken,’ aldus Jaegers. ‘Medewerkers knappen af op managers die alleen maar mooie praatjes hebben.’ ‘Je moet in je personeel investeren: niemand wil op een oud schip blijven varen. Daarnaast is het belangrijk om niet alleen kwaliteit te vragen, maar ook te laten zien dat je de kwaliteit van je medewerkers waardeert.’ Doorgroeien De afgelopen jaren heeft Chemgas veel jonge mensen in dienst genomen. Het huidige personeelsbestand is een mix van vers bloed en mensen met veel ervaring. De medewerkers krijgen volop kansen om zichzelf bij te scholen en te ontwikkelen. Kapiteins kunnen doorgroeien, waardoor zij aan boord zelf zaken mogen regelen die bij andere rederijen op kantoor worden gedaan. Varende personeelsleden kunnen aan de wal gaan werken, men kan switchen tussen zee- en binnenvaart of beide combineren. Naaborgh: ‘We kijken actief naar mogelijkheden om werknemers te laten doorgroeien. Goede medewerkers zijn immers cruciaal. Het doet ons plezier dat ook de jonge collega’s geneigd zijn om langer bij ons te blijven werken.’ Met twee grote personeelsfeesten in de maand oktober toont de directie haar erkentelijkheid voor de inzet van de medewerkers.

Binnenvaartkrant