Views
4 years ago

2015-15

 • Text
 • Schip
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Juli
 • Jaar
 • Marine
 • Europese
 • Binnenvaartkrant
 • Onze

De Binnenvaartkrant 8 14

De Binnenvaartkrant 8 14 juli 2015 Breeddiep wordt 300 meter Nooit was een naam minder op zijn plaats. Het Breeddiep tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg wordt nu eindelijk verbreed. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu betaalt de verbreding samen met het Havenbedrijf Rotterdam. Het gaat om circa 16 miljoen euro. De malle verbinding tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg is belangrijk voor de binnenvaart. Jaarlijks maken zo’n 50.000 schepen er gebruik van, onder meer om naar de Maasvlaktes te varen. Het water wordt verbreed van 75 naar 350 meter. Door de verbreding wordt de stroming ter plekke ook minder sterk.Het Breeddiep is een 75 meter brede verbinding tussen de in 1969 aangelegde Splitsingsdam en de Rozenburgse Landtong. Door de woelige stroming en het beperkte zicht geldt er op dit moment eenrichtingsverkeer, onder begeleiding van de Verkeerscentrale Hoek van Holland. De verbinding wordt steeds populairder, omdat op het Hartelkanaal – afhankelijk van de waterstand – een hoogtebeperking geldt voor schepen met vier lagen containers. Minister Schultz van Haegen: ‘Goede achterlandverbindingen zijn essentieel voor de Nederlandse economie. Verbreding van het Breeddiep maakt de binnenvaart veiliger en vergroot de capaciteit van het achterlandnetwerk van de Maasvlakte voor de binnenvaart. Daardoor kan de druk op het wegverkeer verminderen.’ De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Eind van het jaar is de aannemer bekend. Het is de bedoeling dat die na het broedseizoen met de werkzaamheden begint en dat de verbreding eind 2016 klaar is. (foto Leo van der Stek) Europese Commissie tegen Belgische wet Mede naar aanleiding van een klacht van de European Barge Union (EBU) heeft de Europese Commissie onderzocht of de Belgische wet tegen prijsdumping in de binnenvaart inbreuk maakt op de Europese regelgeving. De Commissie heeft besloten een procedure tegen de Belgische wet in werking te zetten De Belgische wet bepaalt dat in de binnenvaart niet onder de prijs mag worden bevracht en gevaren. Daarmee heeft de Belgische overheid ervoor gekozen de verantwoordelijkheid voor de hoogte van de vrachtprijs over de hele logistieke keten te verdelen. Dat was een langlevende wens van schippersorganisaties. De EBU vindt dat die wet in strijd is met de regels voor de vrije markt en diende een klacht in bij de Europese Commissie. De Commissie heeft die klacht op 2 juli geaccepteerd en startte een ‘inbreukprocedure’ tegen de Belgische overheid, omdat de Belgische wet niet strookt met de Europese wetten en regels. Kostprijs De ESO – de Europese Schippersorganisatie – heeft zich altijd achter de Belgische wet geschaard. Hester Duursema, directeur van BLN- Schuttevaer en secretaris-generaal van de ESO, ziet nog wel mogelijkheden om op te treden tegen het ‘onder de kostprijs varen’. ‘Het is niet van tafel, ook niet bij de Europese Commissie. Volgend jaar wordt onderzocht hoe kan worden voorkomen dat onder de kostprijs wordt gewerkt, in de EU – niet alleen in België. Het is lastig een richtlijn te maken voor de kostprijs en om een dergelijke wet uit te voeren, los nog van of je het principe onderschrijft om onder de kostprijs varen tegen te gaan.’ LNG Naar aanleiding van het in de markt rondzingende gerucht dat Shell voornemens is 40 nieuwe LNG-aangedreven tankers te laten bouwen, heeft de ESO bij de Europese Commissie erop aangedrongen dat de subsidie voor LNGschepen niet wordt uitgekeerd voor nieuwe schepen. De EBU heeft daarentegen erop aangedrongen dat dat onderscheid niet wordt gemaakt, omdat ook nieuwe schepen die LNG als brandstof gebruiken, bijdragen aan een schonere binnenvaart. Ook hierin ging de Commissie mee met het standpunt van de EBU. Hester Duursema: ‘Zoveel verschillen we niet van mening. We zijn allemaal voor meer LNG-schepen.’ De Commissie heeft geantwoord dat de subsidie is voor de aandrijving, niet voor het schip.’ Wij feliciteren Rederij Tasman van harte met General Cargo Vessel Triton. M l i 11 I 9611 TH S I Th N th l d

De Binnenvaartkrant 9 14 juli 2015 Koninklijke werf levert nieuw zeeschip af Royal Bodewes in Hoogezand heeft het nieuwe zeeschip Triton opgeleverd aan Rederij Tasman. Na de geslaagde proefvaart op de Eems is het schip vrijdag 3 juli in gebruik genomen. Ontwerp en casco zijn door Royal Bodewes ontwikkeld en het schip werd daar ook afgebouwd. De Triton is een Bodewes Trader van 4.700 ton. Het originele ontwerp stamt al van tien jaar geleden en is door de engineeringafdeling van Royal Bodewes aangepast aan de eisen van deze tijd. In 2012 werd het predicaat ‘Royal’ toegekend aan Bodewes in Hoogezand IJsklasse ‘Doorgaans neemt de engineering van een nieuw type schip ook nog een half jaar in beslag. Door deze werkwijze waren we in staat om binnen een jaar de Triton te bouwen’, aldus Martijn Beunk, business developer bij Royal Bodewes. ‘We hebben een eigen engineeringafdeling en bieden klanten maatwerk.’ De Bodewes Trader Triton werd 11 april dit jaar te water gelaten in Hoogezand. Het multipurpose schip vaart sinds 4 juli met lading op zee. Het is na de Tasman. die in 2008 in de vaart kwam, het tweede schip van Rederij Tasman uit Harlingen. Eigenaren Rob Brouwer en Bertus Broersma varen ieder op één van de schepen. Bertus Broersma is zelf van oorsprong een binnenvaartondernemer. Uiteindelijk heeft Royal Bodewes inclusief de afbouw van het schip 14 maanden gewerkt aan de Triton op de werf in Hoogezand. Het schip heeft Finnish-Swedish ijsklasse 1B. Het is verzwaard rondom de waterlijn en heeft een verzwaarde boeg. Daarmee kan het door gebroken ijs varen. ‘De concessie is dat het schip daardoor 80 ton minder lading mee kan nemen’, aldus Beunk. 15 nieuwbouw-- opdrachten De opdracht voor de bouw van de Triton markeert een positieve wending in de orderportefeuille van de werf. Royal Bodewes – sinds 2012 mag het bedrijf het predicaat ‘Royal’ dragen – heeft de komende jaren al 15 opdrachten voor nieuwbouwschepen, waaronder 2 coasters en een LNG-carrier. Binnenschepen staan niet op het lijstje, hoewel die in het verleden wel regelmatig van de werf liepen in Hoogezand. Tijdens de crisis van na 2008 was de spoeling dunner, maar de werf heeft die tijd overbrugd door in eigen beheer schepen te bouwen en later te verkopen. Een goed werkende strategie, waarmee de knowhow in huis werd gehouden. Intussen is er een extra hal bijgebouwd om de capaciteit te verdubbelen en de nieuwe opdrachten te kunnen uitvoeren. (foto’s: Royal Bodewes) WWW.AMASUS.NL Wie leverden aan General Cargo Vessel Triton Royal Bodewes Ontwerp, bouw Blokland Non-Ferro B.V. Huizing Scheepsstoffering casco en complete afbouw Beunkoelers Stoffering Amasus Shipping B.V. Alewijnse Noord B.V. C-Nautical Bevrachting Elektrische installatie C Nautical Anchor winches, Lloyd’s register EMEA Econosto Nederland B.V. chainstoppers and mooring Classificatie Afsluiters en appendages winches. Machinefabriek Bolier B.V. VERHAAR OMEGA B.V. Seaparts B.V. Voortstuwing MAK Wolfard & Wessels Werktuigbouw B.V. Engineering machinekamer Boegschroef type installatie OFP 1000-300 kW Kostabo Ship Service Firelighting Equipment Seaparts mooring equipment, Hawser rollers, anchors/ anchorchain and connections. Global Davit GmbH Veth Propulsion B.V. 2 x Veth generatorsets Sperre Rotterdam B.V. Compressoren Davit COOPS & NIEBORG B.V. SCHOTTEL NEDERLAND B.V. Imtech Marine Netherlands Luiken en luikenwagen Verstelbare schroefinstallatie type Nautische apparatuur Vermeulen Europoort 091/4-XG Trinoxx B.V. Ramen Meer-en koppeldraden Rolls Royce Marine Benelux HELDER & MAY B.V. HEMPEL (THE NETHERLANDS) Stuurwerk Vloeren B.V. Complete verfsysteem

Binnenvaartkrant