Views
5 years ago

2015-03

 • Text
 • Januari
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Shipping
 • Eureka
 • Rotterdam
 • Moeten

T W E E W E K E L I J K S GRATIS M E D I U M V O O R D E B I N N E N VA A RT, PA S SAG I E R SVA A RT, V I S S E R I J , D R E D G I N G , S H O RT S E A & YAC H T I N G D E B I N N E N VA A RT K R A N T Schipper krijgt met Econautapp handig hulpmiddel om Onduidelijkheid alom: welke Mindestlohn: Vernünftiger 5 16 overheid is bevoegd over welk Frachtpreis ist die beste CO 2 -uitstoot te berekenen deel van de binnenvaart? Absicherung 17 www.binnenvaartkrant.nl | www.vlootschouw.nl | tel. 010 414 00 60 | Oplage: 23.000 | Verspreidingspunten: 650 Editie 3 -27 januari 2015 info@veth.net Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net Airconditioning Overdrukinstallaties Mechanische ventilatie Koel/vries installaties T 085 4861350 | E info@climalogic.nl Druk Temperatuur Niveau Flow Uitlezingen Explosieveilig CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS OPHANGSYSTEMEN TEL: 0166-603285 S E N S O R S & C O N T R O L S F O R R O U G H CONDITIONS Tel.: +31(0)162 31 42 85 www.sensors.nl Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl WWW.AXCES.COM OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 Overslagrecord met pieken en dalen De overslag in de haven van Rotterdam is vorig jaar met 1 procent toegenomen tot 445 miljoen ton. Dat maakt 2014 in absolute cijfers tot een recordjaar. Nooit eerder was de overslag zo hoog. Toch ging de vlag niet uit bij het Havenbedrijf Rotterdam. President-directeur Allard Castelein noemde de stijging daarvoor te klein. Bovendien zijn er ladingsoorten waar Rotterdam flinke dalingen moest incasseren. Net als vorig jaar vielen er klappen bij olieproducten: min 8,1 procent. Minister Henk Kamp (EZ) tegen Tweede Kamer: ‘Rabobank houdt opgekochte schepen uit de vaart’ Rabobank koopt op veilingen schepen waarop nog een hypotheek van de bank zelf rust. Dat gebeurt met het doel om het schip op een later moment alsnog te verkopen of het te exporteren of laten slopen tegen een reële waarde. Dat antwoordt minister Henk Kamp van Economische Zaken op vragen van Tweede Kamerlid Farshad Bashir van de SP. Kamp antwoordde, mede namens zijn collega Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, dat Rabobank vooraf een bodemprijs vaststelt (gebaseerd op een inschatting van de minimale opbrengstwaarde). Als die tijdens de veiling niet wordt gehaald, koopt de Rabobank het bewuste schip zelf, via een dochteronderneming, aldus Kamp. Ook ertsen en schroot verloren: 5,2 procent. Kolen liep 0,9 procent terug. De volumes in agribulk (9,2 procent), breakbulk (12,1 procent) en ruwe olie (4,8 procent) namen toe. Meest verheugend voor Rotterdam is dat de containersector aan een opmerkelijk herstel is begonnen: er werd 5,8 procent meer TEU overgeslagen. Precies op tijd nu de nieuwe terminals op Maasvlakte 2 in bedrijf komen. Castelein verwacht dat de haven gaat profiteren van de schaalvergroting in ‘De bodemprijs ligt in alle gevallen hoger dan de door deskundige makelaars vastgestelde executiewaarde van het betreffende schip. Dit heeft een gunstige invloed op de restschuld van de schipper.’ Aansprakelijk Volgens Bashir zijn er failliet gegane schippers die op hun vroegere schip aan de slag moeten als aflosser om hun schulden aan de bank af te lossen. Kamp bestrijdt dat: ‘De Rabobank hanteert deze werkwijze met het oogmerk om het schip op een later moment alsnog te verkopen, dan wel het te exporteren of demonteren tegen een reële waarde.’ De schepen die in deze constructie eigendom van de bank worden, gaan uit de vaart en de voormalig eigenaar houdt geen betrokkenheid, meldt Kamp. ‘De ondernemer zal aansprakelijk blijven voor een de containervaart. Met een lager havengeld voor de tweede aanloop probeert Rotterdam rederijen ertoe te verleiden hun schepen twee maal per roundtrip naar de Maasstad te sturen: als eerste en laatste call in Europa. Zoals de CSCL Globe van China Shipping (foto), het grootste schip ter wereld, deze maand deed op zijn maiden trip. Meer over de overslagcijfers en trends in de ladingstromen leest u op www.binnenvaartkrant.nl. eventuele restschuld, zoals gebruikelijk is bij een bedrijfsfaillissement, maar deze niet vereffenen door zonder vergoeding op het schip te blijven werken.’ Kamp refereert aan gesprekken die het ministerie van I&M eind 2013 voerde met de banken die in de binnenvaart actief zijn. Daarbij ‘is gebleken dat de banken zich in het algemeen maximaal inspannen om binnenvaartondernemingen in de huidige situatie van langdurige overcapaciteit aan de gang te houden. Faillissementen op grote schaal konden hiermee tot nu toe vermeden worden, maar zijn in individuele gevallen soms onvermijdelijk. Opleggen, exporteren of demonteren van schepen in deze gevallen dragen er wel aan bij dat negatieve effecten voor de markt als geheel voorkomen kunnen worden.’ Crowdfunding tegen afvalbeleid Vibia is een inzamelingsactie begonnen om de juridische strijd te financieren tegen het huisvuilbeleid van minister Schultz van Haegen. Met de crowdfunding wil de vereniging Vrouwen In de Binnenvaart In Actie de gespecialiseerde “afvaladvocaat” Rogier Hörchner inschakelen. Die zal dan een zogeheten legal opinion over het afvalbeleid voor de binnenvaart opstellen. Daarvoor is naar schatting 3.000 euro nodig. De Vibia roept binnenvaartondernemers op bij te dragen. De vereniging geeft zichzelf tot 1 maart de tijd om het benodigde geld bijeen te brengen. Mocht op die datum niet genoeg zijn ingezameld, dan wordt de actie stopgezet en ontvangen de donateurs hun geld terug. Het Vibia-bestuur heeft een brief gestuurd naar de binnenvaartbonden waarin het vraagt om samen op te trekken. Hörchner denkt aan te kunnen tonen dat het huidige afvalbeleid strijdig is met het CDNI-verdrag, meldt de Vibia. ‘Verder kan hij op verzoek, tegen uurtarief, ook actie ondernemen om ontvangers te verplichten om bezemschoon op te leveren.’ ConneCting SpeCialiStS Voor nieuwbouw en reparatie T. +31 (0)416 665 500 www.teamcoshipyard.nl E N G I N E S E R V I C E Officieel dealer van: V O O R T V A R E N D V E R Z E K E R D Officieel dealer van: power passion partnership Levering en installatie alle merken motoren Servicepunt Iveco en All Pumps Holland Tel. +31 (0) Tel. 184411922 +31 (0) 85-4861340 Fax. +31 (0) 184419565 Servicestation ABC, Brons, Bolnes en Stork +31 (0)10 258 02 80 oes@olthof.eu WWW.OLTHOF.EU De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen T. 088 6699500 | eoc.nl (078) 682 12 14 WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL Service In binnen- en buitenland Gespecialiseerd in Cummins Officieel Cummins-dealer +31 (0) (0) 184-679 85-4861360 608 info@marinepowerdrechtsteden.nl

Binnenvaartkrant