Views
4 years ago

2015-01+02

 • Text
 • Januari
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Goed
 • Rotterdam
 • Onze
 • Motoren
 • Twee

De Binnenvaartkrant 18

De Binnenvaartkrant 18 13 januari 2015 Nieuwjaarstips van de notaris De drukke decembermaand met feestdagen is voorbij en een ieder gaat weer over tot de orde van de dag. Wij willen u graag op de hoogte brengen van de belangrijkste notariële ontwikkelingen in 2015 en wel op het gebied van het familierecht, ondernemingsrecht en onroerend goed-recht. Vorig jaar gold de extra schenkingsvrijstelling van €100.000,- voor schenkingen die gebruikt werden voor aankoop van de eigen woning of het aflossen van een eigenwoningschuld. Dit werd ook wel de “gouden schenking” genoemd. Belastingvrij schenken door ouders aan kinderen is nog steeds mogelijk. Indien uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar zijn, kunt u eenmalig € 25.322,- belastingvrij schenken. Wordt de schenking aangewend voor aankoop van-, verbetering van de eigen woning of het aflossen van de eigenwoningschuld dan kan dit bedrag eenmalig worden verhoogd tot € 52.752,-. Mocht uw kind ouder zijn dan 40 jaar en heeft u van de belastingvrije schenking nog geen gebruik gemaakt, dan kan, als de fiscale partner van uw kind jonger is dan 40 jaar, eveneens gebruik worden gemaakt van deze faciliteit. Overigens kunt u aan uw kind ieder jaar een kleiner bedrag belastingvrij schenken. Het bedrag voor 2015 is €.5.277,-. Indien men besluit om de eigenwoningschuld te gaan aflossen moet men bij de hypotheekbank informeren of boetevrij aflossen zonder beperking is toegestaan. Als namelijk boven een bepaald bedrag wordt afgelost kan de bank boete in rekening brengen. Ouders die schenken aan hun kind, willen graag dat de schenking aan hun kind ten goede komt en niet automatisch in het gemeenschappelijk vermogen van hun kind en zijn/haar huwelijkspartner valt. In zo’n geval kan een uitsluitingsclausule bij de schenking uitkomst bieden. De clausule dient in de schenkingsakte te worden opgenomen of bij de overmaking van het geschonken bedrag naar de bankrekening van het kind te worden vermeld. Deze clausule is al jaren gebruikelijk in testamenten om de “koude kant” buiten de deur te houden. Als u wilt weten of uw testament een uitsluitingsclausule bevat kan de notaris dit voor u nagaan. Steeds geldt: houd uw testament up-to-date en laat het één maal per vijf jaar controleren op juridische gevolgen en fiscale houdbaarheid. Uw situatie wijzigt, maar ook de wetgeving staat niet stil. aanhangig. Het wetsvoorstel heeft als doel te voorkomen dat bij een echtscheiding vermogen dat vóór het huwelijk door één partij is opgebouwd en/of tijdens het huwelijk door die partij ontvangen schenkingen en erfenissen, moeten worden gedeeld. Als echtgenoten in het huidige wettelijke stelsel in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, dient alles te worden gedeeld, dus ook vóórhuwelijks vermogen. Er bestaat overigens veel kritiek op dit wetsvoorstel omdat met dit voorstel de echtgenoten steeds een administratie moeten blijven voeren van hetgeen privé is. Een ander punt is dat de regering het wenselijk acht om scheiden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand mogelijk te maken. Dat wil zeggen dat partijen zonder tussenkomst van de rechter kunnen scheiden. Deze vorm van echtscheiding zou alleen moeten gelden voor gevallen waar geen kinderen bij betrokken zijn.Uiteraard dienen na de echtscheiding de gemeenschappelijke goederen (schip, woning, onderneming, et cetera) nog te worden verdeeld. Verklaring van erfrecht Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt nadat iemand is overleden. In deze door de notaris opgemaakte verklaring wordt aangegeven wie de erfgenamen van de overledene zijn. Een heleboel instanties zullen u vragen naar de verklaring van erfrecht, omdat zij willen weten wie de rechthebbenden zijn. Sinds 1 januari 2015 kunt u de verklaring van erfrecht laten inschrijven in het Kadaster, zonder dat het Kadaster daarvoor kosten in rekening brengt. Met de inschrijving in het Kadaster wordt de tenaamstelling van het schip en/of woning geregeld. ADVERTENTIE Het laten opstellen van een levenstestament wordt steeds belangrijker gevonden. Dit document is een notariële akte van volmacht dat u tijdens uw leven opstelt en waar u in regelt wat er bijvoorbeeld met uw onderneming of bankrekeningen gebeurt als u een ongeluk krijgt en geestelijk en/of lichamelijk niet meer in staat bent om uw zaken te regelen. In het levenstestament wordt een gevolmachtigde aangewezen die voor en namens u uw zaken regelt. Met het opstellen van een levenstestament houdt u zelf de touwtjes in handen. Mocht er geen levenstestament zijn dan is het aan de rechter en de door hem benoemde bewindvoerder of curator om te bepalen wat er met uw vermogen gebeurt. Flexwetgeving Wij willen u ook nog wijzen op de nieuwe mogelijkheden die de zogeheten flexwetgeving sinds 2012 biedt. Bij de oprichting van een besloten vennootschap moest vroeger aan een heleboel voorwaarden (onder meer storting van €18.000,- en het verkrijgen van toestemming van de minister van Justitie) worden voldaan. Deze voorwaarden zijn grotendeels afgeschaft. Het is aanzienlijk eenvoudiger geworden om een besloten vennootschap op te richten. Als u besluit om een bestaande onderneming “in te brengen” c.q. voort te zetten in een besloten vennootschap, is niet langer een accountantsverklaring vereist. Ook is het zo dat (belastingvrije) terugbetaling van kapitaal makkelijker is geworden. Wel dient het bestuur voordat tot terugbetaling wordt overgegaan, na te gaan of de vennootschap daardoor niet in financiële moeilijkheden komt. Dit wordt ook wel de uitkeringstest genoemd. Er mag namelijk geen strijd met het belang van de besloten vennootschap en de aandeelhouder zijn. Centraal aandeelhoudersregister Een ander punt op het gebied van ondernemingsrecht is het voorstel om een centraal aandeelhoudersregister in te voeren. In dit register zullen gegevens van besloten vennootschappen worden verzameld. Het doel van dit register is om het overdragen van aandelen efficiënter te maken, de rechtszekerheid te bevorderen en financiële criminaliteit tegen te gaan. Het centraal aandeelhoudersregister wordt niet openbaar zoals bij het Kadaster het geval is. Alleen bepaalde functionarissen (notarissen, gerechtsdeurwaarders, et cetera) hebben recht op inzage. Per 1 januari 2015 is de Wet executieveiling in werking getreden. De gedachte van de wetgever is om het voor particulieren eenvoudiger en transparanter te maken om panden via de executieveiling te kopen. Zo is het makkelijker om een huis van tevoren te bezichtigen en om via internet aan de veiling deel te nemen. Een kostenoverzicht wordt ook ruimschoots van tevoren bekend gemaakt, zodat de koper op de veiling weet waar hij aan toe is en zijn hypotheek kan regelen. Een andere regeling die per 1 januari 2015 geldt is de gewijzigde wet- en regelgeving ten aanzien van het energielabel. U krijgt allemaal in het begin van dit jaar een voorlopig energielabel toegestuurd van de rijksoverheid. Bij verkoop, oplevering of verhuur van de woning dient er een definitief energielabel te worden overhandigd. Dit kunt u via de rijksoverheid regelen. Laat u dit na dan kan er een boete van maximaal €405,-worden opgelegd. Deze regeling treedt onmiddellijk in werking en geldt voor iedere overdracht vanaf 1 januari 2015. Mede namens onze medewerkers wensen wij u een voorspoedig en gezond 2015. Brian de Randamie en Helen Verstoep, notarissen in Rotterdam De Montana is een estuair schip. Ze mag niet alleen op de binnenwateren, maar ook op toegewezen zeeroutes varen. TeamCo koppelt zulke eisen aan slimme oplossingen. Zo bouwden wij het complete bunkerschip af in Heusden in nauwe samenwerking met de officiële instanties en met de eigenaar zelf. Echte connecting specialists dus. Montana L x B: 121 x 11,45 meter | Tonnage: ± 4500 ton Motoren: 2x ABC 1800 pk/st. ADVERTENTIE www.huizinga-snijder.nl ∙ Scheepsbetimmeringen ∙ Meubelmakerij ∙ Keukens ∙ Verbouwingen Bel of mail voor een geheel vrijblijvende afspraak Biesboschhaven Zuid 9 ∙ 4251 NM Werkendam ∙ Tel. 0183-500855 info@scheepsinterieurbouw.nl ∙ www.scheepsinterieurbouw.nl Roald Verstraeten, eigenaar Montana Huwelijksgoederengemeenschap Nog steeds is er een wetsvoorstel voor het moderniseren van de huwelijksgoederengemeenschap Beurs-World Trade Center Beursplein 37, Rotterdam Telefoon: 010 - 405 2000 E-mail: casco@gebrsluyter.nl www.gebrsluyter.nl TEAMCO SHIPYARD BV Bakkersdam 1a 5256 PK Heusden T. +31 (0)416 665 500 info@teamcoshipyard.nl CONNECTING SPECIALISTS www.teamcoshipyard.nl

De Binnenvaartkrant 19 13 januari 2015 Europäische Studie bestätigt: Flachgehendes Binnenschiff kein Patentrezept für die Donau Wie altmodisch er auch aussehen mag, der Schubverband hat auf der Donau noch immer seine Berechtigung. Aus einer europäischen Studie ging hervor, dass sich im Donauraum mit modernen Schubbooten die beste Wirtschaftlichkeit und Energie-Effizienz erzielen lässt. Die von der EU geförderte Studie wurde vom Duisburger Institut für Schiffstechnik (DST) koordiniert und ausgeführt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern. Sie hatte zum Ziel, ein innovatives Donauschiff zu konzipieren mit einer besseren Kosten-, Energie- und Umwelteffizienz als die herkömmliche Donauflotte. Dipl.-Ing. Thomas Guesnet (DST) präsentierte im Oktober in Köln die Ergebnisse. Flaches Wasser Auf der Donau werden vor allem Massengüter mit niedrigem Wert transportiert. Für Spezialschiffe, die etwa nur Container befördern können, gibt es auf dem Fluss noch nicht so richtig Platz. Die Fahrbedingungen im Donauraum sind alles andere als optimal. Vor zwei Jahren erklärten die Anrainerstaaten, Engstellen zu beseitigen und an 94% der Tage im Jahr eine Wassertiefe von 2,5 Metern herzustellen. Dieses Ziel ist längst nicht erreicht. Die Forscher verwendeten ein Programm, in das viele Kosten- und Leistungsfaktoren eingeflossen sind. Mit diesem Modell wurden verschiedene Schiffsklassen bewertet. Es stellte sich heraus, dass die Wassertiefe beim Energieverbrauch und bei den Betriebskosten eine entscheidende Rolle spielt. „Jede Verbesserung des Wasserstandes verbessert auch die Betriebskosten“, so Guesnet. „Beim versprochenen Unterhaltszustand der Donau kann eine gute Kosten- und Energieeffizienz erreicht werden. Dazu braucht man aber moderne Binnenschiffe.“ Dabei ist das flachgehende Binnenschiff laut Studie kein Patentrezept für die Donau. Guesnet: „Die Vorteile dieses Schiffstypen sind in unseren Berechnungen nicht aufgetaucht. Wenn auf der Donau gute Wasserstände herrschen, kann ein flachgehendes Binnenschiff weniger Ladung mitnehmen als andere Schiffstypen.“ Innovatives Schubboot Wie die Forscher herausfanden, erzeugt ein Schubverband auf der Donau immer noch am meisten Transportleistung bei den kleinsten Betriebskosten. Motorschiffe können auf dem Fluss nur im Koppelverband wettbewerbsfähig bleiben. Gerade kleine Schiffe der Europaklasse (85 Meter) hängen laut Guesnet weit hinten drein. Das innovative Donau-Schubboot wäre stark motorisiert, hätte weniger Tiefgang als die herkömmlichen Schubboote und würde möglichst mit LNG betrieben. Es könnte bis zu acht Schubleichter schieben. Um die Entwicklung der Donauflotte zu unterstützen, prüft die Europäische Investitionsbank zur Zeit die Möglichkeiten, Investitionen in innovative Donauschiffe zu unterstützen. Doch die Flottenmodernisierung allein werde nicht ausreichen, wie Guesnet betonte: „Den schädlichen Einfluss des Niedrigwassers auf die Betriebskosten können wir durch innovative Schiffe gar nicht ausgleichen. Wir brauchen eine vernünftig ausgebaute Donau.“ Auszeichnung für Frank Wittig Der Duisburger Binnenschifffahrtsunternehmer Frank Wittig wurde beim Winter-Unternehmertag des Unternehmerverbandes Ruhr-Niederrhein mit dem Unternehmerpreis Der Traum vom Fliegen ausgezeichnet. Diese Auszeichnung für herausragendes unternehmerisches Engagement wird seit 2005 jährlich vom Unternehmerverband vergeben. Verbandsvorsitzender Wim Abbing würdigte in seiner Laudatio die hartnäckige Arbeit von Wittig. Er sei ein Botschafter der Binnenschifffahrt. Die Werbung für das System Wasser straße sei seine Berufung. Frank Wittig ist unter anderem Vorsitzender der Schifferbörse Duisburg- Ruhrort und Mitglied im Vorstand des Unternehmerverbandes Ruhr-Niederrhein. Er bedankte sich in einer ersten Reaktion vor allem bei seinem Bruder Ralf. „Wenn er mir nicht ständig den Rücken freihalten würde, könnte ich mich nicht in dieser Form engagieren.“ (Foto UnternehmerVerband) Vereinfachung beim Mindestlohngesetz Der Papierkram für Binnenschiffer im Zuge des Mindestlohngesetzes wird weniger, meldet der BDB. Für Beschäftigte die regelmäßig ein Bruttogehalt von mehr als 2.958 Euro pro Monat erhalten, entfallen einige Dokumentationspflichten. Arbeitgeber brauchen für diese Beschäftigten den Beginn, das Ende und die Dauer der täglichen Arbeitszeit bis spätestens zum Ablauf des siebten Kalendertages nach der Arbeitsleistung nicht aufzuzeichnen. Ursprünglich galt dies nur für Beschäftigte mit einem Bruttomonatsgehalt ab 4.500 Euro. Der BDB hatte sich für die Absenkung dieser Verdienstgrenze eingesetzt. Weitere Vereinfachung: Für Arbeitgeber mit Sitz im Ausland entfällt die Pflicht die oben genannten Beschäftigten schriftlich anzumelden. Sie können auch auf die Versicherung verzichten, dass die Verpflichtung zur Zahlung des Mindestlohns eingehalten wird. Außerdem müssen die Unterlagen, die für die Kontrolle der Einhaltung der Zahlung des Mindestlohns erforderlich sind, nicht im Inland in deutscher Sprache für die gesamte Dauer der Beschäftigung in Deutschland und auf Verlangen auch am Ort der Beschäftigung bereitgehalten werden. VBW begrüßt neue Mitglieder Die niederländische Forschungsund Versuchsanstalt für Schiffbau und Offshore-Technik MARIN und der Hafen Wien sind Mitglied beim Verein für Europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen (VBW) geworden. VBW-Geschäftsführer Marcel Lohbeck freut sich über die Neuaufnahmen. Sie seien ein Zeichen dafür dass die Arbeit des VBW als „Denkfabrik und Netzwerk“ für das Wasserstraßensystem international wahrgenommen und anerkannt werde. Mit MARIN plane der Verein eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Schiffstechnik und Telematik. Mit dem Wiener Hafen sei eine der wichtigsten trimodalen Drehscheiben an der Donau nun Vereinsmitglied. SCHEEPSSLOPERIJ TREFFERS BV 'für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage und andere treibende Objekte." +31(0) 23-5325211 +31(0) 6-53187317 Barzahlung E-mail: treffers@hetnet.nl Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem ADVERTENTIES • Allgemeine Schiffsreparaturen • Hellingkapazität bis 6 Schiffe breit Länge bis 145 Meter Breite bis 22 Meter Maximale Hellingkapazität 2300 Tonnen Kapazität der Halle: L 90 x br 18 x h 11 mtr L 45 x br 13 x h 11 mtr • Neubau NSW Hemiksem Schiffsreparaturen und industrielle Konstruktionen Herbekestraat 71, B-2620 Hemiksem Tel.: +32 3 8775528, Mob.: +32 475 831173, info@nswh.be

Binnenvaartkrant