Views
2 years ago

2014-24

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • November
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Nederland
 • Marine
 • Onze
 • Gaat
 • Moeten

De Binnenvaartkrant 4 18

De Binnenvaartkrant 4 18 november 2014 R i v e r t r a n s p o Van de Graaf & Meeusen vervoert de meest uiteenlopende massagoederen over de binnenwateren. Naast het bevrachten van particuliere binnenvaartondernemers exploiteert Van de Graaf & Meeusen een eigen duwvaartrederij. Voor deze laatste activiteit zoeken wij een JUNIOR DISPONENT DUWVAART U coördineert de duwvaartactiviteiten en verzorgt de daarmee samengaande administratie. Wij bieden u een afwisselende baan in een jong en enthousiast team. Op het werk heerst een zeer informele sfeer en geen 9-5 mentaliteit. Wij vragen: • Iemand die het vak wil leren of al ervaring heeft en/of affiniteit met vervoer over binnenwater • Representatief voorkomen, beschikking over uitstekende contactuele en verbale vaardigheden en commerciële verantwoordelijkheid. • Geen 9-5 mentaliteit, u draait per toerbeurt avond en/of weekenddienst. • Middelbare opleiding en een goede talenkennis waarbij kennis van de Duitse taal een pre is. Sollicitaties kunt u richten aan: Van de Graaf & Meeusen T.a.v. de heer K. Telgen, Boelewerf 52 – 2987 VE - Ridderkerk of e-mail: telgen@vdgm.nl . Website: www.vdgm.nl r t NSW Hemiksem Scheepsreparatiewerf en Industriele constructies • Algemene scheepsreparaties • Hellingcapaciteit tot 6 schepen breed lengte tot 145 mtr. breedte tot 22 mtr. Maximale hellingcapaciteit 2300 ton Hal capaciteit: L 90 x br 18 x h 11 mtr L 45 x br 13 x h 11 mtr • Nieuwbouw Herbekestraat 71, B-2620 Hemiksem Tel.: +32 3 8775528, Mob.: +32 475 831173, raymond.lamberts@nsw.be H & U Uw servicepartner Officieel full service Cumminsdealer Veranderde markten, aangepaste Service! Kennis en Service is het motto! Het bedrijf concentreert zich op die zaken, waar men goed in is: Repareren van Dieselmotoren! De tijd is veranderd en wij veranderen mee! Kennis van Caterpillar en Deutz/MWM De Ruyter Service staat 363 dagen per jaar, 24 uur per dag voor u klaar De Ruyter Service B.V. is officieel full service dealer van de motorenfabrikant Cummins. Onze goed opgeleide en door Cummins gekwali ficeerde medewerkers installeren en onderhouden voortstuwingsmotoren, maar ook pomp-, boegschroefmotoren en generatorsets. Hieronder verstaan wij naast het reguliere onderhoud, reparatie en revisie van uw motoren ook de mogelijkheid van hermotorisering, complete in- en uitbouw van motoren en generatorsets. Voor meer informatie: +31(0)184 - 424 295 www.ruyterservice.nl Technisch buro H&U b.v. Postbus 97 - 4670 AB Dinteloord . Markweg Zuid 4d - 4794 SN Heijningen Tel.: +31 (0)167 52 37 21 . Fax.: +31 (0)167 52 32 99 info@technischburohu.nl . www@technischburohu.nl Parabool 101 T +31(0)184 - 424 295 3364 DH Sliedrecht E info@ruyterservice.nl Postbus 46 I www.ruyterservice.nl 3360 AA Sliedrecht Member of De Ruyter Group MAINTENANCE / REPAIR / COMPLETE OVERHAUL / RETROFIT / REPOWERING

De Binnenvaartkrant 5 18 november 2014 Hoe het lelijke eendje ieders favoriete zwaan werd Op 24 november is het exact 25 jaar geleden dat het Bureau Voorlichting Binnenvaart werd opgericht. Sindsdien is veel bereikt. Van een zo goed als afgeschreven bedrijfstak bloeide de binnenvaart op en iedereen beseft inmiddels hoe belangrijk vervoer over water is. Voor de economie en voor het milieu. Het lelijke eendje werd een mooie zwaan, die door overheden en verladers geknuffeld wordt. Om een eufemisme te gebruiken: eind jaren ’80 stond de binnenvaart er niet al te best op. ‘In 1989 besloten we het anders te gaan doen. Er was een woelige periode aan voorafgegaan (de Granaria-acties, red.) en het imago van de binnenvaart was slecht. We beseften dat we op die manier de strijd niet konden winnen. Daarop hebben we een omslag in ons hoofd gemaakt: hoe kun je de sector op professionele, volwassen wijze in beeld brengen. Volgens mij zijn we daarin geslaagd.’ Dat zegt Kees de Vries. Hij was destijds werkzaam bij Koninklijke Schuttevaer en stond aan de wieg van de promotieclub. Samen met Jan de Vries, toen al jaren voorman van de vorig jaar opgeheven binnenvaartbond ONS (geen familie overigens). Jan werd voorzitter; Kees secretaris. Jan is al lang met pensioen; Kees is nog steeds secretaris: namens BLN- Koninklijke Schuttevaer besteedt hij 40 procent van zijn tijd aan het BVB. Ook de andere binnenvaartorganisaties, de schippers en de bij de branche betrokken bedrijven zagen het belang van een sterke binnenvaartpromotie in. Ze traden toe tot het bestuur; veel bedrijven werden sponsor en binnen een jaar meldden zich 1.200 varende sponsors. Die betaalden een kwartje per ton. ‘De minister beloofde dat bedrag te verdubbelen. Dat zou ze drie jaar doen, maar het is 22 jaar geworden.’ Die eerste minister die het BVB steunde was Hanja Maij-Weggen. Ook haar opvolgers die binnenvaart in hun portefeuille hadden, waren de branche gunstig gezind, vindt De Vries. Tot op de dag van vandaag. ‘Het Havenbedrijf Rotterdam heeft ook fors geïnvesteerd in het binnenvaartproduct.’ Een onderdeel daarvan was de jarenlange subsidie aan het BVB. Verzilveren ‘Als je in die tijd een krant opensloeg en er wérd iets over de binnenvaart gezegd, dan was het altijd negatief. Ik kan me een bericht uit de Volkskrant herinneren waar boven stond: “De binnenvaart heeft het tij mee, maar het imago tegen.” Dat was toen de algemene teneur.’ Het is de verdienste van het BVB dat het imago 180 graden kantelde: dankzij de voorlichting en promotie kreeg de binnenvaart een milieuvriendelijk imago en werd de sector gezien als een professioneel en betrouwbaar. Nu had vervoer over water ook aanzienlijke milieuvoordelen, maar die moet je nog wel zien te verzilveren. De Vries: ‘Iedereen denkt dat zoiets vanzelf gaat, maar dat is niet zo. Daar hebben we een uitgebreide en uitgekiende campagne voor gevoerd.’ Het verhaal was sterk, en is dat nog steeds. ‘Onze boodschap was: we zijn zes keer schoner dan andere modaliteiten, we kunnen nog zeven keer zo veel vervoeren de Rijn als nu en we zijn veilig. Er zijn maar weinig sectoren die ook zo’n rijtje compleet hebben.’ ‘De binnenvaart heeft geluk gehad met de verantwoordelijke ministers.’ Annemarie Jorritsma figureerde in 1997 in een promotiefilm als schippersvrouw. (archieffoto Jeroen Meijer) ADVERTENTIE schepen gezocht: zie nextvessel.com We hadden gewoon een goed verhaal en dat verhaal vertelden we overal waar we konden: op een school, een universiteit, aan politici, ambtenaren en verladers; we maakten er films, boekjes en brochures over, gaven interviews aan kranten en tv-programma’s. De omslag kwam eigenlijk vrij snel: begin negentiger jaren. We hebben toen eens een congres belegd voor de sector, verladers en bestuurders en daar kwam 1200 man. Dat was veelzeggend.’ De binnenvaart won niet alleen sympathie; de branche werd ook zelfbewuster. Dat kwam bijvoorbeeld naar De presentatie van het eerste logo. Links Kees de Vries, rechts sponsor Frans Theuns. (archieffoto MGR) voren bij de discussie over de aanleg van de Betuwelijn. Niet alleen protesteerde de binnenvaart dat die extra vervoerscapaciteit onnodig was – want over water konden die containers en tonnen gemakkelijk worden weggevaren. Ook claimde de sector extra investeringen van de overheid: ‘Als er iets voor het spoor werd gedaan, zaten wij op het vinkentouw: “Dat willen wij ook.”’ Een van de krachtigste activiteiten die het BVB bedacht, is het werkbezoek. ‘Aan mensen van de wal laten zien, laten ervaren wat binnenvaart is, is misschien wel het slimste dat we ooit hebben bedacht. En dat doen we nog steeds. Alle nieuwe Kamerleden die op het onderwerp komen, alle ambtenaren die op het dossier komen en journalisten nodigen we uit om een halve dag in onze keuken te kijken.’ Groen imago De binnenvaart als schoonste vervoersvorm was het sterkste argument. Toen duurzaamheid maatschappelijk én zakelijk een belangrijk thema werd, scoorden het BVB en vervoer over water met de gunstige CO2- prestaties. In de strijd tegen de opwarming van de aarde wilde de overheid het broeikasgas terugdringen. Het bedrijfsleven kreeg daar – onder de maatschappelijke druk – ook steeds meer oog voor. Lading overhevelen van de weg naar het water was gunstig voor de CO 2 - footprint van een bedrijf. ‘Dat groene imago hebben we zeker twintig jaar lang weten vast te houden. Eigenlijk nu pas worden vraagtekens gezet bij die milieuvriendelijkheid.’ Met name bij NOx, SO 2 en fijnstof (roetdeeltjes) slaagt het wegvervoer erin sneller zijn uitstoot naar beneden te brengen dan de binnenvaart. ‘Maar dan nog hebben we een goed verhaal om dat te pareren’, zegt De Vries. ‘Het gaat erom te laten zien dat er wel met goede voorbeelden wordt vergeleken’, legt Wilco Volker uit. Hij werkt sinds 2008 als voorlichter bij het BVB. ‘We hebben voldoende munitie om het tegendeel te bewijzen als iemand beweert dat vervoer over water niet meer de schoonste is.’ Lastig is dat het ontbreekt aan harde bewijzen, die alleen verkrijgbaar zijn door duur en langdurig onderzoek aan boord van schepen en vrachtwagens waarbij wordt gemeten welke concentraties wat daadwerkelijk de uitlaat verlaten. Dan pas is een eerlijke vergelijking mogelijk en niet op basis van de theoretische waardes van een proefstand. Andere benadering Het aantal varende sponsors is in de loop der jaren gedaald naar zo’n 550. ‘Dat zijn heel trouwe sponsors’, aldus De Vries. Drie jaar geleden stopte ook de generieke subsidie door het ministerie en het Havenbedrijf. Nog steeds weet het BVB gelden los te krijgen bij overheden, maar deze subsidies zijn heel specifiek bestemd voor bepaalde projecten, Het is aanzienlijk minder, en dus moest er bezuinigd worden. De boodschap zelf is in de loop der tijd nauwelijks veranderd, wel de manier waarop die aan de man wordt gebracht en de doelgerichtheid daarvan. Zo’n massaal verladerscongres als uit de beginjaren is nu niet meer mogelijk. Niet dat er geen interesse zou zijn – integendeel – maar bedrijven hebben behoefte aan een andere benadering. Individueel en met een gerichte oplossing voor hun situatie. Daarop heeft het BVB ingespeeld met logistiek advies op maat. In 2010 startte BVB Maatwerk Voorlichting Binnenvaart, inmiddels werkt het hierbij samen met EVO om makkelijker bij de verlader binnen te komen. ‘Het is in feite een aparte tak van promotie’, vertelt Volker. ‘Waarbij we bij BVB brengt binnenvaart al 25 jaar met succes aan de man ADVERTENTIE Complete scheepsstoffering. nken onering loereekking nplfon kijk op www.stoffereniseenkunst.nl bedrijven langsgaan. De resultaten zijn eerlijk gezegd nog hoger dan we hadden verwacht. Er blijkt bij verladers veel behoefte aan informatie over hoe ze het binnenvaartproduct kunnen inzetten in hun logistiek.’ Het team van logistiek adviseurs rekent voor bedrijven een gedetailleerde business case uit. De Vries: ‘Ze kunnen exact aangeven wat de kosten zijn, wat het voor milieubonus oplevert. Aangezien ze dat onafhankelijk aanbieden – we hoeven niet met een contract naar huis; alle partijen in de binnenvaart die ertoe doen, komen in aanmerking voor de opdracht – durven verladers zich bloot te geven.’ Lees verder op pagina 9 >> Nieuweweg 186 Hardinxveld-Giessendam T 0184 612025 F 0184 611183 E contact@d-r-b.nl

Binnenvaartkrant