Views
2 years ago

2014-23

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Schip
 • November
 • Binnenvaartkrant
 • Haven
 • Eerste
 • Rotterdam
 • Onze

De Binnenvaartkrant 14 4

De Binnenvaartkrant 14 4 november 2014 Een behouden vaart! Noord Nederland schepenverzekering feliciteert Mercator Scheepvaart BV. Voelt u zich thuis op het water, dan voelt u zich thuis bij ons Heerenveen T. 0513 - 623 078 www.noordnederland.com De zekerheid van continuïteit Gefeliciteerd! MTS MERCATOR Veel succes en een behouden vaart Wij wensen Mercator Scheepvaart B.V. een behouden vaart met mts Mercator Rensen-Driessen Shipbuilding Een behouden vaart Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp, bouw en levering casco mogen verzorgen voor Mercator Scheepvaart B.V. Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart. Wij staan 24/7 voor u klaar I www.breko.com E info@breko.com T +31 (0)78 641 68 68 www.rensen-driessen.com Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht T: +31(0)78 - 619 12 33 F: +31(0)78 - 612 06 53 Wim Driessen M: +31(0)6 - 30 17 94 75 E: wimdriessen@rensenbv.nl

De Binnenvaartkrant 15 4 november 2014 Vijf jaar praten: schippers voelen zich in de steek gelaten De Europese Commissie doet te weinig voor binnenvaartondernemers, zei Ons Recht-bestuurslid Laurent de Bijl onlangs tijdens de algemene vergadering van de vereniging in Antwerpen. ‘We zijn al vijf jaar in gesprek, maar we hebben nog steeds niets teruggekregen.’ ‘Dit is pappen en nathouden’, verzuchtte De Bijl, die de Europese Commissie uitdaagde om ‘eindelijk in actie te komen.’ ‘We zijn bang dat onze leden anders weer kwaad worden. Eén keer de boel platleggen is wat mij betreft voldoende. Het kan niet zijn dat wij onze schepen wéér moeten stilleggen om te krijgen wat ons al jaren beloofd wordt.’ Inmiddels heeft Ons Recht niet meer het gevoel nog gehoord te worden door Dimitrios Theologitis, verantwoordelijk voor binnenvaart en havens binnen DG Move. Ook de lidstaten maken zich volgens de vereniging niet druk genoeg over de problemen in de sector. ‘Zolang nationale regeringen denken dat er niets aan de hand is in de binnenvaart, zal er ook op Europees vlak niets veranderen.’ Communicatieproblemen Ons Recht is een voorstel aan het schrijven om de werking van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV) en de Federatie Belgische Binnenvaart (FBB) te verbeteren. Binnen beide organisaties gaat het volgens De Bijl ‘niet zoals het zou moeten gaan’. Tijdens de vergadering uitten leden hun ongenoegen over het feit dat Ons Recht niet bij het recente overleg met banken was dat het KBV georganiseerd had. Het bestuur heeft ook geen verslag van dit overleg ontvangen. De Bijl schoof het op communicatieproblemen binnen het KBV, dat volgens hem over onvoldoende geld en mankracht beschikt. ‘Alles gebeurt op vrijwillige basis. Dit is dan het resultaat. De vergadering vond plaats in internaat De Spits in Antwerpen. Maar geld of niet, er moet professionaliteit zijn. Het KBV gaat een vervolgbijeenkomst met de banken organiseren. Daar zullen we wél bij zijn.’ Regionaliseringchaos Een gigantisch probleem wordt volgens Ons Recht de regionalisering van de binnenvaartbevoegdheden in België. De overheveling van de bevoegdheden naar de gewesten brengt veel onduidelijkheid met zich mee. ‘We zijn bang dat we vanaf 1 januari 2015 niet meer weten waar we in België nog onze documenten moeten halen’, zei De Bijl. ‘In Vlaanderen zijn we via het KBV in gesprek met de overheid en in Wallonië voeren we die gesprekken zelf.’ Hij hekelde het verschil in regelgeving tussen de gewesten. ‘Zo heb je in Vlaanderen een stuurman nodig om een schip te besturen en in Wallonië een schipper. Dat veroorzaakt een verschil in kostprijs.’ Ons Recht heeft de Waalse en Vlaamse regering in een uitgebreide nota gewezen op de problemen die de regionalisering met zich mee brengt. De Bijl betwijfelt of ze die gelezen hebben. ‘Nu zitten ze met Het door ESO uitgewerkte systeem voor de marktobservatie. Laurent de Bijl (achter) en Pascal Roland. (foto’s Sarah De Preter) de handen in het haar en weten niet waar ze moeten beginnen.’ Ons Recht vindt dat er ook in Wallonië een Centre de Connaissance voor de binnenvaart moet komen. ‘Dat zullen wij zelf moeten oprichten. We hebben hiervoor middelen aangevraagd bij de overheid.’ Marktobservatie Als lid van de Europese Schippers Organisatie heeft de vereniging meegewerkt aan een voorstel voor een marktobservatiesysteem dat de capaciteitsontwikkeling in de Europese binnenvaart kan opvolgen. Het werd op 16 oktober gepresenteerd tijdens een hoorzitting in Brussel. Ons Recht hoopt dat marktobservatie onder toezicht van de Europese Commissie gelijke kansen zal creëren voor alle actoren in de sector. Het zou ook een structuur moeten bieden om in een vrije markt te kunnen functioneren. ‘Wij willen als binnenvaartondernemers over dezelfde informatie beschikken als verladers en bevrachters.’ Het door de ESO beoogde systeem berekent “referentieprijzen” op basis van (geanonimiseerde) input van binnenschippers, bevrachters en verladers. Dit vormt de basis voor een gezonde prijsvorming. In het systeem zou naast prijsinformatie ook informatie over het ladingen scheepsaanbod per regio worden verwerkt. De Bijl: ‘Op die manier krijg je een volledig transparant marktsysteem waarmee de Europese Commissie in real time de ontwikkelingen in de binnenvaart kan volgen. Daardoor kan ze sneller ingrijpen als er sprake is van een onevenwicht in de markt.’ Grote ambitie Het observatiesysteem kan volgens Ons Recht alleen functioneren als alle actoren meewerken. Ook banken zouden erbij betrokken worden. ‘Zodat ze zien of investeringen in de juiste richting gaan. Er is de laatste jaren onverantwoordelijk geïnvesteerd omdat men niet wist wat de markt ging doen.’ De ESO wil een deel van het geld uit het reservefonds gebruiken om zo’n systeem op te zetten. Maar de EBU is nog niet overtuigd van het voorstel. De Bijl: ‘Wij hebben aan de EBU voorgesteld om verder te praten. We willen kijken waar we het wel en niet over eens zijn en wat er moet gebeuren om het eens te worden.’ ‘Daarnaast willen we ook met bevrachters en verladers van mening wisselen over dit observatiesysteem. We weten dat het een grote ambitie is, maar als we niets vragen krijgen we ook niets. Dan blijven we in de huidige situatie zitten – dat willen we niet.’ Antwerpse haven mikt op nieuw record De Antwerpse haven heeft na drie kwartalen uitzicht op een nieuw overslagrecord. Er is dit jaar al ruim 148 miljoen ton behandeld, wat 3,7 procent meer is dan in dezelfde periode van vorig jaar. De groeicijfers hebben hun oorsprong in de containertrafieken en de overslag van vloeibaar massagoed. Het conventioneel stukgoed liet een daling zien, al zat de aanvoer van staal in het vorige kwartaal wel weer in de lift. De behandeling van droog massagoed is gedaald. Vooral de kolentrafiek kende een terugval. De haven hoopt het overslagrecord van 2013 (190,8 miljoen ton) te kunnen overtreffen en kijkt met vertrouwen naar 2015. In januari gaat de alliantie tussen Maersk en MSC van start, die uitdrukkelijk voor Antwerpen gekozen heeft. EIT zet koers op nieuwe markten Terminaloperator Euroports Inland Terminals (EIT) is zijn activiteiten aan het uitbreiden naar nieuwe sectoren. Het bedrijf wil onder meer groeien in de markten afvalbehandeling, verwerking van vervuilde grond, mineralen en biomassa. EIT investeert momenteel in bijkomende capaciteit en apparatuur om de nodige vergunningen in deze markten te verkrijgen. De terminaloperator was in het verleden vooral actief in de (zware) industrie. Aan de terminals in de regio’s Luik en Charleroi werden hoofdzakelijk droge bulk, mineralen en grondstoffen behandeld. De laatste jaren heeft het bedrijf ook in andere markten een stabiele business opgebouwd. Zo lanceerde EIT onlangs samen met André Celis een logistiek concept op basis van binnenvaartvervoer voor AB Inbev/Jupiler. Daarbij worden (lege) bierflesjes op pallets via het water vervoerd van Leuven naar Luik. In de omgekeerde richting nemen de schepen bouwmaterialen mee. Idempapers wint binnenvaartprijs Papierfabrikant Idempapers heeft de jaarlijkse binnenvaartprijs van de Waalse vaarwegbeheerder DPVNI in de wacht gesleept. Het bedrijf kreeg de prijs eind september tijdens de ontmoetingsdag voor de Waalse binnenvaart. Idempapers, gevestigd in Itter aan het Kanaal Charleroi-Brussel, heeft zijn binnenvaarttransporten van pulp voor de papierproductie de afgelopen twee jaar nagenoeg verdubbeld van 28.000 naar 53.000 ton. In plaats van dertig schepen worden nu al 54 schepen ingezet.

Binnenvaartkrant