Views
3 years ago

2014-17

 • Text
 • Schip
 • Onze
 • Augustus
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Twee
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • Eerste
 • Binnenvaartkrant

De Binnenvaartkrant 8 12

De Binnenvaartkrant 8 12 augustus 2014 www.huizinga-snijder.nl www.binnenvaartkrant.nl/twitter GROUP BAECK TE KOOP KEMPENHART 184 PERS, 39,42 x 6,19 x 1,32m , hoogte 5,35, gewicht 210 TON, geschikt als woonboot, € 39.000,- = recupwaarde VEERPONT 300 PERS, 37,35 x 8,20 x 2,0 m, 2 schottels type K 155, 2 x 275 PK, CAT type 3406 PC, 2 gensets Perkins, gewicht 450 TON, € 99.000,- = recupwaarde Bijkomende info: nadine.vanderdonck@baeck.be Tel.(0032)03/546.06.33 • Fax. (0032)03/ 546.06.36 Als Assistent walkapitein op de eerste plaats bij rederij Somtrans! Het moderne kantoor, gebouwd in 1996, is gelegen aan het Albertkanaal te Wijnegem bij Antwerpen. Onze medewerkers, op kantoor evenals aan boord van onze schepen, zijn steeds gemotiveerde beroepsmensen welke een hart hebben voor de scheepvaart en voor onze firma. Als assistent walkapitein ben jij het aanspreekpunt voor kapiteins van de schepen. Je bezit nautische en technische kennis ( zowel praktisch als theoretisch ). Tankervaring is een pluspunt. Binnen en buitendienst. Talenkennis: Nederlands, Duits, Engels. Leeftijd: 25-35 jaar. SOMTRANS NV Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem Tel: 0032(0) 3 355 16 88 www.somtrans.be Email: admin@somtrans.be SLIEDRECHT TRACTIE BATTERIJ 24 VOLT V.A. 1.250,- excl 4 JAAR GARANTIE ALLE TYPE LEVERBAAR Startaccu 12V v.a. 79,- excl Semi-tractie 12V v.a. 84,- excl 2 JAAR GARANTIE BEZORGING DOOR GEHEEL NEDERLAND EN ANTWERPEN Bel voor de laagste prijzen: 0184-425310 www.scheepsaccus.nl TE KOOP OF HUURKOOP sleepduwboot 730 pk, kijkhoogte 9 meter, salon met keuken en twee slaapkamers. 4 PERSONEN TE HUUR: DIRECTIEVAARTUIG Roald Verstraeten, eigenaar Montana Voor alle sloop- en saneringsschepen NEDERLAND B.V. Voor alle soorten lieren en kluizen Gespecialiseerd in: • BINNENVAART • VISSERIJ • ZEEVAART • BAGGERIJ tel. 0164-680097 fax 0164-681971 www.lemans-nederland.eu Tevens voor: • rollenkluis • verhaalrol • panama kluizen • blokken en schijven • fairleads • takels en dommekrachten Tel. 06-53153374 Havenweg 1 3295 XZ ‘s-Gravendeel T: +31 (0)78 - 673 60 55 www.sloperij-nederland.nl Ook geschikt voor langere reizen (Frankrijk-Belgie), zowel in de zomer als in de winter. Telefoon: 06-51125174 Beurs-World Trade Center Beursplein 37, Rotterdam Telefoon: 010 - 405 2000 E-mail: casco@gebrsluyter.nl www.gebrsluyter.nl De Montana is een estuair schip. Ze mag niet alleen op de binnenwateren, maar ook op toegewezen zeeroutes varen. TeamCo koppelt zulke eisen aan slimme oplossingen. Zo bouwden wij het complete bunkerschip af in Heusden in nauwe samenwerking met de officiële instanties en met de eigenaar zelf. Echte connecting specialists dus. Montana L x B: 121 x 11,45 meter | Tonnage: ± 4500 ton Motoren: 2x ABC 1800 pk/st. TEAMCO SHIPYARD BV Bakkersdam 1a 5256 PK Heusden T. +31 (0)416 665 500 info@teamcoshipyard.nl ∙ Scheepsbetimmeringen ∙ Meubelmakerij ∙ Keukens ∙ Verbouwingen Bel of mail voor een geheel vrijblijvende afspraak Biesboschhaven Zuid 9 ∙ 4251 NM Werkendam ∙ Tel. 0183-500855 info@scheepsinterieurbouw.nl ∙ www.scheepsinterieurbouw.nl CONNECTING SPECIALISTS www.teamcoshipyard.nl

De Binnenvaartkrant 9 12 augustus 2014 Voka ziet kansen in Vlaams regeerakkoord De Kamers van Koophandel in Vlaanderen reageren overwegend positief op het haven- en vaarwegenluik in het Vlaamse regeerakkoord. Niet iedereen is echter opgezet met de plannen om de Vlaamse vaarwegbeheerders te fuseren. In het kader van een “slanke overheid” wil de nieuwe Vlaamse regering Waterwegen en Zeekanaal en NV De Scheepvaart fuseren tot één agentschap voor de waterwegen. Over de timing van de fusie en de voorwaarden waaronder die moet plaatsvinden valt in het regeerakkoord niets te lezen. Waterwegen en Zeekanaal en NV De Scheepvaart hebben aangegeven hierover binnenkort in gesprek te gaan met de bevoegde ministers. De Kamer van Koophandel (Voka) Limburg onderstreept in een reactie dat NV De Scheepvaart sinds jaren op performante wijze de vaarwegen in de regio beheert. Een fusie met Waterwegen en Zeekanaal is volgens Voka niet nodig. ‘Het goedgekeurde masterplan 2020 voor de vaarwegen moet onverkort uitgevoerd worden’, voegt Voka hieraan toe. Bruggen Ondernemers in Limburg zijn tevreden dat het regeerakkoord verschillende Limburgse infrastructuurprioriteiten omvat, waaronder de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. Wel missen ze uitspraken over bijvoorbeeld de IJzeren Rijn. Voka Limburg roept de regering op de plannen snel uit te voeren, zodat het akkoord geen ‘dode letter’ wordt. Voka West-Vlaanderen is blij met de stappen die de regering wil zetten om de haven van Zeebrugge beter te ontsluiten. Het regeerakkoord vermeldt het verbeteren van de doorvaart op de ringvaart rond Brugge. Verder wil de overheid de mogelijkheden onderzoeken om binnenvaart langs de kust en de Westerschelde mogelijk te maken. Ook de aanpassing van het Schipdonkkanaal is nog steeds een optie. De opwaardering van het Kanaal Kortrijk-Bossuit, waar West-Vlaamse ondernemers al jaren om vragen, is eveneens een prioriteit in het regeerakkoord. In Oost-Vlaanderen kijkt men al uit naar de realisatie van de tweede zeesluis Terneuzen. De Vlaamse regering gaat hierover een bijkomend verdrag afsluiten met Nederland en streeft naar maximale Europese co-financiering voor studies en uitvoering. Betere bereikbaarheid Voka Oost-Vlaanderen mist in het regeerakkoord wel uitspraken over de gabarietverhoging tot 1.350 ton van de Dender tot Aalst. ‘Nochtans zet de beleidsverklaring nadrukkelijk in op een betere bereikbaarheid via de waterweg’, aldus Voka. Ondernemers in de regio hadden in de aanloop naar de verkiezingen gepleit voor een duurzame ontwikkeling van de Gentse haven en de binnenvaart. Voka Antwerpen noemt het regeerakkoord ‘een zegen voor de Antwerpse mobiliteit’. Er lijkt nu eindelijk schot in het Oosterweeldossier te komen. Ook de visie van de nieuwe regering op de Antwerpse haven draagt de goedkeuring van Voka weg. Zo gaat de regering de besluitvorming rond de aanleg van de Saeftinghe-zone opstarten. Met de keuze voor het Saeftinghedok neemt de haven volgens Voka een belangrijke wissel op de toekomst. Verder is Voka tevreden dat de betrouwbaarheid van het loodswezen in het regeerakkoord als ‘cruciaal’ wordt omschreven. ‘Maar wij onderstrepen wel dat ook een verdere optimalisering van het loodswezen noodzakelijk is.’ Budabrug in Kortrijk aangekomen In het weekend is in Kortrijk de nieuwe Budabrug over de Leie geinstalleerd. Ze gaat in het najaar open voor het verkeer. De 33 meter lange en 14 meter brede stalen bovenbouw werd op vrijdag vanuit het Gentse Kluizendok op een ponton naar Kortrijk gesleept. De route verliep via de sluis van Evergem, het Kanaal Gent- Oostende, het Afleidingskanaal van de Leie en de Leie. Om de smalle sluis in Harelbeke te kunnen passeren moest de brug op de ponton worden opgehoogd zodat ze tijdens het versassen boven het kaaiplateau bleef uitsteken. Vervolgens werd de ponton extra belast zodat het onder de hefdeur van de sluis kon. (foto Waterwegen en Zeekanaal) Schelderadarketen wordt uitgebreid Nieuwbouw voor Hogere Zeevaartschool De Hogere Zeevaartschool in Antwerpen gaat haar bestaande schoolgebouw renoveren en laat er een nieuwbouw naastzetten. De uitbreiding is nodig om het toenemend aantal studenten te kunnen opvangen. Bovendien heeft de Zeevaartschool infrastructuur voor nieuwe opleidingen nodig. Aangezien het huidige schoolgebouw een beschermd monument (1931) is, zijn de erfgoeddiensten van de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen en de Stadsbouwmeester bij het bouwproject betrokken. Vast bunkerpunt voor LNG De keuze van de Hogere Zeevaartschool viel op een ontwerp van een tijdelijke architectencombinatie bestaande uit het Rotterdamse Atelier Kempe Thill en aNNo architecten uit Gent. Zij gaan het historische hoofdgebouw ontdoen van latere aanbouwen en het aanpassen aan de normen van deze tijd. Via een half verdiept plateau, een soort foyer die als publieke ruimte zal fungeren, wordt het huidige schoolgebouw verbonden met een flexibele nieuwbouw, waarvan de indeling kan meegroeien met de behoeften van de school. De keten van verkeerscentrales en radarposten in het Scheldegebied, de zogenoemde Schelderadarketen (SRK), wordt het komende jaar uitgebreid. Dit heeft te maken met het toegenomen binnenvaartverkeer. De SRK, die een belangrijke rol speelt in de begeleiding van de scheepvaart, bestaat momenteel uit vijf bemande verkeerscentrales en 21 onbemande posten. Er komen acht radarposten bij. Bij de Hedwige Prosperpolder worden twee extra onbemande posten gebouwd. De bestaande radartoren Prosperpolder wordt verplaatst in verband met de voorgenomen ontpoldering. Verder komen er radartorens in Beveren, Reimerswaal en Ossenisse bij. Aan de Zandvlietsluis en in Hansweert worden gapfillers geplaatst, om kleine gaten in het netwerk op te vullen. In het Antwerpse havengebied wordt het dekkingsgebied uitgebreid tot aan de Royersluis. Hiertoe worden twee nieuwe radartorens gebouwd en een nieuwe sensor op een bestaand seinbord geïnstalleerd in Zwijndrecht, langs de Scheldelaan en nabij de Royersluis. Alle nieuwe objecten worden voor het einde van 2015 opgeleverd. De exploitatie van de SRK is in handen van het Beheer & Exploitatieteam Schelderadar (BET), een onderdeel van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer Scheldegebied. Wallonië: ‘Spoor en binnenvaart waar mogelijk’ De nieuwe Waalse regering wil de logistieke troeven van de regio versterken. Dat staat te lezen in het Waalse regeerakkoord. Spoor en binnenvaart moeten zoveel mogelijk worden ingezet. De overheid zet in op dynamische binnenhavens en multimodale platformen, die een breed pallet aan activiteiten ontplooien. De coordinatie tussen de havens onderling en met de andere spelers in het vervoer over water zal worden versterkt. Als dit voordelen oplevert, kunnen ook binnenhavens worden samengevoegd. Verder wil de overheid langsheen transportwegen en multimodale platformen voldoende ruimte voor bedrijfsactiviteiten reserveren. Een ander aandachtspunt is de opwaardering van de vaarwegen met een gabariet van 9.000 ton stroomafwaarts van Namen en 2.000 ton op de westelijke binnenvaartas om aan te sluiten op de Europese Seine- Schelde-verbinding. In het kader van de Europese integratie gaat Wallonië ook moderne scheepvaartsystemen implementeren om de binnenvaart veiliger en betrouwbaarder te maken. In de Waalse regering is Carlo Di Antonio (CdH) bevoegd voor mobiliteit, transport, milieu en ruimtelijke ordening. Binnenschepen in de haven van Antwerpen kunnen momenteel alleen LNG bunkeren vanuit een vrachtwagen. Tegen 2016 laat het Havenbedrijf een vaste LNG-bunkerinstallatie voor de binnenvaart bouwen. De hoop is dat de sector hierdoor sneller geneigd zal zijn om over te schakelen op deze schonere brandstof. Het Havenbedrijf zoekt momenteel een geschikte partner voor het ontwerp en de bouw van het station, waar ook vrachtwagens LNG zullen kunnen bunkeren. De bouw wordt gedeeltelijk gesubsidieerd via het Europese LNG Masterplan voor de Rijn-Main-Donauregio. Het Havenbedrijf sluit echter ook niet uit dat een privaat bedrijf de nodige initiatieven neemt om bunkering van LNG aan een vaste installatie mogelijk te maken. Het bunkeren van LNG is begin dit jaar opgenomen in de havenpolitieverordening. Hierdoor wordt een regelgevend kader voorzien voor het bunkeren van LNG in de Antwerpse haven vanuit vrachtwagens, schepen en een vast bunkerpunt. (foto Havenbedrijf Antwerpen)

Binnenvaartkrant