Views
2 years ago

2014-13

 • Text
 • Jaar
 • Juni
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Onze
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • Waar

De Binnenvaartkrant 22

De Binnenvaartkrant 22 17 juni 2014 Onzekerheid over doorgaan Sail 2015 DOOR EVERT BRUINEKOOL Nu het vinden van sponsors moeilijker lijkt dan verwacht, hebben schippers en charterkantoren de indruk dat Stichting Sail de rekening voor het tekort aan sponsorgelden neerlegt bij de schippers. ‘Wij willen een eerlijke en evenwichtige vergoeding voor de schepen en hun afdracht aan het evenement’, stellen Belangenvereniging Beroepschartervaart (BBZ), Stichting Traditionele Chartervaart Nederland (TCN), Nederlandse Tall Ships en het Nautisch Evenementen Bureau (NEB) in een brief aan Stichting Sail. Het is voor het eerst dat zo veel grote partijen in de chartervaart en zelfstandige schippers samen één front vormen. ‘De Sail-organisatie wil circa 75 traditionele zeilschepen inzetten voor vaararrangementen in en rond het evenement in Amsterdam’, vertelt Paul van Ommen van BBZ. ‘De belangen van de schepen en de risico’s die zij lopen bij deelname aan het evenement worden in de huidige contractvoorstellen van Sail onvoldoende gewaardeerd. Vandaar dat wij hebben besloten gemeenschappelijk het ongenoegen over de gang van zaken aan de Sail organisatie duidelijk te maken.’ Nauwelijks voortgang De afgelopen maanden hebben diverse schippers en kantoren onderhandeld over Sail Amsterdam 2015. Die besprekingen hebben niet geleid tot een resultaat’, meldt Van Ommen. ‘Er is zelfs niet of nauwelijks voortgang. Daarbij komt dat de start van de verkoop van arrangementen al een aantal keer is uitgesteld.’ De schippers en kantoren hebben inmiddels een delegatie benoemd. ‘Zij kunnen namens de gehele Nederlandse vloot de besprekingen met Sail voeren. Doelstellingen zijn een eerlijke prijs voor de schepen, uitvoering van de catering aan boord houden en een snelle start van de verkoop.’ In de brief van 4 juni 2014 stellen de samenwerkende partijen dat Stichting Sail afspraken niet nakomt. ‘Individueel gehouden besprekingen en gedane toezeggingen zijn gebaseerd geweest op een aantal door SSA (Stichting Sail Amsterdam) gedeelde uitgangspunten’, staat te lezen. ‘De meest cruciale waren a) prijsstelling van de arrangementen lager of maximaal op het niveau van 2010, b) start verkoop per 1 april 2014, c) arrangementen/vaartochten van 4-5 uur, d) catering door het schip zelf te verzorgen bij “bewezen geschiktheid”, e) een vergelijkbare omvang van catering aan boord als in 2010 en f) een evenwichtige verhouding schip en catering versus centrale organisatie/afdracht Sail Amsterdam.’ De laatste tijd constateren de schippers en kantoren dat Stichting Sail die afspraken wijzigt. ‘De prijsstelling ligt 10 tot 15 procent hoger dan in 2010. De verkoop is nog steeds niet gestart. Zo’n 33 tot 68 procent van de arrangementen zal bestaan uit één helft walprogramma, waar de catering zal plaatsvinden, en een andere helft vaarprogramma waar weinig tot geen catering zal plaatsvinden. De verhouding catering en scheepshuur versus centrale organisatie/afdracht Sail Amsterdam wordt nu geschat op 30 procent schip/catering/drank en 70 procent organisatiekosten en afdracht aan Sail Amsterdam.’ ‘Wij zijn de melkkoe geworden van Sail’, stelt Paulus Mooyman van het Nautisch Evenementen Bureau. ‘Nu grote sponsors afhaken, moet het geld toch ergens vandaan komen. En kennelijk zijn wij “ergens”. Het NEB heeft 47 schepen onder contract en is niet van plan het huidige voorstel van Sail te accepteren. ‘Wij willen graag zo’n prachtig mooi evenement als Sail realiseren. Maar niet op deze manier. Het is toch niet meer dan reëel dat kantoren en schippers er ook zelf geld aan overhouden. Wij zijn niet de financiers van Sail.’ ‘Tijdens de vorige editie van Sail, in 2010, hebben charter- en rondvaartschippers zo’n 2,5 miljoen euro binnengebracht voor Sail. Het is volslagen wereldvreemd om dat bedrag voor 2015 te verdubbelen. De verhoudingen schip, catering en drank versus afdracht aan Sail moeten ongeveer gelijk blijven aan 2010. Dat wil zeggen 50/50. En zeker niet 30/70.’ Zwaar benadeeld Mooyman stelt dat de organisatie van Sail door deze handelwijze het evenement kapot maakt. ‘Wij hebben al overwogen om naar de burgemeester van Amsterdam te stappen om de situatie uit te leggen en mogelijk om bemiddeling te vragen. Ik ben bang dat de gemeente geen idee heeft van wat er nu speelt.’ Hoewel de schippers en hun vertegenwoordigers zich zwaar benadeeld voelen, dreigen zij niet. ‘Ja, wij vormen één front’, stelt Van Ommen. ‘Er is niet voor niets een sectorbrede brief naar Sail gegaan. En in die brief stellen wij onze voorwaarden. Maar wij zijn nog steeds bereid om samen een oplossing te zoeken. Sail is een mooi evenement. Een belangrijk evenement voor de sector en een belangrijk evenement voor de gemeente Amsterdam. De schepen zijn van levensbelang voor Sail. Dan is het op z’n minst niet zo slim om die schippers zo te behandelen. Zij zijn een belangrijke partij. Dus behandel ze dan ook met respect. Hou die afdracht beperkt en laat de schippers hun eigen catering verzorgen. Dat laatste is zelfs bijna meer een principieel dan een financieel punt. Schippers voelen zich “gepakt” en dat is geen goede basis om samen zo’n uniek evenement te realiseren.’ Toezeggingen Arie Jan de Waard, voorzitter van Stichting Sail Amsterdam, twijfelt over de eensgezindheid van de schippers en de kantoren. ‘Wij hebben toezeggingen van charterschippers op de door ons geboden condities. Condities waarbij volgens ons iedereen nog steeds een goede boterham kan verdienen aan dit evenement.’ Dat de afdrachten anders zijn dan in 2010, ontkent De Waard niet. ‘Wat sponsoring betreft liggen de zaken anders dan in 2010. Bedrijven en ondernemers zeggen niet meer zo snel hun medewerking toe. Vandaar dat wij gedwongen waren om een ander verdienmodel te ontwikkelen. Maar het is zeker niet zo dat er door het “uitknijpen” van de chartervaart nu enorme bedragen gaan naar de organisatie.’ De catering, die voor de schippers een belangrijk punt vormt, zal anders zijn dan voorheen. ‘Een deel van de schepen zal nog steeds catering kunnen aanbieden’, verzekert De Waard. ‘Maar een ander deel zal dat niet meer kunnen. Niet omdat de organisatie er meer aan wil verdienen maar omdat wij de kwaliteit willen kunnen waarborgen. Voorheen werd dag na dag hetzelfde geboden en dat was niet plezierig voor wie een meerdaags arrangement had geboekt. Wij hebben diversiteit in de catering willen aanbrengen. Er is nu van alles mogelijk.’ Ook de organisatie is aangepast. ‘Stichting Sail beperkt zich tot het organiseren van de kern van Sail, zoals het werven van tallships, zorgen dat het varend erfgoed een mooie plek krijgt tijdens het evenement en de bewaking van de goede contacten met de gemeente Amsterdam, de Koninklijke Marine, de provincie Noord-Holland en de Noordzeekanaal gemeentes.’ De organisatie van de overige activiteiten is in handen van Niehe Media en Haven Amsterdam. Zij hebben een belang van ieder 47,5 procent; Stichting Sail heeft de resterende 5 procent in handen. ‘Dat is ook om de financiële risico’s van het bestuur te beperken’, legt De Waard uit. ‘Het bestuur verdient geen cent aan Sail. Voor ons staat hoog in het vaandel dat wij de continuïteit van dit evenement waarborgen.’ Hoewel Stichting Sail veel waarde hecht aan het vinden van een oplossing, zijn de mogelijkheden om de schippers tegemoet te komen beperkt. ‘Als je in de huidige marktomstandigheden hetzelfde model hanteert als voorheen, is er geen Sail. Zo simpel ligt het.‘ Toch is De Waard ervan overtuigd dat de partijen tot elkaar zullen komen. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat wij ons standpunt kunnen verduidelijken en dat er begrip zal zijn voor de situatie. Zoals het voorheen is geregeld, kan het niet meer. Maar er zijn zeker mogelijkheden om Sail nu en in de toekomst te realiseren.’

De Binnenvaartkrant 23 17 juni 2014 Willems RVS Aluminium en Chart LNG bundelen expertise DOOR HANS HEILIGERS In Hamburg zijn drie terminals voor de zeecruisevaart. Eén beschikt over walstroom en de gebruikers van de andere twee kunnen binnenkort een beroep doen op een varend 80-meter- schip dat stroom aanlevert die door LNG/diesel wordt opgewekt. Het schip beschikt over een Chart LNG brandstofinstallatie met twee 40-voets LNGcontainers, heeft een vermogen van 8 megawatt en wordt afgemeerd langs cruiseschepen, die soms 5.000 tot 6.000 gasten aan boord hebben. LNG is veilig, voordeliger dan gasolie, bevat minder fijnstof, zwaveloxide en CO 2 . Minister Schultz Van Haegen wil geen bemiddelaar aanstellen om de oprichting van coöperaties en binnenvaartpools te stimuleren en om te bewerkstelligen dat schepen tijdelijk uit de vaart worden genomen om de overcapaciteit aan te pakken. Albert de Met voorbijgaan aan alle welles/ nietes-koffiepraatjes mogen we de ogen daarom niet sluiten voor LNG als aantrekkelijke, veilige en vooral schone brandstof die in meerdere politiek stabiele landen op verschillende continenten ruim voorradig is. In de zeevaart wordt LNG veelvuldig gebruikt. Afhankelijk van het scheepstype wordt er altijd een passende opstelling gevonden voor de benodigde tanks. Ook voor de binnenvaart zal LNG in de nabije toekomst rendabel perspectief bieden, zowel voor het milieu als de exploitatie. Nu al verrijzen in heel Europa op steeds meer plaatsen LNG-tank- en bunkerstations en recent kwam wetgeving tot stand die alle betrokken partijen duidelijkheid geeft voor de bouw van vaste en drijvende LNGstations. Cryogene gassen Op zijn kantoor in Boven-Leeuwen begroeten we directeur Wim den Bieman van Willems RVS Aluminium en maken we kennis met Joris van Kreij. Hij is global sales manager verantwoordelijk voor de maritieme LNG-oplossingen van Chart, een beursgenoteerd concern. Het heeft wereldwijd 5.200 werknemers in dienst die een omzet genereren van 1,2 miljard dollar. Chart is met zijn producten actief in de wereld van cryogene gassen die op een breed front worden gebruikt, van chemie tot medische Minister wil voortouw niet nemen in crisisaanpak Vries, voor de PvdA woordvoerder binnenvaart in de Tweede Kamer, had daarom gevraagd. Schultz voelt daar na alle eerdere betrokkenheid in de afgelopen jaren (rapporten, adviezen en binnenvaartambassadeurs) weinig toepassingen. Ook in de energiemarkt is de onderneming actief; voor wat betreft LNG beheerst zij de volledige keten. Ze maakt het gas vloeibaar bij een temperatuur van 165 graden onder nul, zorgt voor distributie van het product en bouwt tanks tot 1.000 m 3 voor opslag en aflevering. De referentielijst is indrukwekkend en vermeldt een grote variatie scheepstypen die met hun LNG-tanksystemen zijn uitgerust. En dat kan ook worden gezegd van de tanks die wereldwijd op distributiestations en bij de industrie in gebruik zijn. De Chart-tanks worden door 525 medewerkers onder de naam Chart- Ferox gefabriceerd in het Tsjechische Decín op een terrein van 38.000 m 2 dat langs de Elbe ligt. voor. Volgens haar zijn BLN en de banken nog steeds in gesprek. Ze wil de uitkomst daarvan afwachten. De Vries deed zijn verzoek 10 juni tijdens het Algemeen Overleg Scheepvaart van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu. Leidingwerk Willems RVS Aluminium is al 55 jaar een gezichtsbepalende onderneming voor het bedenken en toepassen van aluminium constructies. Van bruggen tot en met de aluminium opbouw van 50-meterjachten. In de binnenvaartbranche kennen we de onderneming van hun machinekamerinrichting en van hun complete RVS laad- en lossystemen die het vertrouwen genieten van Europese rederijen die de allerhoogste veiligheidsgraad hanteren. In eigen huis worden de 3Dontwerpen getekend, wordt het materiaal geproduceerd en onder leiding van projectmanagement op locatie geïnstalleerd. Vorig jaar was er in Gorinchem tijdens de bijeenkomst van het Droge Lading Comité veel enthousiasme voor de oprichting van binnenvaartpools om zo meer samenwerking te bewerkstelligen, zei hij. ‘Maar het is inmiddels al weer lang stil.’ Naast hun leveranties aan de tankvaart met lichte producten zien we Willems’ indrukwekkende leidingwerk en alles wat daar bij hoort vooral op geavanceerde tankschepen voor vervoer van zwarte producten, chemie en gas. Enkele weken terug zijn beide ondernemingen een samenwerkingsverband aangegaan en dat lijkt ons een geweldige strategische marktcombinatie. Beide kunnen binnen hun vooraanstaande plaats in de markt profiteren van hun gezamenlijke expertise en elkaar stimuleren en aanvullen bij de uitrol en verdere ontwikkeling van LNG als schone, veilige en voordeliger brandstof voor de binnenvaart. De Vries nam geen genoegen met de afwijzing en drong er in de tweede termijn nog eens bij de minister op aan. Die beloofde vervolgens dat ze aan BLN en de banken zou vragen of ze hulp nodig hebben. ‘Als het niet loopt ben ik bereid me er tegenaan te bemoeien.’ Binnenvaart Innovatieschuur bij RTL Transportwereld Op zondag 8 juni werd in een uitzending van RTL TransportWereld aandacht besteed aan de vakbeurs Maritime Industry die half mei in Gorinchem plaatsvond. In dit item werd ook het project De Binnenvaart Innovatieschuur uitgelicht. Deze stimuleringsregeling is in het leven geroepen om verbetering van milieuprestaties van de bestaande binnenvaartvloot te bevorderen. De begeleiding van het project ligt in handen van het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart. U kunt deze uitzending nog in de herhaling zien. Zijwordt op zondag 22 juni om 12.00 uur op RTL7 uitgezonden. Binnenvaartpromotie op het voetbalveld Voetbalvereniging Spirit uit Ouderkerk aan den IJssel kleurt blauw. Binnenvaartonderneming Van Mullem bv heeft aangeboden zes jeugdteams te sponsoren voor de aankomende vijf jaar. Op de shirts prijkt straks naast zijn eigen logo het the Blue Road-logo. Langs het hoofdveld staan twee grote reclameborden met daarop reclame voor de binnenvaart. Het ontwerp is van de hand van het BVB. Ook heeft het BVB een advertentie voor het clubblad geleverd, die de komende vijf jaar geplaatst zal worden. Al met al een mooi gebaar van Van Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam , Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis , Vasteland 12e , 3011 BL Rotterdam T. +31 (0)10 412 91 51 , F. +31 (0)10 433 09 18 , E. info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl VOORTOUW Nieuws van het BVB Mullem én goede reclame voor de sector op het veld en langs de lijn. Nieuwe A-sponsor Het BVB mag een nieuwe A-sponsor verwelkomen, namelijk Mastery Consultants uit Dordrecht. Mastery Consultants heeft mede vorm gegeven aan de training Van Vakmanschap naar Ondernemerschap voor het OnderwijsCentrum Binnenvaart. Dit is een 2-daagse training op maat voor de binnenvaartondernemer, waarbij hij nuttige en voor hem relevante handvatten aangereikt krijgt om meer uit zichzelf, de eigen onderneming en het ondernemerschap te halen. Het BVB waardeert de bijdrage zodat we nog meer promotie in kunnen zetten voor de binnenvaart. Binnenvaartcafé Op 2 juli organiseert het BVB samen met het Havenbedrijf Rotterdam wederom een Binnenvaartcafé. De twee onderwerpen die middag zijn “Nextlogic” en “Reefers per binnenvaart”. Nextlogic is een project van het Havenbedrijf Rotterdam en heeft tot doel een efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart. Dit vergt instemming van alle ketenpartijen met uiteenlopende belangen; dus een uitdagend project. Maar niet zonder resultaat. Tijdens het Binnenvaartcafé wordt de stand van zaken weergegeven. Als tweede onderwerp staat op het programma het vervoer van reefers per binnenvaart. Vanuit Maatwerk Voorlichting Binnenvaart ziet het BVB veel potentieel voor groei voor het vervoer van reefers over water. Goede afstemming tussen marktpartijen en een mental shift zijn hierin erg belangrijk. Het onderwerp wordt door een adviseur van het Maatwerk-team ingeleid en iemand van Inland Terminal Veghel zal hun praktijkervaringen delen.

Binnenvaartkrant