Views
2 years ago

2014-13

 • Text
 • Jaar
 • Juni
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Onze
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • Waar

De Binnenvaartkrant 10

De Binnenvaartkrant 10 17 juni 2014 Martens B.V. is een dynamisch, klant-, milieu- en logistiekgericht sector een passende oplossing biedt voor al hun problemen op het gebied van Milieu, Cleaning en Logistiek. Wegens uitbreiding van werkzaamheden zijn wij op zoek naar een: Schipper week op/week af De functie Deze functie bestaat uit het, met een inzamelvaartuig innemen, vervoeren en afleveren van afvalstoffen inclusief de daarbij behorende documenten. Deze werkzaamheden vinden plaats in Rotterdam, Vlissingen, Terneuzen, Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Uw pr Wij vragen iemand met de volgende eigenschappen: • in het bezit van een groot vaarbewijs I en II • in het bezit van een geldig ADN certificaat • in het bezit van radarpatent • flexibele en gedreven instelling • tanker ervaring Ons aanbod Voor de vacatures geldt dat wij een passend salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden bieden. Wij zijn op korte termijn voor onze dochteronderneming EOC Expertise bv op zoek naar een: SCHEEPSEXPERT / INSPECTEUR TAKEN PROFIEL WIJ BIEDEN • Een fulltime baan • Een inteeant alaiaet met emanente leiinmelieen en een aanename emein • itteene eunaie abeiaaen E Eetie i een tenenemin an E E i een tettin an efm ee eeeinen en ane eeneeeinen e tee neline fueen in uli E Eetie it i et uiteen an ae aetatie en etieene inetie aan en f ten bate an een eee bi E neline eeneeeinen ua innen n beif t eel aae eet aan e enlie benaein en et meeenen met et belan an ne lanten E t eet in een infmele en lleiale fee i ne maatai en aa teneneminen een a menen INTERESSE? lliitatie met mtiatie en unnen binnen aen na et einen an it bla en e tuu ia info@eoc.nl f ne tbu Eentueel aanullene infmatie an en inennen bi e ee i Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Informatie en sollicitatie Een schriftelijke reactie kan binnen twee weken naar onderstaand adres verstuurd worden, T.a.v. dhr. S. Hendrickx Spanjeweg 2 (havennummer 8614), 4455 TW Nieuwdorp Tel: 0113-672210, E-mail: vacatures@martenscleaning.nl www.martenscleaning.nl www.efm.nl | www.oranje-verzekeringen.nl Blankenstein 150 | 7943 PE Meppel | T. 0522 243 600 Hoeveel wilt u besparen? Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze stand op de afgelopen Maritime Industry beurs te Gorinchem. De interesse voor ons nieuwe roersysteem was ongekend. En dat begrijpen wij. Voor een relatief geringe investering, bouwen wij uw huidige systeem om tot ‘Easyflow’. Een nieuw gepatenteerd roerprofiel, dat De Waal al in 2013 als eerste introduceerde, zorgt tezamen met verplaatsing van uw hennekokers tot een ongekende besparing. En natuurlijk zorgen wij voor behoud van uw manoeuvreereigenschappen. De Waal is niet voor niets al ruim 75 jaar uw partner in voortstuwing en manoeuvreren. NIEUW Binnenkort een tweede lijn brandstofbesparende roeren: ‘AQUA LOGIC’ exclusief verkrijgbaar bij De Waal! BRANDSTOFBESPARING KAN DE GROOTSTE REDEN ZIJN BIJ HET KIEZEN VAN EEN ROERFABRIKANT Vertrouw niet blind op theoretische beschouwingen, maar kijk ook eens naar wat de praktijk uitwijst. Een greep uit onze ombouwen tot Easyflow; mts Dolfijn 15% besparing; mts Eiltank 15% besparing; mts Anaconda 13% besparing; mts Kelvin 8% besparing; mts Sunstar 8% besparing; kvb Wilhelmina 15% besparing; mts Waterpoort 11% besparing; ms Sento >7% berekend; mts Charis, >10% berekend; mts Karbouw momenteel aan het ombouwen. ms Deo Juvante, 50% omgebouwd en toch al 5% besparing. Hiernaast nog diverse opdrachten in order. Bovenstaande besparingen zijn opgegeven door de schipper/eigenaar. Wij bewijzen het in de praktijk. Neem nu contact op met De Waal en vraag naar Matthijs, Cees of Rolf die u alles kunnen vertellen hoe ook u eenvoudig op brandstof kunt besparen. Bel nu 0183-501811.

De Binnenvaartkrant 11 17 juni 2014 ‘Er wordt te veel naar elkaar gekeken’ Het toekomstige succes van de binnenvaart is in hoge mate afhankelijk van de wijze waarop binnenschepen een bijdrage kunnen leveren aan succesvolle logistieke ketens. De Antwerpse professor Eddy Van de Voorde roept de sector op om ‘proactief’ in actie te komen. Het aandeel van de binnenvaart in de modal split in Vlaanderen is de laatste twintig jaar weliswaar gestegen, maar niet radicaal. De sector kampt met overcapaciteit en een aantal goederensectoren waarin binnenvaart van oudsher sterk is, vertoont een structurele krimp. Ronkende verklaringen over de gunstige toekomstperspectieven van de branche vormen nog geen oplossing voor deze problemen. Ze zijn bovendien vaak gebaseerd op een stijging van het bruto binnenlands product (bbp), wat volgens Van de Voorde niet de beste indicator is om voorspellingen te maken. Een groep wetenschappers aan de Universiteit Antwerpen heeft onder zijn leiding het ontwerp-Mobiliteitsplan van de Vlaamse regering onder de loep genomen en kwam daarin een aantal doelstellingen tegen die vijftien jaar geleden ook al werden genoemd. Het wegwerken van missing links is er een voorbeeld van. Niet afwachten ‘De geschiedenis herhaalt zich’, stelt Van de Voorde vast. ‘Soms moet je haar een handje helpen. Prognoses kunnen alleen gerealiseerd worden als er écht actie wordt ondernomen. Het probleem is dat wij nogal vaak naar elkaar kijken en afwachten tot de ander het initiatief neemt.’ Van de Voorde pleit In samenwerking met Van Moer Stevedoring en Waterwegen en Zeekanaal voert materiaaltechnoloog Umicore sinds kort een deel van zijn grondstoffen via de Schelde aan naar de fabriek in Hoboken. Jo Van Moer, Luc Gellens (Umicore) en Wim Dauwe (Waterwegen en Zeekanaal) gaven vorige week Professor Eddy Van de Voorde. (foto Sarah De Preter) het officiële startschot voor dit nieuwe containertransportproject, waarvoor Van Moer wekelijks drie schepen inzet. Op die manier houdt Umicore zo’n 5.000 containers per jaar van de weg. Het binnenvaarttransport is een onderdeel van een breder project om de onder meer voor extra inspanningen op het vlak van innovatie. Hij betreurt dat de ontwikkeling van Watertruck, een concept met kleine duwbakken en -boten, moeizaam van de grond komt. ‘Een typisch voorbeeld waarbij iedereen naar iedereen kijkt. Maar wie gaat het initiatief nemen?’ Tijdens een symposium van NV De Scheepvaart hield Van de Voorde onlangs een pleidooi voor het versterken van “het product binnenvaart”. Infrastructurele knelpunten dienen versneld weggewerkt te worden. ‘Daarnaast moeten wij ervoor zorgen dat we traditionele sectoren als klant behouden, terwijl we óók nieuwe markten aanboren. We moeten beter inspelen op de zeehavens als knooppunten en onderdeel worden van succesvolle logistieke ketens.’ Onder “succesvolle ketens” verstaat Van de Voorde logistieke ketens waarvan alle schakels beter worden. ‘Indien er één partij niet beter van de keten wordt, dient deze gecompenseerd te worden. Anders werkt een keten niet.’ Ruïneuze markt Maar hoe sterk is de schakel binnenvaart, die meer dan ooit functioneert in een ruïneuze markt? ‘In Vlaanderen hebben we stappen gezet om dit tegen te gaan: het verbod op vervoer tegen dumpingprijzen, het verbod op het bevrachten van schepen die niet verzekerd zijn. Het grote gevaar is de overcapaciteit. We mogen niet wachten tot de markt 5.000 containers naar het water logistieke flow van Umicore te verduurzamen. In 2012 nam Umicore in Hoboken een nieuwe kade in gebruik en in maart dit jaar werd daar een nieuwe kraan geplaatst om de containers over te laden op de kade. (foto Sarah De Preter) Het Antwerpse schippersinternaat de Spits organiseert op zaterdag 21 juni zijn jaarlijkse fancy-fair. Jong en oud zijn welkom op het domein aan de Thonetlaan, waar in 2015 de Water Campus zijn deuren opent. De fancy-fair van De Spits is geen traditioneel schoolfeest, maar een echte happening voor binnenvaartfamilies. Ook dit jaar gaan directeur Steven Bastiaensen en zijn team er weer een gezellig familiegebeuren van maken. De dag start om 14.00 uur met een Vlaamse Kermis met spelen voor de kinderen, clowns, een springkasteel en diverse andere activiteiten. Schippersvoetbalploeg De Musketiers komt een wedstrijd spelen tegen de ouders en de directie. Natuurlijk is er ook lekker eten en drinken voorzien. ’s Avonds is er een feest met muziek - volgens Bastiaensen kan het laat worden. Water Campus Schipperstehuis De Spits, al dertig jaar gevestigd op Linkeroever, heeft momenteel 120 internen, van wie zo’n dertig jongeren die binnenvaartschool Cenflumarin bezoeken. De afgelopen jaren hebben diverse renovaties plaatsgevonden om het comfort van de bewoners te vergroten. Momenteel wordt het internaat verder opgewaardeerd in het kader van Water Campus, het prestigieuze project waarmee het Gemeenschapsonderwijs in Antwerpen al zijn haven- en watergebonden studierichtingen op één campus op Linkeroever bundelt. Cenflumarin, nu nog gevestigd op de voormalige marinebasis van Kallo, opent er in september 2015 de deuren van een nieuw school- ineen stuikt – er móet iets gebeuren. Bij uitblijvend herstel kunnen financiers een harde sanering opstarten. Ik zou op z’n minst eens nadenken over poolvorming als deeloplossing.’ Hij wuift het argument weg dat dit indruist tegen de regels rond kartelvorming: ‘Mochten alle vormen worden gestopt die één of ander element van kartelvorming in zich dragen, dan zou de markt ineenstorten.’ Op eigen kracht Van de Voorde pleit voor de voortzetting van het Flanders Inland Shipping Network, het door de overheid geïnitieerde platform voor overleg en samenwerking met de sector. ‘FISN heeft een aantal knappe initiatieven voortgebracht. Het mag niet ophouden te bestaan.’ Toch zal de binnenvaart volgens hem voornamelijk op eigen kracht uit het dal moeten kruipen, door de potentiële vraag zo goed mogelijk om te zetten in een effectieve vraag. ‘Kijk niet te veel naar de overheid. Zij kan faciliteren, maar niet in de plaats van de binnenvaart treden.’ De Spits sluit schooljaar gezellig af gebouw. Tegen die tijd zou ook het internaat gemoderniseerd moeten zijn. Momenteel worden de vierde, vijfde en zesde verdieping aangepakt. In september start de verbouwing van de verdiepingen één tot en met drie. Na de verbouwing zijn er meer eenpersoonskamers beschikbaar en biedt het internaat ruimte aan 155 internen. Op de bijbehorende basisschool De Spits zitten zo’n 170 leerlingen. Leerhaven Ook de studierichting Handel Haven Hinterland van het Atheneum Antwerpen, de maritieme volwassenenopleidingen van CVO Antwerpen en het stedelijk lyceum Antwerpen verhuizen naar Linkeroever. Dat maakt Water Campus tot een “levenslange leerhaven”, waar jong en oud voor een scheepvaartopleiding terechtkunnen. De ligging van de campus is perfect. Het domein bestrijkt bijna 7 hectare en ligt vlak bij de haven en de stad. Het is alleen jammer, zegt Bastiaensen, dat het binnen Antwerpen niet zo bekend is. De directeur van De Spits doet er dan ook alles aan om de toekomstige Water Campus onder de aandacht te brengen van een breed publiek. ‘Alle Vlamingen moeten weten dat je niet naar Oostende hoeft om een scheepvaartopleiding te volgen’, zegt hij enthousiast. Dat de scheepvaart geen besloten wereld is, bewijzen de Scheepvaartklassen die De Spits nu al enkele jaren organiseert. Deze ‘natte’ variant op de bekende Bosklassen dompelt basisschoolkinderen uit heel Vlaanderen een week lang onder in het scheepvaart- en havengebeuren. Een succesformule waar al honderden kinderen veel plezier aan beleefd hebben!

Binnenvaartkrant