Views
4 years ago

2014-09

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • April
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Hartman
 • Moeten
 • Marine

De Binnenvaartkrant 14

De Binnenvaartkrant 14 23 april 2014 Rensen-Driessen Shipbuilding Een behouden vaart Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp, bouw en levering van het compleet schip mogen verzorgen voor Star Tankers B.V.. Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart. www.rensenbv.nl Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht T: +31(0)78 - 619 12 33 F: +31(0)78 - 612 06 53 Wim Driessen M: +31(0)6 - 30 17 94 75 E: wimdriessen@rensenbv.nl WIJ WENSEN MTS DENEB EN BEMANNING EEN BEHOUDEN NOORDEINDE 3, 3341 LW H.I. AMBACHT TEL.: (078) 682 12 14 ¤ FAX: (078) 682 12 17 WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL VAART Ringdijk 506 2987 VZ Ridderkerk Tel. 0180-44 22 66 Fax 0180-44 22 69 Hartelijk gefeliciteerd met het mts Deneb Wij wensen Star Tankers B.V. een behouden vaart met mts Deneb Wij leverden: 2 stuks frequentiegeregelde Bornemann ladingpomp, type W7.2zk-85/2 Deze pompen hebben elk een capaciteit van 250m3/uur bij een werkdruk van 8 bar en een viscositeit van 500 cSt. De aandrijving is verzorgd door drukvaste ABB elektromotoren met een vermogen van 105 kW, in EEx-de IIB T4 uitvoering. en 1 stuk Slobpomp W3.1zk-30/1 De aandrijving is verzorgd door drukvaste ABB elektromotor met een vermogen van 8,6 kW, in EEx-de IIB T4 uitvoering Omdat EPS alleen gebruik maakt van A-klasse materialen is een langdurige en probleemloze werking met hoge mate van bedrijfszekerheid voor deze pompsystemen gegarandeerd. Voor extra info: info@epsbv.com

De Binnenvaartkrant 15 23 april 2014 Pleidooi voor snelle verruiming Albertkanaal ‘Zonder voluntarisme komen we er niet’ Het Albertkanaal is 75 jaar na zijn officiële opening nog steeds een onvoltooide vaarweg. Bruggen moeten worden verhoogd en sluizen verruimd om mee te gaan met de scheepvaartontwikkelingen. Vaarweggebruikers vragen de politiek het investeringstempo hoog te houden. Tijdens een symposium rond de verjaardag van het Albertkanaal overhandigden NV De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal onlangs de eerste exemplaren van hun Masterplan Vaarwegen 2020 aan Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V). Het plan omvat de investeringsvoorstellen van de vaarwegbeheerders voor de komende legislatuurperiode. Het vorige Masterplan uit 2009 is een goede leidraad gebleken voor het Vlaamse vaarwegenbeleid. Alleszins zijn bij gebrek aan budgettaire middelen niet alle voornemens uitgevoerd. Het nieuwe Masterplan is dan ook een combinatie van onvoltooide werkzaamheden en nieuwe projecten. De klemtoon ligt op de uitbouw van het Albertkanaal tegen 2020, de Seine-Schelde-verbinding en de as Antwerpen-Brussel-Charleroi. Verder stellen de vaarwegbeheerders maatregelen voor om de binnenvaart te versterken. Tegen 2030, zo zei algemeen directeur van nv De Scheepvaart Chris Danckaerts, moet de binnenvaart haar aandeel in de modal split verhogen van 11 naar 20 procent. Gemengde financiering De vaarwegbeheerders zijn zich bewust van het ambitieuze karakter van het nieuwe Masterplan. Een bijzondere uitdaging wordt ook ditmaal de financiering. Om alle projecten uit te voeren, inclusief onderhoud, is in de periode 2015- 2020 jaarlijks 450 miljoen euro nodig. Dat is meer dan het dubbele van het huidige vaarwegenbudget. De vaarwegbeheerders mikken op een gemengde financiering. Danckaerts: ‘Wij hopen dat de reguliere middelen op z’n minst ongewijzigd blijven. Mogelijk kan daar nog iets bovenop komen. Verder zetten wij in op maximale Europese steun en PPS om het reguliere budget te ontlasten.’ De vaarwegbeheerders zijn ook vragende partij voor een deel van de inkomsten uit de geplande kilometerheffing op Vlaamse snelwegen. In het ontwerp-Mobiliteitsplan van de Vlaamse regering staat dat dit geld deels in infrastructuur wordt geïnvesteerd. ‘Dat zijn politieke keuzes die nog moeten gemaakt worden’, aldus Danckaerts, die geen uitspraak wilde doen over de mogelijke hoogte van deze inkomsten. Verder laat NV De Scheepvaart een economische studie opmaken die de verhouding schetst tussen investeringen in de vaarweg en de baten. Op basis hiervan wordt de bijdrage van de gebruiker (vaarrechten) herbekeken. Het is niet Erik Portugaels overhandigde het eerste exemplaar van het Masterplan Vaarwegen 2020 aan Kris Peeters en Hilde Crevits. ondenkbaar dat die in de toekomst omhoog gaat, al kon Danckaerts ook daar voorlopig niet nader op ingaan. Investeren in het Albertkanaal is hoe dan ook een ‘must’, zei Willy Claes, voorzitter van NV De Scheepvaart. De vaarweg is immers niet af. ‘Het was nooit gemakkelijk’, vatte Claes de geschiedenis van het kanaal in vier woorden samen. Daarmee doelde hij op de technischbouwkundige, maar ook financiële uitdagingen rondom de permanente modernisering van het kanaal. In de jaren ‘30 hadden 12.840 arbeiders negen jaar nodig om het kanaal met de hand te graven. Dat getuigde volgens de Antwerpse havendirecteur Eddy Bruyninckx van ‘visie en voluntarisme’. Hij riep de overheid op de strategische transportinfrastructuur – dus ook het Albertkanaal – versneld uit te bouwen. Tegen 2020 zouden op het kanaal zo’n 75 miljoen ton goederen en één miljoen containers moeten worden vervoerd. ‘Zonder voluntarisme komen we er niet’, aldus Bruyninckx. ‘Misschien was het Albertkanaal wel nooit gegraven als er in die tijd al kostenbaten-analyses hadden bestaan of als er vergunningen hadden moeten worden verleend.’ Voor de Antwerpse haven is het cruciaal om het uitbouwtempo hoog te houden, zei ook Luc Arnouts, CCO van het Antwerps Havenbedrijf: ‘Onze haven groeit door naar 300 miljoen ton. De binnenvaart Het symposium werd afgesloten met een paneldebat. (foto’s Sarah De Preter) zal daar een grote rol in spelen. Wij kunnen het belang van dit kanaal niet vaak genoeg benadrukken.’ Ook Philippe Govers, COO van containerterminal BCTN Meerhout, wees op het belang van een goede timing: ‘Logistiek is constant in beweging. De voor- en achterdeur van de zeehaven moeten op elkaar afgestemd zijn.’ Subsidiedossier Promotie Binnenvaart Vlaanderendirecteur Hilde Bollen spoorde de vaarwegbeheerders aan maximaal gebruik te maken van Europese subsidiemogelijkheden. ‘Europa heeft voor het eerst écht ruime aandacht voor de vaarwegen. Tussen 2014 en 2020 is er veel mogelijk aan co-financiering. Nu is het moment om daar volop gebruik van te maken.’ De co-financiering voor het Albertkanaal kan oplopen tot 40 procent. ‘Mooi meegenomen in deze economisch moeilijke tijden’, aldus Bollen. Minister Crevits richtte het ‘vriendelijke maar dringende verzoek’ aan de vaarwegbeheerders om een sterk dossier voor te bereiden, ‘zodat we niet naast de subsidie grijpen’. Troeven Tijdens het debat werden heel wat voordelen van de binnenvaart benoemd: vrije capaciteiten, veiligheid, leverbetrouwbaarheid, beperkte administratie, hoge snelheid. ‘De efficiency van deze modus kan klanten overtuigen’, zei Govers. ‘Binnenvaart is niet altijd Wachthaven wordt opnieuw ingericht De wachthaven nabij de sluizen van Evergem wordt heringericht, waardoor er vanaf deze zomer meer binnenschepen gemakkelijker kunnen aan- en afmeren. Momenteel liggen schepen er dubbel, soms zelfs driedubbel aangemeerd. Het de goedkoopste, maar de mogelijkheid om grote volumes te vervoeren maakt ons concurrentieel ten opzichte van het wegvervoer. Binnenvaart brengt de haven dichter naar de eindgebruiker. Wij beperken het aantal kilometers over de weg en kunnen just-in-time leveren.’ Ook qua milieu scoort binnenvaart goed, al mag dat volgens Bollen geen excuus zijn om stil te blijven staan. ‘Wij moeten inspanningen leveren om onze milieuvoorsprong te behouden. De wereld om ons heen verandert óók.’ Arnouts stipte nog een verdere troef van de binnenvaart aan: ‘Havens willen goederenstromen verankeren. Wegvervoer is volatiel, maar de binnenvaart kan trafieken aan de haven binden. Wij zijn blij met de vaste goederenstromen op het Albertkanaal. Dat is een meerwaarde.’ Verbeterpunten Govers onderstreepte het belang van de 24-uurs economie voor zijn containerterminal. Daar moet volgens hem ook de vaarweg in mee. ‘Sluizen moeten 24 uur per dag, de hele week geopend zijn.’ Marc De Decker van de Federatie Belgische Binnenvaart toonde begrip voor deze verladerswens, maar wees er wel op dat een groot deel van de binnenvaartvervoerders zelfstandigen zijn. ‘Als je sluizen op zondag wilt bedienen, heb je het engagement van álle verladers nodig dat zij op zondag werken.’ De Antwerpse professor Eddy Van de Voorde pleitte voor het actief ontsluiten van nieuwe markten. Hij betreurt dat concepten als Watertruck zo moeizaam van de grond komen: ‘Wij kijken nog te vaak naar elkaar en wachten af tot de andere het initiatief neemt.’ Een pro-actieve houding is ook nodig om binnenvaart beter te integreren in logistieke ketens. ‘De haven van Antwerpen stopt niet aan de sluis van Wijnegem’, beaamde Govers. ‘Logistiek is een keten. Data moeten vlot tot aan de eindgebruiker geraken.’ Hilde Bollen vulde aan dat Europa het implementeren van vervoersmanagement ondersteunt. ‘Vlaanderen kan hier een voortrekkersrol in spelen.’ aan- en afmeren verloopt vaak stroef. Waterwegen en Zeekanaal laat nu steigers bouwen, waardoor circa dertig schepen met verschillende lengtes kops op de bestaande kaaimuren kunnen aanmeren. De werken zijn in juni klaar.

Binnenvaartkrant