Views
6 years ago

2014-05

 • Text
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Schip
 • Sluis
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Februari
 • Procent
 • Rotterdam

D E BINNENVAARTKRANT TWEEWEKELIJKS GRATIS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING Wethouder van de “Thuishaven van de Binnenvaart” wil door ‘We moeten vooruit met Schelde-Seine’ 3 15 17 ‘Partikuliere müssen eine Front bilden’ vanaf pagina 9 www.binnenvaartkrant.nl | www.vlootschouw.nl | tel. 010 414 00 60 | Oplage: 25.000 | Verspreidingspunten: 700 Editie 5 - 25 februari 2014 Holland Diesel Maassluis Verkoop Inbouw Onderhoud Reparatie Revisie T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl Binnenvaart zelf aan zet om kansen te benutten ‘Het moet vooral slimmer’ 27 procent in de fout met bemanning Bij een afgelopen najaar gehouden thema-actie voldeed 27 procent van de gecontroleerde binnenvaartschepen niet aan de wettelijke eisen voor het vaartijdenboek, bemanningssterkte en tachograaf. Er is zowel overdag als ‘s nachts gecontroleerd.Bij de beboete overtredingen ging het vooral om schepen die onderbemand of met ondergekwalificeerd personeel voeren. Ook het niet correct invullen van het vaartijdenboek en het in bloktijd varen zonder tachograaf kwamen voor. Maar minder vaak dan bij vergelijkbare grootschalige controleactie in 2012. De inspecties zijn uitgevoerd door Rijkswaterstaat, de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Die laatste instantie maakte vorige week de cijfers bekend. Met name in de containervaart heeft de binnenvaart volgens de onderzoekers kansen om een slag te maken. CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS OPHANGSYSTEMEN TEL: 0166-603285 Druk Temperatuur Niveau Flow Uitlezingen Explosieveilig WWW.AXCES.COM SENSORS & CONTROLS FOR ROUGH CONDITIONS Tel.: +31(0)162 31 42 85 www.sensors.nl OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 Wil de binnenvaart de voorziene stijging van de containervolumes naar het achterland waarmaken, dan moet de branche nu belangrijke stappen zetten. ‘Het moet vooral slimmer’, zo concluderen vooraanstaande onderzoeksbureaus in hun eindrapport voor Impuls Dynamisch verkeersmanagement Scheepvaart. Met dat programma stimuleerde Rijkswaterstaat de afgelopen jaren samen met vervoerders, verladers en onderzoekers initiatieven om de binnenvaart beter te benutten. Als afronding van Impuls Dynamisch verkeersmanagement Scheepvaart heeft het onderzoeksconsortium Kennisspoor IDVV (bestaande uit Panteia/NEA, TNO, EICB en Erasmus Universiteit) een eindrapport opgesteld: Slim een slag maken. Daarin staan voorstellen voor richtingen en acties die de binnenvaart in de periode 2014-2020 zou moet nemen om de potentie die ze wel degelijk heeft ook echt te verzilveren. Samenwerken en bundelen Met het oog op bezuinigingen en de kwakkelende economie adviseren de onderzoekers om ‘slimmer om te gaan met al aanwezige middelen en de omgeving van de markt’. Ze geven ook al aan hoe dat zou moeten: samenwerken en beter afstemmen en bundelen in de containerketen, logistieke optimalisatie via ketenbenadering, innovatie door intelligentie en delen van informatie en goed presteren als het om het milieu en duurzaamheid gaat. Vergroening van de vloot is daarbij onontkoombaar, waarschuwen ze. Ondertussen zijn er een paar eigenschappen die niet verloren mogen gaan, of beter maar versterkt worden: efficiënt (grote volumes vervoeren tegen lage kosten), betrouwbaar (zekere of voorspelbare tijden), schoon (beduidend schoner dan het wegvervoer) en veilig. Met name in de containerketen is meer samenwerking en betere afstemming onontkoombaar, aldus het rapport: ‘netwerkbijeenkomsten voor ketenpartijen, inzet van geavanceerde simulatiemodellen en gaming-methoden’. Maar waar het op aankomt is de bereidheid tot samenwerking en afstemming in de hele containerketen: van de deepsea-terminal tot en met de inlandterminal en alle vervoerders, planners, nautisch dienstverleners die daartussen nodig zijn om een container van a naar b te krijgen. Bundeling van stromen en kortere wachttijden in de zeehavens zijn het doel. Zoals bekend wordt daar binnen het Rottedamse project Nextlogic al geruime aan gewerkt. Minister Melanie Schultz van Haegen nam het rapport dinsdag 18 februari in ontvangst: ‘We willen de sterke kanten van de binnenvaart, zoals prijs en duurzaamheid, beter benutten. Steeds meer verladers kiezen voor duurzaamheid. Daarom moet de positie van de binnenvaart steeds worden verkend en versterkt. Het beter benutten van de vaarwegen zorgt immers voor minder vrachtwagens op de weg en een betere bereikbaarheid. Precies daarin ligt de belangrijkste waarde van het programma IDVV en van dit rapport. Dit programma maakt de sector slimmer.’ Covadem De vernieuwende benadering om ‘slimmer’ te werken, komt op allerlei manieren terug. Een daarvan is het beter benutten van de infrastructuur. Dat kan onder meer door het inzetten van nieuwe ICT om accuraat vaarwegdiepten te meten (daarvoor is inmiddels het project Covadem gestart), om efficiënter te schutten en computermodellen te gebruiken voor reis- en brandstofplanning. Om andere vervoersvormen voor te blijven op milieuvlak is vergroening van de vloot noodzakelijk. Lees verder op pagina 7 >> De Ruyter Service staat 363 dagen per jaar, 24 uur per dag voor u klaar! T +31(0)184 - 424 295 Méér dan verf! Tel.: 0187 482 381 info@vandongenverf.nl www.vandongenverf.nl www.ruyterservice.nl Rabobank Shipping Officieel dealer van: info@veth.net Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net HYDRAULISCHE (STUUR)INSTALLATIES +31 (0)10 258 02 58 info@olthof.eu WWW.OLTHOF.EU www.rabobankshipping.nl Tel. +31 (0)10.400.37.00 Dorpsstraat 67a Krimpen a/d Lek T: +31 (0)180 51 15 77 F: +31 (0)180 51 15 78 E-mail: binnenvaart@vdvelden.nl www.vdvelden.nl

Binnenvaartkrant