Views
6 years ago

2014-04

 • Text
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Februari
 • Martinique
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Marine
 • Rotterdam
 • Nederland

D E BINNENVAARTKRANT TWEEWEKELIJKS GRATIS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING 24/7 SERVICE Kobelt motorbedieningen, schroefasremmen, trek-/ duwkabels & MJP waterjets Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS OPHANGSYSTEMEN TEL: 0166-603285 WWW.AXCES.COM E N G I N E S E R V I C E Officieel dealer van: Servicestation ABC, Brons, Bolnes en Stork +31 (0)10 258 02 80 oes@olthof.eu WWW.OLTHOF.EU Kamerleden willen snel totaalverbod op ontgassen Met de zegen van de minister NPRC neemt Overmeer over De NPRC neemt Overmeer Transport Group over. Daarmee versterkt de drogeladingcoöperatie van 85 binnenvaartondernemers haar positie op de markt. Het ladingpakket groeit van 7 naar 11 miljoen ton per jaar. De crisis enerzijds en het verlangen van verladers om transportgaranties en ketenoplossingen anderzijds maken schaalgrootte en samenwerking noodzakelijk, geeft NPRC in de bekendmaking aan. ‘Dat samenwerken zit de NPRC als coöperatie al sinds de oprichting in 1935 in de ‘Afvalabonnement is redelijk’ Minister Schultz van Haegen gaat door met het betaalde abonnement voor afvalinzameling op rijksvaarwegen. Ze herhaalde 3 februari bij de start van Binnenvaart Logistiek Nederland haar standpunt: ‘Ik weet dat u anders aankijkt tegen de inzameling van huisvuil. Ik vind het redelijk om daarvoor een bijdrage te CCR: ‘Het is niet de bedoeling de vloot te saneren via technische maatregelen’ 3 11 19 Binnenvaart Logistiek Nederland is flitsend uit de startblokken gegaan. Het aantal deelnemers (meer dan 350) aan het Startevent op 3 februari oversteeg de verwachtingen. Bovendien voedde de positieve stemming het geloof dat de krachtenbundeling deze keer wél succesvol zal zijn. De grote zaal van LantarenVenster op de Rotterdamse Kop van Zuid was bijna te klein. Ondanks inderhaast bijgeplaatste stoelen, waren er niet genoeg zitplaatsen. In een verder goed geregisseerd programma maakten BLN en de binnenvaart een sterke en eensgezinde indruk. Ook op minister Melanie Schultz van Haegen, die aan de wieg heeft gestaan van de transitie naar een ketenbrede branchevertegenwoordiging. Ze gaf nog wel aan dat ze hoopte dat in de toekomst álle binnenvaartorganisaties onder één koepel vallen. CBRB en ASV doen niet mee. ‘Met één brancheorganisatie kan de sector een sterke vuist maken, niet alleen naar andere partijen zoals de verladers, maar ook naar de politiek.’ Aldus Schultz, die met een druk op de onvermijdelijke rode knop het startsein gaf voor BLN. Ze werd geassisteerd door BLN-vicevoorzitter Roland Kortenhorst, die 3 februari als presentator optrad. genen.' De overname gebeurt ‘in vriendschappelijkheid’. Eigenaar Johan Overmeer kan op deze manier, na bijna veertig jaar in het familiebedrijf, met een gerust hart een stapje terug doen. Hij blijft nog wel als adviseur betrokken. Overmeer Transport Group blijft onder zijn eigen naam actief. NPRC en Overmeer gaan niet ineens anders de markt in, aldus NPRCdirecteur Stefan Meeusen: ‘Zeker niet. Met de overname blijven we aan het roer van onze eigen toekomst, maar zonder anderen komen we nergens.’ Lees meer over het Startevent op pagina 5. >> Kampf gegen den Fachkräftemangel De combinatie kan een full service logistieke dienst leveren op alle Europese wateren. Binnen Nederland, op de Rijn, en de Franse en Duitse kanalen. NPRC en Overmeer hebben samen van schepen van 250 tot 5.000 ton. ‘Het resultaat kent alleen maar winnaars’, aldus Meeusen. ‘Met 11 miljoen ton gezamenlijk kunnen we risico’s spreiden, vervoersgaranties bieden en nog duurzamer transporteren. Voor de leden van de coöperatie en de vervoerders van Overmeer creëren we zo een stabiele toekomst.’ vragen in de vorm van een vrijwillig betaald abonnement. Dan moet er wel een goed dekkend netwerk zijn voor het inzamelen.’ In antwoord op vragen van de Tweede Kamer had ze gesteld open te staan voor suggesties tot verbetering van het nu ingevoerde systeem. De uitgangspunten bleven echter van een kostendekkende exploitatie en het principe “de vervuiler betaalt”. Inmiddels heeft Eric Smaling van de SP nieuwe vragen gesteld. Hij wil van Schultz onder meer weten waarom dan voor iedereen hetzelfde tarief geldt, ongeacht het aantal dagen dat men in Nederland vaart, de grootte van het schip of het aantal opvarenden. vanaf pagina 9 www.binnenvaartkrant.nl | www.vlootschouw.nl | tel. 010 414 00 60 | Oplage: 25.000 | Verspreidingspunten: 700 Editie 4 - 11 februari 2014 ‘Gemeente Grave aansprakelijk voor faillissement werf’ Karin Huisman van Van Iersel Luchtman Advocaten uit Den Bosch heeft de gemeente Grave aansprakelijk gesteld voor het ‘onbevoegdelijk genomen besluit’ waardoor Scheepswerf Grave in 2012 failliet ging. Zij schreef een brief namens haar kantoorgenoot Remco Michielsen, die curator is in het faillissement van de werf. Uit de brief, in het bezit van deze krant, blijkt dat hij voldoende gronden aanwezig acht om alle geleden en toekomstige schade op de gemeente Grave te verhalen. Binnenkort wil hij getuigen verhoren over de gang van zaken. Onder meer burgemeester Haasjes en wethouder Daandels worden daarvoor opgeroepen. Een aanvraag van Scheepswerf Grave om aanpassing van het bestemmingsplan voor de bouw van grotere schepen werd afgewezen door het college van burgemeester en wethouders, terwijl dat het verzoek aan de gemeenteraad had moeten voorleggen. >> Lees meer op pagina 7 OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 +31 (0)78 641 68 68 www.breko.com Wij staan 24/7 voor u klaar Service en reparatie als vaste koers! Op zoek naar een baan in de binnenvaart? info@veth.net Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net CONNECTING SPECIALISTS Voor nieuwbouw en reparatie T. +31 (0)416 665 500 www.teamcoshipyard.nl Bel: 0183-501811 www.dewaalbv.nl SwetsODV werkt! 088-619 12 34 www.swetsodv.com

Binnenvaartkrant