Views
2 years ago

2014-01

 • Text
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Januari
 • Rotterdam
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Goede
 • Samen

De Binnenvaartkrant 6 7

De Binnenvaartkrant 6 7 januari 2014 Joop Atsma is op 1 januari aangetreden als voorzitter van de Vereniging van Onafhankelijke Tankopslagbedrijven (VOTOB). De 56-jarige Atsma was staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu in het kabinet Rutte I. Atsma ziet er naar uit om voor de belangenvereniging aan de slag te gaan. ‘De tankopslagsector is van belang voor de Nederlandse economie. Als voorzitter van de VOTOB wil ik me er sterk voor maken dat deze toegevoegde waarde voor de economie blijft groeien, en daarbij wil ik cruciale waarden als duurzaamheid en veiligheid hoog in het vaandel houden.’ Sandra de Bont, directeur van de VOTOB, is verheugd met de komst van Atsma. ‘Wij verwachten dat hij met zijn ervaring een grote bijdrage zal leveren aan de verdere professionalisering van de VOTOB en de sector van tankopslagbedrijven.’ De Vereniging van Onafhankelijke 24/7 SERVICE WISSELING VAN DE WACHT Gesucht! Bewerbung an: TRANSERV S.A.R.L. 25, avenue des Bains . 5610 Bad Mondorf Luxembourg Email : navio@gmx.de . +49 172 9114290 Kobelt motorbedieningen, schroefasremmen, trek-/ duwkabels & MJP waterjets Julianastraat 1 3331 XG ZWIJNDRECHT Tel. 078-6192003 www.dcsint.nl personeelswisselingen en benoemingen Joop Atsma. Schiffsführer mit Tankererfahrung ab 01.01.2014 oder später. Fahrgebiet: Elbe/Norddeutscher Raum Qualifikation/Zeugnisse: Elbe/Seeschifffahrtsstrassen, Rhein, ADN, Radar A1-Fahrt 17/13 Tage € 3000 netto GEZOCHT: STUURMAN Voor container binnenschip Rotterdam/Antwerpen/Meerhout. 14 dagen op/af. Loon overeen te komen. Voor meer info en een sollicitatie: 0032 (0)476.55.19.01 erikgasten@skynet.be Tankopslagbedrijven (VOTOB) behartigt de belangen van de onafhankelijke tankopslagbedrijven in Nederland. De VOTOB telt zestien leden die gezamenlijk goed zijn voor circa 95 procent van de in Nederland aanwezige onafhankelijke tankopslagcapaciteit. * * * Frankrijk komt met goedkopere versie Seine Noord-verbinding Een besparing op de kosten en de mogelijkheid van een hogere Europese TEN-T-financiering (40 procent) vergroten de kans dat de aanleg van de Seine Noord-verbinding alsnog doorgaat. Dat staat in het rapport dat werd opgesteld in opdracht van de Franse transportminister Cuvillier omdat het oorspronkelijke projectplan te duur was. In december is het gepresenteerd. De Franse regering wil voor de zomer met een nieuw plan komen, dat ze dan voorlegt aan de Europese Commissie om voor de TEN-T-financiering in aanmerking te komen. Na een groot aantal jaren actief te zijn geweest als CEO bij Thyssen- Krupp Veerhaven in Brielle en Ertsoverslagbedrijf Europoort in Rotterdam is Horst Steinhoff op 31 december met pensioen gegaan. Zijn opvolger is Peter Pesselse (51), die op het gebied van scheepvaart en logistiek verschillende posities heeft bekleed in Europa en Azië, onder meer bij Hapag Container Lines en Mitsui OSK Lines. Namens Mitsui was hij betrokken bij de oprichting van Rotterdam World Gateway-terminal op Maasvlakte 2. Duwvaartrederij ThyssenKrupp Veerhaven transporteert met een eigen vloot van acht duwboten, één havenduwboot en circa 120 duwbakken erts en kolen vanuit de ARA-havens naar het Duitse achterland. Ertsoverslagbedrijf Europoort CV (EECV), is een van de grootste overslagbedrijven van massagoed in Europa; op een locatie van ongeveer 100 hectare wordt op jaarbasis circa 28 miljoen ton ijzererts en kolen over- en opgeslagen. * * * Bert Jaski heeft een Boeganker gekregen vanwege zijn verdiensten voor de haven. Dat gebeurde tijdens de afscheidsreceptie van de algemeen directeur van de Maasvlakte Olie Terminal MOT. Ronald Paul, COO bij Havenbedrijf Rotterdam, reikte de onderscheiding uit. Duisport groeit in containersector De duisport Group komt dit jaar uit op een overslag van meer dan 60 miljoen ton. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Het gecombineerd vervoer groeide flink: de containerhandling van schip, trein en truck steeg met 16 procent naar meer dan 3 miljoen TEU. In 2012 was dat nog 2,6 miljoen. Duisburg behoort nu tot de vijftig grootste containerhavens ter wereld. De voorbereidende werkzaamheden zouden in 2015 van start kunnen gaan. Het eerste, middelste traject, is dan op z’n vroegst in 2022 of 2023 gereed. Het noordelijke en het zuidelijke gedeelte zullen pas later (en afhan kelijk van de markt- en vervoersontwikkelingen) ter hand worden genomen, zo is de bedoeling. Afgeslankt Volgens de opsteller van het rapport, parlementariër Rémi Pauvros, is voor de afgeslankte versie van Kanaal Seine-Noord 4,4 tot 4,7 miljard euro nodig. Het oorspronkelijke ontwerp kostte nog 7 miljard euro, al bleek dat niet goed berekend en Bert Jaski (midden) ontving het Boeganker uit handen van Ronald Paul (rechts). Het Boeganker is een hoge onderscheiding van het Havenbedrijf die slechts enkele malen per jaar wordt uitgereikt aan personen die gedurende vele jaren vanuit een leidinggevende positie een vitale bijdrage hebben geleverd aan de Rotterdamse haven. Bert Jaski heeft een carrière van 38 jaar achter de rug in de chemiesector. Hij werkte bij Shell, American Cyanamid, Tiofine, Paktank, Vopak en sinds 2005 was hij algemeen directeur van Maasvlakte Olie Terminal. Hij was een belangrijke speler in de haven. Naast algemeen directeur van de MOT was hij tevens voorzitter van de Gezamenlijke Brandweer en bestuurslid van Openbaar Lichaam Rotterdam. Hij zou het nog meer worden. Het verschil zit hem vooral in het uitstel en niet meerekenen van de noordelijke en zuidelijke trajecten en een aantal technische wijzigingen. Andere bezuinigingen zijn mogelijk door het benutten van 10 kilometer van het bestaande Canal du Nord, het schrappen van een sluis, het verlagen van de hoogste sluis en het uitstellen van de aanleg van bepaalde specifieke installaties, zoals de watervoorziening voor het gebied rond Lille. Verder zullen er ook minder multimodale platforms langs het kanaal worden gebouwd. Van de oorspronkelijk geplande vier blijven er nog twee van die was actief binnen de Kamer van Koophandel van Rotterdam en voorzitter en oprichter van iTanks (innovatief platform voor natte bulkopslag). Verder is Jaski lid van het bestuur van Rotterdam Mainport Innovation Forum. Sinds de oprichting is de MOT een constante factor met een overslag van meer dan 30 miljoen ton aan ruwe olie en van grote waarde voor aandeelhouders Shell, Exxon Mobil, BP, Total Refinery Q8 en Vopak. De MOT is 122 hectare groot en heeft 39 tanks en een capaciteit van 4,4 miljoen kuub. Het bedrijf is daarmee de grootste olieterminal van Europa. logistieke centra over, één in Picardië en één in Marquion. Een andere besparing is te danken aan het afzien van de voorgenomen PPS-constructie (publiek-private samenwerking). Dat scheelt aan financieringskosten die de twee beoogde bouwers nodig hadden voor het dekken van hun leningen. Bouygues en Vinci haakten af toen bleek dat de aanleg in zijn totaliteit veel meer ging kosten dan zij ervoor betaald zouden krijgen. Hiervoor in de plaats stelt Pauvros voor om het kanaal te laten bouwen door een overheids-NV met als aandeelhouders onder meer de Franse waterwegbeheerder VNF en lokale overheden. ‘De groei in de containersector laat zien dat het mogelijk is groei te bewerkstelligen met geïntegreerd transport en logistieke concepten. Zelfs als de overslagcijfers in de zeehavens stagneren’, zegt Erich Staake, Chief Executive Officer van Duisburger Hafen AG. Er is op voorhand al geïnvesteerd in nieuwe terminalcapaciteit. Een voorbeeld is de nieuwe CT-terminal logport III, die in de lente van 2013 operationeel werd (voor spoorvervoer). Duisport wist nieuwe klanten aan te trekken en containerstromen te bundelen. Door de autoindustrie te interesseren zijn extra containervolumes geworven. Audi en Volkswagen kozen Duisburg voor hun nieuwe exporthubs. Die gaan in 2014 op volle kracht draaien.

De Binnenvaartkrant 7 7 januari 2014 Hens van Buren (mts Hanna): Tankvaart, hoe verder... DOOR HANS HEILIGERS Als we in Groot-Ammers aan boord gaan van het mts Hanna zien we een 110 x 13,50 meter schip van 3.550 ton dat er van voor tot achter perfect uit ziet. Het schip is in 2006 in de vaart gekomen en werd daarmee de eerste nieuwbouw voor Bugro b.v., de ISO 9001 gecertificeerde onderneming waarvan Hens van Buren eigenaar is. Hij ging op zijn 15e varen, aanvankelijk droge lading en na het behalen van alle papieren en patenten werd hij op zijn 21e eigenaar van zijn eerste tankschip, het mts Jacob Pieter. Vanaf dat moment groeide Van Buren in 35 jaar tot een tankerman pur sang. Hij houdt van zijn vak en het ondernemerschap en koestert beide. Ook het hart en de tong zitten bij hem op de goede plaats en dat zorgt soms voor een extra accentje wanneer hij zijn heldere visie geeft over de tankvaart die hij in een rapport heeft vastgelegd. Een doemdenker is hij zeker niet; daarvoor beschikt hij als ondernemer nu eenmaal over een grote dosis optimisme. Marktbeschouwing Het rapport dat Van Buren thans presenteert begint met een beschouwing van de markt en de veranderingen die hij verwacht. Door winning van schaliegas zou Amerika niet langer een importland blijven maar juist vloeibare brandstoffen gaan exporteren waardoor uiteindelijk de blend-markt in Nederland kan leiden tot minder ARAtransporten. In het Midden- en Verre Oosten worden nieuwe raffinaderijen gebouwd die hun producten rechtstreeks transporteren. Anders gezegd: het is niet langer vanzelfsprekend dat de productenstroom ongewijzigd via Amsterdam, Rotterdam of Antwerpen blijft lopen. Door ouderdom of gebrek aan nieuwe milieuvergunningen gaan op termijn de meeste Duitse raffinaderijen sluiten waardoor het transport van halffabrikaten terugloopt of zelfs verdwijnt. De vraag naar autobrandstof zal steeds verder afnemen door nog zuiniger auto’s. Overal wordt gewerkt aan verbeteringen die de efficiency laat toenemen en de kosten gaan drukken. Denk bijvoorbeeld aan non floating storage. Dat zou in de toekomst zomaar eens 10 procent van onze vlootcapaciteit overbodig kunnen maken. Records Transportindex rechtvaardigen optimisme Hens van Buren van mts Hanna. (foto Hans Heiligers) Versnipperd Als we het voorgaande in onze eigen woorden samenvatten wat Van Buren hiervoor beweert: hij doelt niet op zaken waarvan het probleem en de oplossing binnen onze eigen onderneming ligt maar op zaken van die buitenaf op ons afkomen en buiten onze invloedssfeer liggen. Van Buren hoopt dat de 70 tot 80 procent van de eenmansbedrijven die versnipperd de markt vormen voldoende inzicht krijgen om binnen de veelal verregaande verplichtingen tegenover hun bevrachters toch nog tijdig te reageren op veranderende marktsituaties die zich aan de horizon aftekenen. Soms verdiepen ze zichzelf niet eens in die marktsituatie en laten ze alles over aan het instituut van de dagprijs waarvoor ze zich verhuren. ‘En daarmee worden ze hun eigen concurrent en trekken ze de markt naar een lager peil’, zegt Hens vol overtuiging. Een tanker bijbouwen betekent dat je een eigen concurrent creëert. Die situatie ontstaat eveneens wanneer meerdere tankers van één eigenaar bij verschillende bevrachters worden ondergebracht. ‘Hier en daar wordt nog meer aan de bevrachters overgelaten’, vervolgt hij. Hij doelt op veiligheidsadviseurs die beschikbaar worden gesteld. Commercie en veiligheid moet naar Van Burens mening strikt gescheiden blijven. Toekomst Al met al ziet hij de markt niet zonnig in. Zelfs na de uitfasering van de enkelwandige vloot zullen we in de tankvaart overcapaciteit blijven houden. Wat Van Buren betreft mag er naast de terughoudendheid voor financiering door de banken zelfs een bouwstop komen om de capaciteit in de hand te houden en daarmee de markt rendabeler te krijgen. Tankers die nu nog worden gebouwd vormen niet het antwoord op transportvraag uit de markt maar dienen volgens Van Buren slechts de cashflow van de makelaar, de scheepsbouwer en hun toeleveranciers. En binnen dat klimaat staan volgens hem de gezamenlijke grote spelers gereed voor (aanvullende) achtergestelde leningen of borgstellingen en zijn ze eveneens bereid om voor de eerste jaren vervoersgaranties af te geven. Zo op het oog ontstaat er op die manier een “dekkend” ondernemersplaatje voor de opdrachtgever van de nieuwbouw. Maar als de eerste jaren voorbij zijn, worden de tarieven naar beneden bijgesteld. En dat kan uiteindelijk leiden tot een onverantwoorde exploitatie, navenante onveiligheid en een toename van incidenten met een stevige link naar de 0,3 procent-verliesnorm. Transparant Van Buren komt ook met ideeën voor tankvaartondernemers voor verbetering van hun positie in de markt. Financier nooit je schip op de manier zoals hiervoor werd omschreven. Een bevrachter is geen verstrekker van hypothecaire kredieten; hij is bevrachter en moet zich beperken tot het bevrachten van schepen. Van Buren adviseert lid te worden van een coöperatie die de (financiele) belangen van de ondernemer zelfs beter kan behartigen dan een brancheorganisatie. Zo’n coöperatie biedt hulp bij juridische of incasso-problemen rond vracht- of liggelden en zet de organisatie van de onderneming organisatorisch stevig op de kaart. Ook bij certificeringen en centrale inkoop is er veel voordeel te behalen. Samengevat vindt Van Buren dat zijn collega’s op die manier tot een oplossing kunnen komen en massaal recht van spreken krijgen tegenover bevrachters, opdrachtgevers en brokers tegen het ongepast dumpen van tarieven beneden kostprijs. Samen met enkele tientallen andere tankvaartondernemers is Van Buren recent lid geworden van de Corporation Inland Tanker Barge Owners (CITBO) die door Alain Devos wordt geleid. Deze coöperatie werd in 2013 voor en door exploitanten van binnenvaarttankschepen opgericht om met een veilige en professioneel beheerde vloot garant te kunnen staan voor een stipte en kwaliteitsvolle dienstverlening. Meer informatie: buren.hanna@vaart.net www.citbo.com info@citbo.com ADVERTENTIE Transport: graadmeter voor economische bedrijvigheid. (foto Hans Heiligers) DOOR HANS HEILIGERS In december overschreed de AEX de grens van 400 punten en krabbelde daarmee weer op van het niveau waarnaar de index vijf jaar terug kelderde bij aanvang van de crisis. Tekenen van economisch herstel kun je aan veel zaken aflezen. In dat verband wordt er altijd scherp gekeken naar transport waaraan je veel economische bedrijvigheid kunt afmeten. De invoering van de Transportindex op 1 juni 2011 vormt daarbij een stevige graadmeter die op veel financiële fronten permanent in de peiling wordt gehouden. In die kringen wordt er inmiddels al gesproken en geschreven dat onze branche aan een hausse van herstel is begonnen. Hoeveel zwaluwen er nog nodig zijn om een goede zomer te krijgen weten wij ook niet maar ook als we naar andere indices kijken moeten we toch stellen dat optimisme zeker op zijn plaats is. Licht aan het eind van de tunnel Vooral omdat we recent nog hebben gelezen dat Nederlands op dit moment zelfs koploper is van de industriële groei binnen de Eurozone mogen we in ieder geval zeggen dat er steeds meer licht te zien is aan het eind van de tunnel. Tel daarbij ook nog eens op dat de ontvangen orders die aan de grondslag liggen voor de inkoopmanagersindex de laatste 2,5 jaar ook nog nooit zo hoog noteerde als eind vorig jaar. De Transportindex voor de binnenvaart begon op 01-06-2011 met een openingsnotering van 100 punten. Op 01-11-2012 stond de index op 83,53 en op 01-11-2013 op 98,97. De notering voor 01-12-2012 bedroeg 84,40 terwijl er op 01-12- 2013 104,70 op het bord werd geschreven. Enkele dagen later werd er zelfs 115,58 genoteerd, dat was op 19-12-2013. Traditioneel volgt er in januari altijd een dip maar binnen alles wat hiervoor is vermeld zal die dip fors lager zijn dan voorgaande jaren. SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m.

Binnenvaartkrant