Views
5 years ago

2014-01

 • Text
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Januari
 • Rotterdam
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Goede
 • Samen

D E BINNENVAARTKRANT TWEEWEKELIJKS GRATIS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS OPHANGSYSTEMEN TEL: 0166-603285 WWW.AXCES.COM Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl Holland Diesel Maassluis Verkoop Inbouw Onderhoud Reparatie Revisie T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl Officieel dealer van: HYDRAULISCHE (STUUR)INSTALLATIES +31 (0)10 258 02 58 info@olthof.eu WWW.OLTHOF.EU 'Tankvaartondernemer moet zich verdiepen in toekomst Rotterdam verliest ruwe olie en containers De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is in 2013, volgens voorlopige cijfers, op 442 miljoen ton uitkomen. Dat is evenveel als in 2012. Opmerkelijk is dat er minder containers werden overgeslagen. Dat schrijft Havenbedrijf Rotterdam toe aan de economische crisis en doordat Hamburg lading terugwon. In tonnen viel de hardste klap bij de overslag van ruwe olie. Die liep terug met 7,3 procent en kwam uit op 91 miljoen ton, een historisch laag niveau. De voornaamste oorzaken zijn de zwakke Europese markt voor brandstoffen en onderhoudstops bij ‘Afvalafgifte moet weer gratis’ Het verzet tegen het abonnementssysteem om scheepsafval af te kunnen geven op Rijksvaarwegen groeit met de dag. Net als het aantal vuilzakken naast containers op sluiscomplexen. Sinds 1 november 2013 kunnen schippers kunnen hun afval alleen nog kwijt met een abonnement en chipkaart van de SAB. De binnenvaartorganisaties hebben de nieuwe systematiek vergeefs proberen tegen te houden. Een van de argumenten was dat de financiering betalingssysteem internationaal opgezet moet worden. Daarvoor zou betaalde inzameling zeker uitgesteld moeten worden tot 1 januari 2016, zoals in het Scheepsafvalstoffenverdrag CDNI is opgenomen. Verder betalen schippers met Veerboot Maeterlinck vaart uit van sector' 7 13 18 raffinaderijen in het Rotterdamse havengebied. De overslag van olieproducten nam wél toe, al was het licht. Uiteindelijk werd 1,8 procent meer diesel, kerosine, stookolie en aanverwante producten behandeld: in totaal 83 miljoen ton. Ronduit goed presteerden de droge massagoederen: kolen, ijzererts en agribulk. een waladres in hun woonplaats ook al afvalstoffenheffing. Het verzet en een petitie van de ASV leidden wel tot uitstel, maar niet tot afstel. Minister Schultz van Haegen besloot tot een abonnementssysteem dat scheepseigenaren 469 euro per jaar kost. Bovendien werd het aantal afgiftepunten drastisch verminderd. Naar schatting 95 afvalbakken zijn weggehaald; daar kwamen er 25 met een chipslot voor terug. Het nieuwe systeem ging op 1 november in. Al enkele weken later gebeurde wat door de binnenvaart werd gevreesd: schepen kunnen hun vuil niet meer kwijt. Het afval stapelt zich op – aan boord, maar ook op sluizen en andere plekken. Een aantal schippersvrouwen die Voor president-directeur Hans Smits van Havenbedrijf Rotterdam was het vlak voor Kerst de laatste keer dat hij de jaarcijfers presenteerde. Hij is op 1 januari opgevolgd door Allard Castelein. Smits constateerde dat het beeld precies andersom was dan het jaar ervoor: ‘Waar in 2012 de ruwe olie en olieproducten zorgden voor groei, laten ze het dit jaar afweten. Nu zijn vooral kolen, erts en schroot en agribulk flink gestegen.’ Voor 2014 verwacht Smits weinig verbetering. ‘Want pas eind 2014 worden de nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2 in gebruik genomen. Gelet op onder andere de macroeconomische prognoses van CPB en OESO is onze schatting dat in 2014 de totale overslag in Rotterdam met zo’n één à anderhalf procent toeneemt.” samen op Facebook via de groep Vrouwen in de Binnenvaart communiceren, kwamen spontaan in verzet. Zij willen Rijkswaterstaat ertoe bewegen de maatregel terug te draaien. Ze kregen volop media-aandacht en steun. De aparte Facebookpagina ‘Voor gratis vuilcontainers in de binnenvaart’ telde gisteren al 1290 leden. Inmiddels hebben ze ook een protestlied gemaakt, dat met videoclip op Youtube staat, en flyers (in het Nederlands, Duits en Frans) die op tal van plaatsen op en langs het water verkrijgbaar is en oproepen om de klachtenlijn van Rijkswaterstaat te bellen: 0800 8002. Lees verder op pagina 3 >> Grünes Licht für trimodales Containerterminal Basel-Nord vanaf pagina 9 www.binnenvaartkrant.nl | www.vlootschouw.nl | tel. 010 414 00 60 | Oplage: 25.000 | Verspreidingspunten: 700 Editie 1 - 7 januari 2014 Extra verhoging tarieven ILT na bezwaar van tafel De tarieven van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn per 1 januari met 2,25 procent verhoogd. De aanvankelijk geplande verhoging met 7,25 procent voor de niet-kostendekkende tarieven ging na bezwaren van alle maritieme organisaties op initiatief van het CBRB van tafel. Het ministerie van I en M bepaalde enkele jaren terug dat de tarieven stapsgewijs omhoog gaan tot ze kostendekkend zijn. Minister Schultz van Haegen schrijft in de toelichting bij de regeling in de Staatscourant dat ze in 2014 in verband 'met het economisch ongunstige klimaat' alleen worden 'aangepast met een inflatiecorrectie van 2,25%. Met deze aanpassing wordt afgezien van een reële tariefstijging om te komen tot een hogere kostendekkingsgraad van de tarieven.’ De Ruyter Service wenst u ook in 2014 een behouden vaart! www.ruyterservice.nl Druk Temperatuur Niveau Flow Uitlezingen Explosieveilig SENSORS & CONTROLS FOR ROUGH CONDITIONS Tel.: +31(0)162 31 42 85 www.sensors.nl OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 Rabobank Shipping Dorpsstraat 67a Krimpen a/d Lek T: +31 (0)180 51 15 77 F: +31 (0)180 51 15 78 E-mail: binnenvaart@vdvelden.nl www.vdvelden.nl Méér dan verf! Tel.: 0187 482 381 info@vandongenverf.nl www.vandongenverf.nl www.rabobankshipping.nl Tel. +31 (0)10.400.37.00 info@veth.net Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net

Binnenvaartkrant