Views
3 years ago

2013-26

 • Text
 • December
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Wensen
 • Rotterdam
 • Schip

De Binnenvaartkrant 8 17

De Binnenvaartkrant 8 17 december 2013 Verkoop en keuring van brandblusmaterialen RiBrandy Brandbeveiliging N.C.P. erkend REOB onderhoudsbedrijf Keuring brandblusser aan boord € 8,50 excl. BTW inclusief voorrijden en SI certificaat Ook keuringen van zwemvestjes. U belt en wij komen. Vierlinghstraat 12 e 4251 LC Werkendam tel. 0183 - 678030 of mob. 06-22248335 TE HUUR? INFORMEER NAAR DE ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN +31(0)10-414 00 60 ADVERTENTIE@BINNENVAARTKRANT.NL TE KOOP/ TE HUUR Ponton: Bwjr: 2009 55.00 x 11.40 x 1.86 . Laadverm. 826 ton. Alle geldige papieren. Ponton: Bwjr: 2009 45.02 x 10.06 x 2.50 m. Laadverm: 834 ton. 2 spuds elk 12.00 m. Alle geldige papieren. Ponton: Bwjr: 2012 45.00 x 7.50 x 1.62 m. Laadverm: 362 ton. 2 spuds elke 12.00 m. Alle geldige papieren. Ponton: Bwjr: 1970 55.00 x 15.80 m. Zwaar ponton. Geen geldige papieren. Ponton: Bwjr: 1972 68x18.10 m. Waterverplaatsing: 3200 ton. Scheepsattest aanwezig maar verlopen. Voorzien van generator 420 KVA (Deutz BA6M 528) Brandstoftank: 40 m3 Diktemetingsrapport: 12/2008. Ponton: Bwjr: 1965 32.10x9.05x1.87 m. Laadverm. 348 ton. 2 spuds 10 en 8 meter. 2 koppellieren. Alle geldige papieren. Sleepboot (ex WSA) Bwjr: 1956 15.60x3.68x1.02 m. Motor: MWM 150 p.k. Bwjr: 1991 Radar, bochtaanwijzer, echolood, kompas. Technisch in goede staat. Met nieuw scheepsattest en verlengde meetbrief. Sleepboot: Bwjr: 1931. 17.10x4.40x1.80 m. Motor: Deutz SA6M 230 p.k. met Reintjes keerkoppeling. 1 x hulpmotor voor startlucht/dekwas en 12/24/220 generator. 1 x Hatz silent pack 5KVA Certificaat geld tot 17-04-2015. Meetbrief geldig tot 30-06-2019. Radar, kompas, 2x marifoon, dieptemeter en AIS. Brandstof/water:1300/600 l. Diverse extra’s. Boot is in perfecte staat van onderhoud. Jacht Bwjr: 1972 15.00 x4.00x1.30 m. Motor: Mercedes OM 355. Roer: Schottel. Kopschroef 10 p.k. Generator: 3 KVA 1 x omvormer 2000 W. Rubber bijboot met 15 p.k. aanhangmotor In prima staat van onderhoud. Gunstige prijs. Tel: 06-53163480 Email: aquatrans@gijsdaanen.nl - Scheepsruimen spuiten en verven - Hydrojetten 2500 Bar - Coatings en verfproducten - Altijd het voordeligst Tel.: +31617324458 E-mail: info@hollandshipcleaning.nl www.hollandshipcleaning.nl M.P.S. DA VINCI Mediship AG te Basel, een Zwitserse rederij, is op zoek naar nieuwe collega’s KAPITEIN STUURMAN MACHINIST MATROOS Voor deze functie is/zijn gewenst: • Goede technische kennis • Goede contactuele eigenschappen • Representatief uiterlijk • Beheersing van de Engelse/Duitse taal Wij bieden: Een Zwitsers contract aan met goede voorwaarden en een uitstekend salaris. (evt. Nederlands contract mogelijk) Een goede vrije tijd regeling Bent u toe aan een nieuwe uitdaging en lijkt het u iets om op één van de mooiste passagiersschepen te varen met een variërend vaarprogramma en bent u in bezit van de juiste papieren, neem dan contact op met: Patrick van Hengst Tel: 0612344067 of e-mail je CV naar patrickvanhengst@me.com KICKER PLAATSEN? INFORMEER NAAR DE ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN +31(0)10-414 00 60 ADVERTENTIE@BINNENVAARTKRANT.NL GEZOCHT: KAPITEIN op mts Currency i.b.v. C certificaat Patent tot Iffezheim is een prè Goede beloning, NL condities Tel. 0624-21 55 52 Méér dan verf! Industrieweg 42 Middelharnis Postbus 279 3240 AG Middelharnis T 0187 482 381 F 0187 482 878 info@vandongenverf.nl www.vandongenverf.nl www.huizinga-snijder.nl

De Binnenvaartkrant 9 17 december 2013 ASV: “Dit helpt ons helemaal niets” >> Vervolg van de voorpagina “Alle delegaties zijn het met de Europese Commissie eens dat gezien de moeilijke economische situatie in de binnenvaart een moratorium voor verschillende overgangsbepalingen in het Reglement van Onderzoek naast andere maatregelen, een mogelijkheid zou kunnen bieden om het bedrijfsleven te helpen, de moeilijke situatie het hoofd te bieden,” verklaarde de CCR na afloop. De commissie heeft het Comité Reglement van Onderzoek verzocht “de voorschriften waardoor bepaalde technische eisen in 2015 voor bestaande schepen van kracht zullen worden (overgangsbepalingen), te onderzoeken om vast te stellen in hoeverre deze om economische of technische redenen momenteel moeilijk haalbaar zijn. Het Comité Reglement van Onderzoek moet voorstellen voor een tijdelijke opschorting van de inwerkingtreding van overgangsbepalingen voorleggen.” De CCR is van plan daarover tijdens de plenaire vergadering in het voorjaar van 2014 te besluiten. De reacties op de beweging van de CCR zijn verdeeld. BLN en CBRB Deze maan loopt een pilot ‘Papierarm Varen’ voor exportcontainers. Daarmee wil Rijkswaterstaat aantonen dat een elektronisch transportdocument voor containervervoer per binnenvaart technisch en operationeel toepasbaar is. Tijdens de proef kunnen de controlerende instanties (Douane, politie, ILT en Rijkswaterstaat) de informatie op afstand elektronisch bekijken door gebruik te maken van een viewer. Deze viewer werkt via een internetbrowser. Voor de deelnemende schippers is een speciale app ontwikkeld voor de papieren die niet meer aan boord zijn. Bij een inspectie kan de schipper via zijn smartphone de minimaal vereiste gegevens elektronisch laten (in)zien. Het bedrijf vinden het verstandig dat de Rijnvaartcommissie de inwerkingtreding van een aantal overgangsbepalingen alsnog wil opschorten. “Zo krijgen wij de tijd en mogelijkheid deze zaken op nut en noodzaak en vooral haalbaarheid te toetsen”, schrijven ze in een gezamenlijke reactie. “Afgelopen jaren zijn diverse knelpunten in overgangsbepalingen in kaart gebracht omdat gebleken was dat de gevolgen van het aflopen van sommige overgangsbepalingen ingrijpender zouden zijn dan eerder gedacht. Voor die knelpunten die onevenredig hoge kosten met zich meebrengen en waarvan nut en noodzaak niet duidelijk zijn, moet een werkbare oplossing worden gevonden. We denken dat met dit besluit de oplossing van de knelpunten in zicht komt”, aldus CBRB en BLN. Ook moet er snel duidelijkheid komen over de toepassing van de hardheidsclausule, vinden de binnenvaartorganisaties. “In de regelgeving is namelijk opgenomen dat bij moeilijk uitvoerbare eisen of onevenredig hoge kosten de Commissie van Deskundigen afwijkingen kan toestaan. Dat is de zogenaamde hardheidsclausule (artikel 24.04 lid 4 van het ROSR).” App voor papierarm varen Cofano heeft deze app voor de export pilot beschikbaar gesteld. Papierarm varen scheelt voor schippers, barge operators, containerterminals en toezichthoudende overheden veel tijd, stelt Rijkswaterstaat: “Het werkt een stuk efficiënter.” Hele keten In de pilot werken diverse partijen samen: DP World Germersheim, Pro-Log, CT Markiezaat, Bureau Telematica Binnenvaart, Douane, politie, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Rijkswaterstaat. Inmiddels nemen zeven schepen van de barge operators ProLog en DP World Germersheim deel aan de proef. Vier weken lang wordt het papierarm varen in de praktijk gebracht, waarbij reis- en goedereninformatie elektronisch te volgen is. De brancheorganisaties willen dat internationale afspraken worden gemaakt over een werkbaar en eenvoudig beroep op deze hardheidsclausule. CBRB en BLN roepen de CCR en de Europese Commissie op om hier in het voorjaar van 2014 besluiten over te nemen. Harmonisering Op dit moment bestaan er twee regimes naast elkaar: die op grond van artikel 22 van de herziene Rijnvaartakte (Rijnvaartcertificaat) en Europese regelgeving (communautair certificaat). Het Europese binnenvaartbedrijfsleven heeft eerder dit jaar aandacht gevraagd voor de verschillen tussen de overgangsvoorschriften voor Rijnschepen en schepen met een communautair certificaat. In het algemeen zijn de termijnen volgens de Europese regels tien jaar langer of gelden ze slechts bij nieuwbouw, ombouw of verbouw. CBRB en BLN herhalen de vraag om een nieuwe beoordeling met het oog op een eerlijke concurrentie, zonder nadelen te creëren voor schepen met een communautair certificaat. Dit past volgens hen ook in de plannen van het Naiades IIpakket ‘Op weg naar kwaliteit van de binnenvaart’, waarbij gewerkt wordt aan de harmonisatie van de Europese technische voorschriften voor binnenschepen. “In het belang van de veiligheid, maar zeker ook voor een gelijk speelveld, is een uniforme set van technische normen in Europa van belang.” In de Tweede Kamer is de aankondiging van de CCR positief ontvangen. Betty de Boer van de VVD liet via Twitter weten dat zij zich met parlementariërs uit andere landen wil blijven inzetten: “nu nog met de tweede kamer in gesprek met onze collega’s van de Rijnlanden #drukopdeketel.” Geen nut en noodzaak De ASV is verre van tevreden. De organisatie die als eerste aan de bel trok over de onhaalbare ROSRovergangsbepalingen, vindt de tegemoetkoming van de CCR veel te beperkt. De brede aandacht en steun – ook van de politiek – en het feit dat de CCR uiteindelijk toch in beweging komt, zou een succes genoemd kunnen worden, aldus voorzitter Sunniva Fluitsma. “Maar het helpt ons helemaal niets.” De ASV-voorzitter – die tijdens de CCR-zitting in Straatsburg de petities aanbood die de vereniging had (archieffoto Tekst & Toebehoren) Eind 2012 is met het programma IDVV ervaring opgedaan met een pilot voor importcontainers. Toen werd al aangetoond dat het technisch mogelijk is om een elektronisch transportdocument samen te stellen. Met de exportpilot willen de samenwerkende partijen aantonen dat ook voor de export van goederen de informatie elektronisch en tijdig beschikbaar is en dat er met elektronische transportdocumenten kan worden gewerkt. Jacco de Kok, programmadirecteur van IDVV, zegt: “Dat betekent dat de informatie inhoudelijk toereikend is en dat het uitvoeren van de overheidstaken overeenkomstig, zo niet beter en makkelijker is vergeleken met de situatie als er papieren documenten aan boord zouden zijn.” De marktpartijen juichen het papierarm varen toe. Zij vragen zich niet af óf dit gaat gebeuren, maar wanneer dit gebeurt. Directeur Arjen Barto Pro-Log legt verzameld om de ROSR-overgangsbepalingen te stoppen – zegt: “Voor een paar regels krijgen scheepseigenaren nu extra tijd. Maar de cumulatie is het probleem: in totaal gaat het om 139 regels waar we niet aan kunnen voldoen; dan helpen die paar uitgestelde voorschriften niet.” Bij de Europese Commissie en de CCR zullen ze oprecht denken dat we hiermee geholpen zijn, maar dat is niet zo. Voor ons staat als een paal boven water dat alleen als men terugkeert naar hoe het was in 2003 – dus alleen aanpassen bij om- verof nieuwbouw – er nog enige kans is dat de koude sanering, die nu al plaats vindt, stopt.” Fluitsma wijst erop dat veel scheepseigenaren komend jaar aanlopen tegen de aangescherpte eisen die in 2010 van kracht werden en waarvoor een overgangstermijn voor bestaande schepen geldt tot 1 januari 2015. “Daaraan is voor velen al niet te voldoen. Draai gewoon alles terug. Een Duits rapport, gemaakt in opdracht van de CCR, concludeerde jaren geleden al dat er geen nut en noodzaak is voor de strengere regels; de binnenvaart is al veilig.” uit: “Voor mij als barge-operator zorgt het papierarm varen er onder andere voor dat ik de sluis- en brugtijden ga halen. Het scheelt mij dus tijd en dat werkt een stuk prettiger. Daarnaast kan ik door de afhandeling met elektronische documenten een schip vaker tussen Bergen op Zoom naar Rotterdam laten varen.” Ook voor containerterminals biedt papierarm varen voordelen: “Voor ons is de laadpositie van groot belang. Dat kunnen wij nu efficiënt inregelen. Het is een win-win-situatie als de hele binnenvaartketen straks werkt met elektronische reisen goederendocumenten”, aldus Richard Klaassen van Markiezaat Container Terminal. Nieuwe tankvaartcoöperatie CITBO: “samen sterker” De nieuwe tankvaartcorporatie CITBO start met een gezamenlijk laadvermogen van 70.000 ton. Bij de in Hoboken kantoor houdende Corporation Inland Tanker Barge Owners zijn Belgische, Nederlandse en Duitse scheepseigenaren aangesloten. Hun tankschepen variëren in laadvermogen van 1.150 tot 6.350 ton. De exploitanten hebben samen circa honderd medewerkers in dienst. Het vaargebied is hoofdzakelijk ARA en Rijnvaart. CITBO doet zelf geen bevrachting; daarvoor werkt de coöperatie samen met ANACO. CITBO cvba ging in september officieel van start. De coöperatie van binnenvaarttankers is “opgericht om samen sterker te staan”. Directeur Alain Devos: “In de huidige marktsituatie heeft de individuele exploitant het steeds moeilijker om zijn schip rendabel uit te baten. Als individu heeft hij weinig tot geen gehoor bij zijn stakeholders. Vanuit dit gegeven hebben een aantal ondernemende exploitanten het initiatief genomen om de coöperatie CITBO op te richten.” Organiseren De doelstelling is helder: het optimaliseren van de exploitatie van de tankschepen van de leden. Die doelstelling wil CITBO bereiken door te focussen op promotie & publiciteit, collectieve inkoop en verzekeringen, veiligheid & certifiering, juridische ondersteuning en de inning van vracht- en liggelden. De oprichters hebben jarenlange ervaring in de binnenvaart. Ze zien volgens Devos in dat “professionalisering noodzakelijk is om de talrijke complexe uitdagingen in de tankvaart aan te kunnen. Het verplicht de tankvaartondernemer ondersteuning van ‘de wal’ te zoeken.” “Studies en onderzoeken van allerlei niveaus en (semi)overheden bevelen samenwerking trouwens steeds weer aan”, vervolgt hij. “Het is duidelijk dat particuliere tankvaartondernemers zich op rederijniveau moeten organiseren. In de huidige context leidde dit echter steeds tot afhankelijkheid met alle negatieve nadelen daaraan verbonden.” CITBO heeft volgens hem niet de ambitie de zoveelste vereniging te zijn. “De coöperatie zal taken uitvoeren waarvoor de particuliere tankvaartondernemer geen tijd, kennis of mogelijkheden heeft. Uiteraard zal de schaalvergroting worden benut daar waar nuttig en noodzakelijk.” Meer informatie: www.citbo.com

Binnenvaartkrant