Views
3 years ago

2013-26

 • Text
 • December
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Wensen
 • Rotterdam
 • Schip

De Binnenvaartkrant 46

De Binnenvaartkrant 46 17 december 2013 Overvliet Assurantiemakelaars wenst u voor de 100-ste keer Prettige feestdagen ! Samen in beweging, ook in 2014 OVERVLIET Binnenvaart-team

De Binnenvaartkrant 47 17 december 2013 Klaar voor onderwater DOOR CEES DE KEIJZER “Klaar voor onderwater”. Daar lijkt het wel op met de nogal zwaar ‘in de kop’ liggende Syros. Toch is dat hooguit het geval met de oranje reddingboot achterop die, indien nodig, gelanceerd kan worden en zeker niet met deze tanker. Wat is dan wel het geval? Er moeten trosbeschermers aangebracht worden om te voorkomen dat er een tros in de schroef komt. Onder de kont, vóór het roer en boven de schroef is een lastige plek om bij te kunnen komen maar op deze manier met de Holland Diving I en de witte hulpvlet Dos Gorros gaat dat wel lukken. Het zou eenvoudiger zijn om het schip ‘droog’ te zetten maar even naar een droogdok is een relatief kostbare zaak en door een schip voldoende voor of achterover te ‘kroppen’ kom je er ook. Iets vergelijkbaars is ‘krengen’, een schip slagzij geven over stuurboord of bakboord om kleine reparaties onder de waterlijn uit te voeren. ‘Krengen en kroppen’ is dus niets anders dan de gewichtsverdeling in een schip zodanig veranderen dat een schip gedeeltelijk boven water komt. Het zijn van oudsher beproefde methoden die al in de zeiltijd werden toegepast voor onderhoud en het herstellen van averij. Bunkeren op open zee Het Vlaardingse Holland Diving International, al sinds 1972 actief, draait voor zo’n klus de hand niet om. De Syros ligt hiertoe, onder Liberiaanse vlag, gekropt in het Calandkanaal op Boei 82. Het is een bunkertanker van AegeanBAS (Bunkers at Sea), gevestigd in het Belgische Sint-Job-in-’t-Goor, onderdeel van Aegean Bunkering Services uit Piraeus. BAS voorziet in bunkerleveranties op open zee zodat schepen geen bunkerhaven aan hoeven te lopen en tijdwinst kunnen boeken. Zij doen dat op diverse locaties voor de Franse en Engelse kust in Het Kanaal, op de Noordzee en in het St. George’s kanaal tussen Wales en Ierland. Het 86 meter lange schip heeft acht ladingtanks, goed voor ruim 4000 ton stookolie. De nogal zwaar ‘in de kop’ liggende Syros. (foto’s Arjan Elmendorp/www. worldshipsocietyrotterdam.nl) Het schip in een normale stand. Deze rubriek wordt verzorgd door leden van de Rotterdam Branch, een afdeling van de World Ship Society. Dat is een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging van maritiem geïnteresseerden die zich, op welke manier dan ook, betrokken voelen bij haven en scheepvaart. De Rotterdam Branch is met 280 leden de grootste ter wereld en stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en kennis van hun interessegebied te vergroten. Hoe? Zie www.worldshipsocietyrotterdam.nl World Ship Society WERELDSCHEPEN Rotterdam Branch Docklock-systeem wordt getest op mts Valburg >> Vervolg van pagina 43 Dit is te zien in de stuurhut waarbij ook tegelijkertijd de kracht van de magneten, en de toereikendheid hiervan te zien is. Ook zichtbaar zijn de hoeken waarin de armen staan en of ze binnen een veilige grens opereren, individueel en ten opzichte van elkaar. Zodra bij stijging van het bunkerschip (4) (door bijvoorbeeld het overpompen van een lading) een limiet wordt bereikt zal een arm zichzelf automatisch herpositioneren op een door het systeem geaccepteerde positie (zie 4, 5). Deze positie is weer bepaald door de berekeningen achter het systeem van functionele eisenpakket. Zodra de bunkersessie voltooid is schakelt de kapitein het systeem naar zijn parkeerpositie, vanuit de stuurhut (6), waarna alle armen zich weer zullen loskoppelen en het schip weer naar de volgende klus kan varen (7). Project DockLock fase 3 Om het DockLock-systeem te kunnen valideren als volwaardig en marktwaardig systeem is de laatste fase van het totale meerjarige project essentieel. Hier zal het complete systeem geïnstalleerd worden aan dek van een schip uit de eigen vloot (mts Valburg) om het te beproeven in de praktijksituaties waarvoor het ontworpen en getest is. Momenteel is fase 3 van het project DockLock in voorbereiding. De eerste stap voor installatie aan boord is al in gang gezet met de scheepsarchitect van het mts Valburg. In opdracht van VT is er een design gemaakt voor de aanpassingen van het dek om de armen te kunnen accommoderen; in termen van fysieke plaatsing, maar vooral om ook de te verwachten krachten aan te kunnen zodra het systeem in gebruik genomen zal worden. Deze tekeningen zijn momenteel bij Lloyd’s ter goedkeuring. Zodra goedkeuring gegeven wordt zal het dek aangepast worden. Zijdelings worden de overige armen en componenten geassembleerd en klaar gemaakt voor installatie. Zodra zowel het dek, de voor- en achtermachinekamers als het afmeersysteem klaar zijn voor installatie en inbedrijfstelling, zal alles aan boord geplaatst worden en zal fase 3 een testperiode van enkele maanden in gaan om zo veel mogelijk data vanuit de praktijk te verzamelen en het systeem te bewijzen aan de markt. Tegelijkertijd zal Lloyd’s de voortgang en certificatie bewaken en op cruciale punten aanwezig zijn. Vanuit de testperiode zal blijken of het systeem marktwaardig is en geïntroduceerd kan worden om bij te dragen aan het verhogen van de efficiëntieslag en verduurzaming die de Haven Rotterdam in de komende jaren wil maken. Meer weten? Kijkop www.eicb.nl.

Binnenvaartkrant