Views
3 years ago

2013-26

 • Text
 • December
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Wensen
 • Rotterdam
 • Schip

De Binnenvaartkrant 20

De Binnenvaartkrant 20 17 december 2013 Wij wensen u fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2014 DE NIEUWE WEG NAAR DE NIEUWE WEG NAAR MARITIEME MEETSYSTEMEN VERHUISBERICHT MARITIEME MEETSYSTEMEN VERHUISBERICHT Wij slaan een nieuwe weg in! Ons bedrijf heeft de afgelopen jaren een uitstekende start beleefd. Mede daardoor hebben wij besloten een nieuwe stap te zetten. Die leidt ons naar een nieuwe huisvesting in een nieuwe plaats: Papendrecht. Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! ¨¨ ¨¨ Led-verlichting voor de maritieme sector EDE WWW.LEDS4YOU.NL INFO@LEDS4YOU.NL 0318 - 463 191 Wij nodigen u van harte uit eens een kijkje bij ons te komen nemen! WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2014 NIEUW ADRES Burg. Keijzerweg 16 B 3352 AR Papendrecht T 088 BERGMMS 088 237 46 67 0183 648 248 F 0183 649 826 E info@bergmm.nl I www.bergmm.nl

De Binnenvaartkrant 21 17 december 2013 CBRB: schakel tussen marktpartijen en overheid DOOR HANS HEILIGERS Na afloop van de laatste vergadering en voor aanvang van het jaardiner van het Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart spraken we kort met Robert Kasteel. Hij werd enkele maanden terug als opvolger van Robert Tieman benoemd tot directeur van het CBRB. Robert Kasteel vindt het een prima idee om op een ander moment meer tijd te vinden voor een gesprek. Een week later stappen wij in Rotterdam het kantoorgebouw op het Vasteland 12E binnen. Met maar liefst twintig ingeschreven binnenvaart gelinkte rechtspersonen is het geen onbekende locatie voor de penningmeester van de Kamer van Koophandel. Als we over de lange gang lopen zien we met een snelle blik naar links en rechts veel kamers, medewerkers, bureaus en rijen dossiers over allerhande onderwerpen die op dit moment de actualiteit van de binnenvaart bepalen. De voortgang van de dossiers is wisselend en onvoorspelbaar. “Een snel succes voor onze branche boek je niet binnen een paar maanden”, zegt Robert Kasteel terwijl hij koffie inschenkt. “Vooral niet omdat je in ‘Den Haag’ steeds minder zaken kunt doen en daarvoor naar Brussel, Straatsburg of Geneve moet afreizen”, voegt hij daar snel aan toe. Kasteel is net terug van een tweedaagse conferentie in Straatsburg waar zaken rond duurzaamheid en sociale zaken passeerden. LNG-aanvoer in Rotterdam trekt aan Afgelopen zaterdag (14 december) deed zich een unieke gebeurtenis voor bij de Gate-terminal in Rotterdam. Voor het eerst lagen twee LNG-carriers gelijktijdig afgemeerd in de Nijlhaven. De aanwezigheid van de Ben Badis en Arctic Aurora is representatief voor een opvallend herstel van de Rotterdamse LNG-overslag. Door de enorme vraag naar LNG in Zuidoost Azië en Japan arriveerde er het eerste halfjaar van 2013 weinig LNG in de Rotterdamse haven. De afgelopen maanden trok de overslag echter aanzienlijk aan. Het Havenbedrijf verwacht dat die dit jaar een kwart hoger uitkomt dan in 2012: ongeveer 700.000 ton. Varende leden We vragen hem toch nog even naar zijn indruk van de laatste jaarvergadering waarbij veel ‘varende leden’ hun overstap naar BLN bekendmaakten. Kasteel bekent dat het niet vaak voorkomt dat je binnen een organisatie aan tafel zit met mensen waarvan je weet dat die daar volgend jaar niet meer plaatsnemen. Aan de andere kant houdt Kasteel vast aan zijn voornemens die hij bij zijn aanstelling bedacht. Hij gaat zich concentreren op de toekomst en laat de verkregen erfenis van een mislukt transitieproces en alle daarbij horende verhalen resoluut en definitief achter zich. Kasteel vertelt ons dat de agenda van het CBRB voor de komende jaren is gericht op het kerndoel: de verdere professionalisering van vervoer per binnenvaart. De belangen van het 70 procent aandeel dat Nederland heeft binnen het Europese binnenvaartvervoer zijn met veel energie door gezamenlijke ondernemers opgebouwd en verankerd. Die professionele groep vormt op dit moment één grote, geweldige vervoersketen met één collectief belang. Alle kennis en kunde van die integrale keten zijn binnen de gespecialiseerde ledengroepen van het CBRB vertegenwoordigd en vormen een onmisbaar breed informatieplatform. Binnen de verschillende ledengroepen zijn veel specialismen binnen het CBRB samengebracht. “Denk eens aan de ADN-kennis die we in huis hebben dankzij het netwerk en inbreng van leden als Interstream, Stolt en Wijgula”, memoreert Kasteel. “Die inbreng is onontbeerlijk als we daar over moeten spreken. Een andere keer gaat het weer over een onderwerp waarbij wij van andere gespecialiseerde leden op navenante wijze deskundige input krijgen voor het bereiken van consensus met overheden.” Even om het in perspectief te zien: dat is nog altijd minder dan een kwart procent van de totale overslag van de Rotterdamse haven. Donderdag 19 december presenteert het Havenbedrijf de overslagcijfers van de Rotterdamse haven over 2013. (foto Havenbedrijf Rotterdam) Robert Kasteel. (archieffoto Hans Heiligers) Zoals gezegd voeren wij in Europa de boventoon met onze binnenvaart. En het spel wordt dan ook steeds meer buiten Den Haag gespeeld. Met zorg stelt Kasteel vast dat de verhouding van ons 70 procentsaandeel in de binnenvaart niet is terug te zien binnen de balans van het aantal Nederlandse vertegenwoordigers dat aan de Europese onderhandelingstafels is terug te vinden. Door bezuinigingen zijn de Nederlandse overheidsdelegaties uitgedund waarbij andere landen ons steeds vaker overtreffen. “Neem zo’n onderwerp als een tweede vluchtweg”, zegt hij. “In Nederland zijn we het er over eens dat die verantwoordelijkheid bij de walinstallatie hoort. Andere landen denken daar anders over en willen de scheepseigenaar op kosten jagen door op zijn kosten extra voorzieningen aan boord te gaan opleggen. Het CBRB zorgt er voor dat de Nederlandse delegatie goed wordt ondersteund in het belang van de binnenvaart.” LNG Ook voor andere dossiers gaat het CBRB zich opstellen als kansrijke schakel tussen de marktpartijen op het grote speelveld van de binnenvaart. “Tussendoor zal ons ook wel eens een spiegel worden voorgehouden. We moeten in onze branche niet vrijblijvend denken over duurzaamheid. Bedenk dat de ontwikkelingen op het gebied van emissies bij motoren in het wegvervoer sneller gaan dan bij ons, ook per tonkilometer.” “Gelukkig zijn er al veel goede voorbeelden”, zegt Kasteel en hij wijst naar de opmars die door pioniers met LNG is ingezet. Met een brede armzwaai noemt hij de ondernemers die gekoppeld zijn aan de scheepsnamen van de Argonon, Greenstream en Greenrhine. Ondernemers als Danser volgen hen op dit moment waarbij meerdere partijen al ver zijn gevorderd met nieuwbouw ontwerpen. NextLogic Zoals eerder opgemerkt, gaat het CBRB voor versterking van de positie van de binnenvaart door betere samenwerking in de logistieke keten. Kasteel noemt als voorbeeld het project NextLogic, waar het CBRB intensief bij betrokken is. “In samenwerking met binnenvaartoperators, deepsea terminals, deepsea rederijen en andere relevante stakeholders wordt binnen Next- Logic gewerkt aan verbetering van de operationele afhandeling van de containerbinnenvaart. De bedoeling is dat het voor alle partijen in de keten voordeel gaat opleveren”, zegt Kasteel. Samenvattend kunnen we stellen dat het CBRB met inzet van de gehele vervoersketen het binnenvaartvervoer in zijn verdere ontwikkeling onverminderd blijft ondersteunen. Het CBRB geeft daarbij prioriteit aan de centrale thema’s ketenpositie, veiligheid, duurzaamheid, personeel en marktinzicht. Kwaliteit is hierbij voor het CBRB het leidende principe: “We doen iets goed, of we doen het niet”, zo besluit Kasteel.

Binnenvaartkrant