Views
3 years ago

2013-26

 • Text
 • December
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Wensen
 • Rotterdam
 • Schip

De Binnenvaartkrant 18

De Binnenvaartkrant 18 17 december 2013 Ladingverwarmingssystemen “Wij wensen u een fijne kerst en een voorspoedig 2014” Alfa Laval Aalborg B.V. T. +31 76 57 912 00 · E. info.rotterdam@alfalaval.com F.E.M.M Rotterdam wenst u een SPRANKELEND 2014 Bistro “the Mayflower” Wenst alle relaties Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2014 Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2014. Wij doneren uw kerstkaart dit jaar als bouwsteen voor ons project in Uganda. www.bouwmetons.com al 20 jaar uw betrouwbare leverancier! Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 16:30 tot 22:00 Stieltjesplein 2a 3071 JT Rotterdam Tel. 010-485 15 35 Onderweg 6-I 4221 LC Hoogblokland Tel. 0183 - 561193 . Fax 0183 - 564166 Website : www.sygo.nl E-mail : sygo@planet.nl

De Binnenvaartkrant 19 17 december 2013 Wijziging van Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 met ingang van 1 juli 2013 Op 1 juli 2013 is de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijvingen 2001 gewijzigd voor bepaalde investeringsverplichtingen die zijn aangegaan in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2013. De regeling is gewijzigd met het oog op het belang van de economische ontwikkeling. Hoewel er sprake is van willekeurige afschrijving is er bij de regeling feitelijk sprake van versnelde afschrijving. 1. Toepassingsbereik De regeling is alleen van toepassing op nieuwe bedrijfsmiddelen waarvoor in het tweede halfjaar van 2013 investeringsverplichtingen zijn aangegaan. Deze bedrijfsmiddelen mogen niet zijn uitgesloten op basis van de bepalingen van artikel 13 lid 2 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001. Op de navolgende bedrijfsmiddelen is de regeling niet van toepassing: a. Gebouwen b. Woonschepen c. Bromfietsen d. Motorrijwielen e. Personenauto’s met uitzondering van zeer zuinige personenauto’s f. Immateriële activa g. Dieren h. Wegen en paden i. Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk ter beschikking worden gesteld aan derden j. Bedrijfsmiddelen waarop uit andere hoofde willekeurig wordt afgeschreven De regeling is met aanvullende voorwaarden ook van toepassing op investeringen in zeeschepen. De aangeschafte bedrijfsmiddelen moeten uiterlijk 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. 2. Afschrijving De regeling maakt het mogelijk om in 2013 éénmalig maximaal 50 procent van de af te schrijven aanschaffings- en voortbrengingskosten willekeurig (=versneld) af te schrijven (art. 14 lid 2 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001). Het restant van de af te schrijven aanschaffings- en voorbrengingskosten moet op reguliere wijze worden afgeschreven. Het toepassen van de regeling betekent dat allereerst het afschrijvingspotentieel bepaald moet worden. Het afschrijvingspotentieel is het aanschafbedrag verminderd met de restwaarde. Het verschil tussen beide bedragen mag dan éénmalig tot maximaal 50 procent in het jaar 2013 in aftrek worden gebracht. Aanvullend mag het resterende bedrag van het afschrijvingspotentieel naar tijdsgelang over de resterende gebruiksduur worden afgeschreven. De willekeurige (versnelde) afschrijving is alleen mogelijk in 2013. Er is dus geen willekeurige (versnelde) afschrijving mogelijk in de jaren 2014 en verder. 3. Betalingscriterium In artikel 3.35 Wet IB 2001 is opgenomen dat bij willekeurige afschrijving de afschrijving al kan plaatsvinden voordat het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen. Bij normale afschrijvingen mag pas vanaf het moment van ingebruikname worden afgeschreven. Indien gebruik wordt gemaakt van de tijdelijke regeling voor willekeurige (versnelde) afschrijving in de tweede helft van 2013, moet er dus rekening mee worden gehouden dat willekeurige (versnelde) afschrijving alleen kan worden toegepast voor het bedrag van de feitelijke betaling in 2013. Uiteraard is willekeurige (versnelde) afschrijving in 2013 ook mogelijk indien het bedrijfsmiddel in 2013 in gebruik is genomen, ongeacht of betaling in 2013 plaats vindt. Wordt het bedrijfsmiddel in 2014 of later in gebruik genomen en vindt er geen (aan)betaling plaats in 2013, dan is in het geheel geen willekeurige (versnelde) afschrijving mogelijk. Voorbeeld 1 Uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U doet op 1 juli 2013 een investering van € 110. De restwaarde is € 10. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van vijf jaar. U neemt het bedrijfsmiddel direct in gebruik. Uitwerking: Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 100 x 50% = € 50 Gewone afschrijving € 50 : 5 jaar is € 10 In 2013 is het afschrijvingsbedrag: Willekeurige afschrijving: maximaal € 50 Normale afschrijving: (1/2 jaar x € 10) = € 5 Totale maximale afschrijving in 2013: € 55 In 2014 en verder is het afschrijvingsbedrag € 10, in 2018 (laatste jaar) nog € 5. Voorbeeld 2 Uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U doet op 1 juli 2013 een investering van € 110. De restwaarde is € 10. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van vijf jaar. U neemt het bedrijfsmiddel op 1 januari 2015 in gebruik. U betaalt in 2013 € 30 en in 2014 € 80. Uitwerking: Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 30 (betaling) Gewone afschrijving € 70 : 5 jaar is € 14 In 2013 is het afschrijvingsbedrag: Willekeurige afschrijving: maximaal € 30 Normale afschrijving: € 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen Totale maximale afschrijving in 2013: € 30 In 2014 is het afschrijvingsbedrag: Willekeurige afschrijving: € 0 omdat 2014 niet het jaar van investeren is Normale afschrijving: € 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen Totale maximale afschrijving in 2014: € 0 In 2015 is het afschrijvingsbedrag: Willekeurige afschrijving: € 0 omdat 2015 niet het jaar van investeren is Normale afschrijving: € 70 : 5 jaar is € 14 Totale maximale afschrijving in 2015: € 14 In 2016 tot en met 2019 is het afschrijvingsbedrag € 14 Accountantskantoor Riegman en Klaverdijk B.V. Zwijndrecht Extra ligplaatsen voor Kerst Opknapbeurt IJsselhaven Dieren De binnenvaart kan tot en met 5 januari gebruik maken van de Uilenhaven in Zwijndrecht. Het college van burgemeester en wethouders biedt hiermee extra afmeermogelijkheid tijdens de feestdagen. In de Uilenhaven kunnen ongeveer vier schepen terecht. In het afgelopen jaar is gewerkt aan het opknappen van de Uilenkade. De kade verkeerde in slechte staat. De renovatie was mede mogelijk door subsidies van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Provincie Zuid-Holland. Wethouder Elbert Vissers (Economie) komt in 2014 met een plan voor de toekomst van de Uilenhaven. “Met het opknappen van de kade zijn we er nog niet, want we kunnen er meer mee dan het bieden van ligplaatsen. Als voormalig binnenvaartondernemer begrijp ik de behoefte om tijdens feestdagen een geschikte ligplaats te hebben. Daarom hebben we deze tijdelijke afmeermogelijkheid ingevoerd.” Rijkswaterstaat is begonnen met de vernieuwing van de voorzieningen in de IJsselhaven bij de sluis van het Apeldoornskanaal in Dieren. Er wordt gebaggerd en de meerpalen worden vernieuwd. Na de opknapbeurt kunnen binnenschepen weer gebruikmaken van deze ligplaatsen. De baggerwerkzaamheden duren circa twee weken. Vervolgens vervangt de aannemer de meerpalen. VRC eert scheidend HbR-baas Hans Smits President-directeur Hans Smits van Havenbedrijf Rotterdam is door de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors onderscheiden met de VRC-penning. Dat gebeurde tijdens het traditionele jaardiner van de vereniging. De VRC-penning is meer dan een oeuvreonderscheiding voor de topman die eind deze maand zijn functie overdraagt aan Allard Castelein. Het VRC-bestuur waardeert de inspanningen van Smits voor de Rotterdamse haven. “Na de problemen die ontstonden door het tumultueuze vertrek van zijn voorganger heeft hij weer rust gebracht in het bedrijf en dit geprofessionaliseerd”, aldus VRC-voorzitter Albert Thissen. “Hij heeft ook behoorlijk aan de weg getimmerd door zijn inbreng voor de verwezenlijking van Maasvlakte 2 en de crisiskortingen op havengeld. De VRC waardeert bovendien de jarenlang goede samenwerking met Smits en de zijnen bij het HbR.” De VRC-penning, die vorig jaar voor het eerst werd uitgereikt (aan toenmalig Deltalinqs-voorzitter Wim van Sluis), is een blijk van waardering voor prestaties, bijdragen en werkzaamheden die de haven van Rotterdam ten goede zijn gekomen. De cargadoors zetten er een persoon of organisatie mee in de schijnwerpers die zich op aansprekende, uitzonderlijke en inspirerende wijze heeft ingespannen voor de Rotterdamse haven. Interne baan Smits had zelf ook een verrassing: hij meldde dat het Havenbedrijf budget heeft vrijgemaakt voor de aanleg van de interne transportbaan voor containers vanaf terminals op de Maasvlakte naar Maasvlakte 2. Het HbR betaalt die ongehinderde containerroute op voorwaarde dat terminals en andere belanghebbenden wel onderling overeenstemming bereiken hoe deze route technisch en organisatorisch gebruikt gaat worden. Snel van start VRC-voorzitter Thissen constateerde na afloop van het Cargadoorsdiner dat de tijden voorbij zijn dat iedereen naar elkaar keek en zelf denkt de ultieme oplossing te hebben voor containers die van de ene naar de andere terminal moeten worden getransporteerd. “Als het Havenbedrijf de regierol van besprekingen over financieringen wil nemen, kan de aanleg snel van start gaan.” De interne baan moet gereed zijn als eind 2014 de nieuwe terminals op Maasvlakte 2 in bedrijf komen.

Binnenvaartkrant